IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az onkológiai ellátás helyi betegútszervezésen alapuló, betegközpontú fejlesztése

  • Cikk címe: Az onkológiai ellátás helyi betegútszervezésen alapuló, betegközpontú fejlesztése
  • Szerzők: Tóth Ágnes , Dr. Dankó Dávid
  • Intézmények: Ideas & Solutions Kft.
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 10
  • Hónap: december-január
  • Oldal: 26-30
  • Terjedelem: 5
  • Rovat: KLINIKUM
  • Alrovat: ONKOLÓGIA

Absztrakt:

Az integrált betegutak alkalmazása egyre nagyobb teret kap az onkológiai ellátásszervezésben. A standardizált betegutak rendszerszintű implementálásáig a helyi betegútmenedzsment segítheti a gyorsabb hozzáférést és az ellátás minőségének egységesítését. Az intézményi onko-koordinátorok feladata az időpont-egyeztetés és előjegyzés, az ellátás gördülékenységének biztosítása a különböző ellátóegységek között, valamint a betegútban meghatározott időkeretek monitorozása. A koordináció növeli a megfelelő időben megfelelő terápiához jutó betegek arányát, és segít megelőzni a beteg „elkallódását”.

Angol absztrakt:

Integrated care pathways play an increasing role in cancer care. Until standardized patient pathways are introduced in Hungary, local patient pathway management may provide faster access to care and reduce variability in clinical practice. The responsibility of oncocoordinators includes registration of appointments, ensuring the continuity of care among different departments and monitoring timeframes. Local onco-coordination may help increase the number of patients receiving timely and adequate treatment and avoid patient dropout during the diagnostic or treatment process.

Szerző Intézmény
Szerző: Tóth Ágnes Intézmény: Ideas & Solutions Kft.
Szerző: Dr. Dankó Dávid Intézmény: Ideas & Solutions Kft.

