IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A pszichoterápia elérhetősége az alapellátásban: lehetőség a kezeletlen depresszió jelentős társadalmi költségeinek csökkentésére

  • Cikk címe: A pszichoterápia elérhetősége az alapellátásban: lehetőség a kezeletlen depresszió jelentős társadalmi költségeinek csökkentésére
  • Szerzők: Dr. Gaál Péter, Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra, Dr. Purebl György
  • Intézmények: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ Budapest, Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Pszichoszomatikus Központ
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 10
  • Hónap: december-január
  • Oldal: 31-37
  • Terjedelem: 7
  • Rovat: KLINIKUM
  • Alrovat: KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYOK

Absztrakt:

A depressziós és szorongásos megbetegedések prevenciója és kezelése leghatékonyabban az alapellátásban valósítható meg, alacsony intenzitású pszichológiai intervenciókkal. A kezeletlen állapot folyamatosan sokszoros kiadást, illetve többletköltséget, több mint 5 Mrd Ft-ot jelent a hosszas táppénz, a rokkantnyugdíj, a munkából való kiesés, valamint az újabb krónikus betegségek megjelenéséhez, a magas gyógyszerfogyasztáshoz kapcsolódó és egyéb direkt, egészségügyi többletköltség miatt. Mind népegészségügyi, mind nemzetgazdasági szempontból messzemenően indokolt olyan pszichológusok alkalmazása az alapellátásban, akik képzettek a bizonyítottan eredményes pszichoterápiás módszerekben.

Angol absztrakt:

The most effective prevention and treatment of depression and anxiety disorders can be realized in primary care by implementing low intensity psychological interventions. The expenditures on and cost of untreated depression is multiple times higher than those of which is recognized on time and treated appropriately, due to the expenses on sick-pay of long sick-leave, disability pension, the cost of productivity losses of absenteeism, as well as the excess health care costs related to comorbid somatic disorders, elevated drug-consumption and inadequate health services. It is highly recommended from the perspective of both public health and public funding to establish psychologist positions in primary care with the requirement of training in evidence based psychological interventions.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Gaál Péter Intézmény: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ Budapest
Szerző: Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra Intézmény: Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék
Szerző: Dr. Purebl György Intézmény: Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Pszichoszomatikus Központ

[1] Szádóczky E, Papp z, Vitrai J, Füredi J: A hangulat és szorongásos zavarok előfordulása a felnőtt magyar lakosság körében, Orv Hetil, 2000, 141: 17–22.
[2] Olensen J, Gustavsson A, Svensson M, Wittchen Hu, Jönsson B: The economic cost of brain disorders in Europe, CDBE2010 study group; European Brain Council, Eur J Neurol, 2012, 19(1): 155-62.
[3] Kopp M, Kovács ME: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.
[4] Ajtay Gy, Hegyi N, Petruska É, Perczel-Forintos D: A háziorvosi szolgálatban megforduló személyek reménytelenségének vizsgálata, Psychiatria, 2008, 23(1): 34-42.
[5] Perczel-Forintos D: A klinikai pszichológia szerepe a háziorvosi konzultációban, Magyar Családorvosok lap - ja, 2009, Szakterületi körkép 1: 7-12.
[6] Purebl Gy, Petrea I, Shields l, Tóth MD, Székely A, Kurimay T, McDaid D, Arensman E, Granic I, Abello KM: Joint Action on Mental Health and Well-being.: Dep - ression, Suicide Prevention and E-health. Situation ana - lysis and recommendation for action, 2017, file:///C:/ users/lisanma/Desktop/2017_depression_suicide_ehealth_ en.pdf [letöltve: 2019. 09. 19.]
[7] lawrence D, Hancock KJ, Kisely S: The gap in life expectancy from preventable physical illness in psychiatric patients in Western Australia: retrospective analysis of population based registers, BMJ, 2013, 346:f2539
[8] Goodnick PJ, Hernandez M: Treatment of depression in comorbid medical illness, Expert opinion on pharmacotherapy, 2000, 1(7): 1367-1384.
[9] Wu Q, Kling JM: Depression and the risk of myocardial infarction and coronary death: a meta-analysis of prospective cohort studies, Medicine, 2016, 95(6): e2815.
[10] Purebl Gy, Birkás E, Csoboth Cs, Szumska I, Kopp MS: The relationship of biological and psychological risk factors of cardiovascular disorders in a large-scale national representative community survey, Behav Med, 2006, 31(4): 133-139.
[11] Purebl, Gy: Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban, Budapest: Oriold és Társai, 2018.
[12] Naylor C, Parsonage M, McDaid D, Knapp M, Fossey M, Galea A: long-term conditions and mental health. The cost of co-morbidities. The King’s Fund and Centre for Mental Health, 2012, http://www.kingsfund.org.uk/sites/ files/kf/field/field_publication_file/long-term-conditionsmental- health-cost-comorbidities-naylor-feb12.pdf [letöltve: 2019. 05. 03.].
[13] Chisholm D, Sweeny K, Sheehan P, Rasmussen B, Smit, F, Cuijpers P, Saxena S: Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis, The lancet Psychiatry, 2016, 3(5): 415-424.
[14] Kazdin AE: Addressing the treatment gap: A key challenge for extending evidence-based psychosocial interventions, Behaviour Research and Therapy, 2017, 88: 7-18.
[15] National Institute for Health and Clinical Excellence: Depression in adults: recognition and management, 2018, https://www.nice.org.uk/guidance/cg90 [letöltve: 2019. 05. 03.].
[16]Woelbert E: Psychotherapy for Mental Illness in Europe. An exploration on the evidence base and the status quo. JRC Science and Policy Report, European Comission, 2015, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bit - stream/JRC94870/psychotherapy%20for%20mental%20il lness%20in%20europe.pdf [letöltve: 2019. 05. 03.]
[17] layard R: Mental health: Britain’s biggest social problem? 2004, http://cep.lse.ac.uk/textonly/research/mentalhealth/ Rl414d.pdf [letöltve: 2019. 05. 03.]
[18] Clark DM: Realising the Mass Public Benefit of Evi - dence-Based Psychological Therapies: The IAPT Prog - ram, Annu Rev Clin Psychol, 2018, 14: 159–183.
[19] Clark DM, Canvin l, Green J, layard R, Pilling S, Janecka M: Transparency about the outcomes of mental health services (IAPT approach): an analysis of public data, lancet, 2018, 391: 679–86.
[20] layard R, Clark DM: The power of psychological therapy, Penguin Group, 2015.
[21] Scott MJ: Improving Access to Psychological Therapies (IAPT) – The Need for Radical Reform, Journal of Health Psychology, 2018, 23: 9 1136–1147.
[22] Bennett-levy J, Richards AD, Farrand P: low intensity CBT interventions: a revolution in mental health care. In J Bennett-levy, DA Richards, P Farrand, H Christensen, KM Griffith, C Williams (Eds.), Oxford guide to low intensity CBT interventions. New york: Oxford university Press Inc, 2010.
[23] Beck AT, Rush JA, Shaw BF, Emery G: A depresszió kognitív terápiája, Animula Kiadó, Budapest, 2001.
[24] Arensman E, Koburger N, larkin C, Karwig G, Coffey C, Maxwell M, Harris F, Rummel-Kluge C, van Audenhove C, Sisask M, Alexandrova-Karamanova A, Perez V, Purebl G, Cebria A, Palao D, Costa S, Mark l, Tóth MD, Gecheva M, Ibelshäuser A, Gusmão R, Hegerl u: Depression awareness and self-management through the internet: protocol for an internationally standardized approach, JMIR research protocols, 2015, 4(3): e99. 25] uram D, Harsányi l, Perczel-Forintos, D: Az alacsony intenzitású, bizonyítottan hatékony kognitív viselkedésterápia Crohn-betegségben, Orvosi Hetilap, 2018, 159 (9): 363–369.
[26] Clark DM, Canvin l, Green J, layard R, Pilling S, Janecka M. Transparency about the outcomes of mental health services (IAPT approach): an analysis of public data. The lancet, 2018, 391(10121):679-686; (https:// www.england.nhs.uk/mental-health/adults/iapt/www. iapt.com)
[27] Központi Statisztikai Hivatal: A 2014-ben végrehajtott Európai lakossági egészségfelmérés eredményei Össze foglaló adatok, 2014, http://www.ksh.hu/docs/hun/ xftp/idoszaki/elef/elef2014_osszefoglalo.pdf [letöltve: 2019. 05. 03.]
[28] Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Statisztikai évkönyv, 2017, Budapest: NEAK, 2018.
[29] Torzsa P, Rihmer z, Gonda X, Sebestyén B, Szokontor N, Kalabay l. A depresszió prevalenciája az alapellátásban Magyarországon, Neuropsychopharmacologia Hun - garica, 2008, 10(5):265-270
[30] Darvai l, Rihmer z, Balczár l, Cserháti z, Túri G, Torzsa P. Depressziós és szorongásos zavarok az alapellátásban. Több kompetenciát, de segítséget is a háziorvosnak! Háziorvos Továbbképző Szemle, 2017, 22(4):161-166
[31] 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, 4. melléklet, Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó) Hatályos 2019. I. 1-től. Elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid= A1300256.KOR#lbj148idefda [letöltve: 2019. 05. 03.]
[32] Torzsa P, Hargittay Cs, Kalabay l. A szorongás és a depresszió jelentősége a családorvosi gyakorlatban, Neuro - psychopharmacologia Hungarica, 2017, 19(3):137-146
[33] Perczel-Forintos D, Ajtay Gy, Barna Cs. Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. Semmelweis Kiadó, 2018.