IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

Tartalom

Interdiszciplináris Magyar Egészségügy Tudományos folyóirat Főszerkesztő Felelős szerkesztő Kishír szerkesztő Rovatvezetők Dr. Barcs István Dr. Battyány István Dr. Dank Magdolna Dévényi Dömötör Prof. Dr. Domján Gyula Prof. Dr. Gadó Klára Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor Király Gyula Dr. Kósa József Prof. Dr. Kozmann György Dr. Pásztélyi Zsolt Tamás Éva Dr. Kovács Gábor Prof. Dr. Melegh Béla Prof. Dr. Nagy Zoltán Dr. Németh Attila Prof. Dr. Nyírády Péter Novákné Dr. Pékli Márta Dr. Rákay Erzsébet Dr. Valent Sándor Vártokné Fehér Rózsa Dr. Weltner János Szerkesztőbizottsági tagok Babos János Őri Károly Dr. Bacskai Miklós Puskás Zsolt Dr. Dózsa Csaba Dr. Rosta László Dr. Gaál Péter Dr. Sinkó Eszter Dr. Horváth Lajos Skultéty László Joó Tamás Dr. Süle András Dr. Kósa István Prof. Dr. Tóth Kálmán Dr. Melczer Zsolt Dr. Tótth Árpád Prof. Dr. Molnár Zsolt Dr. Varga Imre Nagy István Szerkesztőbizottság Tanácsadó Testülete Elnök Dr. Velkey György Alföldi István Dr. Rauth Erika Dr. Ivády Vilmos Dr. Stubnya Gusztáv Králik György Prof. Dr. Szilvási István Prof. Dr. Merkely Béla Dr. Tamás László János Dr. Nagy Kamilla Dr. Vassányi István Dr. Rácz Jenő Prof. Dr. Vokó Zoltán Szenior tanácsadók Prof. Dr. Kékes Ede Smrcz Ervin Raffai Sándor Prof. Dr. Zámbó Katalin Szerkesztőség / Hirdetésfelvétel Lapkiadó Larix Kiadó Kft. Felelős kiadó Tamás Éva lapigazgató Szerkesztőség címe 1089 Budapest, Kálvária tér 3. Telefon 36 1 786 9264, 36 1 786 9268 Telefon / fax 36 1 333 2434 36 1 210 2682 Mobil 36 30 9319 857 e-mail ime@imeonline.hu larix@larix.hu Honlap www.imeonline.hu www.larix.hu Megjelenik havonta Előfizetési díj egy évre 10 500 Ft (10 szám) Terjesztés, előfizetés LARIX Kiadó Kft. Nyomdai előkészítés Rózsa 44 Repró Stúdió Nyomdai munka KoRREKT Kft. Az e számban megjelent cikkek reprodukálása bármely módon és bármely nyelven, egészben vagy részben a Larix Kiadó Kft. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos! A Kiadó fenntartja magának a jogot a hirdetések elfogadására. Szerkesztőségünk a lapban közölt hirdetéseket a legnagyobb körültekintéssel gondozza, de a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. ISSN 1588-6387 (Nyomtatott) ISSN 1789-9974 (online) 2 Tartalom Asztalos Péter Az egészségi állapot szerepe a gazdasági növekedésben ________ 3 Dr. Balkányi László A Betegségek Nemzetközi Osztályozása, 11. verzió, 3. rész: A BNO-11 kódrendszer szerkezete és a kódok kombinálhatósága – kulcs a különböző orvosi információrendszerek összekapcsolhatóságához __________________________________ 9 Dr. Kullmann Lajos A funkcióképesség kódolása a Betegségek Nemzetközi Osztályozása 11. verziójában ______________________________ 12 Dr. Benyó Mátyás A jógyakorlatok szerepe a módszertani levelek implementációjában______________________________________ 15 A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása 2019. szeptember 11., Balatonfüred __________________________ 18 Dr. Lakatos Botond A biofilm klinikai jelentősége ______________________________ 19 Kiss-Orosz Józsefné, Dr. Rajki Veronika, Kádár László Csaba Biolumineszcens monitoring eszközök alkalmazhatósága az ápolói gyakorlatban, különös tekintettel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére ________________22 Dr. habil Belicza Éva, Dr. Lám Judit Betegbiztonsági szakértelem a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán __________________________ 31 Bánky Balázs A LINK2019 Budapest Kongresszusról ______________________ 33 Látszik a jövőkép, csak ki kell várni… ________________________ 36 Dr. Bittner Nóra Menni, maradni, vagy megújulni? Előrelépési irányok a Debreceni Tüdőgyógyászati Klinikán ______ 39 Vörösmarty Attila A SMART kórház működése ápolási szemszögből ______________ 42 Dr. Sal István A diabétesz a magatartásorvoslás modell-betegsége. II. rész Az inzulinrezisztencia új koncepciója ________________________ 46 Dr. Kerpel-Fronius Sándor Új típusú fejlett terápiás gyógyszerkészítmények vizsgálatával és alkalmazásával kapcsolatos tudományos, gazdasági és etikai kihívások __________________ 50 Stratégiai együttműködés az IME és a MediKlaszter között______ 56 Dr. Radnai Andrea A regiszterek és a tanuló egészségügy________________________57 Tóth Ágnes, Dr. Dankó Dávid, Páll Nóra Rendszerszintű fejlesztési javaslatok a hazai betegregiszterek hatékonyságának növelésére ______________________________ 62 Pusztai Gertrúd, Sóvágó Krisztina, Dr. Mészáros Ádám, Dr. Birkner Zoltán Innováció az egészségügyi szektorban – Kihívások és válaszok __ 66 Boromisza Piroska Informatika – fél évszázad tükrében Interjú Alföldi Istvánnal______________________________________ 70 IME – InTERdISzcIpLInáRIS MagyaR EgéSzSégügy XVIII. éVFoLyaM 7. SzáM 2019. SzEpTEMbER