IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Lelki egészségnap a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet szervezésében

  • Cikk címe: Lelki egészségnap a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet szervezésében
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 7
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 21
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (DAEFI) keretei között működő Egészségfejlesztési Iroda 2019. szeptember 21-én 10 és 16 óra között Lelki Egészségnapot tartott a FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpontban. A program célja az egészségtudatos életmód megismertetése a város lakóival, továbbá hogy lehetőséget nyújtsanak egészségügyi szűrések és konzultációk igénybevételére.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Béres Margit, Dr. Ari Lajos
Tartalom IME Szerkesztőség
Az egészségi állapot szerepe a gazdasági növekedésben Asztalos Péter
A Betegségek Nemzetközi Osztályozása, 11. verzió, 3. rész: A BNO-11 kódrendszer szerkezete és a kódok kombinálhatósága – kulcs a különböző orvosi információrendszerek összekapcsolhatóságához Dr. Balkányi László
Felmérés az egészségünkről OGYÉI Kommunikációs Iroda
A funkcióképesség kódolása a Betegségek Nemzetközi Osztályozása 11. verziójában Dr. Kullmann Lajos
Felmérés az egészségünkről című cikk folytatása 11. oldalról OGYÉI Kommunikációs Iroda
A jógyakorlatok szerepe a módszertani levelek implementációjában Dr. Benyó Mátyás
Kormányzati és szakmai párbeszéd indult a GYSE támogatási rendszer átalakítása érdekében IME Szerkesztőség
A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása 2019. szeptember 11., Balatonfüred A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség Közgyűlése
Kormányzati és szakmai párbeszéd indult a GYSE támogatási rendszer átalakítása érdekében című cikk folytatása a 17. oldalról IME Szerkesztőség
A biofilm klinikai jelentősége Dr. Lakatos Botond
Lelki egészségnap a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet szervezésében IME Szerkesztőség
Biolumineszcens monitoring eszközök alkalmazhatósága az ápolói gyakorlatban, különös tekintettel az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére Kiss-Orosz Józsefné, Rajki Veronika, Kádár László
XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd) IME Szerkesztőség
Betegbiztonsági szakértelem a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán Dr. Lám Judit, Dr. habil. Belicza Éva
VIII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia 2019. október 16-17. (szerda-csütörtök) IME Szerkesztőség
A LINK2019 Budapest Kongresszusról Dr. Bánky Balázs
Látszik a jövőkép, csak ki kell várni… IME Szerkesztőség
Menni, maradni, vagy megújulni? Előrelépési irányok a Debreceni Tüdőgyógyászati Klinikán Dr. Bittner Nóra
Betegbiztonság Világnapja IME Szerkesztőség
A SMART kórház működése ápolási szemszögből Vörösmarty Attila
Elérte az ezret a májtranszplantáción átesett betegek száma Magyarországon Semmelweis Egyetem
A diabétesz a magatartásorvoslás modell-betegsége. II. rész Az inzulinrezisztencia új koncepciója Dr. Sal István
Az OGYÉI újabb felméréséből kiderül, változnak-e a táplálkozási szokások és az elhízás aránya Magyarországon OGYÉI Kommunikációs Iroda
Új típusú fejlett terápiás gyógyszerkészítmények vizsgálatával és alkalmazásával kapcsolatos tudományos, gazdasági és etikai kihívások Dr. Kerpel-Fronius Sándor
Stratégiai együttműködés az IME és a MediKlaszter között IME Szerkesztőség
A regiszterek és a tanuló egészségügy Dr. Radnai Andrea
Rendszerszintű fejlesztési javaslatok a hazai betegregiszterek hatékonyságának növelésére Tóth Ágnes , Dr. Dankó Dávid, Páll Nóra
Innováció az egészségügyi szektorban – Kihívások és válaszok Pusztai Gertúd, Sóvágó Krisztina, Dr. Mészáros Ádám, Dr. Birkner Zoltán
Informatika – fél évszázad tükrében - Interjú Alföldi Istvánnal Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
infekciókontroll IRODALOMJEGYzéK 1. 2. 3. Darouiche RO. Device-Associated Infections: A Macroproblem that Starts with Microadherence Clin Infect Dis 2001; 33:1567–72 Høiby N, Bjarnsholt T, Moser C, et al. ESCMID guideline for the diagnosis and treatment of biofilm infections 2014. Clin Microbiol Infect. 2015 May;21 Suppl 1:S1-25. Mermel LA, Allon M, Bouza E, Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 Update by the Infectious A SzERző BEMUTATÁSA dr. lakatos botond phd infektológus főorvos, 2006-ban végzett summa cum laude minősítéssel a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Azt követően a Semmelweis Egyetem infektológus rezidenseként, majd szakorvosjelöltként a Szent László Kórház több infektológiai osztályán dolgozott. Jelenleg a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológia Intézet Infektológiai Osztályán dolgozik. Az Európai Klinikai Mikrobiológiai és Infektológiai Társaság ifjúsági szekciójának egyik alapító tagja, majd éveken át vezetőségi tag és kincstárnok. 2012 és 2014 között az Európai AIDS Klinikai Társaság, a Nemzetközi Infektológiai Társaság és a Svájci 4. 5. Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2009 Jul 1;49(1):1-45. Tande AJ, Gomez-Urena EO, Berbari EF, Osmon DR. Management of Prosthetic Joint Infection. Infect Dis Clin North Am. 2017 Jun;31(2):237-252. Wi YM, Patel R. Understanding Biofilms and Novel Approaches to the Diagnosis, Prevention, and Treatment of Medical Device-Associated Infections. Infect Dis Clin North Am. 2018 Dec;32(4):915-929. Infektológiai Társaság ösztöndíjaival Spanyolországban, majd Svájcban klinikai kutatási tevékenységet folytatott. Számos hazai és külföldi közlemény első-, vagy társszerzője. Több hazai és nemzetközi szakmai társaság tagja, néhány nemzetközi együttműködés hazai képviselője. Infektológia és trópusi medicina szakvizsgával rendelkezik. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerzett HIV fertőzött páciensek körében végzett tudományos munkáival. Témavezetése alatt számos szakdolgozat született, a Tudományos Diákköri pályamunka keretein belül a legtöbb hallgatója helyezést ért el, illetve dicséretben részesült. Főbb érdeklődési területei a HIV-terápia, behurcolható trópusi betegségek, konzultatív infektológia, a biofilmet képző infekciók terápiája és az antimikrobiális stewardship. Lelki egészségnap a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet szervezésében A debreceni egyetem klinikai központ debreceni Alapellátási és egészségfejlesztési intézet (dAefi) keretei között működő egészségfejlesztési iroda 2019. szeptember 21-én 10 és 16 óra között lelki egészségnapot tartott a fórUm debrecen bevásárlóközpontban. A program célja az egészségtudatos életmód megismertetése a város lakóival, továbbá hogy lehetőséget nyújtsanak egészségügyi szűrések és konzultációk igénybevételére. A Lelki Egészségnap programjai az egészséges életmódot meghatározó valamennyi területet érintik, így a testedzésre, a helyes táplálkozásra, az egészségmegőrzésre, valamint a lelki egészség és a kiegyensúlyozott élet kialakítására vonatkozóan részesültek tanácsadásban korosztálytól függetlenül mindazok, akik részt vettek a rendezvényen. A testi betegségek kialakulásában jelentős szerepe van a lelki egyensúlynak és a mentális egészségi állapotnak is. Az EFOP-1.8.20-17-2017-00007 azonosítószámú „A debreceni Egészségfejlesztési Iroda szakmai bővítése a mentális egészségfejlesztés funkcióval” című pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy az Egészségfejlesztési Iroda rendszeres programokkal és a mostanihoz hasonló nagyszabású egészségnapokkal is javítsa a város lakosságának egészségi állapotát. A rendezvény a betegségek megelőzésére, az életmódváltás jótékony hatására, a korai felismerést lehetővé tevő szűrővizsgálatokra, és az azokon való rendszeres részvételre helyezte a hangsúlyt. Ennek jegyében szakorvosok, szakdolgozók, pszichológusok, mentálhigiénikusok, dietetikusok, gyógytornászok, védőnők több pavilonban is várták az egészségük iránt érdeklődőket. Szerk. ime – interdiszciplináris mAgyAr egÉszsÉgügy XViii. ÉVfolyAm 7. szám 2019. szeptember 21