IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A SMART kórház működése ápolási szemszögből

  • Cikk címe: A SMART kórház működése ápolási szemszögből
  • Szerzők: Vörösmarty Attila
  • Intézmények: okleveles ápoló
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 7
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 42-45
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: ÁPOLÁSMENEDZSMENT
  • Alrovat: ÁPOLÁSMENEDZSMENT

Absztrakt:

Egyre többször lehet hallani az egészségügyi környezetben arról, hogy intelligens kórházakat szükséges mű - ködtetni a XXI. században. Áttekintve az elmúlt évtizedek kórházfejlesztéseit, azt láthatjuk, hogy egyre jobban ebbe az irányba haladunk. Az egészségügyben keletkező adatokhoz történő széleskörű, egyidejű és hatékony hozzáférés a legfontosabb kérdés a jövő szakemberei és betegei számára. A jelen értekezésben szeretném érintőlegesen bemutatni az intelligens kórház létrehozásához és működtetéséhez szükséges előfeltételeket.

Angol absztrakt:

Functioning of SMART hospitals from a nursing perspective. More and more people hear about the need for smart hospitals to operate in the 21st century. Looking at the hospital developments of the past decades, we can see that actually it is the mainstream. Widespread, simultaneous and effective access to health care data is the key issue for future professionals and patients. In the following study, I would like to briefly outline the prerequisites for setting up and operating an intelligent hospital.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Béres Margit, Dr. Ari Lajos
Tartalom IME Szerkesztőség
Az egészségi állapot szerepe a gazdasági növekedésben Asztalos Péter
A Betegségek Nemzetközi Osztályozása, 11. verzió, 3. rész: A BNO-11 kódrendszer szerkezete és a kódok kombinálhatósága – kulcs a különböző orvosi információrendszerek összekapcsolhatóságához Dr. Balkányi László
Felmérés az egészségünkről OGYÉI Kommunikációs Iroda
A funkcióképesség kódolása a Betegségek Nemzetközi Osztályozása 11. verziójában Dr. Kullmann Lajos
Felmérés az egészségünkről című cikk folytatása 11. oldalról OGYÉI Kommunikációs Iroda
A jógyakorlatok szerepe a módszertani levelek implementációjában Dr. Benyó Mátyás
Kormányzati és szakmai párbeszéd indult a GYSE támogatási rendszer átalakítása érdekében IME Szerkesztőség
A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása 2019. szeptember 11., Balatonfüred A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség Közgyűlése
Kormányzati és szakmai párbeszéd indult a GYSE támogatási rendszer átalakítása érdekében című cikk folytatása a 17. oldalról IME Szerkesztőség
A biofilm klinikai jelentősége Dr. Lakatos Botond
Lelki egészségnap a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet szervezésében IME Szerkesztőség
Biolumineszcens monitoring eszközök alkalmazhatósága az ápolói gyakorlatban, különös tekintettel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére Kiss-Orosz Józsefné, Rajki Veronika, Kádár László
XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd) IME Szerkesztőség
Betegbiztonsági szakértelem a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán Dr. Lám Judit, Dr. habil. Belicza Éva
VIII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia 2019. október 16-17. (szerda-csütörtök) IME Szerkesztőség
A LINK2019 Budapest Kongresszusról Dr. Bánky Balázs
Látszik a jövőkép, csak ki kell várni… IME Szerkesztőség
Menni, maradni, vagy megújulni? Előrelépési irányok a Debreceni Tüdőgyógyászati Klinikán Dr. Bittner Nóra
Betegbiztonság Világnapja IME Szerkesztőség
A SMART kórház működése ápolási szemszögből Vörösmarty Attila
Elérte az ezret a májtranszplantáción átesett betegek száma Magyarországon Semmelweis Egyetem
A diabétesz a magatartásorvoslás modell-betegsége. II. rész Az inzulinrezisztencia új koncepciója Dr. Sal István
Az OGYÉI újabb felméréséből kiderül, változnak-e a táplálkozási szokások és az elhízás aránya Magyarországon OGYÉI Kommunikációs Iroda
