IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A dolgozói bántalmazás az egészségügyben, a kommunikáció és a kockázatértékelés szerepe a megelőzésben

 • Cikk címe: A dolgozói bántalmazás az egészségügyben, a kommunikáció és a kockázatértékelés szerepe a megelőzésben
 • Cikk angol címe: The most common causes of employee abuse in healthcare, the role of communication and risk assessment in prevention
 • Szerzők: Ugrin Irina, Sinka Lászlóné Adamik Erika
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2022-403
 • Intézmények: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, SE EMK, NEVES Egyesület a Betegbiztonságért
 • Évfolyam: XXI. évfolyam
 • Lapszám: 2022. / 4
 • Hónap: december
 • Oldal: 19-25
 • Terjedelem: 7
 • Rovat: MENEDZSMENT
 • Alrovat: MINŐSÉGMENEDZSMENT

Absztrakt:

Bevezetés: Az egészségügyi dolgozók bántalmazásának problémaköre nem újszerű jelenség, ráadásul az utóbbi évtizedekben jelentős emelkedés tapasztalható. A munkahelyi bántalmazásnak kedvezőtlen hatásai vannak a személyzetre, ami jelentősen ronthatja az egészségügyi ellátás minőségét, betegbiztonsági szempontból magas kockázatot rejt, kedvezőtlenül befolyásolhatja a betegelégedettséget.
Célkitűzés: A publikáció célja, hogy összefoglalja az egészségügyi intézményekben bekövetkező bántalmazások hátterében álló leggyakoribb okokat, felhívja a figyelmet a kockázatértékelés fontosságára és a dolgozói bántalmazás megelőzésében alkalmazható kommunikációs eszközökre.
Módszer: A NEVES jelentési rendszerbe érkezett, 137 dolgozói bántalmazás adatainak statisztikai elemzését végeztük el. Az okok feltárásához és a megelőzési lehetőségek azonosításához a klasszikus minőségfejlesztési eszköztárat használtuk, hazai és nemzetközi szakirodalmi kutatást végeztünk, valamint a témában gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakértőkkel folytattunk fókuszcsoportos megbeszéléseket.
Eredmények: A dolgozókat ért atrocitások legfontosabb okait 12 főbb kategóriába soroltuk, elvégeztük azok kockázatelemzését. Az esetek jelentős részében a kommunikációval összefüggő problémák felelősek az agresszió bekövetkezéséért.
Megbeszélés: A dolgozók nem megfelelő kommunikációja a betegben, vagy a hozzátartozójában feszültséget kelthet, ami bántalmazáshoz vezethet. A dolgozóknak időben fel kell ismerniük a közelgő erőszak jeleit, hogy megfelelő kommunikációval elkerüljék annak bekövetkeztét. Az agresszív viselkedés kockázatát becslő felmérések bevezetése, és a kockázat ismeretében meghozott megelőző intézkedések szintén hozzájárulhatnak a bántalmazások elkerüléséhez.
Következtetés: A vonatkozó irodalom és a fókuszcsoportos interjúk alapján megállapíthatjuk, hogy a nem várt események bekövetkezését nem minden esetben lehet elkerülni, az előfordulásuk azonban részben megelőzhető, számuk megfelelő intézkedésekkel csökkenthető. A rendszeres adatgyűjtés és elemzés lehetőséget ad az intézményeknek a fejlesztendő területek meghatározásában és az újabb esetek előfordulásának kivédésében.

Angol absztrakt:

The problem of abuse of health workers is not a new phenomenon, and there has been a significant upward trend in past decades. In a Hungarian survey, 7% of nurses surveyed said they were regularly abused during work. Only 13% of respondents have not been a victim of aggression thus far. 51% of nurses reported one or two occasions during their careers, and 29% reported more than two abuses. Workplace abuse has adverse effects on staff, which can significantly impair the quality of health care, pose a high risk to patient safety, and adversely affect patient satisfaction.
The aim of this publication is to summarize the most common general causes of abuse in healthcare institu tions, to draw attention to the importance of risk assessment and the means of communication that can be used to prevent worker abuse.
The adverse event reporting functions in Hungary through the NEVES reporting system, which provides institutions the opportunity to collect data on 21 topics on a nationally available online interface. Events were voluntarily reported using a structured datasheet which protects anonymity. By the time the research began, 137 reports had been received on the issue of employee abuse. During the statistical analysis of the data on the reported abuses, we looked for the causes and factors contributing to the occurrence of the events, as well as the possibilities for their prevention. The scope of the information from the analyses was expanded on the basis of Hungarian and international publications, as well as the results of consultations and focus group discussions with experts with practical experience in the field.
According to the reports, 67.9% of abusers may have had a mental illness. The aggressive state of the abuser was influenced by medications in 22 cases, drugs in 13 cases, and alcohol in 17 cases. The majority of reported cases occurred in the active, non-surgical ward (41.6%) and in psychiatry (39.4%). According to reports, the onset of aggression was facilitated by four contributing factors in 24 cases, three in 39 cases, two in 36 cases, one in 18 cases. The research shows that in a considerable proportion of cases (15.3%) communication played a role in the occurrence of aggression, so this should be given special attention during prevention measures. We were able to identify a number of risk factors in the background of the atrocities experienced by the employees, and the causal list, supplemented with literature sources and information from expert discussions. These risk factors were classified into 12 main categories, as follows: 1. shortcomings of regulations; 2. employees do not follow the rules; 3. patients and / or their relatives do not follow the domestic regulation; 4. problems related to education; 5. workflow issues; 6. human resource issues; 7. problems with care staff; 8. problems with patients; 9. problems with relatives; 10. communication problems; 11. infrastructure problems; 12. previous knowledge and experience gained from similar events is not utilized.
By knowing the causes, targeted preventive measures can be taken. Much of the causes is related to communication. Improper communication on the part of employees can create tension in the patient or their relative, which can even lead to abuse. It is particularly important for workers to be able to recognize signs of impending violence in a timely manner and to avoid it through appropriate communication (using verbal techniques that can be learned through training). The introduction of surveys assessing the risk of aggressive behaviour and the preventive measures taken based on the results of these surveys could effectively contribute to the prevention of abuse. However, the practice of this is not widespread in Hungarian institutions.
The occurrence of events cannot be avoided in all cases, but their occurrence can be partially prevented and their number can be reduced by appropriate measures. Regular data collection and analysis provides an opportunity for institutions to identify areas for improvement and to prevent the occurrence of new cases. In most cases, complex processes play a role in the development of abuse, so the problem must always be examined in a complex way.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Őri Károly
Az egynapos sebészet helye és szerepe a szürkehályog műtét várólista csökkentésében Pónusz Róbert, Dr. Endrei Dóra, Kovács Dalma, Dr. Csutak Adrienne, Prof. Dr. Boncz Imre
A betegesés általános okai a NEVES jelentési rendszerből származó adatok alapján és a megelőzésben alkalmazható eszközök Ugrin Irina, Sinka Lászlóné Adamik Erika, Farkas Szilvia
A dolgozói bántalmazás az egészségügyben, a kommunikáció és a kockázatértékelés szerepe a megelőzésben Ugrin Irina, Sinka Lászlóné Adamik Erika
Összefoglaló tanulságok, trendek és ajánlások a hazai szakemberek és döntéshozók számára az idei EPUAP konferencia alapján, Prága 2022 szeptember Cseh Borbála, Tóth Melanie Éva, Dr. Dózsa Csaba
A szabályozás szükségessége és az innovatív orvosi tartalom megvalósíthatósága a távvizit gyakorlatában: A virtuális rendelő (ViRe) fenntartható működésének szabályozási szempontjai Dr. Szócska Gábor, Dr. habil Kozlovszky Miklós, Ürmösy Ágnes, Dr. Sűrű Diána, Dr. Gilly Gyula
Digitalizáció szerepe a genetikai vizsgálatokban: döntéstámogató rendszer fejlesztése a hazai genetikai tanácsadás segítésére Dr. Tobiás Bálint, Dr. Klujber Valéria, Dr. Kósa János, Dr. Palicz Tamás
Internetfüggőség, alvászavar, depresszió, kiégés és életminőség vizsgálata középiskolai tanárok körében: összefüggést elemző modell Szapáry Ádám, Fehér Andrea, Kovács Miklós, Fejes Éva, Kapus Krisztián, Bankó Zoltán, Tibold Antal, Fehér Gergely
Jubileumi MEDICINA Fórum konferencia Tamásné Bese Nóra
Tradíció és innováció a szakmai fejlődés kulcsa x x

Szerző Intézmény
Szerző: Ugrin Irina Intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
Szerző: Sinka Lászlóné Adamik Erika Intézmény: SE EMK, NEVES Egyesület a Betegbiztonságért

