IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak dohányzási szokásai és leszokási szándéka

 • Cikk címe: Az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak dohányzási szokásai és leszokási szándéka
 • Cikk angol címe: Smoking habits and cessation intention of the employees of the Hungarian National Ambulance Service
 • Szerzők: Vincze Ádám, Joó Tamás, Pénzes Melinda
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2022-302
 • Intézmények: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem EKK
 • Évfolyam: XXI. évfolyam
 • Lapszám: 2022. / 3
 • Hónap: október
 • Oldal: 18-25
 • Terjedelem: 8
 • Rovat: MENEDZSMENT
 • Alrovat: HUMÁN ERÔFORRÁS

Absztrakt:

Az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) a mentésben és egyéb támogató munkakörökben dolgozó munkavállalók dohányzási- és nikotinhasználati szokásairól és leszokási szándékáról jelenleg nem állnak rendelkezésre pontos információk. Mindezek feltárása érdekében ke resztmetszeti, kényelmi mintavételen alapuló, elektronikus kérdőívcsomag online kitöltésével zajló vizsgálatot végeztünk az OMSZ munkavállalói körében 2022. májusban. Szociodemográfiai változók mellett a jelenlegi (el múlt 30 nap) legjellemzőbb dohányzási/nikotinhasználati mintázatokat, a leszokási szándékot, a leszokási segítség igénybevételének szándékát és a leszokást segítő lehetőségek igénybevételének szándékát vizsgáltuk. A mintában (n=381, férfi: 74,8%) 40,1% volt a jelenleg do hányzók vagy nikotinos terméket használók aránya, akik a legfiatalabb (20–29 éves) korcsoportban (50,9%), illetve a mentőápolók/mentőtechnikusok (49,7%), mentőgépkocsi-vezetők (37,8%) és mentőtisztek (33,3%) körében voltak nagyobb arányban jelen. Az e-cigaretta és a hevített dohánytermékek (HDT) kizárólagos használata a legfiatalabb korcsoportban elterjedtebb. A munkavégzés jellege szerint kizárólag e-cigarettát a mentőgépkocsi-vezetők használtak a legnagyobb arányban (8,1%), kizárólag HDT-t szintén ők (13,5%), illetve a mentőápolók/mentőtechnikusok (13,2%). Kettős/többes használat ugyancsak az utóbbi munkakörben dolgozókra volt leginkább jellemző (13,7%). A válaszadók kétharmada szeretne leszokni a dohány-/nikotinhasználatról, egyharmaduk pedig 1 éven belül. A kettős/többes használók 36,8%-a, míg a kizárólag HDT-t használók közel 27,9%-a igényelne segítséget a leszokáshoz. Leszokást segítő lehetőségeket a jelenleg dohányzó/nikotinos terméket használó válaszadók legfeljebb tizede próbálna ki, a módszereket illetően legnagyobb arányban az okostelefonos applikációkat és a nikotinpótló terápia gyógyszereit próbálnák ki. A kivonuló mentődolgozók körében kedvezőtlen dohányzási és/vagy nikotinos termék használati prevalenciát és magas leszokási szándékot azonosítottunk. A prehospitális betegellátás dinamikus igényeinek ellátása érdekében fontos lenne a mentődolgozók dohányzási és egyéb életmódi rizikómagatartásának rendszeres monitorozása, valamint célzott munkahelyi egészségfejlesztő programok tervezése és megvalósítása.

Angol absztrakt:

Currently, there are no available data on the smoking/ nicotine use habits and cessation intentions of the am bulance and other support employees of the Hun garian National Ambulance Service (HNAS). In order to explore all these, we conducted a cross-sectional, web-based survey on a convenience sample of HNAS employees in May 2022. Besides socio-demographic variables, we measured respondents’ current (past 30 days) smoking/ nicotine use patterns, their cessation intentions, intention to use cessation assistance, and cessation aids. In the sample (n=381, males 74.8%), the prevalence of current smoking and/or nicotine product use was 40.1% and was highest in the youngest (20–29 years old) age group (50.9%) as well as among ambulance nurses/technicians (49.7%), ambulance drivers (37.8%), and paramedical professionals (33.3%). Exclusive use of e-cigarettes and heated tobacco products (HTPs) were most common in the youngest age group. As for the nature of the ambulance work, exclusive e-cigarette use and HTP use were most common among ambulance drivers (8.1% and 13.5%, respectively), while 13.2% and 13.7% of ambulance nurses/technicians reported exclusive HDT use and dual/poly-use, respectively. Two-thirds of respondents intended to quit smoking/nicotine use, and one-third of them within one year. 36.8% of dual/poly-users and 27.9% of exclusive HDT users would need assistance to quit. Up to one-tenth of current smokers/nicotine users intend to try cessation aids, mostly smartphone applications and nicotine replacement therapy drugs. However, 8.5% and 7.8% of current smokers/nicotine users intend to try e-cigarettes and HTPs as cessation aids, respectively. About 5% of current smokers/ nicotine users intend to try the most effective, evidence-based cessation methods like individual or group be havioural cessation counselling and non-nicotine prescription pharmacotherapy. Among outgoing ambulance workers, our study detected unfavourable prevalence rates of smoking/nicotine product use (42.1%) and high quit intentions. In order to meet the dynamic needs of prehospital care, regular monitoring of nicotine and tobacco use and other lifestyle risk behaviours, as well as planning and implementing targeted workplace health promotion programs would be needed.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Pásztélyi Zsolt
Egészségügyi struktúraváltást támogató, bizonyíték alapú szolgáltatásfejlesztések bemutatása a praxisközösségi modellprogramok (2013-2020) működésének tapasztalatai alapján Dr. Dózsa Katalin Mária, Mezei Fruzsina, Joó Tamás, Kalmár István., Dr. Sinkó Eszter
A Medicina2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség közgyűlésének állásfoglalása A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség Közgyűlése, Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak dohányzási szokásai és leszokási szándéka Vincze Ádám, Joó Tamás, Pénzes Melinda
A triázs minőségének felmérése klinikai audittal a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Sürgősségi Centrumában Pasek Norbert, Sinka Lászlóné Adamik Erika
A nyomási fekély kialakulásának okai a NEVES jelentési rendszerből származó adatok alapján és gondolatok a megelőzés lehetőségeiről Ugrin Irina, Sinka Lászlóné Adamik Erika, Pató Edit, Dr. habil. Belicza Éva
Gyógyszerellátás a háború aspektusából IME Szerkesztőség
Kapcsoljunk magasabb fokozatba! Az innovatív terápiákhoz való hozzáférés értékelése a visegrádi országokban. A magyarországi AIPM és a lengyelországi INFARMA közös, az EFPIA által szponzorált tanulmányának összefoglalója Dr. Molnár Márk Péter, Tóth Ágnes
Kihívások és megoldási lehetőségek az orvostechnikai eszközök tudományos bizonyíték alapú értékelésében: átmeneti közfinanszírozás a végleges befogadási döntés előtt Varga Beáta, Ujhelyi Krisztina, Rádai Tamás, Szloboda Csandra, Zemplényi Antal

Szerző Intézmény
Szerző: Vincze Ádám Intézmény: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Szerző: Joó Tamás Intézmény: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Szerző: Pénzes Melinda Intézmény: Semmelweis Egyetem EKK

[1] The Tobacco Atlas: 7th Edition, (2022).
https://tobaccoatlas.org/.
[2] Joó T: Economic effects of smoking [A dohányzás gazdasági hatása], in: Dohányzás és leszokás – tudnivalók szakembereknek, érdeklődőknek, Medicina, Budapest, 2020: pp. 79–103. [Hungarian]
[3] Vitrai J: Article review: How has the burden of smoking and disease changed between 1990 and 2019? [Cikk ismertetés: Hogyan változott a dohányzás és betegségterhe 1990 és 2019 között?], Egfejl. 62 (2021) 76–77. https://doi.org/10.24365/ef.v62i3.6638. [Hungarian]
[4] Joó T, Bakacs M, Balku E et al.: Social burden of smoking in Hungary [A dohányzás társadalmi terhei Magyar országon], Népegészségügy. 91 (2013) 83–90. [Hun garian]
[5] Murray CJL, Aravkin AY, Zheng P et al.: Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, The Lancet. 396 (2020) 1223–1249. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2.
[6] Urbán R, Pénzes M: Smoking and e-cigarette use [Dohányzás és e-cigaretta használat], in: In: Paksi B. & Demetrovics Zs. (eds) Addiktológiai problémák Magyar országon: Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében., ELTE PPK – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2021: pp. 166–197. [Hungarian]
[7] ELEF 2019: Smoking habits, 2019 [Dohányzási szokások, 2019], (2021). https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/elef/dohanyzas_2019/index.html#azelmlttzvbenadohnyzsiszoksoknemvltoztakszmotteven. [Hungarian]
[8] Ács F: Adult Smoking Survey 2019 (Summary) [Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019 (Összefoglaló)], (2019). http://www.leszokastamogatas.hu/wp-content/uploads/ 2021/03/Osszefoglalo_Felnott_Dohanyzas_Felmeres_2019_1.4.pdf. [Hungarian]
[9] Brys Z, Tóth G, Urbán R et al.: J. Epidemiology of smoking and e-cigarette use in the adult Hungarian population in 2018 [A dohányzás és az e-cigaretta-használat epidemiológiája a felnőtt magyar népesség körében 2018-ban], Orvosi Hetilap. 163 (2022) 31–38.
https://doi.org/10.1556/650.2022.32319. [Hungarian]
[10]European Commission. Directorate General for Health and Food Safety., European Commission. Directorate General for Communication., Kantar.: Special Eurobaro meter 506 “Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes: report,” Publications Office, LU, 2021.
https://data.europa.eu/doi/10.2875/490366 (accessed December 8, 2021).
[11] European Observatory on Health Systems and Policies, Magyarország: Egészségügyi országprofil 2021, State of Health in the EU, (2022).
https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021_ chp_hu_hungarian.pdf. [Hungarian]
[12]Tóth E, Cselkó Z, Darwish D et al.: Telephone based supporting program to quit tobacco smoking in Hungary [A magyarországi dohányzásleszokást támogató telefonos tanácsadás], LAM. 32 (2022) 55–60. https://doi.org/10.33616/lam.32.006. [Hungarian]
[13]Pénzes M: Smoking cessation support – Untapped evidence-based possibilities [Dohányzásról való leszokás támogatása – kihasználatlan bizonyítottan hatékony lehe tőségek (Kommentár „ A magyarországi dohányzásleszokást támogató telefonos tanácsadás” című közleményhez)], LAM. 32 (2022) 61–64. [Hungarian]
[14]El-Toukhy S, Baig SA, Jeong M et al.: Impact of modified risk tobacco product claims on beliefs of US adults and adolescents, Tobacco Control. 27 (2018) s62–s69. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054315.
[15]World Health Organization, WHO report on the global tobacco epidemic, 2021: addressing new and emerging products, World Health Organization, Geneva, 2021. https://apps.who.int/iris/handle/10665/343287 (accessed January 20, 2022).
[16]Ramos SD, Kelly M, Schepis T: Substance use in healthcare workers: Importance of stress perception, smoking temptation, social support, and humor, Substance Use & Misuse. 53 (2018) 837–843. https://doi.org/10.1080/10826084.2017.1388261.
[17]Schiszler B, Karamánné Pakai A, Szabó Z et al.: Examination of work-related stress and coping strategies among ambulance- and air-ambulance workers [Munka helyi stressz és megküzdési stratégiák vizsgálata földi és légi mentésben dolgozók körében], Orvosi Hetilap. 157 (2016) 1802–1808. https://doi.org/10.1556/650.2016.30581. [Hungarian]
[18]Bentley MA, Levine R: A National assessment of the health and safety of emergency medical services professionals, Prehosp. Disaster Med. 31 (2016) S96–S104. https://doi.org/10.1017/S1049023X16001102.
[19]Joó T, Cselkó Z, Pénzes M et al.: Health security challenges in the 21st century – Tobacco industry interference and heated tobacco products [Egészségbiztonsági kihívások a XXI. században – dohányipari befolyásolási technikák és a hevített dohánytermékekkel kapcsolatos aggodalmak], Scientia et Securitas. 2 (2021) 68–77. https://doi.org/10.1556/112.2021.00017. [Hungarian]
[20]Betlehem J, Horváth A, Göndöcs Z et al.: Major contributing factors of self perceived health in Hungarian ambulance personnel [A kivonuló mentődolgozók egészségi állapotát befolyásoló főbb tényezők hazánkban], Orvosi Hetilap. 151 (2010) 2089–2098. https://doi.org/10.1556/oh.2010.28976. [Hungarian]
[21]Pék E, Füge K, Marton J et al.: Cross-sectional survey on self-reported health of ambulance personnel, Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 23 (2015) 14. https://doi.org/10.1186/s13049-015-0087-1.
[22]Németh A, Irinyi T: Health behaviour of health professionals, their habits of consulting a doctor in Csongrád county [Egészségügyi szakdolgozók egészség-magatartása, orvoshoz fordulási szokásai Csongrád megyében], Nővér. 22 (2009) 32–38. [Hungarian]
[23]Németh A: Health status and substance use of nurses working in in-patient care [A fekvőbeteg-ellátásban dolgozó ápolók egészségi állapota és káros szenvedélyei], Egészségfejlesztés. 55 (2014) 37–45. [Hungarian]
[24]Pénzes M, Joó T, UrbánR: Perceived harm of heated tobacco products, e-cigarettes, and nicotine replacement therapy compared with conventional cigarettes among ever and current heated tobacco users, Addictive Behaviors Reports. 15 (2022) 100432. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2022.100432.
[25]Tattan-Birch H, Hartmann-Boyce J, Kock L et al.: Heated tobacco products for smoking cessation and reducing smoking prevalence, Cochrane Database of Systematic Reviews. 2022 (2022). https://doi.org/10.1002/14651858.CD013790.pub2.
[26]Banks E, Yazidjoglou A, Brown S et al.: Electronic cigarettes and health outcomes: systematic review of global evidence. Report for the Australian Department of Health. National Centre for Epidemiology and Population Health, Canberra: April 2022. https://doi.org/10.25911/XV0F-6C42.
[27]Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a dohányzásról való leszokás támogatásáról, (2019). https://www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/2837/fajlok/EMMI_szakmai_iranyelve_dohanyzasrol.pdf. [Hungarian]
[28]Maia AC, Ribeiro E: The psychological impact of motor vehicle accidents on emergency service workers:, European Journal of Emergency Medicine. 17 (2010) 296–301. https://doi.org/10.1097/MEJ.0b013e3283356213
[29]Whittaker R, McRobbie H, Bullen C et al.: Mobile phone text messaging and app-based interventions for smoking cessation, Cochrane Database of Systematic Reviews. (2019). https://doi.org/10.1002/14651858.CD006611.pub5