IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A triázs minőségének felmérése klinikai audittal a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Sürgősségi Centrumában

 • Cikk címe: A triázs minőségének felmérése klinikai audittal a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Sürgősségi Centrumában
 • Cikk angol címe: Triage quality survey with clinical audit in the Emergency Department of Military Hospital Medical Centre, Hungarian Défense Forces
 • Szerzők: Pasek Norbert, Sinka Lászlóné Adamik Erika
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2022-303
 • Intézmények: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház, SE EMK, NEVES Egyesület a Betegbiztonságért
 • Évfolyam: XXI. évfolyam
 • Lapszám: 2022. / 3
 • Hónap: október
 • Oldal: 26-33
 • Terjedelem: 8
 • Rovat: MENEDZSMENT
 • Alrovat: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Absztrakt:

Az utóbbi időszakban a betegforgalom jelentős növekedése tendenciává vált az intézményi sürgősségi ellátásban mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban. A sürgősségi betegosztályozás, a triázs – mint az állapotfelméréssel nyert adatok birtokában a besorolási szabályrendszernek megfelelő döntéshozatal – betegbiztonságra és szervezésre gyakorolt jelentősége ezzel párhuzamosan szintén egyre nő.
Jelen dolgozatban a Magyar Honvédség Egész ség ügyi Központ Honvédkórház Sürgősségi Centrumában a triázs minőségének helyi szintű felmérésére, illetve a fejlesztés főbb irányainak meghatározására alkalmas módszer kialakítását mutatjuk be. A leírás során kitérünk a projektszemlélettel elvégzett tervezési fázisra, a klinikai audit módszerével végrehajtott adatgyűjtés és elemzés lépéseire, az indikátorok és mutatók meghatározására, a vizsgálattal nyert néhány részeredmény ismertetésére, illetve ezek vártnál alacsonyabb eredményei esetén az azokhoz vezető okok és a lehetséges megoldások vázolására.
Tapasztalataink megerősítették, hogy a belső klinikai audit módszere teljes mértékben alkalmas a triázs minőségének felmérésére, ugyanakkor arra is rávilágítottak, hogy a módszer egyes elemeinek alkalmazását mindig a helyi viszonyok figyelembevételével, az azokhoz való alkalmazkodással kell megtenni. A dolgozatban leírt, a triázs minőségének felmérésére létrehozott módszer alkalmas arra, hogy meghatározott időközönként felmérést végezzünk, illetve ezek eredményeit összevethessük, amely elengedhetetlen feltétele a triázs minőségfejlesztését célzó folyamatnak.

Angol absztrakt:

In the recent period, a significant increase in patient turnover has become a trend in institutional emergency care, both domestically and internationally. The impact of the emergency patient classification, the triage, on the further fate of patients, and thus its significance, is in creasing in parallel with the increase in turnover, as this is the first institutional perception-assessment and decision-making situation. It can also be interpreted as drawing a conclusion or making a decision in accordance with the rules of classification in the possession of the data obtained from the condition survey. The task of the triage is on the one hand to identify and highlight patients in need of immediate care as soon as possible, and on the other hand to determine the order of care. The aim is to improve patient safety and to allocate the scarce resources available as efficiently as possible.
The aim of this article is to present a suitable method for assessing the quality of triage at the local level in the Emergency Center of the Hungarian Army Health Center, and for developing a method suitable for the main directions of development. The work was planned within the framework of a project, using project tools (e.g. brain storming, Gantt diagram, SMART method), while the quality assessment itself was performed using the clinical audit method. Triage is appropriate for data collection, a checklist was developed from the examined criteria, which was then tabulated.
During the study, we set up and obtained indicators both by recording the necessary data and for the sub sequent verification of the triage categories. During the inspection performed in the 804 triage documentation, we found that only 25.87% of the data required to be included in the standard were completed (n = 208). Data were recorded in the headings of a total of 10 data per sample (n = 8040) in 76.22% of the cases (n = 6128), while in 23.78% of the cases they were left blank (n = 1912).
During the inspection of the triage categories suitable for post-inspection (n = 500), we found that the triage categories obtained on arrival and during the inspection were identical in only 69.8% of the cases (n = 349). Most often, in 16.8% of the cases, the results of the control were 1 category lower than those obtained on arrival (n = 84).
When examining the reasons for the discrepancies, the insufficiently structured paper-based documentation interface, the underestimation of the significance of the individual data by the staff, the very low level of immediate feedback for incomplete filling, the continuous time pressure, the confusing working under such conditions could be cited as a reason. Regarding the ex-post control, the reasons for the lower-than-expected results included the uncertain application of the MSTR rules, the prompt assistance and the lack of feedback.
Our experience has confirmed that the method of internal clinical audit is fully suitable for assessing the quality of triage. The application of certain elements of the method was always done taking into account the local conditions and adapting to them. The method described in the dissertation, designed to assess the quality of the triage, is suitable for conducting surveys at specified intervals and for comparing their results, which is an essential condition for the process aimed at improving the quality of the triage.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Pásztélyi Zsolt
Egészségügyi struktúraváltást támogató, bizonyíték alapú szolgáltatásfejlesztések bemutatása a praxisközösségi modellprogramok (2013-2020) működésének tapasztalatai alapján Dr. Dózsa Katalin Mária, Mezei Fruzsina, Joó Tamás, Kalmár István., Dr. Sinkó Eszter
A Medicina2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség közgyűlésének állásfoglalása A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség Közgyűlése, Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak dohányzási szokásai és leszokási szándéka Vincze Ádám, Joó Tamás, Pénzes Melinda
A triázs minőségének felmérése klinikai audittal a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Sürgősségi Centrumában Pasek Norbert, Sinka Lászlóné Adamik Erika
A nyomási fekély kialakulásának okai a NEVES jelentési rendszerből származó adatok alapján és gondolatok a megelőzés lehetőségeiről Ugrin Irina, Sinka Lászlóné Adamik Erika, Pató Edit, Dr. habil. Belicza Éva
Gyógyszerellátás a háború aspektusából IME Szerkesztőség
Kapcsoljunk magasabb fokozatba! Az innovatív terápiákhoz való hozzáférés értékelése a visegrádi országokban. A magyarországi AIPM és a lengyelországi INFARMA közös, az EFPIA által szponzorált tanulmányának összefoglalója Dr. Molnár Márk Péter, Tóth Ágnes
Kihívások és megoldási lehetőségek az orvostechnikai eszközök tudományos bizonyíték alapú értékelésében: átmeneti közfinanszírozás a végleges befogadási döntés előtt Varga Beáta, Ujhelyi Krisztina, Rádai Tamás, Szloboda Csandra, Zemplényi Antal

Szerző Intézmény
Szerző: Pasek Norbert Intézmény: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház
Szerző: Sinka Lászlóné Adamik Erika Intézmény: SE EMK, NEVES Egyesület a Betegbiztonságért

[1] Banfai-Csonka H, Banfai B, Musch J et all: Relationship between emergency department appearance and health literacy [Sürgősségi osztályos megjelenés és az egészségértés kapcsolata] Egészségfejlesztés 2021. 62. évf. 2: 49-59 https://doi.org/10.24365/ef.v62i2.6003 [magyar]
[2] Varga Cs, Lelovics Zs, Soos V et all: Patient turnover in a multidisciplinary emergency department [Betegforgalmi trendek multidiszciplináris sürgősségi osztályon] Orv Hetil. 2017; 158(21): 811–822. https://doi.org/10.1556/650.2017.30749 [magyar]
[3] Kullman T: Some thoughts on the social perception of emergency care departments in Hungary [Néhány gondolat a magyarországi sürgősségi betegellátó osztályok társadalmi megítéléséről] Orvosi hetilap 2018, 159. évf. 43: 1767–1768. https://doi.org/10.1556/650.2018.43m [magyar]
[4] Love R A, Murphy J A, Lietz T E et all: The Effectiveness of a Provider in Triage in the Emergency Department – A Quality Improvement Initiative to Improve Patient Flow, Advanced Emergency Nursing Journal, 34 évf. 1: 65–74 https://doi.org/10.1097/TME.0b013e3182435543
[5] Bullard M J, Musgrave E, Warren D et all: Revisions to the Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS) Guidelines 2016, CJEM. 2017: 18-27
https://doi.org/10.1017/cem.2017.365
[6] Sved L: The real test of strenght: the war in Sved L: Hungarian military medicine in the first Gulf War, [Az igazi megmérettetés: a háború – A magyar katona-egészségügy az Első Öbölháborúban] Zrínyi Kiadó, Budapest, 2021, 170-234
[7] Gyokeres T, Schafer E, Szepes A et all: Management of acute gastrointestinal bleeding – multidisciplinary guideline proposal [Heveny gastrointestinalis vérzések ellátása – multidiszciplináris útmutató javaslat] Orv Hetil. 2020; 161(30): 1231–1242. https://doi.org/10.1556/650.2020.31807 [magyar]
[8] Ng C, Hsu K, Kuan J et all: Comparison Between Canadian Triage and Acuity Scale and Taiwan Triage System in Emergency Departments, J Formos Med Assoc. 2010; 109(11): 828–837,
[9] Christ M, Grossmann F, Winter D et all: G Modern Triage in the Emergency Department, Dtsch Arztebl Int. 2010; 107(50): 892–902
[10]Mirhaghi A, Heydari A, Mazlom R et all: The Reliability of the Canadian Triage and Acuity Scale: Meta-analysis, NAJMS. 2015; 7:299-305,
https://doi.org/ 10.4103/1947-2714.161243
[11] Hungarian Society of Emergency Medicine, Triage Work group: Hungarian Emergency Triage System Course book [Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Triázs Munkacsoport: Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer Tankönyv], MSOTKE, Budapest, 2016
[12]44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes, a sürgősségi ellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról, hatályos: 2019.01.01 – 2019.01.02
[13]Kovács Cs: Quality assurance in hospital emergency care [Minőségbiztosítás a hospitális sürgősségi ellátásban] Magyar Minőség 2015; 8-9: 72-78 [magyar]
[14]706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről, hatályos
[15]Belicza E, Sinka L A E: Learning from mistakes and adverse events – methodological overview for the topic-specific studies [A hibákból és a nemkívánatos eseményekből való tanulás – módszertani áttekintés a témaspecifikus tanulmányokhoz] IME 2021; 20 évf. 4: 13-17 [magyar] https://doi.org/10.53020/IME-2021-402
[16]Musch J, Banfai-Csonka H, Radnai B et all: Oppor tunities of application of smart technologies in emergency care [Smart technológiák alkalmazhatóságának lehetőségei a sürgősségi betegellátásban] IME. 2021; 20(3): 35-40 [magyar]
https://doi.org/10.53020/IME-2021-402