[1] Albert I, Dudás M: Special provisions to protect healthcare workers – Violence in healthcare. [Az egészségügyi dolgozókat védő speciális rendelkezések – Erőszak az egészségügyben.] Konferenciaelőadás. 2017. (megtekintve: 2019. 10. 03.) [Hungarian]
[2] Pilling J: Medical communication in practice. [Orvosi kommunikáció a gyakorlatban.] Medicina Kiadó Zrt., Budapest. 2018. [Hungarian]
[3] Vörösmarty A: Hospital violence does not stop in our homeland [Nem szűnik hazánkban a kórházi erőszak.] Magyar Nemzet, 2015; 78, évfolyam 92: 4. [Hungarian]
[4] Belicza É, Kullmann L: NEVES (adverse events). Imple mentation of a patient safety program in Hungary. [NEVES (nem várt események). Betegbiztonsági program hazai megvalósítása.] Kórház, 2008; 3: 32-35. [Hungarian]
[5] Lám J, Sümegi V, Surján C et al.: The role of reporting and learning systems in improving patient safety. [A jelentő- és tanulórendszerek szerepe a betegbiztonság javításában.] Orv. Hetil., 2016; 157, 1034–1041. [Hun garian] https://doi.org/10.1556/650.2016.30448
[6] Besenyő J, Deák G: New aspects of safety, safety of hospital staff – prevention of hospital violence. [A biztonság új aspektusai, a kórházi személyzet biztonsága – a kórházi erőszakos cselekedetek megelőzése.] Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanács Kiadványa, Székesfehérvár. 2010. [Hungarian]
[7] NEVES reporting system datasheets. [A NEVES jelentési rendszer adatlapjai.] https://info.nevesforum.hu/adatlapok/ (megtekintve: 2021.12. 03.) [Hungarian]
[8] Teymourzadeh E, Rashidian A, Arab M et al.: Nurses Exposure to Workplace Violence in a Large Teaching Hospital in Iran. Int. J. Health Policy Manag, 2014; 3(6): 301-305. https://doi.org/10.15171/IJHPM.2014.98
[9] Act XCIII of 1993 on Occupational Safety and Health. [1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.tv (megtekintve: 2021.12. 03.) [Hungarian]
[10]Act CLIV of 1997 on Healthcare. [1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.] https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV (megtekintve: 2018. 05. 28.) [Hungarian]
[11] Valasek-Vincze I, Belicza É, Sinka LAE: Causes of worker abuse and possible methods to prevent them. [A dolgozók bántalmazásának okai és a megelőzés lehetőségei.] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser képző Központ, Budapest. 2020. [Hungarian]
[12]Belicza É, Sinka LAE: Learning from mistakes and adverse events – methodical overview for the topic-specific studies. [A hibákból és a nemkívánatos eseményekből való tanulás – módszertani áttekintés a témaspecifikus tanulmányokhoz.] IME, 2021; 20(4): 13-17. https://doi.org/10.53020/IME-2021-402 [Hungarian]
[13]Belicza É, Dombrádi V, Mikesy G et al.: Aggregate causes of adverse events and possible methods to mitigate them within healthcare. [A nemkívánatos események általános okai és kezelési lehetőségei az egészségügyben.] Orv. Hetil., 2022; 163(6): 237–246. https://doi.org/10.1556/650.2022.32352 [Hungarian]
[14]Wortzel HS, Borges LM, Barnes SM et al.: Therapeutic Risk Management for Violence: Clinical Risk Assess ment. J. Psychiatr. Pract., 2020; 26(4): 313-319. https://doi.org/10.1097/PRA.0000000000000481
[15]Balogh Z: The importance of transcultural care in the Hungarian healthcare. [A transzkulturális ápolás jelentősége a hazai egészségügyi ellátásban.] Nővér. 2012; 25(1–6) [Hungarian]
[16]Balogh Z: Different culture, different patient care? [Eltérő kultúra, eltérő betegápolás?] Élet és Tudomány, 2014; 69(1): 16–18. [Hungarian]
[17]Cserkész S: A modern approach to transculture in nursing. [Korszerű szemlélet transzkultúra az ápolásban.] Kórház, 2006; 12(11): 12. [Hungarian]
[18]Belicza É., Lám J. (2014): Accreditation system of health care institutions: the background of the BELLA project. [Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációs rendszere: a BELLA projekt háttere.] Eü Gazd Szmle, 2014/1: 2-6. [Hungarian]
[19]Belicza É., Takács E. (2007): Objective assessment of the quality of hospital care: dream or reality? [A kórházi ellátás minőségének objektív megítélése: álom vagy realitás?] Orv Hetil, 148: 2033-2041. [Hungarian]
https://doi.org/10.1556/oh.2007.28107
[20]Belicza É.: Quality assessment. in: Patient safety in practice [Minőségértékelés. in: Betegbiztonság a gyakorlatban] (szerk: Belicza É., Lám J.), Semmelweis Egyetem, Budapest, 2021.
https://info.nevesforum.hu/wp-content/uploads/2021/06/ Betegbiztonsag-jegyzet.pdf (megtekintve: 2022. augusztus 31.) [Hungarian]
[21]Sinka LAE, Pitás E, Belicza É: Methodological guide for the preparation of causal research. Professional Metho dological Development of the Healthcare System (EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001). [Módszertani út mutató az oki kutatások előkészítéséhez. Egészség - ügyi Ellátórendszer Szakmai Módszertani Fejlesztése (EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001).] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ. https://info.nevesforum.hu/2020/02/modszertani-utmutato-oki-kutatasok-vegzesehez/ (megtekintve: 2021. no vember 30.) [Hungarian]