IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Egységes ajánlás az egészségügyi dokumentáció másolási költségeihez

  • Cikk címe: Egységes ajánlás az egészségügyi dokumentáció másolási költségeihez
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XIV. évfolyam
  • Lapszám: 2015. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 54
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

Az egészségügyi dokumentáció másolási díjaira és azok kikérése esetén alkalmazandó formanyomtatványra vonatkozó ajánlást készített az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) a betegbiztonság erősítése és a betegjogok hatékonyabb érvényesülése érdekében. Jelenleg Magyarországon az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jog, ezen belül a másolatkészítés joga szabályozott, azonban a másolás díjaira vonatkozóan nincsenek rögzített előírások.
Az OBDK betegjogi képviselői útján felmérte a hazai fekvőbeteg intézmények ez irányú előírásait és megállapította, hogy az egészségügyi szolgáltatók egymástól nagymértékben eltérő gyakorlatot alkalmaznak az egészségügyi dokumentáció másolásával, valamint a másolatot tartalmazó CD/DVD felvételek kiadásával összefüggésben felmerülő díjak számítása során.
Az OBDK – a Magyar Kórházszövetség együttműködésével – az egységes és irányadó szabályozás kialakítása érdekében a másolási díjakra vonatkozó ajánlást és a másolat kikérése során alkalmazható formanyomtatvány-mintát készített. A Központ az ajánlást – az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának támogatásával – az egészségügyi szolgáltatók fenntartói és a járó- és fekvőbeteg gyógyintézmények részére eljuttatta, valamint honlapján is elérhetővé tette (http://www.obdk.hu/tajekoztatok.html ).
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ ajánlásának célja az egységes és átlátható „jó gyakorlat” kialakításának segítése, lehetőséget teremtve ezáltal arra, hogy a jogosultak az ország különböző pontjain azonos feltételek mellett juthassanak hozzá az egészségügyi dokumentációhoz, az egészségügyi szolgáltatók pedig érvényesíteni tudják azokat a reális költségeket, amelyek a dokumentáció másolásához kapcsolódhatnak.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
KÖZÉRTHETŐ-N A SZERZŐK BEMUTATÁSA Dr. Urbán Veronika az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán 1991-ben szerzett biológus oklevelet. 1999-től a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Morfológiai és Fiziológiai Tanszékén dolgozik, ahol 2009-től főiskolai adjunktus, 2011-től docens, 2014-től főis- kolai tanár. A PhD fokozatot a Semmelweis Egyetemen 2009-ben szerezte Dr. Uher Ferenc témavezetésével. Uher professzor tanítványaként 2004 óta őssejtbiológiával foglalkozik. Az Országos Vérellátó Szolgálat, az Egészségtudományi Kar és a Chicagói Illinois Egyetem támogatásával 2011-ben három hónapos tanulmányúton járt Chicagoban, ahol az őssejtek epigenetikájának kutatásában vett részt. Dr. Uher Ferenc immunológus és őssejtbiológus. Biológus diplomáját 1979-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) szerezte. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, valamint az ELTE habilitált egyetemi tanára. Az ELTE Immunológiai Tanszékén 1979 és 1996 közötti időszakban végzett kutatómunkája során elsősorban a B limfociták növekedésének és differenciálódásának autokrin szabályozását, valamint a természetes autoantitesteket és az immunológiai homunculust ta- nulmányozta. A National Institutes of Health (NIH) részeként működő National Cancer Institute (NCI) által meghívott kutatóként immunológiai témákon dolgozott 1983 és 1986 között az Egyesült Államokban. Az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet, Kísérletes Csontvelőtranszplantációs Laboratórium tudományos főmunkatársaként dolgozott 1996 és 2002 között. Az Országos Vérellátó Szolgálat Őssejt-biológia laboratórium vezetője volt 2002 és 2014 között, ahol fő kutatási területe a különböző állati és emberi szövetekből és szervekből izolált mesenchymális őssejtek fejlődéstani eredete és biológiai funkciói volt. Jelenleg az Országos Vérellátó Szolgálat oktatási igazgatója. Egységes ajánlás az egészségügyi dokumentáció másolási költségeihez Az egészségügyi dokumentáció másolási díjaira és azok kikérése esetén alkalmazandó formanyomtatványra vonatkozó ajánlást készített az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) a betegbiztonság erősítése és a betegjogok hatékonyabb érvényesülése érdekében. Jelenleg Magyarországon az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jog, ezen belül a másolatkészítés joga szabályozott, azonban a másolás díjaira vonatkozóan nincsenek rögzített előírások. Az OBDK betegjogi képviselői útján felmérte a hazai fekvőbeteg intézmények ez irányú előírásait és megállapította, hogy az egészségügyi szolgáltatók egymástól nagymértékben eltérő gyakorlatot alkalmaznak az egészségügyi dokumentáció másolásával, valamint a másolatot tartalmazó CD/DVD felvételek kiadásával összefüggésben felmerülő díjak számítása során. Az OBDK – a Magyar Kórházszövetség együttműködésével – az egységes és irányadó szabályozás kialakítása érdekében a másolási díjakra vonatkozó ajánlást és a másolat kikérése során alkalmazható formanyomtatvány-mintát készített. A Központ az ajánlást – az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának támogatásával – az egészségügyi szolgáltatók fenntartói és a járó- és fekvőbeteg gyógyintézmények részére eljuttatta, valamint honlapján is elérhetővé tette (http://www.obdk.hu/tajekoztatok.html ). Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ ajánlásának célja az egységes és átlátható „jó gyakorlat” kialakításának segítése, lehetőséget teremtve ezáltal arra, hogy a jogosultak az ország különböző pontjain azonos feltételek mellett juthassanak hozzá az egészségügyi dokumentációhoz, az egészségügyi szolgáltatók pedig érvényesíteni tudják azokat a reális költségeket, amelyek a dokumentáció másolásához kapcsolódhatnak. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 54 IME XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. JÚNIUS