IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Dóziscsökkentési lehetőségek a pulmonális embólia CT diagnosztikájában

 • Cikk címe: Dóziscsökkentési lehetőségek a pulmonális embólia CT diagnosztikájában
 • Szerzők: Dr. Weninger Csaba, Dr. Csete Mónika, Dr. Miklós Krisztina , Dr. Szukits Sándor, Dr. Várady Edit, Dr. Battyáni István
 • Intézmények: Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Koordinációs KözpontKlinikai Központ Radiológiai Klinika Pécs, PTE KK Radiológiai Klinika Térségi Szűrő- és Diagnosztikai Központ, IME Szerkesztőség, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Radiológiai Klinika
 • Évfolyam: X. évfolyam
 • Lapszám: 2011. / Különszám
 • Hónap: Különszám
 • Oldal: 26-28
 • Terjedelem: 3
 • Rovat: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
 • Alrovat: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
 • Különszám: X./Képalkotó különszám

Absztrakt:

A computer tomográfia (CT) napjaink egyik legfontosabb és legtöbbet használt képalkotó diagnosztikai eszköze. A módszer magas információ tartalma miatt gyakran ismétlik, elsősorban daganatos betegségek kontrolljainál. A módszer röntgensugárral dolgozik, ezért az ALARA elvnek megfelelően a betegek sugárterhelésének csökkentése alapvető követelmény. A szerzők a cikkben összefoglalják azokat a technikai lehetőségeket, melyeket beépítve a rutin napi gyakorlatba, jelentő- sen csökkenthető a betegek sugárterhelése, különös tekintettel a pulmonális embólia CT diagnosztikájára.

Angol absztrakt:

Possibilities of dose reduction in the CT diagnostics of PE. Computer tomography (CT) is one of the most important and most widely used imaging method nowadays. Examinations are frequently repeated because of it’s high information content mainly in oncologic patients. The method is based on X-ray, therefore dose lowering of the patient is mandatory. The authors summarize the technical possibilities of dose lowering methods which, built in the daily routine, can result in smaller patient dose particularly in the case of CT diagnostics of pulmonary embolism.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Prof. Dr. Zámbó Katalin
MR készülékekre vonatkozó sugáregészségügyi ajánlások és szabályozások Bakos József
Országosan egyedülálló program az agyvérzést szenvedettbetegek munkába való visszatérése érdekében IME Szerkesztőség
MR Update: fejlődési útvonalak az MR technikában Dr. Martos János
Intravaszkulárisan alkalmazott röntgen-kontrasztanyagok és MRI kontrasztanyagok biztonságos alkalmazására vonatkozó nemzetközi ajánlások Dr. Miklós Krisztina , Dr. Battyáni István
Családi összefogással a magas vérnyomás ellen IME Szerkesztőség
Nanorendszerek, mint tumorspecifikus MR kontrasztanyagok (experimentális vizsgálatok) Dr. Emri Miklós, Prof. Dr. Kollár József , Hajdu István, Dr. Sikula Judit, Dr. Vámosi György, Dr. Trencsényi György, Dr. Márián Teréz, Dr. Bodnár Magdolna, Dr. Borbély János
FDG PET-CT vizsgálatok az onkológiai kezelések hatásának lemérésében Dr. Garai Ildikó , Dr. Fedinecz Nikol, Dr. Szűcs Bernadett
Dóziscsökkentési lehetőségek a pulmonális embólia CT diagnosztikájában Dr. Weninger Csaba, Dr. Csete Mónika, Dr. Miklós Krisztina , Dr. Szukits Sándor, Dr. Várady Edit, Dr. Battyáni István
Hibrid képalkotás a csontelváltozások differenciál diagnosztikájában Dr. Weninger Csaba, Dr. Schmidt Erzsébet, Dr. Szabó Zsuzsanna, Dr. Dérczy Katalin, Dr. Szekeres Sarolta, Prof. Dr. Zámbó Katalin, Dr. Lengyel Zsolt
Beszámoló a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság XVII. Kongresszusáról (2011. augusztus 25–27.) Dr. Varga Zsolt
Immun- és anyagcsere betegségek génterápiás gyógyítása „Őssejt és génterápiás kutatóközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen” címû kutatási projekt(TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0015) záró konferenciája IME Szerkesztőség
A bioelektromos képalkotás párhuzamosítható feladatai Dr. Juhász Zoltán
A monitor túloldalán – mérnökként A syngo.via fejlesztése Magyarországon Török Péter
Beszélgetés Dr. Battyány Istvánnal a Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozatának elnökével Nagy András László

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Weninger Csaba Intézmény: Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Koordinációs KözpontKlinikai Központ Radiológiai Klinika Pécs
Szerző: Dr. Csete Mónika Intézmény: PTE KK Radiológiai Klinika Térségi Szűrő- és Diagnosztikai Központ
Szerző: Dr. Miklós Krisztina Intézmény: IME Szerkesztőség
Szerző: Dr. Szukits Sándor Intézmény: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Radiológiai Klinika
Szerző: Dr. Várady Edit Intézmény: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Radiológiai Klinika
Szerző: Dr. Battyáni István Intézmény: IME Szerkesztőség

[1] www.icrp.org
[2] www. Imapctscan .org
[3] Multidetector Row CT Pulmonary angiography: Comparison of Standard- Dose and simulated LowDose techniques. Tack et al. Radiology 2005; 236:318–325
[4] Patient Exposure and Image Quality of Low-Dose Pulmonary Computed Tomography Angiography: Comparison of 100- and 80-kVp Protocols. Szűcs Farkas et al. Investigative Radiology: December 2008 – Volume 43 – Issue 12 – pp 871-876
[5] Radiation Dose Modulation Techniques in the Multidetector CT Era: From Basics to Practice. Chang Hyun Lee et al RadioGraphics 2008; 28:1451–1459
[6] Automatic Patient Centering for MDCT: Effect on Radiation Dose. Li et al. Am. J. Roentgenol. 188 (2): 547

VI. KÉPALKOTÓ KÜLÖNSZÁM Dóziscsökkentési lehetőségek a pulmonális embólia CT diagnosztikájában Dr. Szukits Sándor, Dr. Csete Mónika, Dr. Várady Edit, Dr. Weninger Csaba, Dr. Miklós Krisztina, Dr. Battyány István Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Radiológiai Klinika A computer tomográfia (CT) napjaink egyik legfontosabb és legtöbbet használt képalkotó diagnosztikai eszköze. A módszer magas információ tartalma miatt gyakran ismétlik, elsősorban daganatos betegségek kontrolljainál. A módszer röntgensugárral dolgozik, ezért az ALARA elvnek megfelelően a betegek sugárterhelésének csökkentése alapvető követelmény. A szerzők a cikkben összefoglalják azokat a technikai lehetőségeket, melyeket beépítve a rutin napi gyakorlatba, jelentősen csökkenthető a betegek sugárterhelése, különös tekintettel a pulmonális embólia CT diagnosztikájára. Possibilities of dose reduction in the CT diagnostics of PE. Computer tomography (CT) is one of the most important and most widely used imaging method nowadays. Examinations are frequently repeated because of it’s high information content mainly in oncologic patients. The method is based on X-ray, therefore dose lowering of the patient is mandatory. The authors summarize the technical possibilities of dose lowering methods which, built in the daily routine, can result in smaller patient dose particularly in the case of CT diagnostics of pulmonary embolism. MIÉRT FONTOS A CT DIAGNOSZTIKÁBAN DÓZIS KONTROLLJA? Míg a szükségesnél magasabb sugárdózis esetén a hagyományos RTG diagnosztikában a képminőség romlik, addig a CT diagnosztikában a képminőség javul. Ezért a képről nehezen lehet észrevenni, hogy túldozíroztuk a vizsgálatot. A túl „szép” képek gyanúját kelthetik a túldozírozásnak, ezért mindig ellenőrizzük le, hogy a dózis beállítás optimális-e volt-e az adott vizsgálathoz. Másrészt, – főként daganatos betegek rendszeres kontrollja esetén – jelentős dózisterheléstől kímélhetjük meg a betegeket, ezzel is segítve gyógyulásukat. A sürgősséggel végzett CT vizsgálatok jelentős hányadát teszi ki a pulmonális CT angiográfia (PCTA). Mivel a kórkép gyakran szerepel a sürgősségi vizsgálatok indikációjaként és fiatal korban is gyakori, ezért különös tekintettel kell lennünk a betegek dózisterhelésére és az ALARA elv (As Low As Reasonable Achievable), dózis optimálás betartására. A klinikai gyakorlatban a beteg dózist 3 fő paraméter írja le melyet minden radiológusnak és a vizsgálatokat indikáló klinikusoknak is ismerni el. Az 1. táblázat jól mutatja, hogy különböző beállítások milyen befolyással vannak a beteget érő vizsgálati dózisra. DÓZISTERHELÉST LEÍRÓ PARAMÉTEREK: DÓZISCSÖKKENTÉSI LEHETÔSÉGEK • Mérési mező hossza. Első és legfontosabb a mérési mező hossza, ennek hosszával egyenes arányban növekszik a DLP érték és így a beteget érő dózis. Célszerű tehát mindig a lehető legkisebb, de még a teljes mellkasi régiót leképező mérési mezőt kiválasztani. Csőáram. A csőáram változtatásával ugyancsak dóziscsökkentés érhető el. Tack és munkatársai zajszimulátorral azt találták, hogy az eredeti 120 KV 90 mAs beállítás és a szimulált 40 mAs beállítás között nincsen különbség a diagnosztikus értékben [3]. • • 26 CTDIvol (mGy) „volume CT Dose Index”: A mérés során használt sugár intenzitását jellemzi. Minden modern CT készülék kijelzi DLP (mGycm) „Dose Length Product”: A sugár intenzitását és az irradiált tartomány hosszát is figyelembe veszi. Számítása CTDIvol x irradiált tartomány hossza. Effektív dózis (mSv): Test dózis és egyes szervek dózisterhelése is számítható. DLP x EDLP (konverziós faktor mSv/mGycm) (mellkasi régió 0,014) (2). A konverziós faktorokat az ICRP határozza meg. 1. táblázat CT paraméterek. Forrás: Somatom Definition CT konzol. Átlagos testalkat és 30 cm–es mérési mező. EDLP 0,014 mSv/mGycm IME X. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2011. OKTÓBER VI. KÉPALKOTÓ KÜLÖNSZÁM Csőfeszültség. A csőfeszültség csökkentése több szempontból is előnyös lehet. Egyrészt 20 KV csökkentés közel 40%-al csökkenti a dózist, másrészt a jód láthatósága a csőfeszültség csökkentésével növekedni fog. 120 kV 110 mAs 64x0,6 mm p: 0,8 (CTDIvol 7,93 mGy Standard mellkas 100 kV 150 mAs 64x0,6 mm p: 0,8 (CTDIvol 5,82 mGy) Standard CTPA 80 kV 150 mAs 64x0,6 mm p: 0,8 (CTDIvol 2,60 mGy) 80 KV CTPA Szűcs Farkas és munkatársai azt találták, hogy csökkentett csőfeszültség mellett 100 kg alatti testsúlyú betegeknél a 80 KV-al végzett CTPA diagnosztikus értékű [4]. E mellett több más paraméter: a pitch, a kollimáció és a belőle következő overbeaming, illeve az overranging effektusok is befolyásolják a dózist, de gépspecifikusságuk miatt részletesen nem ismertetjük. A napi gyakorlatban az alábbi hibák fordulnak elő leggyakrabban, melyeket érdemes megfontolni: Natív mérés A dózisterhelést jelentősen és a legtöbb esetben feleslegesen növeli. A pulmonális embólia diagnózisához nem nyújt releváns többletinformációt. A tüdőparenchyma a kontrasztanyagos mérésből is megítélhető megítélhető, de ha véletlenül hiányában differenciáldiagnosztikai probléma lép fel, utólagosan is elvégezhető. A harmadik, késői artériás fázisú mérés, ha csak pulmonalis embólia a kérdés, és azt az artéria pulmonalis telődési fázisában mérve igazoltunk, releváns többlet információt nem ad. 2. táblázat Klinikai protokollok CTPA vizsgálathoz. A 2. táblázatban jól látható, hogy a megfelelő vizsgálati