IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A szabályozás szükségessége és az innovatív orvosi tartalom megvalósíthatósága a távvizit gyakorlatában: A virtuális rendelő (ViRe) fenntartható működésének szabályozási szempontjai

 • Cikk címe: A szabályozás szükségessége és az innovatív orvosi tartalom megvalósíthatósága a távvizit gyakorlatában: A virtuális rendelő (ViRe) fenntartható működésének szabályozási szempontjai
 • Cikk angol címe: The importance of regulation and the feasibility of innovative medical content in the practice of e-visits: Responsible factors for the sustainable operation of the virtual medical office (VMO)
 • Szerzők: Dr. Szócska Gábor, Dr. habil Kozlovszky Miklós, Ürmösy Ágnes, Dr. Sűrű Diána, Dr. Gilly Gyula
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2022-404
 • Intézmények: Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Óbudai Egyetem, ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Hegyvidék Önkormányzat
 • Évfolyam: XXI. évfolyam
 • Lapszám: 2022. / 4
 • Hónap: december
 • Oldal: 32-39
 • Terjedelem: 8
 • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
 • Alrovat: TELEMEDICINA

Absztrakt:

A digitális technológiák erős és széleskörű hatással vannak az egészségügyi folyamatokra. Az informatikai fejlesztések piac- és technológia-vezérelt eredményei életünk minden részén váratlan és gyors változásokat képesek beindítani. Így volt ez az egészségügyben is a Covid-19 pandémia során a távorvoslás hirtelen térnyerésével. Tanulmányunkban rámutatunk az egészségügyi jogban korábban eredményesen védett értékekeinket jelenleg károsító online jelenségekre. A távorvoslás hirtelen térnyerése azzal fenyeget, hogy a gyors orvosi segítség és a korszerű technológia hasznosulására vonatkozó piaci igények szabályozatlanságot, majd idővel ellenőrizhetetlen folyamatokat eredményeznek (lásd Collingride dilemma). Ahogy régóta tudjuk, megfelelő szabályozás nélkül a beteg személyek alapvető érdekei, a betegadatok védelme és az orvosi titok komoly sérelmet szenvednek. Ezért az online egészségügyi tevékenységet a hagyományos értékeinket eddig biztosító jogszabályok tartalmának megfelelően kell szabályoznunk. Cikkünkben a fejlesztői és gyakorlati eredményekre tá maszkodva felvázoljuk az ehhez szükséges egészségügyi és informatikai szolgáltatás innovatív szerepköreit és felelősségi tárgyköreit, melyeket a mindenkori vonatkozó hatósági jogkört gyakorló intézmény lesz képes ellenőrizni és számonkérni. Rámutatunk, hogy a korábbi közleményünkben funkcionális alapegységként definiált virtuális rendelő működésében melyek a minőségi működés szempontjából nélkülözhetetlen informatikai komponensek, és melyek tartoznak az egészségügyi szolgáltató orvosi tartalmához. Ismertetjük, hogy ezek összehangolt működtetéséhez milyen szabályozott kapcsolatrendszert kell életre hívni a páciens, az egészségügyi szolgáltató (szakorvos) és az informatikai szolgáltatás felelőse között. Tanulmányunk megmutatja, hogy a beteg és/vagy egészségtudatos embernek milyen úton lesz esélye kinyerni a maga számára a legtöbbet az adatgazdag orvosi szolgáltatásból anélkül, hogy alapvető érdekei sérüljenek.

Angol absztrakt:

Digital technologies have a strong and widespread impact on healthcare processes. The market- and technology-driven results of IT developments can initiate unexpected and rapid changes in every part of our lives. This was also the case in healthcare during the Covid-19 pandemic with the sudden rise of telemedicine. In our study, we point out the online phenomena that are currently damaging our values that were previously effectively protected by health law. The sudden rise of telemedicine threatens that the market demands for quick medical assistance and the use of modern technology will result in unregulated and uncontrollable processes over time (see Collingride's dilemma). As we have known for a long time, without adequate regulation, the basic interests of sick persons, the protection of pa tient data and medical confidentiality are seriously harmed. Therefore, we must regulate online healthcare activities in accordance with the content of the legislation that has ensured our traditional values until now. In our article, relying on development and practical results, we outline the innovative roles and areas of responsibility of the healthcare and IT service required for this, which the relevant authorities will be able to control and hold accountable. We point out which IT components are indispensable for quality operation in the operation of the virtual clinic, defined as a functional basic unit in our previous announcement, and which belong to the medical content of the healthcare provider. We describe the framework of a regulated relationships that must be established between the patient, the health care provider (specialist) and the provider responsible for the IT service for their coordinated operation. Our study shows how a sick and/or health-conscious person will have the chance to get the most out of the data-rich online medical service without harming their fundamental in terests.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Őri Károly
Az egynapos sebészet helye és szerepe a szürkehályog műtét várólista csökkentésében Pónusz Róbert, Dr. Endrei Dóra, Kovács Dalma, Dr. Csutak Adrienne, Prof. Dr. Boncz Imre
A betegesés általános okai a NEVES jelentési rendszerből származó adatok alapján és a megelőzésben alkalmazható eszközök Ugrin Irina, Sinka Lászlóné Adamik Erika, Farkas Szilvia
A dolgozói bántalmazás az egészségügyben, a kommunikáció és a kockázatértékelés szerepe a megelőzésben Ugrin Irina, Sinka Lászlóné Adamik Erika
Összefoglaló tanulságok, trendek és ajánlások a hazai szakemberek és döntéshozók számára az idei EPUAP konferencia alapján, Prága 2022 szeptember Cseh Borbála, Tóth Melanie Éva, Dr. Dózsa Csaba
A szabályozás szükségessége és az innovatív orvosi tartalom megvalósíthatósága a távvizit gyakorlatában: A virtuális rendelő (ViRe) fenntartható működésének szabályozási szempontjai Dr. Szócska Gábor, Dr. habil Kozlovszky Miklós, Ürmösy Ágnes, Dr. Sűrű Diána, Dr. Gilly Gyula
Digitalizáció szerepe a genetikai vizsgálatokban: döntéstámogató rendszer fejlesztése a hazai genetikai tanácsadás segítésére Dr. Tobiás Bálint, Dr. Klujber Valéria, Dr. Kósa János, Dr. Palicz Tamás
Internetfüggőség, alvászavar, depresszió, kiégés és életminőség vizsgálata középiskolai tanárok körében: összefüggést elemző modell Szapáry Ádám, Fehér Andrea, Kovács Miklós, Fejes Éva, Kapus Krisztián, Bankó Zoltán, Tibold Antal, Fehér Gergely
Jubileumi MEDICINA Fórum konferencia Tamásné Bese Nóra
Tradíció és innováció a szakmai fejlődés kulcsa x x

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Szócska Gábor Intézmény: Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Szerző: Dr. habil Kozlovszky Miklós Intézmény: Óbudai Egyetem
Szerző: Ürmösy Ágnes Intézmény: ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Szerző: Dr. Sűrű Diána Intézmény: Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Szerző: Dr. Gilly Gyula Intézmény: Hegyvidék Önkormányzat

[1] Julesz M: „A telemedicina és a COVID–19-világjárvány. Információs Társadalom” XX, 3. szám (2020): 27–38. http://dx.doi.org/10.22503/inftars.XX.2020.3.2
[2] Szabó ZA, Szócska M, Palicz T, Szerencsés V, Joó T: „A digitális egészségügyi ökoszisztéma fogalmának és elemeinek nemzetközi és hazai áttekintése”. Információs Társadalom XXI, 3. szám (2021): 47–66. https://dx.doi.org/10.22503/inftars.XXI.2021.3.3
[3] Szócska M, Joó T: „Health Security Issues”. In: Finszter G. & Sabjanics I. (eds) Security Challenges in the 21st Century. Springer. 2018. pp. 335–347. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51761-2_25-1
[4] Palicz T, Sas T, Tisóczki J et al: “Pénzt vagy életet!” – Zsarolóvírusok az egészségügyi informatikai rendszerekben. Orvosi Hetilap. 2020; 161(36): 1498–1505. https://doi.org/10.1556/650.2020.31788
[5] Tóth A: „A technológia szabályozásának jogi kihívásai” In book: Technológia jog – Új globális technológiák jogi kihívásai (pp.26-36.) Patrocinium Kiadó 2021
https://www.researchgate.net/publication/349252309_ A_technologia_szabalyozasanak_jogikihivasai
[6] „Removing Certain Ad Targeting Options and Expanding Our Ad Controls” – https://www.facebook.com/business/news/removing-certain-ad-targeting-options-and-expanding-our-ad-controls
[7] „Tudnivalók a részletes célzásról” -https://www.facebook.com/business/help/182371508761821?id=176276233019487
[8] Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv
[9] Samson LW, Tarazi W, Turrini G, Sheingold S: „Medicare Beneficiaries’ Use of Telehealth in 2020: Trends by Beneficiary Characteristics and Location” / December 2021 RESEARCH REPORT
https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/documents/a1d5d 810fe3433e18b192be42dbf2351/medicare-telehealth-report.pdf
[10]„Market study on telemedicine”. Final Report EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Health and Food Safety Directorate B — Health systems, medical products and innovation Unit B.3 — European Reference Networks and Digital Health October 2018
[11] „Implementing telemedicine services during COVID-19: guiding principles and considerations for a stepwise approach Interim guidance” WHO Westwern Pacific Region Republished without changes on 7 May 2021 (Originally published on 13 November 2020) https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1346306/retrieve
[12]131-132. §, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv
[13]Szócska G, Kozlovszky M, Ürmösy Á et al: „Az online járóbeteg rendelés szakmai és szervezési szempontjai” IME XIX. évfolyam 2020:2 10. old
[14]Szócska G, Kozlovszky M, Ürmösy Ágnes, Gilly Gy et al.: „A virtuális orvosi rendelő és a távvizit – mint az orvosi távellátások kezdeti finanszírozhatóságának eszköze és alapegysége” IME XIX. évfolyam 2020:1. 23. old