IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Betegbiztonsági szakértelem a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán

  • Cikk címe: Betegbiztonsági szakértelem a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán
  • Szerzők: Dr. Lám Judit, Dr. habil. Belicza Éva
  • Intézmények: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Budapest
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 7
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 31
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: KÓRHÁZMENEDZSMENT

Absztrakt:

A WHO mintegy két évtizede tűzte zászlajára a betegbiztonság ügyét. Minden tizedik, kórházba felvett betegnél károsodás, úgynevezett nemkívánatos esemény alakul ki az ellátás következményeként. A szervezet 2018- ban közzétett adatai szerint a nemkívánatos események a 14. helyet foglalják el a betegségterhek sorában világviszonylatban mind a morbiditás, mind mortalitás tekintetében. A probléma jelentősége és megelőzhetősége okán a betegbiztonság kérdéskörét éppen ezért egyre többször a sürgető népegészségügyi kérdések közé sorolják.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
MenedzsMent KórHázMENEDzSMENT Betegbiztonsági szakértelem a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán Dr. habil Belicza Éva, Dr. Lám Judit A WHO mintegy két évtizede tűzte zászlajára a betegbiztonság ügyét. Minden tizedik, kórházba felvett betegnél károsodás, úgynevezett nemkívánatos esemény alakul ki az ellátás következményeként. A szervezet 2018ban közzétett adatai szerint a nemkívánatos események a 14. helyet foglalják el a betegségterhek sorában világviszonylatban mind a morbiditás, mind mortalitás tekintetében. A probléma jelentősége és megelőzhetősége okán a betegbiztonság kérdéskörét éppen ezért egyre többször a sürgető népegészségügyi kérdések közé sorolják. Interdiszciplináris Magyar Egészségügy Az Egészségügyi Világszervezet felismerte, hogy szisztematikus, célzott intézkedések szükségesek a betegbiztonság javítására és ebben segítenie kell a tagállamokat, illetve fel kell hívnia az egészségügyi kormányzatok figyelmét arra, hogy lehet és kell tenni a betegbiztonság javításáért. Az idősödő lakosság, a multimorbid betegek arányának növekedése, a fejlődő technológia, a rövidülő kórházi ápolási idő mind növelik a betegbiztonsági kockázatokat, amit világszerte terhel az egészségügyi szakemberek egyre jelentősebb hiánya. A 250 éves Semmelweis Egyetemen is jelentős hagyományai vannak a betegbiztonsági témakörök kutatásának, oktatásának, fejlesztésének. Az Egyetem névadója Semmelweis Ignác egy ma is a betegbiztonsági törekvések legfontosabb céljának eléréséért, nevezetesen a nem megfelelő kézhigiéné miatt kialakuló kórházi fertőzések legküzdéséért dolgozott. A WHO 2006-ban kérte fel az Egészségügyi Menedzserképző Központot, hogy adaptálja a WHO előző évben publikált ajánlását a nemkívánatos események jelentési és tanuló rendszerére vonatkozóan. A NEVES megnevezésű jelentési rendszerbe azóta már több mint 20 000 jelentés érkezett, és hamarosan publikálásra kerülnek a kapcsolódó kutatási eredmények is. A szabadon látogatható, kapcsolódó Fórum sorozat 50. alkalma idén júniusban került megrendezésre. Emellett publikációkkal, tananyagokkal, betegbizton- Journal of Hungarian Interdisciplinary Medicine sági fejlesztésekkel, képzési programokkal törekszik az Egyetem arra, hogy méltó legyen Semmelweis Ignác nevére. „A hazai és nemzetközi helyzetet elemezve megállapítható, hogy a betegbiztonsági témakör az egészségügyi dolgozók graduális és posztgraduális képzésében egyaránt kevés hangsúlyt kap” – mondta Dr. Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának dékánja. – „Annyira, hogy a dolgozók jelentős része számára a témakör ismeretlen és idegen, pedig az ellátás biztonságának javításához szükséges szemléletmódjukat fejlesztenünk kellene. De sebaj! Ha nem megy a jogszabályalkotás, mi csinálunk mozgalmat!” Az Egyetem a témakörben hosszú ideje kezdeményez és tart fenn, illetve több, a betegbiztonság fejlesztését célzó hazai és nemzetközi együttműködésben vállal vezető szerepet, például az EFOP 1.8.0. Program egyik konzorciumi partnere ebben a témában. „Az események hátterében elsősorban a szolgáltató működésének tervezési hiányosságai állnak, az egyszemélyi felelősség lényegesen ritkábban – kutatások szerint 15-30%ban – jelenik meg kiváltó okként. Fontos kiemelni, hogy a betegekre, a családokra, az ellátó személyzetre ható és közvetetten a társadalomra is jelentős hatást gyakorló hibák több mint 50%-a gondos és átgondolt tervezéssel, a folyamatok megfelelő végrehajtásával elkerülhető lehetne” – fejtette ki véleményét Dr. habil Belicza Éva, a Betegbiztonsági Tanszéki Csoport vezetője. A jövőre vonatkozó elemzések a betegbiztonsági kockázatok további emelkedését vetítik előre. Az egyetem jövőbeli szerepvállalása kiemelt fontosságú lehet a területen, mivel a hazai felmérések és tapasztalatok a biztonságos működéshez szükséges tudatosság és ismeretek meglétének alacsony szintjéről, illetve a biztonságos működéshez szükséges szervezeti kultúra hiányosságairól tanúskodnak. VIII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia 2019. október 16-17. (szerda-csütörtök) Hotel Hungária City Center Budapest iMe – interdiszciplináris MAgyAr egészségügy XViii. éVfOlyAM 7. száM 2019. szepteMber 31