IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Kapcsoljunk magasabb fokozatba! Az innovatív terápiákhoz való hozzáférés értékelése a visegrádi országokban. A magyarországi AIPM és a lengyelországi INFARMA közös, az EFPIA által szponzorált tanulmányának összefoglalója

 • Cikk címe: Kapcsoljunk magasabb fokozatba! Az innovatív terápiákhoz való hozzáférés értékelése a visegrádi országokban. A magyarországi AIPM és a lengyelországi INFARMA közös, az EFPIA által szponzorált tanulmányának összefoglalója
 • Cikk angol címe: Gearing up. Assessment of patient access in the Visegrád countries. Summary of the study prepared by AIPM (Hungary) and INFARMA (Poland), sponsored by EFPIA
 • Szerzők: Dr. Molnár Márk Péter, Tóth Ágnes
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2022-305
 • Intézmények: Ideas & Solution Kft., Ideas & Solutions Kft.
 • Évfolyam: XXI. évfolyam
 • Lapszám: 2022. / 3
 • Hónap: október
 • Oldal: 45-53
 • Terjedelem: 9
 • Rovat: GYÓGYSZERÉSZET
 • Alrovat:

Absztrakt:

A Gearing Up Access Proposal for V4 projekt célja az volt, hogy támogassa az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés kérdésének jobb megértését, és azonosítsa a lehetséges beavatkozási pontokat a visegrádi országokban (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia). Összesen 10 onkológiai, ritka és krónikus betegségben értékeltük a beteghozzáférést 8 indikátor segítségével, amelyek közül 6 az egyes, 2010 óta Euró pában engedélyezett terápiák támogatott hozzáférhetőségére, 2 pedig a diagnosztikai feltételek elérhetőségére vonatkozott. Az indikátorok kiszámítása nyilvánosan elérhető adatok alapján történt. A megközelítés egyediségét az adja, hogy a mutatók figyelembe veszik a közép-európai régió sajátosságait, rugalmas összehasonlításra adnak lehetőséget, és törekednek a hozzáférés minél több aspektusának megragadására. Bár a beteghozzáférés mérésére számos indikátor került kidolgozásra nemzetközi szinten az elmúlt években, és ezek egy részét jól lehet használni a visegrádi országok helyzetének jellemzésére is, eddig nem állt rendelkezésre olyan mérési módszertan, ami kifejezetten a térségünk sajátosságait figyelembe véve került kidolgozásra, így sokkal precízebben mutatja a sikereinket és a hiányosságainkat. Az eredmények alapján mindegyik országban azonosíthatók jobb vagy rosszabb hozzáféréssel jellemezhető terápiás területek, összességében azonban a régióban nem te kinthető optimálisnak az innovatív terápiákhoz való hozzáférés szintje, és nagy lemaradás figyelhető meg (az egyes országok összesített eredményei 40 és 49 közé esnek a 0-100-as skálán, ahol az alacsonyabb pontszám nagyobb lemaradást jelöl).

Angol absztrakt:

The Gearing Up Access Proposal for V4 project aimed to support a better understanding of the complex issue of access to innovative medicines and to identify potential intervention points and development possibilities in the Visegrad countries (Czech Republic, Poland, Hungary, Slovakia).
We assessed patient access in 10 indications including oncological, orphan, and chronic diseases. All indications were assessed by using the same set of 8 indicators, 6 of which related to the reimbursement of certain therapies approved in Europe since 2010, and 2 related to the availability of diagnostic pre-requisites of such therapies. All indicators were adapted to specific therapeutic areas in terms of relevant medicines and diagnostic tests and were calculated using publicly available data. The unique feature of our approach is that it takes into account the specificities of the Central European region, allows for flexible comparisons and aims to capture multiple aspects of patient access besides time to reimbursement. While a number of indicators have been developed and used to measure patient access, to our knowledge no existing measurement methodology is specific to our region and thus more accurately reflects our successes and shortcomings.
The highest cumulative gap was identified for rare diseases, as the number of available medicines is limited in all countries, especially in spinal muscular atrophy and cystic fibrosis. Results for oncological therapies are better, however, differences between the countries are significant, especially in ovarian and prostate cancer. The highest dispersion of results was observed in chronic diseases, especially diabetes mellitus.
For each country, there are therapeutical areas with better or worse access, but overall, the level of access to innovative therapies is below optimal in the region and there is a large gap: the aggregate score for each country ranges from 40 to 49 on a scale of 0-100, with lower scores indicating a larger gap.
Our results indicate significant limitations in access to the latest therapeutic options and we assume that similar limitations exist in other diseases not included in this analysis. This confirms the urgent need for interventions to improve access to new innovative medicines throughout the region.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Pásztélyi Zsolt
Egészségügyi struktúraváltást támogató, bizonyíték alapú szolgáltatásfejlesztések bemutatása a praxisközösségi modellprogramok (2013-2020) működésének tapasztalatai alapján Dr. Dózsa Katalin Mária, Mezei Fruzsina, Joó Tamás, Kalmár István., Dr. Sinkó Eszter
A Medicina2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség közgyűlésének állásfoglalása A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség Közgyűlése, Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak dohányzási szokásai és leszokási szándéka Vincze Ádám, Joó Tamás, Pénzes Melinda
A triázs minőségének felmérése klinikai audittal a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Sürgősségi Centrumában Pasek Norbert, Sinka Lászlóné Adamik Erika
A nyomási fekély kialakulásának okai a NEVES jelentési rendszerből származó adatok alapján és gondolatok a megelőzés lehetőségeiről Ugrin Irina, Sinka Lászlóné Adamik Erika, Pató Edit, Dr. habil. Belicza Éva
Gyógyszerellátás a háború aspektusából IME Szerkesztőség
Kapcsoljunk magasabb fokozatba! Az innovatív terápiákhoz való hozzáférés értékelése a visegrádi országokban. A magyarországi AIPM és a lengyelországi INFARMA közös, az EFPIA által szponzorált tanulmányának összefoglalója Dr. Molnár Márk Péter, Tóth Ágnes
Kihívások és megoldási lehetőségek az orvostechnikai eszközök tudományos bizonyíték alapú értékelésében: átmeneti közfinanszírozás a végleges befogadási döntés előtt Varga Beáta, Ujhelyi Krisztina, Rádai Tamás, Szloboda Csandra, Zemplényi Antal

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Molnár Márk Péter Intézmény: Ideas & Solution Kft.
Szerző: Tóth Ágnes Intézmény: Ideas & Solutions Kft.

[1] Európai Bizottság. Európai Gyógyszerstratégia. 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri= CELEX:52020DC0761 (megtekintés: 2022. június 29.)
[2] Penchansky R, Thomas JW: The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. Med Care. 1981;19(2):127-140.
https://doi.org/10.1097/00005650-198102000-00001
[3] European Patients Forum. Defining and Measuring Access to Healthcare: the Patients’ Perspective. Position Statement. 2016. https://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/access/epf_position_defining_and_measuring_access_010316.pdf (megtekintés: 2021. augusztus 17.)
[4] Towards a fairer and more effective measurement of access to healthcare across the EU. Final report. 28 November 2018. A report submitted to DG SANTE by ICF Consulting Services Limited in association with Quantos.
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/cross_border_care/docs/2018_measurement_accesstohealth care_frep_en.pdf (megtekintés: 2021. augusztus 27.)
[5] OECD. OECD.Stat. https://stats.oecd.org/ (megtekintés: 2021. augusztus 19.)
[6] Health Consumer Powerhouse. Euro Health Consumer Index 2018. https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI-2018-report.pdf (megtekintés: 2021. augusztus 19.)
[7] European Commission. ECHI – European Core Health Indicators. https://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list_en (megtekintés: 2021. augusztus 19.)
[8] Eurostat. Income and living conditions database. https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database (megtekintés: 2021. augusztus 19.)
[9] https://europa.eu/eurobarometer/screen/home
[10]Eurostat. Healthcare expenditure statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index. php?title=Healthcare_expenditure_statistics (megtekintés: 2022. július 4.)
[11] European Medicines Agency. European public assessment reports (EPAR). https://www.ema.europa.eu/en/medicines/download-medicine-data#european-public-assessment-reports-(epar)-section (megtekintés: 2021. augusztus 27.)
[12]G.A.P. Gearing up access proposal for V4. https://gapv4.eu
[13]Executive Summary. Gearing up. Improving time to pa tient access to innovative therapies in V4. Krakow, Warsaw, Budapest 2022. https://gapv4.eu/reports/GAP_Executive_Summary.pdf