IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Tartalom

  • Cikk címe: Tartalom
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 9
  • Hónap: november-december
  • Oldal: 2
  • Terjedelem: 1
  • Rovat:
  • Alrovat:
A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
Interdiszciplináris Magyar Egészségügy Tudományos folyóirat Főszerkesztő Felelős szerkesztő Kishír szerkesztő Rovatvezetők Dr. Barcs István Dr. Battyány István Dr. Dank Magdolna Dévényi Dömötör Prof. Dr. Domján Gyula Prof. Dr. Gadó Klára Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor Király Gyula Dr. Kósa József Prof. Dr. Kozmann György Dr. Pásztélyi Zsolt Tamás Éva Dr. Kovács Gábor Prof. Dr. Melegh Béla Prof. Dr. Nagy Zoltán Dr. Németh Attila Prof. Dr. Nyírády Péter Novákné Dr. Pékli Márta Dr. Rákay Erzsébet Dr. Valent Sándor Vártokné Fehér Rózsa Dr. Weltner János Szerkesztőbizottsági tagok Babos János Őri Károly Dr. Bacskai Miklós Puskás Zsolt Dr. Dózsa Csaba Dr. Rosta László Dr. Gaál Péter Dr. Sinkó Eszter Dr. Horváth Lajos Skultéty László Joó Tamás Dr. Süle András Dr. Kósa István Prof. Dr. Tóth Kálmán Dr. Melczer Zsolt Dr. Tótth Árpád Prof. Dr. Molnár Zsolt Dr. Varga Imre Nagy István Szerkesztőbizottság Tanácsadó Testülete Elnök Dr. Velkey György Alföldi István Dr. Rauth Erika Dr. Ivády Vilmos Dr. Stubnya Gusztáv Králik György Prof. Dr. Szilvási István Prof. Dr. Merkely Béla Dr. Tamás László János Dr. Nagy Kamilla Dr. Vassányi István Dr. Rácz Jenő Prof. Dr. Vokó Zoltán Szenior tanácsadók Prof. Dr. Kékes Ede Smrcz Ervin Raffai Sándor Prof. Dr. Zámbó Katalin Szerkesztőség / Hirdetésfelvétel Lapkiadó Larix Kiadó Kft. Felelős kiadó Tamás Éva lapigazgató Szerkesztőség címe 1089 Budapest, Kálvária tér 3. Telefon 36 1 786 9264, 36 1 786 9268 Telefon / fax 36 1 333 2434 36 1 210 2682 Mobil 36 30 9319 857 e-mail ime@imeonline.hu larix@larix.hu Honlap www.imeonline.hu www.larix.hu Megjelenik havonta Előfizetési díj egy évre 10 500 Ft (10 szám) Terjesztés, előfizetés LARIX Kiadó Kft. Nyomdai előkészítés Rózsa 44 Repró Stúdió Nyomdai munka KoRREKT Kft. Az e számban megjelent cikkek reprodukálása bármely módon és bármely nyelven, egészben vagy részben a Larix Kiadó Kft. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos! A Kiadó fenntartja magának a jogot a hirdetések elfogadására. Szerkesztőségünk a lapban közölt hirdetéseket a legnagyobb körültekintéssel gondozza, de a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. ISSN 1588-6387 (Nyomtatott) ISSN 1789-9974 (online) 2 Tartalom Dr. Ivády Vilmos Beköszöntő ______________________________________________ 1 Fazekas Erzsébet Európai pozícióból világszintre… A WHO segítségével – a jobb egészségért______________________ 3 Dr. Lantos Zoltán, Dr. Horváth Katalin FutureProofing Healthcare – weboldal a fenntartható egészségügyért______________________ 8 Prof. Dr. Nagy Beáta Erika, Dr. Oláh Róza, Dr. Varga Tamás, Dr. Zombor Erika, Boris Péter, Nagy Judit, Szőke Zsuzsa, Szele Anna Szabina A közfinanszírozott szolgáltatások teljesítménymérésében jelenleg alkalmazott eszközök vizsgálata, változtatási javaslatok__ 17 Boromisza Piroska Mikrobiom zendülés, és ami mögötte van Egy hipotézis margójára Beszélgetés Dr. Rózsa Lajossal és Dr. Kovács Ákossal____________ 22 Dr. Kovács Ákos Antibiotikum használattal összefüggő rezisztenciák kialakulása__ 28 Boromisza Piroska XIX. IME Szolgáltatásmenedzsment Konferencia Összefoglaló____________________________________________ 35 Dr. Balogh Zoltán, Babonits Tamásné, Szabó Bakos Zoltánné, Dr. Németh Anikó, Dr. Irinyi Tamás Középpontban az ápolók: egy országos felmérés eredményei a fekvőbeteg-szakellátás területén __________________________ 41 Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Tüdőgyógyászat Tagozat állásfoglalása a hevített dohánytermékekkel kapcsolatban______ 49 Magyar Kardiológusok Társasága Elfüstölt szívek____________________________________________52 Boromisza Piroska „Minden nap olimpiai döntőt kell vívni” Interjú Dr. Buzogány István urológus professzorral____________ 54 Dr. Kenessey István Egyesített nemzeti adatbázisok a regiszterfejlesztés szolgálatában – A Nemzeti Rákregiszter működési gyakorlata, az adatok felhasználása____________________________________ 59 Fejlesztések a két éve indult EESZT- ben______________________ 64 IME – InTERdISzcIpLInáRIS MagyaR EgéSzSégügy XVIII. éVFoLyaM 9. SzáM 2019. noVEMbER-dEcEMbER