IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A szepszis diagnosztikája a klinikai mikrobiológus szemszögéből

  • Cikk címe: A szepszis diagnosztikája a klinikai mikrobiológus szemszögéből
  • Szerzők: Dr. Knausz Márta, Dr. Horváth Judit
  • Intézmények: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 10
  • Hónap: december-január
  • Oldal: 15-18
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: INFEKCIÓKONTROLL
  • Alrovat: INFEKCIÓKONTROLL

Absztrakt:

A szepszis előfordulási gyakorisága világszerte nő, azonban felismerése és diagnosztikája a specifikus tünetek hiányában nehéz. A betegség kimenetele szempontjából igen fontos a kórokozó mielőbbi kimutatása és a hatékony antimikrobás kezelés elindítása. Napjainkban a multirezisztens kórokozók előretörése miatt különös jelentőséggel bír a magas rizikójú betegcsoportok, többek között a szeptikus betegek surveillance kultúráinak nyomon követése, a kolonizáció felderítése a megfelelő infekciókontroll intézkedések megtétele érdekében. Gyors és pontos mikrobiológiai diagnózisra van szükség akkor is, ha a hosszabb kezelést igénylő betegnél nozokomiális infekció lép fel. A mikrobiológus és a szeptikus beteget ellátó klinikusok teammunkája elengedhetetlen a releváns mikrobiológiai minták levétele, a leletek interpretálása során. A helyi rezisztencia viszonyok és az antibiotikum-felhasználás elemzésével együttesen határozhatják meg azon antibiotikumok körét, amelyek biztonsággal választhatók a szeptikus betegek empirikus terápiájára.

Angol absztrakt:

The incidence of sepsis is increasing worldwide, but recognition and diagnosis are difficult in absence of specific symptoms. Early detection of the pathogen and initiation of effective antimicrobial therapy is very important for the favorable outcome of the disease. Nowadays, due to the advent of multidrug-resistant patho gens, monitoring of surveillance cultures of high-risk groups, including septic patients, and detection of colonization for appropriate infection control measures are of particular importance. A rapid and accurate microbiological diagnosis is also required when nosocomial infection occurs in patients requiring longer treatment. The teamwork of the microbiologists and clinicians treating septic patients is essential in relevant microbiological sampling and interpreting findings. Together with an analysis of local resistance conditions and antibiotic use, they can determine the range of antibiotics that can be safely selected for empirical therapy in septic patients.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Knausz Márta Intézmény: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Szerző: Dr. Horváth Judit Intézmény: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály

[1] Fkeischmann C, Scherag A, Adhikar NK et al.: Assessment of Global Incidence and Mortality of Hospital-treated Sepsis. Current Estimates and Limita tions, Am J Respir Crit Care Med, 2016, vol. 193(3), pp. 259-272.
[2] Angus DC, Linde-zwirble WT, Lidicker J, Clermont G, Carcillo J, Pinsky MR: Epidemiology of severe sepsis in the United States: analysis of incidence, outcome, and associated costs of care, Crit Care Med, 2001, vol. 29(7), pp. 1303-1310.
[3] Ludwig E, Jorgensen L, Gray S, Munson S, Chou K, Gutterman EM: Pneumococcus, illetve bármely kórokú pneumonia, meningitis és septicaemia miatti hospitalizáció és halálozás Magyar - országon – egy retrospektív értékelés eredménye (2006–2011). Orv Hetilap, 2014, 155, pp. 1426-1436.
[4] Rhee S, Jones TM, Hamad y, Pande A, Varon J, O’Brien C, Anderson DJ, Warren DK, Dantes RB, Epstein L, Klompas M: Prevalence, underlying causes, and preventability of sepsis-associated mortality in US Acute Care Hospitals, 15 febr. 2019, [Online]. [Megtekintve 2019. 12. 26.]
[5] "https://www.worldsepsisday.org › declaration".
[6] Hommes TJ, Wiersinga WJ, van der Poll T: The host response to sepsis, in Intensive Care Medicine, Heidelberg, Springer, 2009, p. 39.
[7] Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, Bellomo R, Bernard GR, Chiche JD, Coopersmith CM, Hotchkiss RS, Levy MM, Marshall JC, Martin GS, Opal SM, Rubenfeld GD, van der Poll T, Vincent JL, Angus DC: The Third International Consen sus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), JAMA, 2016, vol. 315, p. 801–810.
[8] Linder A, Christensson B, Herwald H, Björck L, Akesson P: Heparin-Binding Protein: An Early Marker of Circulatory Failure in Sepsis, Clin Infect Dis, 2009, no. 49, pp. 1044-1050
[9] Kojic D, Siegler BH, Uhle F, Lichtenstern C, Nawroth PP, Weigand MA, Hofer S, Brenner T: Are there new approaches for diagnosis, therapy guidance and outcome prediction of sepsis? World J Experiment Med, 2015, vol. 5, pp. 50-63
[10] Lee A, Mirrett S, Reller LB, Weinstein MP: Detection of bloodstream infections in adults: How many blood cultures are needed? J. Clin. Microbiol, 2007, vol. 45, pp. 3546-3548
[11] Orvosi mikrobiológiai Szakmai Kollégium, Az Egész-ségügyi Minisztérium szakmai protokollja a véráram infekciók mikrobiológiai diagnosztikájára, 2006.
[12] Bourbeau PP, Foltzer M: Routine incubation of BacT/ ALERT FA and FN blood culture bottles for more than 3 days may not be necessary. J Clin Microbiol, 2005, vol. 43, pp. 2506-2509
[13] Iván MÁ, Vásárhelyi B, Kristóf K: Perspektívák a nozokomiális infekciók mikrobiológiai diagnosztikájában, IME, 9, pp. 41-44, 2015.
[14] Detsis M, Karanika S, Mylonakis E: Factors, and Clinical Significance of Digestive Tract Colonization With Ex tended- Spectrum Beta-Lactamase–Producing Entero bac teriaceae: A Systematic Review and Meta-Analysis, Critical Care Medicine, pp. 705-714, 2017.
[15] Knausz M, Babarczy B, Szabó A, Hegyi T, Nédó E: A fekvőbetegellátásra vonatkozó antimikrobás szer helyes alkalmazás (stewardship) módszertani útmutató. Állami Egészségügyi Ellátó Központ Budapest, 2018.