Új típusú fejlett terápiás gyógyszerkészítmények vizsgálatával és alkalmazásával kapcsolatos tudományos, gazdasági és etikai kihívások Dr. Kerpel-Fronius Sándor
Stratégiai együttműködés az IME és a MediKlaszter között IME Szerkesztőség
A regiszterek és a tanuló egészségügy Dr. Radnai Andrea
Rendszerszintű fejlesztési javaslatok a hazai betegregiszterek hatékonyságának növelésére Tóth Ágnes , Dr. Dankó Dávid, Páll Nóra
Innováció az egészségügyi szektorban – Kihívások és válaszok Pusztai Gertúd, Sóvágó Krisztina, Dr. Mészáros Ádám, Dr. Birkner Zoltán
Informatika – fél évszázad tükrében - Interjú Alföldi Istvánnal Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Vörösmarty Attila Intézmény: okleveles ápoló

[1] College of nursing and health innovation: Smart hospital: https://www.uta.edu/conhi/smart-hospital/index.php
[2] Nursing work and sensory experiences of hospital design: A before and after qualitative study following a move to all-single room inpatient accommodation: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5533937
[3] The Smart Hospital: 5 Benefits of Intelligence: https://blog.se.com/healthcare/2016/03/08/smart-hospital- 5-benefits-intelligence/
[4] Smart Hospitals – enisa – europa.eu: https://www. enisa.europa.eu › at_download › fullReport
[5] RFID and IoT in a smart hospital: benefits and challenges of smart patient tracking: https://www.scnsoft.com › blog › rfid-and-iot-in-a-smart-h

ÁPoLÁSmENEDZSmENT A SMART kórház működése ápolási szemszögből Vörösmarty Attila, okleveles ápoló Egyre többször lehet hallani az egészségügyi környezetben arról, hogy intelligens kórházakat szükséges működtetni a XXI. században. Áttekintve az elmúlt évtizedek kórházfejlesztéseit, azt láthatjuk, hogy egyre jobban ebbe az irányba haladunk. Az egészségügyben keletkező adatokhoz történő széleskörű, egyidejű és hatékony hozzáférés a legfontosabb kérdés a jövő szakemberei és betegei számára. A jelen értekezésben szeretném érintőlegesen bemutatni az intelligens kórház létrehozásához és működtetéséhez szükséges előfeltételeket. Functioning of SMART hospitals from a nursing perspective. More and more people hear about the need for smart hospitals to operate in the 21st century. Looking at the hospital developments of the past decades, we can see that actually it is the mainstream. Widespread, simultaneous and effective access to health care data is the key issue for future professionals and patients. In the following study, I would like to briefly outline the prerequisites for setting up and operating an intelligent hospital. BEVEZETÉS Először is kezdjük az alapfogalmak tisztázásával. Azt szükséges definiálni, mit is értünk intelligens kórház alatt. Az intelligens kórház olyan intézmény, amely az összekapcsolt eszközök és az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) folyamataira támaszkodik, a meglévő betegellátási eljárások javításán és az új képességek bevezetésén keresztül. Ez magába foglalja az épülettervezést, a kórházi műveleteket, az ellátást, és a betegek tapasztalatait. Az elmúlt évtizedekben a kórházakban sokat fejlődtek mind az informatikai rendszerek, mind az orvosi eszközök. A számítógépen keresztül ma már egy kattintással hozzájutunk a beteg adataihoz és a betegdokumentációhoz úgy, hogy nem kell a páciens kezeléséről szóló kartonokat elővenni. Azonban azzal, hogy a kórházakat intelligenssé alakítjuk, még nem dőlhetünk hátra. Fontos lépés az is, hogy akik alkalmazzák a számítástechnikai fejlesztéseket, megfelelően legyenek felkészítve azok használatára. A nem megfelelően megtanított és begyakorolt informatikai tudás talaján nagyobb ellenállás alakulhat ki, amely meggátolhatja a hatékony munkavégzést. A világon már számos egészségügyi intézményben sikeresen alkalmazzák azokat az informatikai eljárásokat, amelyek a legújabb technológiákat használják, ahol mindenki mindenkivel összekapcsolódik, és mindenki mindenkihez csatlakozik. Ez gördülékenyebbé és átláthatóbbá teszi a betegek ellátását. 42 ImE – INTErDISZcIPLINÁrIS mAgYAr EgÉSZSÉgügY NÉHÁNY PÉLDA 3D alkalmazásával lehetőség nyílik a kardiológiában a beteg szívének testre szabott feltérképezésére, vagy a daganatos betegségek, neurológiai státuszok diagnózisának pontosabb megállapítására. A műtő területén is nagy változásokat hozhat az informatika fejlődése. Az úgynevezett „digitális asszisztens” segítségével ellenőrizhető a műtők foglaltsága, illetve az, hogy az összes műtét az előzetes tervek szerint zajlik-e. A digitális asszisztens a szükséges eszközök megfelelő sorrendjét is jelezheti, és bizonyos sebészeti beavatkozásokat is elvégezhet, ha azokat az érintőképernyőn választották ki. Egyre jobban terjed a robotsebészet, amelynek számos előnye van; széleskörű alkalmazásának jelenleg anyagi akadályai vannak. Ami legszembetűnőbb az intelligens kórházban, hogy a beteg dokumentációja teljesen a digitalizáción alapszik. Mind a beteg kortörténetét, mind pedig a jelenlegi kezelését elektronikusan tárolják, és így ezek az adatok az egészségügyi személyzet számára bármikor elérhetővé válnak, ezzel is nagyban segítve a gyógyítást. A mesterséges intelligencia használatával az egészségügyi személyzet által indukált folyamatot a jövő kórházaiban érintőképernyőn keresztül kezelik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kórházba érkezéskor a beteg azonosítása után az orvos és az ápoló számára rövid időn belül ismertté válik a páciens minden olyan kezelése, betegsége, amely megszabhatja a későbbi gyógyítás irányát. Ez biztosítja, hogy a beteg már kezdettől fogva ne csak gyors, hanem személyre szabott kezelést is kapjon. A JÖVŐ A JELENBEN Minden betegadatot digitálisan tárolnak egy felhőben, amely azonnal hozzáférhető, ha a beteg egy másik orvossal találkozik, vagy valamilyen okból váratlanul kórházba kerül. Vannak olyan esetek, amikor nem áll rendelkezésre az egészségügyi dokumentáció, vagy a beteg nem tudja elmondani a kórtörténetét, ekkor a gyógyító személy lekérdezheti, hol, mikor, és miért kezelték őt, és milyen terápiás beavatkozásokat végeztek el nála. A telemedicina alkalmazásával lehetőség nyílik konzultációkra is. A papíralapú dokumentáció a digitális dokumentumkezelés térhódításával egyidőben meg fog szűnni. Ez utóbbi az egyszerűbb felhasználás és adattárolás mellett környezetvédelmi szempontból is fontos, hiszen a használatával jelentősen csökkenthető a papírfogyasztás mértéke. Ezenkívül a kórházi helyiségek felszereltsége is változik. Az intelligens kórházi helyiségek fel vannak szerelve érintőXVIII. ÉVfoLYAm 7. SZÁm 2019. SZEPTEmBEr ÁPoLÁSmENEDZSmENT képernyős monitorokkal vagy táblagépekkel, amelyek segítségével a betegek és családjaik digitálisan jelezhetik tapasztalataikat az ellátásról, és ez nagymértékben javíthatja a beteg és ápolója kapcsolatát. A digitalizáció segítségével a beteg is részt vehet az ápolási folyamatban, és többet tudhat meg a kezelés folyamatairól és az egészségi állapotáról. A kórházi szobában tartózkodva megnézheti egészségügyi nyilvántartásait és vizsgálati eredményeit, illetve megismerheti a napi kezelési menetrendet. Ezenfelül szórakoztató programok (például televízió -és rádióműsor, internet hozzáférés) közül is választhat (lásd 1. ábra). mEgKÖZELÍTÉS AZ ÁPoLÓK SZEmSZÖgÉBŐL Azokban az országokban, ahol intelligens kórház működik, mielőtt az ápoló munkába állna, részt kell vennie egy olyan képzésben, ahol részleteiben megismerheti ezt a magas színvonalú, innovatív működési rendszert. A képzés egy „virtuális kórházi környezetben” zajlik, miközben a „szimulált betegeknek” ellátást nyújtanak. A hallgatók képesek gyakorolni az ápolási készségeket, és az intelligens kórház biztonságos környezetében hozhatnak klinikai döntéseket (2. ábra). 2. ábra Virtuális kórházi környezetben 1. ábra Beteginformációs lehetőségek egy intelligens kórházban A digitális technológia arra is lehetőséget nyújt, hogy a munkafolyamatokat optimalizálják, vagyis például kiküszöbölhetik a kórházon belüli várólistát, csökkenthetik/elkerülhetik az ismétlődő vizsgálatokat. Ez a rendszer alkalmas arra is, hogy a tájékozódást könnyebbé tegye. Nagy beteglétszámot ellátó kórházakban sokszor tapasztaljuk, hogy a páciensek, illetve hozzátartozóik nem találják azokat a vizsgálóhelyiségeket, amelyekbe el kellene jutniuk. Az intelligens kórházi alkalmazások azt is lehetővé teszik, hogy mindenki odataláljon arra a helyre, ahová menni akar. Azok a funkciók, amelyek az irányokat és az érkezési időket, utasításokat mutatják, segítenek abban, hogy a nagy kórházakban egyszerűbb és kevésebb stresszel járjon a navigáció a látogatók számára. A digitális kórházban mód van egy olyan kérdés megoldására is, ami jelenleg még problémát jelent: az eszközök nyomon követésére. Egy egészségügyi intézményben az eszközök jelenlegi papíralapú nyomon követése nehézkes. Az intelligens kórházban a betegellátásban résztvevő egészségügyi szakemberek naprakészen tudhatják, hol található az intézményen belül egy-egy keresett eszköz. Azt is lekérdezhetik, hogy az éppen használatban van-e, vagy használaton kívül valamelyik osztályon található. Ezzel is a betegellátás biztonságát, minőségét tudjuk növelni. ImE – INTErDISZcIPLINÁrIS mAgYAr EgÉSZSÉgügY Ezek a tapasztalatok lehetővé teszik a leendő ápolók számára, hogy megismerjék a rendszereket és képességeket szerezzenek ahhoz, hogy betegeik számára az intelligens eszközökkel felszerelt egészségügyi intézményekben biztonságos, magas színvonalú ápolást, ellátást nyújtsanak. A szakértők által kifejlesztett és biztosított szimulációs klinikai oktatás növeli a hallgatók bizalmát és kompetenciáját a klinikai tudás terén, lehetővé téve számukra a legjobb beteggondozás biztosítását. ELEKTroNIKUS ÁPoLÁSI DoKUmENTÁcIÓ A beteggel kapcsolatos dokumentációs igény egyre nagyobb terhet jelent az egészségügyi ellátás résztvevőire nézve. Az ápolási információs rendszerek segítenek az ápolóknak munkájuk megszervezésében, az ápolási tervek kezelésében, a diagnózisok és kimenetelek nyomon követésében, és elősegítik a gyors döntéshozatalt. Az intelligens kórházakban minden betegágy mellett rendelkezésre áll egy olyan monitor, amelyet kimondottan az ápolók számára fejlesztettek ki. A beteggel foglakozó ápolók ezen keresztül tudnak tájékozódni az alapvető információkról, korábbi kezelésekről, beavatkozásokról, esetleges problémákról. Rendelkezésre állnak a korábbi és a jelenlegi gyógyszerek, allergiák, családi anamnézis, és bármilyen egyéb releváns információ, amelyre szükség lehet a beteg megfelelő diagnosztizálásához és kezeléséhez. Az elektronikus ápolási modulon keresztül a gyógyító személyzet az orvos által kért vizsgálatokat, gyógyszerelést is tudja ellenőrizni (3. ábra). XVIII. ÉVfoLYAm 7. SZÁm 2019. SZEPTEmBEr 43 ÁPoLÁSmENEDZSmENT rögzíteni, a mobiltechnológia alkalmazásával már ez sem jelentene problémát. Továbbá a zsúfoltság is csökkenthető, és így jobban tudnak összpontosítani a betegre. Tehát ahelyett, hogy az ápolók számítógépekre, személyhívókra és vezetékes telefonokra támaszkodnának az egészségügyi információk elérése, és a kollégákkal való kommunikáció érdekében, bármikor használhatják az azonnali ellátáshoz ezeket a mobil megoldásokat. BETEgoKTATÁS 3. ábra Ápolási dokumentáció vezetése a betegágy mellett A papíralapú dokumentáció egyik legnagyobb hátránya az, hogy a kézírás sokszor olvashatatlan, és ezáltal a terápiás célok nem minden esetben valósulnak meg, vagy ami ennél is rosszabb, helytelen beavatkozások történhetnek, amelyek veszélyeztethetik a beteg biztonságát. Annak ellenére, hogy az elektronikus egészségügyi dokumentáció az elmúlt években ugrásszerű fejlődést mutat, az egészségügyi szolgáltatók ezt csak lassan fogadják el. A potenciális akadályok között említendő a számítógépes ismeretek hiánya, valamint a nem megfelelő oktatás. Ezért több országban, ahol már az elektronikus dokumentáció mindennapos gyakorlat az ápolásban, a megfelelő tudásszint elérése érdekében az ápolókat már a kezdet kezdetén bevonták a folyamatokba. Így tudták teljes mértékben felkészíteni a szakembereket, és ezzel a hatékonyságot, és dolgozói elégedettséget is sikerült növelni. Vannak olyan országok, ahol már a főiskolai képzés után ápolói informatikus képzésre is van lehetőség. Az ápolói informatikusok feladata egyebek mellett az információs megoldások tervezése, létrehozása, tesztelése és bevezetése, ápolási folyamatokra szabott modulok kialakítása. Az ápolói informatikus a rendszer fejlesztése során konzultál az ápolókkal, és ezáltal nagyobb hatékonyság és jobb minőségű betegellátás valósul meg. Munkájának további célja az információs rendszerek adatainak elemzése és az ápolási szolgáltatások javítása a hibák csökkentése érdekében. ÁPoLÁS ÉS moBILTEcHNoLÓgIA Az ápolók munkájuk során állandóan mozgásban vannak. Ezért fontos számukra a rájuk bízott betegekkel történő folyamatos kapcsolattartás. Megszűnik az úgynevezett nővérhívó rendszer, helyette a páciens mobiltelefonon tud segítséget kérni a nővértől. A segítségnyújtási idő is lerövidül, mert a mobiltechnológia használatával történő kommunikáció során a beteg közvetlenül tájékoztatni tudja az ápolót a problémájáról. Jelenleg az osztályokon elhelyezett asztali számítógépre általában egyszerre több dolgozó is szeretne adatokat 44 ImE – INTErDISZcIPLINÁrIS mAgYAr EgÉSZSÉgügY Minél jobban megértik a betegek az állapotukat és az ehhez kapcsolódó ápolási tervet, annál valószínűbb, hogy betartják az előírt kezeléseket. Ahelyett, hogy papíralapon próbálnánk elmagyarázni a betegnek a terápiás célokat, az ápolók mobileszközök segítségével tehetik meg ezt. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy táblagépeken megmutatják a betegeknek, hogy mit csinálnak velük és miért. Lehetőség van olyan – betegek számára kifejlesztett – mobileszközök alkalmazására is, amelyek előre fel vannak töltve oktatási tartalommal. Mivel a kórházba került betegeknek rengeteg idejük lehet, ez lehetőséget nyújthat nekik arra, hogy elfoglalják magukat, lekössék a figyelmüket. A táblagépek módot adhatnak arra is, hogy egyszerre több beteg vegyen részt az oktatásban. INTELLIgENS BETEgKÖVETŐ rENDSZErEK Az intelligens kórházi környezetben elengedhetetlen, hogy minden beteg, aki megjelenik, a sürgősségi osztályon elektronikus karperecet kapjon. A hatékony intelligens betegkövető rendszerek magasszintű intelligens technológián alapulnak, és lehetővé teszik a beteg nyomon követést, az adatok tárolását és elemzését. A betegek nyomon követése segíthet a kórházaknak a hatékonyság, a betegelégedettség és betegbiztonság növelésében. Az egyes betegek helyének valós idejű láthatósága különösen előnyös az idősek és a mentális betegek számára. Például az idős vagy néhány neurodegeneratív betegségben (például Alzheimer-kórban) szenvedő betegek eltévedhetnek a kórházban, és „vándorolhatnak”, nem találják az utat a kórterembe. A betegek helyzetének valós idejű láthatósága számos egyéb előnyt jelenthet. Az intelligens követés meggyorsítja az események észlelését: például, ha egy beteg sétál a lépcsőn, és elesik, azonnal riasztást küld a megfelelő egészségügyi személyzetnek. Az intelligens nyomkövető arra is alkalmas, hogy ha tűz keletkezik egy bizonyos osztályon, a kórház központi rendszerén keresztül ellenőrizhetik, hogy minden beteg elhagyta-e a veszélyeztetett területet, és láthatják, ha vannak még ágyon fekvő betegek, akiknek további segítségre lenne szükségük az evakuálás során. XVIII. ÉVfoLYAm 7. SZÁm 2019. SZEPTEmBEr ÁPoLÁSmENEDZSmENT Hosszú távon a múltbeli negatív eseményekre vonatkozó adatok elemzése során a kórház felismerheti a potenciálisan veszélyes területeket, hogy intézkedéseket hozzon a további nem kívánt események megelőzésére. Az intelligens betegkövető segítségével nagyobb láthatóságot biztosíthatunk az egyes betegek helyének a meghatározásában. ugyanakkor aggodalomra adhatnak okot például az emberek követésének etikai kérdései, vagy a kiberbiztonság stb. Ahhoz, hogy ez az újítás alkalmazható legyen, gondosan és körültekintően kell végrehajtani a változtatásokat ezen a területen, hogy a követést kényelmessé és biztonságossá tegyük a betegek számára. ÖSSZEgZÉS A szakdolgozók a jelen helyzetben azt várják, hogy munkájuk jobbá, könnyebbé váljon, de ahhoz, hogy az innovatív technikák tért hódítsanak az intézményekben, szükséges egy olyan oktatás elindítása, amely felkészíti az ápolókat az intelIRODALOMJEgyZéK [1] College of nursing and health innovation: Smart hospital: https://www.uta.edu/conhi/smart-hospital/index.php [2] Nursing work and sensory experiences of hospital design: A before and after qualitative study following a move to all-single room inpatient accommodation: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5533937 [3] The Smart Hospital: 5 Benefits of Intelligence: A SZERZő BEMuTATáSA Vörösmarty Attila okleveles ápoló. Több mint tíz évig a Szent János Kórház traumatológiáján dolgozott, majd fél évet Németországban töltött tanulmányi úton. A külföldi tapasztalatcserét követően az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben helyezkedett el, ahol a sürgősségi osztály osztályvezető ápolója volt. 2012-ben megpályázta a hatvani Albert Schweitzer Kórház ápolás igazgatói állását. 2013-ban az ápolási Szakmai Kollégium felkérésére készí- ligens kórházban való munkavállalásra (SMART nővérek). Az ágy mellett használt érintőképernyős ápolói modul például olyan információkat tartalmazhat a szakdolgozó részére, ami a beteg későbbi ápolását nagymértékben befolyásolja. gondoljunk csak a gyógyszeradagolás paneljére, vagy az ápolási dokumentáció elektronikus formájára. A modern informatikai rendszer bevezetésével elérhetjük, hogy a betegek elégedettsége növekedjék, a kommunikáció hatékonyabbá váljon nemcsak a páciens és az egészségügyi személyzet, hanem az ellátásban részvevők között is, valamint azt is, hogy az egészségügyi költségek csökkenjenek. Az egészségügyi információs rendszerhez történő kapcsolódás eredményeként ugyanis növekedhet az intézmény hatékonysága, javulhat a betegek biztonságérzete. Az intelligens kórház a pácienseknek betegközpontú ellátást biztosit úgy, hogy közben az ápolók számára is folyamatos tanulást, szakmai fejlődést kínál. Fontos megtanulnunk a hármas szabályt: intelligens kezelés, intelligens döntés, intelligens szolgáltatás. https://blog.se.com/healthcare/2016/03/08/smart-hospital-5-benefits-intelligence/ [4] Smart Hospitals – enisa – europa.eu: https://www. enisa.europa.eu › at_download › fullReport [5] RFID and IoT in a smart hospital: benefits and challenges of smart patient tracking: https://www.scnsoft.com › blog › rfid-and-iot-in-a-smart-h tett kutatást a szakdolgozók körében előforduló bántalmazásokról, amelyért a Kórházszövetség Kongresszusán 2014ben Dr. Ajkay Zoltán díjjal jutalmazták. 2017-ben az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetben ápolási igazgatóhelyettesként dolgozott. 2019 augusztusától a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában dolgozik, ahol a Rupphegyi otthont vezeti. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megalakulása óta az Országos Elnökség tagja. Munkásságát Miniszteri Elismerő oklevéllel és MESZK szakmai díjjal jutalmazták. Elérte az ezret a májtranszplantáción átesett betegek száma Magyarországon Elérte az ezret a májtranszplantáción átesett betegek száma Magyarországon, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján elvégzett sikeres beavatkozás egy végstádiumú, májcirrózistól szenvedő, 61 éves nőbeteg életét mentette meg. A sajtótájékoztatón Dr. Merkely Béla rektor kiemelte: a Semmelweis Egyetem transzplantációs tevékenysége európai szinten is kiugró, a további cél pedig, hogy öt éven belül valamennyi ún. szolid szerv vonatkozásában a dobogóra, egy szerv esetében pedig az első helyre kerüljön az egyetem. Forrás: SE ImE – INTErDISZcIPLINÁrIS mAgYAr EgÉSZSÉgügY XVIII. ÉVfoLYAm 7. SZÁm 2019. SZEPTEmBEr 45