IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Standardizálási lehetőségek az egészségügyi informatikai rendszerek terén

  • Cikk címe: Standardizálási lehetőségek az egészségügyi informatikai rendszerek terén
  • Szerzők: Juhász Irén
  • Intézmények: Semmelweis Egyetem
  • Évfolyam: VII. évfolyam
  • Lapszám: 2008. / 9
  • Hónap: november
  • Oldal: 43-48
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: STRATÉGIA

Absztrakt:

Az egészségügyi informatikai pályázatok, tenderek, ajánlatok megírása vagy értékelése során mind a szállító, mind a megrendelő számára komoly problémát jelent, hogy milyen egységes elv szerint lehetne paraméter-táblába foglalni a lényeges és fontos kritériumokat, ezek értékelési rendszerét. Miként az ipari termékek esetében már alapszempont, a szolgáltatói körben is egyre fontosabbá váló elvárás az egységes elvű megmérettetés, ahogy ezt az ISO elterjedése és alapkövetelményként megjelenése mutatja is. Egy standardizált elvárási rendszer a szállító számára megkönnyítené a tender-írás procedúráját, a megrendelő számára összehasonlíthatóvá tenné a beérkezett ajánlatokat, kiegyenlítené a szoftver fejlesztők versenyhelyzetét.

Angol absztrakt:

In the course of writing or evaluating medical informatic tenders and biddings, both the supplier and the contracting party face the following serious problem: on what standardized principle could the important criterias and their valuation system be tabulated in a parameter table.
Since this is a fundamental requirement with industrial goods, valuation, based on a standardised principle, becomes an important requirement in service industry, as it is indicated by the spreading of ISO and its appearing as a fundamental requirement. A standardized requirement system would unburden the tender-writing procedure for the supplier, it would make the received/income biddings/offers comparable for the contracting party and would equalize the conditions of market competition for software developers.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
INFOKOMMUNIKÁCIÓ STRATÉGIA Standardizálási lehetőségek az egészségügyi informatikai rendszerek terén Juhász Irén, Semmelweis Egyetem Az egészségügyi informatikai pályázatok, tenderek, ajánlatok megírása vagy értékelése során mind a szállító, mind a megrendelő számára komoly problémát jelent, hogy milyen egységes elv szerint lehetne paraméter-táblába foglalni a lényeges és fontos kritériumokat, ezek értékelési rendszerét. Miként az ipari termékek esetében már alapszempont, a szolgáltatói körben is egyre fontosabbá váló elvárás az egységes elvű megmérettetés, ahogy ezt az ISO elterjedése és alapkövetelményként megjelenése mutatja is. Egy standardizált elvárási rendszer a szállító számára megkönnyítené a tender-írás procedúráját, a megrendelő számára összehasonlíthatóvá tenné a beérkezett ajánlatokat, kiegyenlítené a szoftver fejlesztők versenyhelyzetét. In the course of writing or evaluating medical informatic tenders and biddings, both the supplier and the contracting party face the following serious problem: on what standardized principle could the important criterias and their valuation system be tabulated in a parameter table. Since this is a fundamental requirement with industrial goods, valuation, based on a standardised principle, becomes an important requirement in service industry, as it is indicated by the spreading of ISO and its appearing as a fundamental requirement. A standardized requirement system would unburden the tender-writing procedure for the supplier, it would make the received/income biddings/offers comparable for the contracting party and would equalize the conditions of market competition for software developers. JELEN HELYZET A közbeszerzési pályázatok kiírási és értékelési rendszere egy teljesen általános és bármely szakág számára egységes rendszert rögzít. A Közbeszerzésért felelős hivatal EU csatlakozást követően standardizált EU-komform struktúrája ugyan pár fontos paramétert rögzít, az értékelés pontrendszerét ismerteti, de ez sajnos még nem elégséges információ az informatikai pályázatok korrekt értékeléshez. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben és a 168/2004. (V.25) Kormány rendeletében a központi beszerzési rendszerben rejlő előnyök közigazgatási célú hasznosítása érdekében újra szabályozták a központosított közbeszerzések rendszerét, mely lehetőséget biztosít egy év időszakában a fix árakra és a gyors közbeszerzésekre a megrendelők és szállítók részére. A megrendelő által kiírt pályázati dokumentációk lényegesen részletesebb elvárási rendszert rögzítenek. A pályázati anyagokba minden megrendelő a saját elvárási igényeit igyekszik beleírni – tendereztető szolgáltatók segítségével vagy anélkül – amire a szállító természetesen a saját kedvező oldalát kiemelve, vagy ugyanazon értelmezésű ajánlatot, vagy a saját értelmezése szerinti választ adja. Sajnálatos módon az elvárást definiáló megfogalmazás számos esetben más és más értelmezést nyer a szolgáltató olvasatában, mint ahogy azt a kiíró gondolta. A HEFOP 4.4 „Egészségügyi információtechnológia-fejlesztés az elmaradott régiókban” az intézményközi kommunikáció érdekében kiírt regionális, uniós támogatású pályázatok egységes feltételrendszere nagymértékben egységesítette és teljes körűen igyekezett összefoglalni az egészségügyi alkalmazások kritérium rendszerét. A felsorolás jellegű igénylistára a szolgáltatók „igen/nem” típusú vagy rövid szöveges válaszai azonban csak szubjektív elbírálást tettek lehetővé. Az értelmezési problémákat itt sem sikerült kiküszöbölni – amit a pályázat kiíró tudna leginkább visszaigazolni. Az egészségügyi rendszerek sokfélesége és ezek integrációs törekvései hozták magukkal a nem csak medikai szoftver fejlesztési szabványok: a HL7, a HIS, a DICOM és mindenek előtt a Magyar Egészségügyi Informatikai Előszabvány, az MSZE 22800 létrejöttét. A MSZE 22800-1: Közös adatmodell, MSZE 22800-2: e-Kórlap, MSZE 22800-3: e-Konzilium, MSZE 22800-4: e-Lelet, MSZE 22800-5: e-Recept, MSZE 22800-6: e-Finanszírozás. Ez a szabványosítás az adat tartalomra, adatmezőkre vonatkozik és a kommunikáció XML megvalósítására. Miként a HL7 sem, úgy a MSZE sem egy értékelési vagy standardizálási szabvány, csupán a kapcsolattartás elvét szabványosítja. Az alkalmazás bevezetéséhez kapcsolódóan még előkerül az UML rendszertervi szabvány alkalmazásának lehetősége is, mely azért a gyakorlatban annyira nem elterjedt szabvány. Auditálási követelmények is szigorítják egyes alkalmazások használatát, mint például az elektronikus iktatási rendszerek esetében, de labor vagy diagnosztikai rendszerek esetében is gyakori. LEHETÔSÉGEK Az informatikai hardver és szoftver szállítók számára a központosított közbeszerzés nagy lehetőség az adott termékkör értékesítésére, a fejlesztési és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt is, hiszen ezek a központosított közbeszerzési listáról megvásárolhatókká váltak. Az egészségügyi szoftver fejlesztői cégek „dobozos” alkalmazásai mégsem kerültek a központosított közbeszerzés palettájára. Pedig ott lehetnének. A standard elvek szerinti rendszer és szolgáltatásspecifikációval kiegyenlítődnének az esélyek a kis és nagy fejlesztők között, és a megrendelői szféra is biztosabb lehet a megvásárolt termék megfelelőségében. IME VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. NOVEMBER 43 INFOKOMMUNIKÁCIÓ STRATÉGIA A szolgáltatók saját elképzeléseik és értelmezéseik szerint csak a saját termékkörükre vonatkozó pozitív paramétereket igyekeznek ismertetni, tájékoztatásul megadni. Egységes mérési metodika hiányában ezek szubjektív adatok, és bizony eltérő – a megrendelő számára nem is ismert – feltételek esetében nem is biztosítható értékeket takarnak. A betegellátáshoz leginkább hasonlító autógyártás és szervizelés folyamata nagyon is leszabályozott, szabványosított és standardizált, egységes mérőszámokon alapuló kritérium rendszerét megvizsgálva a párhuzam tovább vonható. Az egészségügynek is vannak folyamat szabályozó protokolljai, KES minőségszabályozása, kommunikációs MSZE szabványa, de nincs az adott alkalmazást leíró műszaki feltételeket és értékeket leíró paraméterkönyve, mely rögzítené az egyes széria-termékek eltérő hardver és szoftver környezetben történő üzemeltetésének feltétel-paramétereit, és leírás szerinti kimeneti eredményeinek paramétereit. Nincsenek kötelező szervízelések a megtett kilométerek függvényében, ami az egészségügyi alkalmazások esetében az üzemszerű működési idő és a felhasználói userszám növekedése alapján bizony indokolt lenne. Az egészségügyi alkalmazások értékelési és minősítési rendszerének standardizálása és az egységes paraméterek szerinti megmérettetése mindkét fél számára a biztonságot nyújtaná. A szállító biztos lehet, hogy a leírtakon kívül plusz be nem kalkulált igények felmerülése nem viszi akár csődbe(!) a projektet, a megrendelő számára pedig nem utólag derül ki, hogy nem is azt kapja, mint amit megrendelt. Jelenleg sajnos gyakran előforduló eset, amikor a megrendelő csak egy Trabantot kap egy Mercédes áráért, de az sem ritka, mikor a Ferrárit maxium kettes sebességfokozatban használja a felhasználói közeg gyakorlatlanság, igénytelenség vagy tudatlanság miatt. Egyik út sem biztosítja a korrekt és fair együttműködés alapjait a szállító és megrendelő között. Az egészségügyi informatikai alkalmazások téma- és adatköreinek, a működési feltételrendszer input- és output eredményeinek, illetve szolgáltatásainak egységes mérési elvek szerinti értékelési rendszerének, paraméterkönyvének kidolgozása tehát közös érdeke lenne a szállítóknak, a pályázatírással foglalkozóknak és a megrendelő egészségügyi intézményeknek egyaránt. STANDARDIZÁLÁS Mit is és hogyan lehet standardizálni egy egészségügyi informatikai alkalmazásban, értékelésében? – tehetjük fel a nem is egyszerű kérdést. A válasz is összetett: feladatkörök, adatkörök, válaszadások és reakció idők, alap-jelentési kötelezettségek, adatszolgáltatások és eredmények: mennyisége, típusa, adatköre, file-formája, leválogatási lehetősége, extrák és specialitások, bővíthetőség és egyszerűség, megjelenés – megjelenítés és felhasználó barát kivitelezés, integráció és kommunikáció saját és külső rendszerekkel, jogosultság és hozzáférés, adatvédelem és nyitási lehetőség a betegek informálása felé. Csak pár ízelítő téma a sok közül, melyek fe- 44 IME VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. NOVEMBER kete dobozokként tornyosulnak az egészségügyi intézmények szakemberei előtt. Az egészségügyi rendszer medikai alkalmazásának standardizálásba bevonandó témakörei, az előbbiekben említett autós párhuzamot segítségül hívva ekként alakulhatna: Az egészségügyi medikai alkalmazás alapfunkcionalitásai: (gépkocsi alapfelszereltsége) • Egészségügyi szolgáltató szervezeti és finanszírozási struktúrát leíró törzsadatai • Egészségügyi szolgáltatások és ellátások törzsadatai és szótári adatai • Betegtörzsadatok, beteg egészségügyi állapot információk • Vizsgálat, konzilium, műtét kérés és eredmény/lelet fogadás (saját intézményen belül) • Betegellátás információi és ezek kiszolgáló moduljai: alapellátás, járóbetegellátás, fekvőbetegellátás, diagnosztikai, nappali, egynapos, rehabilitációs, krónikus ellátások • Kötelező finanszírozási jelentések, statisztikák • Egyéb alapvető lekérdezések, kimutatások, listák A speciális felszereltségek az egészségügyi medikai alkalmazásban: (sport és túra osztály) • Betegszintű műtét és műtéti anyag-eszköz ráfordítás nyilvántartás • EFI (eszköz és eset finanszírozás) és művese betegszintű nyilvántartás, beszállítói számlanyilvántartás és készletvezetés a finanszírozói jelentéshez • Előjegyzés és várólista kezelés (diagnosztika, járó, fekvő, műtéti) intézményen belüli beküldéssel, előjegyzési és visszarendelési igények kezelése • Ápolás osztályos és betegszintű tevékenységei, erőforrás felhasználási adatai • Osztályos, beteg szintű élelmezés és tápérték információ szolgáltatás • Osztályos, beteg szintű gyógyszerezés, készletgazdálkodás, receptírás • Osztályos, beteg szintű anyagfelhasználás, készletgazdálkodás • Műtői és osztályos, betegszintű vérfelhasználás, készletgazdálkodás • Finanszírozási-, orvosteljesítmény elszámolás, kimutatás, felosztás • Onkológiai, patológiai, halott szállítási, szülészeti, radiológiai és egyéb szakma specifikus jelentések, adatszolgáltatások • Protokoll alkalmazás (betegellátási folyamatban: általános diagnózis alapú, kúra, ápolási; gyógyszerelésben: általános diagnózis alapú, gyógyszer szakmai javallatú) • Műtéti konszignációs anyagfelhasználás kezelés, nyilvántartás, lejelentés • Betegszintű ráfordítás nyilvántartás (előzőekben felsoroltak és egyedi speciális) • Betegszámla készítés (betegenkénti, fizető/biztosító szerinti összesítésben) • Orvos-nyilvántartás és jelentés finanszírozó felé INFOKOMMUNIKÁCIÓ • • STRATÉGIA Tételes gyógyszer nyilvántartás és jelentés Felhasználói oldali paraméterezhető egyedi lekérdezési lehetőségek • Tanácsadói és szakértői szolgáltatások (telemedicina, dozírozás ellenőrzés) • Egészségügyi szakszemélyzet munkaidő és ügyelet beosztás tervező • Belső szakmai levelező és üzenetküldő rendszer Extra kiegészítők a medikai alkalmazásokban: (négykerék meghajtás) • Betegkórtörténethez képi anyagok beolvasása, átvétele, illesztése • Vonalkódos laborminta, gyógyszer vagy anyag azonosítási rendszer illesztés • Labor automaták illesztése (szortoló és vizsgálati) • PACS rendszer illesztése (képnyilvántartás, képarchiválás) • OVSZ rendszer illesztés (vér, vérkészítmények megrendelése) • Betegazonosító rendszer (vonalkódos, chipes stb) illesztés • Betegbehívó rendszer illesztés • Mobil szolgáltatókon keresztüli tájékoztatás vagy adatgyűjtés • Adattárház és OLAP-os információs lekérdező rendszer szolgáltatás (VIR) • Gazdasági és kontrolling rendszer integrációja • Elektronikus jelentés és betegellenőrzés (OEP) További full-extra kiegészítések és lehetőségek medikai alkalmazásban: (hatodik sebesség) • Betegkártya azonosítás (biztosítói személyes betegkártya, OEP kiadványú) • Egészségügyi betegkártya kezelés (egészségügyi szakmai információs adatok) • Orvoskártya azonosítás (Orvosi Kamara kiadványú) • Palmtop adatbeviteli kapcsolat és adatszinkronizálás • Beteg vagy háziorvosi alkalmazás-látogatás biztosítás interneten keresztüli hozzáférés saját adatokhoz • Diagnosztikai igény-rendelés küldés/fogadás és lelet fogadás/küldés különböző egészségügyi ellátók azonos egészségügyi alkalmazások között közvetlenül • Saját egészségügyi alkalmazás megnyitás orvosi kör számára külső (otthoni, külföldi) hozzáférésre • Előjegyzés internetes felületen keresztül beteg, háziorvos, külső igénybevevő egészségügyi ellátó számára • KES és MIR (ISO) elvárásoknak megfelelő támogatás vagy kapcsolat • Digitális aláírás és időpecsét Üzemeltetési feltételek az alkalmazások esetében: (motorteljesítmény, oktán, keréknyomás) • Webes, windows-os, karakteres vagy middle ware-s megoldás • Kommunikációs megoldások: közvetlen online, TXT, XML, HL7, egyedi fejlesztésű • Felhasználói létszámtól és adatmennyiségtől függő adatbáziskezelő (ORACLE, UNIX, SQL), filekezelő, alkalmazás szerverek • Felhasználói lekérdezés generálás lehetőségei: program- nyelv, adatbáziskezelő egyéb Szünetmentes tápegységek, skálázható szerver megoldás Vezetékes, optikai gerincű vagy vezeték nélküli mikrohullámos kapcsolatok, wireless (wifi) kapcsolat; LAN, WAN megoldások • Távmenedzselő és mentési egységek Működési alapparaméterek: (sebesség, nyomaték, vízhőfok) • Output kimeneti lehetőségek: képernyő; file: txt, cvs; office: doc, xls • Betegszám, esetszám és rendszer-kiépítettség szerinti tárkapacitási igény • Válaszadási idők online adatbevitel vagy szótári adatkérés esetén • Lekérdezés futtatási idők online napközbeni-éjszakai üzemezett vagy batch futtatási igények esetén • Menürendszer kialakítás és testre szabás, felhasználói hozzáférési rendszer kialakítás • Jogosultságok: csoportos, egyedi szinten karbantartás, adatkezelés, lekérdezés, listázás és adatkör mélységig megbontottan • Rendszer frissítések és leállás szükségessége • Hardver, hálózat, alkalmazás, integráció folyamatos biztosítása • Hardver bővítés miatti leállási igény (gyakoriság, időtartam) • Adatvédelem, adat-titkosítás, adatkezelés naplózás, hozzáférés dokumentálás és visszakeresési lehetőségei, validálási algoritmusok Garanciális szolgáltatások: (a garanciális 3 év vagy futott kilométer, azaz userszám függvényében) • Menü szerinti program hiba javítás • Adatfeldolgozási folyamat hiba javítás • Alkalmazás szolgáltatási kör hiba javítás • Felhasználói hiba miatti javítás • Minőségi meg nem felelőségi hiba javítás Szervíz szolgáltatások: (márkaszervíz, más szervíz vagy saját házi kivitelezésben) • Webszolgáltatás (alkalmazás, levelezés) • Internet és levelező szolgáltatás • Supportálás (first level, rendszer-üzemeltetési, alkalmazás szintű) • Alkalmazás frissítés (kötelező törzsadatok betöltés) • Alkalmazás update • Alkalmazás verzió váltás • Egyedi fejlesztés • Egyedi adathozzáférés szerinti továbbfejlesztés Felhasználói körre tipizált alkalmazás javaslatok: (családi autó, sportautó, túra autó) • Magán vagy közintézmény szerinti alternatív medikai és gazdálkodási, kontrolling megoldások méretarány szerint • Alapellátó számára szükséges funkcionalitások és eszköz igények • Járóbetegellátó egységek számára szükséges funkcionalitások és eszköz igények • Aktív vagy krónikus-rehabilitációs fekvőbetegellátó egységek igényei • • IME VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. NOVEMBER 45 INFOKOMMUNIKÁCIÓ STRATÉGIA • Diagnosztikai szolgáltató egységek elvárásai és eszközigényei Ugyanezen metodika szerint lehetne az egészségügyi gazdálkodási rendszer standardizálási alapelveit lefektetni, hiszen a mai igények egyre inkább az egy szállítóval való kapcsolattartás fele irányulnak érthető okból kifolyólag. A megrendelő nem kíván a hardver, szoftver és alkalmazások útvesztőjében az egymásra mutogató szállítókkal küzdeni, hogy végre egy az elvárásainak is megfelelő, jól működő alkalmazáshoz juthasson. A medikai és gazdasági szakterületi támogatásokon kívül a K+F és oktatás területek is képezik/képezhetik az elvárt informatikai rendszer szolgáltatáskörét. Az előbbi felsorolás utolsó blokkja (üzemeltetés, működtetés, szervíz, garancia, tipizálás) medikai vagy gazdasági rendszertől függetlenül egységesen, azonos elemeket tartalmazó témakör. Egészségügyi gazdasági rendszer témakörei a medikai rendszer vizsgálathoz hasonlóan Alapfunkcionalitások • Ártörzs, árképzés, árlisták, utókalkuláció • Partnertörzs (szállító, vevő, belső) • Szállítói és vevői szerződés-nyilvántartás • Rendelés (szállítói és vevői) nyilvántartás • Bevételezés szállítólevél-, számla-, árkezelés • Értékesítés és számlázás (partneri vagy termék kedvezmények érvényesítése) • Magisztrális gyógyszerkészítés, gyógyszer gazdálkodás és készletnyilvántartás • Anyaggazdálkodás és készletnyilvántartás (központi raktár kezelés) • Élelmezés gazdálkodás, receptúra kezelés, alapanyag és készétel nyilvántartás • Eszköznyilvántartás (tartós eszköz, berendezések, ingóságok, ingatlanok) • Leltár (eszköz, személyi, ingatlan) • Pénzügy (szállító és vevő), késedelem kigyűjtés, elemzés és jelzés (felszólító levél partnerenként) • Bank kezelés (utalások, kifizetések, beérkezés ütköztetés, kipontozás) • ÁFA nyilvántartás és bevallás (beszerzési és értékesítési) • Számvitel és beszámolók, mérleg készítés • Munkaügyi nyilvántartás (iskolák, végzettségek, szakképesítések) • Bérelszámolás és jutalék, járulék, szerződéses kifizetések kezelése • Keretgazdálkodás és keretfigyelés (anyag, gyógyszer, vér, bér és járulékok, élelmezés, EFI, konszignációs, dologi, közüzemi, belső szolgáltatás stb.) • Kontrolling és költségfelosztás Speciális funkcionalitások • Likviditás és cash-flow tervezés • Giro rendszerben utalások (szállítói számlák, bér) 46 IME VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. NOVEMBER • VIR rendszer (vezetői információs rendszer minden alrendszer adataira „ráülve”) • Konszignációs raktár kezelés • Vonalkódos anyag, eszköz kezelés, nyilvántartás • Gazdasági és oktatási rendszer számla, vagy proforma számla átvétel • Tervezés (bevétel, költség, belső szolgáltatások, esetszintű költség előkalkuláció stb.) Extra kiegészítők • Elektronikus folyószámla vezetés, kezelés, megbízás • Elektronikus bevallások, jelentések (OEP, APEH, tulajdonos felé) • Elektronikus iktatási és dokumentum kezelő rendszer • Pályázat nyilvántartási és pályázatkezelő rendszer • Karrier tervezési rendszer Full extra kiegészítések • Workflow munkafolyamat követés • Közbeszerzés és tender kezelés • Vonalkódos dokumentum és iratköteg kezelés • Szállítási útvonal optimalizálás (vér, gyógyszer, textil, anyag, betegszállítás) A fentiekben felsorolt témakörökhöz kapcsolódóan kerülnének meghatározásra azon egyértelmű és objektív mérőszámok, konkrét adatmező és tevékenység láncolat felsorolások, melyek egy egészségügyi alkalmazás jellemző elvárható értékei. Mérőszámok alkalmazható skálája egyben az értékelést, a javasolt standard értéket is jelezné. Az adott alkalmazás fejlesztője ezen standard leíráshoz, kézikönyvhöz igazodva adhatná meg saját rendszerének, alkalmazásainak paraméter értékeit. Az egységes megmérettetés az egzakt értékeken kívül ki kell, hogy térjen a felhasználói elvárások nehezen megfogalmazható, számszerűsíthető igényeire is, mint például: • Betegjogok biztosítása (beteg személyi adatainak kezelése, VIP beteg, betegazonosító adatok törlése) • Számítási eljárások támogatása (laborértékek, recept-felírás, dozírozás, testtömeg) • Beteg-ellátási adatok trendfigyelése (betegre, adattípusra, diagnózisra, gyógyszerre) • Egy munkafolyamat adatbevitelének minél kevesebb képernyőváltással, klikkeléssel történő megvalósítása • Felhasználó-orientált adatbeviteli sablonok, adatkörök, paraméteradatok, működési feltételek és menürendszer kialakításának lehetősége • Lekérdezések számos paraméter-érték szerinti szűrési lehetősége • Lekérdezések adattartalmának rugalmas módosítása, bővítése-csökkentése (felesleges adatmezők eltüntetése), sorrendiség módosíthatóság • Lekérdezések rendezettségének és összegsorainak rugalmas kialakítása • Magyar ékezetes képernyők és nyomtatott vagy file outputok biztosítása (minden kapható nyomtatónak megfelelő illesztés biztosítása) INFOKOMMUNIKÁCIÓ STRATÉGIA • Felhasználói elégedettségi értékek (osztályozások) adott funkcionalitásokra • A rendszer alkalmazását támogató help-rendszer adatmezőkre, képernyőkre, folyamatokra kiterjedően, illetve alkalmazás alapműködésére vonatkozóan • Képernyőn megjelenő betűméretek változtatása • Képernyő adattartalom rugalmas módosítása, bővítésecsökkentése • Adatmezők egyedi és speciális ellenőrzési, hibalekezelési lehetőségei • Adatbeviteli ellenőrzések rugalmas és módosítható beállítása, vagy eltüntetése • Képernyőn adatmezők logikai sorrendiségének rugalmas változtatása • Bevezetés támogatások: • Projekt létrehozás és projektvezetés (erőforrás és idő elemzés, követés, dokumentálás, változáskezelés, kockázatelemzés és figyelés) • Bevezetési oktatás (alap windows és alkalmazás felhasználói, rendszergazdai), oktatási terv (oktatási tematika, beosztás, vizsga) • Migráció (minden korábbi rendszer adatainak adatvesztés mentes betöltése) • Integráció (szükségszerűen megmaradó külső rendszerek vagy kötelező elszámoltatási rendszerek illesztése, diagnosztikai és mérőberendezések illesztése) • Tesztüzem, párhuzamos üzem, éles üzem • Felhasználói kézikönyvek • Üzemeltetési kézikönyvek • Mentési eljárások (archiválási eljárások) és adatviszszatöltés, visszakeresés • Katasztrófa terv (eszköz, alkalmazás, adatbázis megsemmisülés, meghibásodás) • Üzemelés alatti támogatások • Új belépők oktatatása • Magasabb felhasználói szint továbbképzés • Verzió leírások és verzió leírások biztosítása • Verzióváltás miatti továbbképzés • Felhasználói igény specifikálások • Hibalekezelési eljárások, hibaeszkaláció, hibalehárítás visszajelzés, SLA • Garanciális és rendszerkövetési fejlesztések felhasználói egyeztetése • Rendszer-változást követő felhasználói, üzemeltetési kézikönyvek, help-rendszer • Oktatási, tesztelési és éles rendszer működtetés, mindhárom folyamatos frissítése – oktatási és tesztrendszer éles rendszerrel azonos beállításainak, beparaméterezésének és működésének biztosításával, azonos inputoutput elvárásokkal, szolgáltatásokkal • Teljesítmény monitoring és teljesítmény optimalizálás Természetesen nem felejtkezhetünk el a finanszírozási feltételek rögzítéséről, ennek a feltételrendszerének meghatározásáról sem: • Funkcionalitásonkénti alkalmazás árak (userszámra: konkurens üzemmódra vagy korlátlan userszámra; divizióra: • • • • • • • • • • feladatcsoportra vagy felhasználói csoportra stb.) Szolgáltatási árak (bevezetésre, üzemeltetésre, fejlesztésre, bővítésre stb.) Hardver és hálózati árak (bevezetés, üzemeltetés, fejlesztés, bővítés stb.) Fizetési kondíciók (bérlet, lizing, használati jog vásárlás, fejlesztői rendszer vásárlás, outsourcing, avagy sikerdíjas költségtérítés stb.) Futamidő konstrukciók (éves, 3-5-8-10-15 éves futamidejű, vagy egyedi) Fizetési feltételek (számla kiállítását és befogadását követően 8 napos, 30 napos, 90 napos, 180 napos naptári vagy munkanap, banki nap szerint) Több éves futamidő esetén alkalmazott hitel és infláció %-ok Számlamegbontási lehetőségek (egyösszegű, mérföldkövekhez kötött, havi egyenletes díjtételű, éves inflációt követő havi díjtételű, növekvő havi díjtételű stb.) Határidő, szolgáltatási, minőségi és garanciális megfelelőség miatti kifizetés visszatartási lehetőségek érvényesítése és ezzel párban a megrendelői rendelkezésre nem állás miatti árkompenzációs lehetőségek érvényesítése Bevezetés-támogatási, helyzetfelmérés és igényspecifikáció bevezetéshez, üzem-, munka-, és folyamatszervezési támogatások, szabályzatok/munkaköri leírások elkészítése a felhasználó igényeinek megfelelően, integrációs szervezési feladatok átvállalása, rendszerterv készítés: koncepcionális, fizikai, tesztelési tervek: program, funkció, folyamat teszt és integrációs stb. Szerződés (vállalkozási, együttműködési, keret stb.) jogi megfelelősége, alaptémák, melyek nélkül nem szabad se a szállítói, se a megrendelői oldal részéről elfogadni (jótállás, késedelmek, meghiúsulás, szerződésszegés, szerződés felbontás stb.) TOVÁBB LÉPÉS Az előzőekben vázolt standardizálási eljárás lehetőséget nyújtana az egészségügyi alkalmazások kategorizálására, minősítésére, klasszifikálására. Autós példánkhoz igazodva a kisautótól a sport kabrióig nyújt lehetőséget, míg egy egészségügyi alkalmazásra vetítve kis magánklinikai igényektől az alapellátói, járó- vagy fekvőbeteg ellátói, vagy integrált nagy szervezeti egységek számára adna lehetőséget a kategóriájának, lehetőségeinek, igényeinek legmegfelelőbb alkalmazás, illetve szolgáltató kiválasztásában. A standardizálás nem lenne hivatott az egyes alkalmazások előnyeinek, hátrányainak meghatározásában, csak a tényszerű és a rendszerek valódi megismerését lenne hivatott támogatni. Az autónkat is csak akkor ismerjük meg igazán, amikor elkezdjük használni, s bár számosan dicsérték a választott márkát, mégis lehetnek vele problémáink. A kategorizálás során az alkalmazások szolgáltatásköre szerinti csoportok kerülnének kialakításra. Egy kisintézmény, egy praxis, vagy nagy kórház-gyár más-más kategóriát jelentene a rendszerben. Kategórián belüli további megbontás biztosítaná a szolgáltatáskör szerinti csoportosítást. IME VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. NOVEMBER 47 INFOKOMMUNIKÁCIÓ STRATÉGIA A minősítés alatt az átlagrendszer paraméteradataitól való eltérés szerinti besorolás kerülhetne kidolgozásra. Ez a jelző megmutatná, hogy az értékrendszer főbb blokkjain belüli információs tényezők érték adatai a feltételezett optimális értékhez képest alacsonyabb, vagy magasabb színvonalat biztosítanak. A klasszifikálás során viszont már a felhasználói oldali véleményezés is szerepet játszana a kategorizálás szolgáltatási körén és a minősítésen kívül. E három értékelés alapján kerülne meghatározásra a családi autó, sportautó vagy luxusautó osztályba sorolás. A standardizálási eljáráson kívül mindenképpen szükségessé válik tehát a megvalósulás eredményének összegzése, feldolgozása, utánkövetése. VÁRHATÓ ELÔNYÖK Az egészségügyi alkalmazások standardizálása, kritériumainak és mérőszámainak paraméter táblázatba foglalása mind a szállítók, mind a megrendelők számára számos lehetőséget és előnyt biztosítana. Egyik legnagyobb előny a minőségirányítási rendszerben jelentkezne. Autós példánkhoz igazodva a standardizálás eredményeként létrejövő kézikönyv és műszaki jellemzői a kisautótól a sport kabrióig ad támogatást a kiválasztásban, addig egy egészségügyi alkalmazásra vetítve kis magánklinikai igényektől az alapellátói, járó- vagy fekvőbeteg ellátói, vagy integrált nagy szervezeti egységek számára adna lehetőséget a standardizálás eredményeként létrejövő kézikönyvet használó intézmény számára a kategóriájának, lehetőségeinek, igényeinek legmegfelelőbb alkalmazás, illetve szolgáltató kiválasztásában. Elsődleges előnyként a piac minősítése, átláthatósága emelhető ki, másodlagosan az esélyegyenlőség és tervezhetőség, a költségtudatosság és kiszámíthatóság. Egy nagy volumenű, sok száz milliós informatikai projekt esetében a jelenlegi tenderezési eljárás, a szabadon értelmezett és kidolgozott ajánlati dokumentáció, e mellett az egészségügyi intézmények e témában érthető módon meglevő gyakorlatlansága kockázati tényező a megvalósulásra kerülő eredmények, rendszerek tekintetében. A standardizálás, az egységes elvű megmérettetés paramétertáblája számszerűsíthető anyagi előnyöket eredményezhet. Az igényekhez megfelelő rendszer kiválasztása, a rendszerhez és intézményhez legjobban illeszkedő működtető rendszer és üzemeltetési megoldás, a legoptimálisabb finanszírozási lehetőségek ismerete sok milliós megtakarítást eredményezhet egy-egy nagyobb projekt esetében. A szolgáltatói oldal esetében pedig a kisebb fejlesztő cégek egyébként kiváló termékei is nagyobb eséllyel juthatnak piaci részesedéshez. A piaci részesedés megosztása pedig a fejlesztések, rendszerek és nyújtott szolgáltatások színvonal növelését fogják automatikusan maguk után vonni. S nem utolsó sorban a bevezetési projektekben közreműködő felek nagyobb elégedettsége, kiegyensúlyozottabb információ szintje a projekt megvalósítás nyugodtabb légkörét, a projekt munkatársak biztonságosabb és komfortosabb együttműködését is eredményezi. A sok előny mellett a vesztes oldalt is érdemes megemlíteni, mert az is van, hiszen az éremnek is mindig két oldala van. A nagy vesztesek a tenderezésben, pályázati kiírásban és tenderértékelésben közreműködésre szakosodott cégek lesznek, hiszen az átlátható versenyhelyzetben a szerepük háttérbe szorul. A MEGVALÓSÍTÁS ÚTJA A megvalósítás fóruma egy olyan kellő kompetenciával rendelkező csapat, illetve projektszervezet lehetne (maximum 15 fős összlétszámban), melyben a nagyobb és kisebb fejlesztőcégek, egyetemek, megyei és kisvárosi kórházak, rendelők, praxis közösségek szakemberei vennének részt. A projekt tagok a sikeres projektek, a sikeres rendszerek szereplői közül kerülhetnének kiválasztásra, akik számos gyakorlati tapasztalattal rendelkezve segíthetnék az egységes paraméter és értékelési rendszer kidolgozását. A projekt, vagy bizottság létrehozását leginkább az Egészségügyi Minisztérium, vagy OEP szervezésében, vagy akár a civil szféra részéről az IME, vagy az Informatikai Fejlesztők Szövetsége keretében lehetne megvalósítani, akik a szükséges infrastruktúrát, működési fedezetet is képesek biztosítani háttérként. De potenciális megszervezője lehetne az ESKI, vagy a Kórházszövetség intézménye is. Az eredmény sikere érdekében csakis egy független intézmény alá rendelt független csapat tud pártatlan elméleti rendszert kidolgozni. A kivitelezés már minden informatikai fejlesztő saját feladata lenne, melyet saját Minőségirányítási rendszerük fejlesztésében meg is valósíthatnának. A megvalósulás, alkalmazás igazi kulcsa az egészségügyi intézmények kezében van, akik a tenderezés során előírhatják ezen standard paraméter táblázat és értékelési rendszer, azaz az egészségügy informatikai alkalmazások kézikönyvét is tartalmazó ajánlati dokumentációt. A projekt, vagy bizottság feladata lenne a fejlesztők által összeállított kézikönyvek elemzése, értékelése, minősítése, kategorizálása, s nem utolsó sorban az adatok megfelelőségének ellenőrzése(!), hitelesítése. Természetesen ebben a munkájukban a megvalósult és üzemelő rendszerek tulajdonosainak, vagyis az egészségügyi intézményeknek az együttműködése, támogatása szükséges. Mikorra is valósítható meg? – kérdezhetné jogosan az olvasó. A projekt, vagy bizottság létrehozását követően – ami sajnos ismervén ennek menetét akár egy év is lehet – közös összefogással félév alatt a standardizálás elvei, további félév alap az alapjai lerakhatóak, újabb félévet követően a szolgáltatók minősítése is megvalósítható lehetne. A megvalósítás nem kis energiát, nem kevés költséget és nem is kevés időt igényel, de az egészségügyi intézmények támogatásán kívül áttörést jelentene az informatikai alkalmazások világában is, hiszen ilyen standardizálás még nem valósult meg más alkalmazások esetében sem. Juhász Irén bemutatása lapunk VII. évfolyamának 7. számában olvasható. 48 IME VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. NOVEMBER