[1] Páll N, Tóth Á, Dankó D: A magyar onkológiai ellátás betegközpontú értékelése, IME, 2019; XVIII. évf. (2), 39- 42.
[2] gorin SS, Haggstrom D, Han PKJ, Fairfield KM, Krebs P, Clauser SB: Cancer Care Coordination: a Systematic Review and Meta-Analysis of over 30 years of Empirical Studies, Annals of Behavioral Medicine, 2017, Aug; 51(4):532-546.
[3] Cortis lJ, Ward PR, McKinnon RA, Koczwara B: Integrated care in cancer: What is it, how is it used and where are the gaps? A textual narrative literature synthesis, European Journal of Cancer Care, 2017, Jul; 26(4): e12689.
[4] Seely DM, Weeks lC, young S. A systematic review of integrative oncology programs, Current oncology, 2012, 19(6):e436–e461.
[5] Siouta N, Van Beek K, van der Eerden ME, et al.: Integrated palliative care in Europe: a qualitative systematic literature review of empirically-tested models in cancer and chronic disease, BMC Palliative Care, 2016, 15:56.
[6] De Bleser l, Depreitere R, Waele KD, Vanhaecht K, Vlayen J, Sermeus W: Defining pathways, Journal of Nursing Management, 2006, 14(7): 553–563.
[7] ESMo: Coordinating Nurses can Improve Cancer Patients’ Quality of life and Satisfaction During Treat - ment [ElCC 2018 Press Release]. Svájc, lugano-genf, 2018. április 12. https://www.esmo.org/Press-office/ Press-Releases/Coordinating-Nurses-Improve-Cancer- Patients-Quality-life-Satisfaction-During-Treatment, letöltve: 2019. június 14.
[8] Wagner EH, ludman EJ, Aiello Bowles EJ, Penfold R, Reid RJ, Rutter CM, et al: Nurse navigators in early cancer care: A randomized, controlled trial, Journal of Cli - nical oncology, 2014, 32(1): 12-19.
[9] Jensen H, Tørring Ml, Vedsted P: Prognostic consequences of implementing cancer patient pathways in Denmark: a comparative cohort study of symptomatic cancer patients in primary care, BMC Cancer, 2017, 17(1): 627.
[10] Feinberg BA, lang J, grzegorczyk J, et al.: Imple - mentation of cancer clinical care pathways: a successful model of collaboration between payers and providers. Journal of oncology Practice, 2012, 8(3 Suppl): e38s– 43s.
[11] Wilkens J, Thulesius H, Schmidt I, Carlsson C: The 2015 National Cancer Program in Sweden: Introducing standardized care pathways in a decentralized system, Health Policy, 2016, 120(12): 1378–1382.
[12] Van Hoeve J, de Munck l, otter R, de Vries J, Siesling S: Quality improvement by implementing an integrated oncological care pathway for breast cancer patients, Breast, 2014, Aug 23(4): 364-70.
[13] Probst HB, Hussain ZB, Andersen o: Cancer patient pathways in Denmark as a joint effort between bureaucrats, health professionals and politicians – A national Danish project, Health Policy, 2012, 105(1): 65–70.
[14] Iversen T, Anell A, Häkkinen U, Kronborg C, ólafsdóttir T: Coordination of health care in the Nordic countries, Nordic Journal of Health Economics, 2016, 4(1): 41-55.
[15] Schmidt I, Thor J, Davidson T, Nilsson F, Carlsson C: The national program on standardized cancer care pathways in Sweden: observations and findings half way through, Health Policy, 2018, 122(9): 945-948
[16] Horváth J: onkológiai ellátás – kérdőjelekkel, Medical - online, 2015. január 22. http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/ cikk/onkologiai_ellatas_kerdojelekkel, letöltve: 2019. június 14.
[17] Moizs M, Király gy, Repa I: onkoNetwork – az onkológiai betegútszervezés új magyar modellje. Az onkológiai ellátás helyzete, orvostovábbképző Szemle különszám, 2016. április: 46-50.
[18] Aarhus R, Tjørnhøj-Thomsen T, Tarp B, Vedsted P, Andersen RS: Coordinating objects of care: Exploring the role of case managers as brokers in cancer patient pathways, European Journal of Cancer Care, 2019 May 28(3): e13017.
[19] Saucier A, Biron A: Reaching professional consensus on pivot nurse in oncology interventions in the goal of staff planning in Quebec., Canadian oncology Nursing Journal, 2018, 28(4): 308-313.
[20] Mátrai Z, Tóth l, Sávolt Á, és mtsai: Az „emlőrák-terápiás nővér”. Új szakember az emlőrák multidiszciplináris ellátásában, Magyar onkológia, 2012, 56:152–157
[21]Wagner EH, ludman EJ, Aiello Bowles EJ, et al: Nurse navigators in early cancer care: A randomized, controlled trial, Journal of Clinical oncology, 2014, 32(1): 12-19.
[22] https://e-egeszsegugy.gov.hu/e-beutalo, letöltve: 2019. június 13.
[23] 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi lXXXIII. törvény végrehajtásáról
[24] Naseriasl M, Adham D, Janati A. E-referral Solutions: Successful Experiences, Key Features and Challenges – a Systematic Review, Materia Socio-Medica, 2015, 27 (3):1 95–199.
[25] Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ: Be - számoló az egészségügyi ágazati humánerőforrás 2015. évi helyzetéről az egészségügyi ágazati humánerőforrás- monitoringrendszer alapján, 2016. július 29. https:// www.enkk.hu/hmr/documents/beszamolok/HR_beszamolo_ 2015.pdf, letöltve: 2019. június 14.
[26] Központi Statisztikai Hivatal: Tájékoztatási adatbázis, http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp, letöltve: 2019. június 14.
[27] Bogner P, Bágyi P: A teleradiológia alkalmazása hazánkban, Magyar orvos, 2009/10, https://weborvos.hu/adat/ files/avera/mo4346.pdf, letöltve: 2019. június 13.