IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

IAAS Világkongresszus beszámoló

  • Cikk címe: IAAS Világkongresszus beszámoló
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: X. évfolyam
  • Lapszám: 2011. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 18
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Prof. Dr. Domján Gyula
A Semmelweis Terv egészségpolitikai keretrendszere és az átalakítás stratégiai irányai: hatékonysági problémák orvoslása Dr. Gaál Péter
A „High-tech”-é a jövô az egynapos sebészetben is IME Szerkesztőség
A kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása, avagy a központosított beszerzés előnyei és tapasztalatai a HungaroCare Kft.-nél III. rész Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea, Dr. Mike László
Az ápolók élet- és munkakörülményei, avagy a közel 10 éves bérelmaradás hatása napjainkban Halmosné Mészáros Magdolna, Kovács Erzsébet
IAAS Világkongresszus beszámoló IME Szerkesztőség
Nemzetközi összefogása vastagbélrák szűréséért IME Szerkesztőség
Az EU-szakértők szemléletváltást sürgetnek a foglalkoztatás terén A krónikus mozgásszervi betegek és a munka világa Fazekas Erzsébet
Quo vadis beetgszervezetek? Boromisza Piroska
IAAS Világkongresszus beszámoló IME Szerkesztőség
A sclerosis multiplex betgség közvetett egyéni és társadalmi terheinek felmérése Magyarországon Dr. Nagy Bence, Dr. Szentesi Annamária, Dessewffy Zoltán, Dr. Kalotai Zoltán, Kovács Eszter
Táplálkozás-tanácsadó szakértői rendszer Pintér Balázs, Dr. Gaál Balázs , Dr. Mák Erzsébet, Dr. Vassányi István, Prof. Dr. Kozmann György
K+F a betegellátás korszerűsítéséért: Krónikus gyermekbetegek otthoni ápolásához integrált mechatronikai és informatikai környezet fejlesztése Fehér András , Dr. Élő Gábor
Az egészséggel és egészségüggyel kapcsolatos honlapok minőségbiztosítása Tímár András
Egy hajóban, de vajon egy irányban evezünk-e? Beszámoló a IX. Országos Egészségügyi Infokommunikációs KonferenciárólIME eHealth Szimpozium 1. rész Dévényi Dömötör
eHealth Week 2011 Budapesten rendezték meg az európai egészségügyi szektorlegnagyobb szabású éves rendezvényét IME Szerkesztőség
IAAS Világkongresszus beszámoló Dr. Polyvás György, Dr. Gamal Eldin Mohamed
eHealth: fókuszban a mobiltechnológiaés a központosított betegadat-elérésInterjú H. Stephen Lieberrel, a HIMMS elnök-vezérigazgatójával Mártonffy Attila

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
MENEDZSMENT HUMÁNERÔFORRÁS http://www.eski.hu/new3/kiadv/nover/2006/200603/200 6_03.htm [13] Piczil Márta, Kasza Bálint, Markovic Marija, Pikó Bettina (2004): Határon innen és túl. Szegedi és vajdasági ápolók élet- és munkakörülményei. Főiskolát és egyetemet végzett ápolók VI. Országos találkozója, Szeged [14] Többet dohányzunk, mint a lengyelek, a csehek és a szlovákok, TÁRKI Zrt., http://www.tarki.hu/news/2008/kitekint/20080506.html [15] Magyarország lakosságának egészségi állapota, http://www.pro-qaly.hu/magyarorszag-lakossaganakegeszsegi-allapota-109.html [16] Gidai Erzsébet: Az egészségi állapot és a jövedelmi viszonyok kölcsönkapcsolata az EU országaiban, http://www.matud.iif.hu/07sze/06.html A SZERZÔ BEMUTATÁSA Halmosné Mészáros Magdolna 1977ben érettségizett, majd 1978-ban szülésznői szakosító vizsgát tett. 1984-ben Egészségügyi szakoktató képesítést szerzett a Budapesti Orvos Továbbképző Egyetemen. 1994-ben Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem Egészségügyi Menedzser Szakán egészségügyi menedzseri, majd 2006ban a Debreceni Orvostudományi Egyetem Bölcsész Tudományi Karán szociálpolitikus diplomát szerzett. 1977-ben állt munkába a Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán általános ápoló és általános asszisztensként. 1979-től Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon oktató, egészségnevelő. 1987-től intézeti vezető szakoktató, 1995 januárjától ápolási igazgató. 1979-től 1987-ig végzett oktatói tevékenységet a Pándy Kálmán Kórházban. A gyulai egészségügyi szakközépiskola nappali és munkamelletti tagozatán szakápolástant, majd a DOTE gyulai Főiskola diplomás ápolói szakán egészségpedagógiát és mene- dzserelméletet tanít. 1994-től a szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi karán ápolás-gazdaságtant, a pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar egyetemi ápolók szakán minőségbiztosítást oktat. 2004-től a Tessedik Sámuel Főiskola címzetes főiskolai docense. 2010. évben elnyerte a Szent István Egyetem Hallgatói Minőségi Oktatói Díját. 1997-től az amerikai Sigma Thea Tau International tagja. 1998-2000-ig az Ápolási Igazgatók Egyesületének alelnöke. 1996-tól 2007-ig a Magyar I.C.E. alelnöke. 2004 márciusától a Magyar Kórházszövetség elnökségi tagja. 2004-től 2006-ig Nemzeti Szakképző Intézet OKJ Egészségügyi Bizottság Elnöke. 2006 márciusától az Ápolási Igazgatók Egyesületének elnökségi tagja. 2008 márciusától a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezetének vezetőségi tagja. 2009. évtől az Ápolásszakmai Kollégium tagja. 2010 októberérétől a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Állam-titkárságának új szakmai kollégiumi rendszert előkészítő államtitkári szakértői bizottságának tagja. Publikációk száma: 23 Folytatás a 8. oldalról IAAS Világkongresszus beszámoló Mindez egyedülálló lehetőséget biztosít a sebészet különböző ágai között a szakmai, finanszírozási és minőségfejlesztési elvek széles körű és konszenzuson alapuló, egységes szemléletének létrehozásához. Ugyancsak kiemelkedő jelentőségű az a tény, hogy a legkorszerűbb endoszkópos, laparoszkópos „high-tech” eljárások alkalmazásában – éppen a szakmai-minőségi és időbeni kritériumok betartása és fejlesztése érdekében – az egynapos sebészet élen jár. A fent leírtak jegyében tehát, a IX. Világkongresszus a „State of Art and Future Possibilites” jelmondat szerint kezdte meg tanácskozását. A plenáris üléseken a szakterület nagyobb stratégiai kérdéseiről hangzottak el kiváló előadások. Ezek közül is kiemelkedő volt, Paul F. White professzor előadása, „Clinical research in ambulatory surgery, what have we obtained and what is still remaining” címmel. A professzor előadásában egzakt módon foglalta össze mindazokat az eredményeket és tennivalókat amelyek az egynapos sebészet magasabb szintű klinikai kutatását elősegítették, illetve amelyek bevezetése elengedhetetlen feltétele a jövőbeni fejlődésnek. Az egynapos sebészetnek a mindennapi klinikumba való hatékonyabb integrációja érdekében, elengedhetetlen mindazon szakmai, minőségügyi, finanszírozási és infrastrukturális feltételek megteremtése, amelyek mentén az egynapos ellátás biztonságos, hatékony, eredményes és egyben domináns ellátási formává válhat a jövőben. Folytatás a 26. oldalon 18 IME X. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS