IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Középpontban az ápolók: egy országos felmérés eredményei a fekvőbeteg-szakellátás területén

  • Cikk címe: Középpontban az ápolók: egy országos felmérés eredményei a fekvőbeteg-szakellátás területén
  • Szerzők: Dr. Balogh Zoltán, Babonits Tamásné, Szabó Bakos Zoltánné, Dr. Németh Anikó, Irinyi Tamás
  • Intézmények: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Egészségmagatartás és -fejlesztés Szakcsoport, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 9
  • Hónap: november-december
  • Oldal: 41-48
  • Terjedelem: 8
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: ÁPOLÁSMENEDZSMENT

Absztrakt:

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara országos felmérést végzett ápolók körében a fekvőbeteg-szakellátás területén 2018 júliusában és novemberében. Mindkét felmérést internetes felületen kialakított kérdőív segítségével készítettük el. A kutatás során kérdést tettünk fel az ápolóknak a leterheltségről, a vizsgált időszakban ledolgozott óraszámokról, az egyes műszakokban szolgálatot teljesítő szakképzett és szakképzetlen kollégák számáról, az éves szabadság kivételének lehetőségéről, a havi többlet munkaóra és a másodállások alakulásáról. Cikkünk elsődleges célja annak bemutatása volt, hogy a két vizsgálat során összesen 3095 fő válaszadó ápoló hogyan éli meg saját helyzetét a kórházi ellátás területén, illetve milyen tendenciák rajzolódnak ki regionális és országos szinten a napi és havi munkaterhelés tekintetében szakdolgozói nézőpontból. Cikkünk másodlagos célja annak bemutatása volt, hogy a szakdolgozói köztestület milyen elvek mentén képzeli el a szakmai minimumfeltételek újragondolását szakdolgozói erőforrás tekintetében.

Angol absztrakt:

The Chamber of Hungarian Health Care Professionals conducted a national survey among hospital care nurses in July and November 2018. Both surveys were conducted through a web-based questionnaire survey. During the research, we examined the workload of nurses, the number of hours worked during the study period, the number of qualified and unskilled colleagues working in each shift, and the possibility of taking annual leave, the circumstances of working overtime, and part-time job activities. The primary purpose of this article is to show how the 3,095 respondent nurses in the two studies see their own situation in the hospital care, as well as what trends emerge at the regional and national levels in terms of daily and monthly workload from the point of view of healthcare professionals. The secondary aim of our paper was to discuss the principles of the Chamber to rethink the minimum professional requirements regarding the nursing workforce resources.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide