IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A nyomási fekély kialakulásának okai a NEVES jelentési rendszerből származó adatok alapján és gondolatok a megelőzés lehetőségeiről

 • Cikk címe: A nyomási fekély kialakulásának okai a NEVES jelentési rendszerből származó adatok alapján és gondolatok a megelőzés lehetőségeiről
 • Cikk angol címe: Causes of pressure ulcers based on data from the NEVES reporting system and thoughts on prevention options
 • Szerzők: Ugrin Irina, Sinka Lászlóné Adamik Erika, Pató Edit, Dr. habil. Belicza Éva
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2022-304
 • Intézmények: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, SE EMK, NEVES Egyesület a Betegbiztonságért, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Budapest
 • Évfolyam: XXI. évfolyam
 • Lapszám: 2022. / 3
 • Hónap: október
 • Oldal: 34-42
 • Terjedelem: 9
 • Rovat: INFEKCIÓKONTROLL
 • Alrovat:

Absztrakt:

A nyomási fekélyek előfordulása gyakori probléma a fekvőbeteg-ellátásban és jelentős terhet képviselnek mind a beteg, mind az ellátók számára, habár kialakulásuk sok esetben megelőzhető lenne. Dolgozatunk célja, hogy bemutassuk a NEVES jelentési rendszerbe érkezett adatok elemzéséből kiindulva a nyomási fekélyek kialakulásának általános okait és az azokhoz kapcsolódó megelőzési lehetőségeket, valamint ajánlásokat fogalmazzunk meg elkerülésükre.
A NEVES rendszerbe az adatfeldolgozás megkezdéségig 2.579 nyomási fekély adatait jelentették. Ezeket az adatokat statisztikailag elemeztük, és minőségfejlesztési technikákat is alkalmazva kerestük a nyomási fekélyek kialakulásában szerepet játszó okokat. A témában végzett szakirodalmi kutatásból és szakértői egyeztetésekből nyert információkat felhasználva rendszereztük az okokat és megelőzési lehetőségeket.
A kutatás során feltárt, a nyomási fekély kialakulásához vezető általános okokat 12 csoportba soroltuk. Az elemzések eredményei közül kiemelendő, hogy a kockázatfelmérés és a megelőzést célzó protokoll megléte ellenére nagy arányban észlelik előrehaladott stádiumban a nyomási fekélyeket, ami rendszerszintű problémák jelenlétére utal. A megelőzésben kiemelt szerepet játszik a helyesen elvégzett kockázatfelmérés, a megfelelő prevenciós eszköz helyes alkalmazása és a munkatársak naprakész ismerete. Ez utóbbiban nagy jelentősége van annak, hogy a szakmai evidenciák hogyan és mennyi idő elteltével kerülnek át a napi gyakorlatba.
A nyomási fekély kialakulásának hátterében álló okok nagyon sokrétűek lehetnek. Ahhoz, hogy felfedjük egy adott intézményben az ott előforduló rendszerszintű problémákat, elemezni szükséges a bekövetkezett eseményeket, ehhez pedig adatokat kell gyűjteni. Az intézményi működésből adódó problémák megelőzése érdekében oki kutatást kell végezni, amelynek eredményei alapján megtett célzott intézkedésekkel csökkenthető az események előfordulása.

Angol absztrakt:

The occurrence of pressure ulcers is a common problem in inpatient care and represents a considerable burden for both the patient and caregivers, although in many cases their development could be prevented. Experience has shown that there are systemic deficiencies in the delivery of care that contribute significantly to the development of these lesions in patients with in creased risks. The aim of our work is to present the general causes of pressure ulcers and the related prevention options, as well as to make recommendations to avoid these.
The Pressure Ulcers Datasheet of the NEVES re porting system is used to report data from patients who have been admitted to the medical institution with intact skin and who have developed pressure ulcers within the same institution. In our publication, the analyses were based on the data received until 20th of April 2018. Overall, data from 2.579 reported pressure ulcers were used for the research. Statistical analyses were per formed on the data. In addition to the analysis of the received data, we also relied on literature sources and expert consultations.
Based on the data of events submitted to the NEVES reporting system, the mean age of patients affected by the development of pressure ulcers was 75,4 years, with a standard deviation of 13,5 years, and half of the pa tients were over 78 years of age, and 59,3% were female. Of all patients, 80,4% were reported to be lying down and unable to sit or stand up. 9,6% were only able to sit, 2,8% were supervised and 1,8% were able to move by themselves with assistive devices. In 97,5% of cases, a targeted risk assessment was performed. Furthermore, 90,8% of the reported cases had a nursing protocol for the prevention of pressure ulcers in the care department, and its provisions were applied in practice. Yet, the pressure ulcer still developed. The stage of the reported pressure ulcers at the time of detection was most often already stage II (60,5%), but in some cases it was III. stage (12,3%) or IV. stage (4,5%). An anti-decubitus mattress was used in 87,7% of the cases, a positioning pillow in 26,4%, a heel-protectors in 19,9%, an elbow-protectors in 4,1%, and other tools were used in 0,5% of the cases. One preventive tool was used in 69,8% of the cases, two in 22,6%, three in 6,1% and four in 1,5%. In 13,8% of the cases pain was mentioned as the reason for lack of mobilization.
The general causes of pressure ulcers were divided into 12 groups: regulatory deficiencies; employees do not follow the rules; lack of risk assessment; inadequate risk assessment; not using preventive tools or proce dures; use of inappropriate prevention tools; patient movement/mobilization is delayed or inadequate; misuse of restrictive measures; improper use of other means of supply (for example oxygen probe, permanent catheter); skin surface irritation, exposure to injury; documentation shortcomings; knowledge gained from previous events is not utilized.
Properly conducted risk assessment, the correct application of the appropriate preventive tool and the up-to-date knowledge of staff play a key role in prevention. Regarding the latter, it is of great importance how and for how long professional evidence is transferred into daily practice.
The underlying causes of pressure ulcers can be very diverse. In order to reveal the systemic problems that occur in a given institution, it is necessary to analyse the events that have taken place, and to do this, data must be collected. In order to prevent problems arising from the operation of the institution, causal research should be carried out. Based on the results of such research, targeted measures can be taken to reduce the incidence of pressure ulcers.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Pásztélyi Zsolt
Egészségügyi struktúraváltást támogató, bizonyíték alapú szolgáltatásfejlesztések bemutatása a praxisközösségi modellprogramok (2013-2020) működésének tapasztalatai alapján Dr. Dózsa Katalin Mária, Mezei Fruzsina, Joó Tamás, Kalmár István., Dr. Sinkó Eszter
A Medicina2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség közgyűlésének állásfoglalása A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség Közgyűlése, Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak dohányzási szokásai és leszokási szándéka Vincze Ádám, Joó Tamás, Pénzes Melinda
A triázs minőségének felmérése klinikai audittal a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Sürgősségi Centrumában Pasek Norbert, Sinka Lászlóné Adamik Erika
A nyomási fekély kialakulásának okai a NEVES jelentési rendszerből származó adatok alapján és gondolatok a megelőzés lehetőségeiről Ugrin Irina, Sinka Lászlóné Adamik Erika, Pató Edit, Dr. habil. Belicza Éva
Gyógyszerellátás a háború aspektusából IME Szerkesztőség
Kapcsoljunk magasabb fokozatba! Az innovatív terápiákhoz való hozzáférés értékelése a visegrádi országokban. A magyarországi AIPM és a lengyelországi INFARMA közös, az EFPIA által szponzorált tanulmányának összefoglalója Dr. Molnár Márk Péter, Tóth Ágnes
Kihívások és megoldási lehetőségek az orvostechnikai eszközök tudományos bizonyíték alapú értékelésében: átmeneti közfinanszírozás a végleges befogadási döntés előtt Varga Beáta, Ujhelyi Krisztina, Rádai Tamás, Szloboda Csandra, Zemplényi Antal

Szerző Intézmény
Szerző: Ugrin Irina Intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
Szerző: Sinka Lászlóné Adamik Erika Intézmény: SE EMK, NEVES Egyesület a Betegbiztonságért
Szerző: Pató Edit Intézmény: NEVES Egyesület a Betegbiztonságért
Szerző: Dr. habil. Belicza Éva Intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Budapest

[1] European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The Inter national Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/ NPIAP/PPPIA: 2019.
[2] Belicza É, Kullmann L: NEVES (adverse events). Implementation of a patient safety program in Hungary. [NEVES (nem várt események). Betegbiztonsági program hazai megvalósítása.] Kórház, 2008/3: 32-35. [Hungarian]
[3] Lám J, Sümegi V, Surján C et al.: The role of reporting and learning systems in improving patient safety. [A jelentő- és tanulórendszerek szerepe a betegbiztonság javításában.] Orv. Hetil., 2016. 157, 1034–1041. [Hun garian]
[4] Pató E, Dombrádi V, Megléczné OM, et al.: Causes and prevention of pressure ulcers. [A nyomási fekély kialakulásának okai és megelőzési lehetőségei.] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, Budapest. 2020. Kézirat. [Hungarian]
[5] Belicza É, Sinka LAE: Learning from mistakes and adverse events – methodical overview for the topic-specific studies. [A hibákból és a nemkívánatos eseményekből való tanulás – módszertani áttekintés a témaspecifikus tanulmányokhoz.] IME, 2021; 20(4): 13-17. https://doi.org/10.53020/IME-2021-402 [Hungarian]
[6] Belicza É, Dombrádi V, Mikesy G et al.: Aggregate causes of adverse events and possible methods to mitigate them within healthcare. [A nemkívánatos események általános okai és kezelési lehetőségei az egészségügyben.] Orv. Hetil., 2022. 163, 237–246. [Hungarian] https://doi.org/10.1556/650.2022.32352
[7] NEVES reporting system datasheets. [A NEVES jelentési rendszer adatlapjai.] 2021.
https://info.nevesforum.hu/adatlapok/ (megtekintve: 2021. október 27.) [Hungarian]
[8] National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance (NPUAP-EPUAP-PPPIA): Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guide line. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
[9] Fletcher J: An overview of pressure ulcer risk assessment tools. Wounds UK, 2017. 13(1), 18–26. 7.p.
[10]Samuriwo R, Dowding D: Nurses’ pressure ulcer related judgements and decisions in clinical practice: A systematic review. International Journal of Nursing Studies 2014. 51(12): 1667–85. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.04.009
[11] Vörösné, KN.: Complex nursing development of pressure ulcers treatment in the Markhot Ferenc Training Hospital and Clinic [Nyomási fekély komplex ápolásszakmai fejlesztése a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben.] Semmelweis Egyetem Egész ség ügyi Menedzserképző Központ, Budapest, 2016. Szak dolgozat [Hungarian]
[12]McCoulough, S: Stop the Pressure in community nursing: taking the role of carers seriously. Hounslow and Richmond Community Healthcare NHS Trust, 2016. november 16. Hozzáférhető: https://improvement.nhs.uk/resources/stop-pressure-community-nursing-taking-role-carers-seriously/ (megtekintve: 2019. 10. 01.)
[13]Lám J, Merész G, Bakacsi Gy, et al.: Changing of the patient safety culture in the pilot institutes of the Hun garian accreditation program. [A betegbiztonságot támogató szervezeti kultúra változása a hazai akkreditációs programot tesztelő intézményekben.] Orv. Hetil., 2016. 157, 1667–1673. [Hungarian]
https://doi.org/10.1556/650.2016.30556
[14] Sinka LAE, Pitás E, Belicza É: Methodological guide for the preparation of causal research. Professional Metho dological Development of the Healthcare System (EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001). [Módszertani út mutató az oki kutatások előkészítéséhez. Egész ségügyi Ellátórendszer Szakmai Módszertani Fejlesztése (EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001).] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ. https://info.nevesforum.hu/2020/02/modszertani-utmutato-oki-kutatasok-vegzesehez/ (megtekintve: 2021. n o vember 30.) [Hungarian]