protokoll összeállítás, milyen jelentős dózis különbségek adódhatnak ugyanazon klinikai kérdés megválaszolására. ÖSSZEFOGLALÁS 1. ábra 100KV és 80 KV-al készült CTPA Automatikus expozíció kontroll. Ma már minden modern CT készülék rendelkezik nagyon kifinomult automatikus expozíció kontroll rendszerrel. Ennek használata elengedhetetlen, hiszen a dózist minden beteg alkatához optimalizálja. Jelentős 10-68% dóziscsökkentés érhető el vele, emellett előnye, hogy a képminőség standard marad [5]. Centrálás. Az AEC rendszerekhez szorosan kapcsolódik a centrálás is. Több gyártó rendszere is a topogram alapján módosítja az előre beállított mérési értékeket. Például ha túl magasra állítjuk a beteget, akkor a topogram alapján a pácienst a rendszer „kövérnek” fogja látni, így magasabb dózis éri a beteget és az sem megfelelő eloszlásban érkezik felé [6]. Iteratív rekonstrukció. Teljesen új rekonstrukciós algoritmus, mely már a második generációjánál tart és minden gyártónál már elérhető. Alkalmazásával jelentős, 50-80%-os dóziscsökkentés érhető el. A mellkasi diagnosztikában, CT vizsgálatok során ne végezzünk rutinszerűen, megszokásból natív és artériás fázisú vizsgálati méréseket. Fiatal (35 év alatti) betegeknél, különös tekintettel a nőkre és a terhesekre, csak alapos indokkal készítsük el a natív mérést. CT készülékünk technikai paramétereinek részletes megismerése révén specifikusan használjuk ki a dóziscsökkentési lehetőségeket, és alkalmazzunk alacsony dózisú (low-dose) vizsgálati protokollokat, betegeink sugárterhelésének csökkentése érdekében. A nemzetközi tapasztalatok és a fent jelzett jelentős dóziseltérések miatt, a dozimetriai és CT technológiai ismereteknek az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell kapnia, nem csak a képalkotó diagnosztikában dolgozó radiológus, hanem a képi diagnosztikai szakasszisztens (radiográfus) képzésben is. IME X. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2011. OKTÓBER 27 VI. KÉPALKOTÓ KÜLÖNSZÁM IRODALOMJEGYZÉK [1] www.icrp.org [2] www. Imapctscan .org [3] Multidetector Row CT Pulmonary angiography: Comparison of Standard- Dose and simulated LowDose techniques. Tack et al. Radiology 2005; 236:318–325 [4] Patient Exposure and Image Quality of Low-Dose Pulmonary Computed Tomography Angiography: Comparison of 100- and 80-kVp Protocols. Szűcs Farkas et al. Investigative Radiology: December 2008 – Volume 43 – Issue 12 – pp 871-876 [5] Radiation Dose Modulation Techniques in the Multidetector CT Era: From Basics to Practice. Chang Hyun Lee et al RadioGraphics 2008; 28:1451–1459 [6] Automatic Patient Centering for MDCT: Effect on Radiation Dose. Li et al. Am. J. Roentgenol. 188 (2): 547 A SZERZÔ BEMUTATÂSA Dr. Szukits Sándor általános orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen szerzett 2007-ben. Az egyetem után felvételt nyert a PTE Radiológia Klinikára, mint rezidens. Jelenleg 4. szakképzési évét tölti, mint szakorvos jelölt. Technikai érdeklődésének köszönhetően, az országban az elsők között foglalkozhatott a „DUAL SOURCE” CT technikával, és a „DUAL ENERGIÁS” képalkotással. Jelenleg a kardio-CT munkacsoportban dolgozik és szakvizsgájára készül. A PTE alacsony dózisú CT vizsgálati protokolljainak egyik kidolgozója. (Folytatás a 18. oldalról) Az iskolai pályázaton kívül a Társaság online aktivitásokkal is szól a fiatalokhoz, és rajtuk keresztül családtagjaikhoz, ismerőseikhez. A legnagyobb videómegosztó portálon, a YouTube-on jelenleg egyetlen magyar nyelvű film sem található a magasvérnyomás-betegség témájában, így első lépésként itt tekinthetők meg oktatófilm-sorozatunk epizódjai, melyekben a legnevesebb hazai szakemberek a Lelkes-Mérő család bábfiguráival mutatják be a magasvérnyomásbetegséget, annak kialakulását, megfelelő kezelését és a helyes otthoni vérnyomásmérést. A Lelkes-Mérő család hat tagja a legnagyobb közösségi oldalakon – mint a Facebook és Iwiw – is feltűnnek majd, ahol játékos és tájékoztató formában is részt vállalnak a fiatalok informálásában. Az érdeklődők a kluboldalon napi jó tanácsot kérhetnek, oktatófilm-sorozatot láthatnak, szakértőktől kérdezhetnek, valamint értékes nyereményekért egészségtervet is készíthetnek a Lelkes-Mérő család tagjainak. Virtuálisan játékos formában „meg is gyógyíthatják” a családtagokat, javíthatják a rossz szív- és érrendszeri értékeiket, hozzájárulva egészségük megőrzéséhez. Minden héten útmutatást kaphatnak az otthoni vérnyomásmérés elvégzéséhez, a betegség kiszűréséhez és megfelelő kezeléséhez. Az iskolai pályázat részletei megtalálhatók a www.hypertension.hu weboldalon, a helyes mérés elvégzéséhez pedig segítséget nyújt a http://www.facebook.com/hypertoniaeve oldalon folyamatosan megjelenő oktatófilm-sorozat is. Az „Éljen 140/90 alatt!” Programról A Magyar Hypertonia Társaság által indított „Éljen 140/90 alatt!” program célja hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a normális vérnyomás értéke (140/90 alatt), a magasvérnyomás-betegség és szövődményeinek megelőzése, kiszűrése és megfelelő kezelése. A Társaság az idei évben az otthoni vérnyomásmérés fontosságát hangsúlyozza a betegség kiszűrésében, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a magas vérnyomás eredményes kezelése csakis a beteg, az orvos, az asszisztens, a gyógyszerész és a hozzátartozók együttműködésével valósulhat meg. 28 IME X. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2011. OKTÓBER