IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

eHealth Week 2011 Budapesten rendezték meg az európai egészségügyi szektorlegnagyobb szabású éves rendezvényét

  • Cikk címe: eHealth Week 2011 Budapesten rendezték meg az európai egészségügyi szektorlegnagyobb szabású éves rendezvényét
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: X. évfolyam
  • Lapszám: 2011. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 51-52
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: KONFERENCIA

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Prof. Dr. Domján Gyula
A Semmelweis Terv egészségpolitikai keretrendszere és az átalakítás stratégiai irányai: hatékonysági problémák orvoslása Dr. Gaál Péter
A „High-tech”-é a jövô az egynapos sebészetben is IME Szerkesztőség
A kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása, avagy a központosított beszerzés előnyei és tapasztalatai a HungaroCare Kft.-nél III. rész Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea, Dr. Mike László
Az ápolók élet- és munkakörülményei, avagy a közel 10 éves bérelmaradás hatása napjainkban Halmosné Mészáros Magdolna, Kovács Erzsébet
IAAS Világkongresszus beszámoló IME Szerkesztőség
Nemzetközi összefogása vastagbélrák szűréséért IME Szerkesztőség
Az EU-szakértők szemléletváltást sürgetnek a foglalkoztatás terén A krónikus mozgásszervi betegek és a munka világa Fazekas Erzsébet
Quo vadis beetgszervezetek? Boromisza Piroska
IAAS Világkongresszus beszámoló IME Szerkesztőség
A sclerosis multiplex betgség közvetett egyéni és társadalmi terheinek felmérése Magyarországon Dr. Nagy Bence, Dr. Szentesi Annamária, Dessewffy Zoltán, Dr. Kalotai Zoltán, Kovács Eszter
Táplálkozás-tanácsadó szakértői rendszer Pintér Balázs, Dr. Gaál Balázs , Dr. Mák Erzsébet, Dr. Vassányi István, Prof. Dr. Kozmann György
K+F a betegellátás korszerűsítéséért: Krónikus gyermekbetegek otthoni ápolásához integrált mechatronikai és informatikai környezet fejlesztése Fehér András , Dr. Élő Gábor
Az egészséggel és egészségüggyel kapcsolatos honlapok minőségbiztosítása Tímár András
Egy hajóban, de vajon egy irányban evezünk-e? Beszámoló a IX. Országos Egészségügyi Infokommunikációs KonferenciárólIME eHealth Szimpozium 1. rész Dévényi Dömötör
eHealth Week 2011 Budapesten rendezték meg az európai egészségügyi szektorlegnagyobb szabású éves rendezvényét IME Szerkesztőség
IAAS Világkongresszus beszámoló Dr. Polyvás György, Dr. Gamal Eldin Mohamed
eHealth: fókuszban a mobiltechnológiaés a központosított betegadat-elérésInterjú H. Stephen Lieberrel, a HIMMS elnök-vezérigazgatójával Mártonffy Attila

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
INFOKOMMUNIKÁCIÓ KONFERENCIA BESZÁMOLÓ eHealth Week 2011 Budapesten rendezték meg az európai egészségügyi szektor legnagyobb szabású éves rendezvényét MINISZTERI TALÁLKOZÓ 2011. május 10-én az Európai Unió tagállamainak egészségügyi miniszterei, 30 ország delegáltjai és az érdekelt szervezetek képviselői találkoztak egymással az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége által közösen szervezett 9. EU Miniszteri eEgészségügyi Konferencia keretei között. A budapesti miniszteri és államtitkári szintű esemény kiemelt jellegét annak köszönhette, hogy első alkalommal volt jelen az Európai Bizottság egészségügyi és IT ügyekért felelős legmagasabb szintű képviselete: Neelie Kroes az Európai Bizottság alelnöke, – aki egyben az EU Digitális Menetrendjéért felelős uniós biztosa – és John Dalli az egészségügyért és fogyasztópolitikáért felelős uniós biztos. Az Európai Bizottság az egészségügyért felelős uniós biztosoknál kezdeményezte egy magas szintű operatív munkacsoport (task force) létrehozását, annak érdekében, hogy precízen meghatározzák, hogy az egészségügyi és szociális ellátórendszert érintő uniós szintű kihívásokra az infokommunikációs alkalmazások milyen konkrét válaszokat adhatnak. Jelentős eredményként könyvelhetjük el, hogy a 9 fős tanácsadó testület tagja lett Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár is, aki közismerten elkötelezett támogatója az olyan IT rendszereknek, melyek egyrészt hozzájárulhatnak a bizonyíték alapú döntéshozatali folyamat ésszerűbbé tételéhez, másrészt segítséget nyújthatnak az emberi erőforrás hiány okozta problémák megoldásában. BUDAPESTI ELNÖKI NYILATKOZAT Ismeretes, hogy az egészségügy az EU-ban tagállami kompetencia. A rendezvény résztvevői az első prágai miniszteri találkozó óta most már negyedik alkalommal erősítik meg az eHealth fejlesztések fontosságát. Ennek alátámasztására elkészült egy budapesti Elnökségi Nyilatkozat, amelyet a miniszteri panel elfogadott. Ebben kiemelték, hogy az eHealth (eEgészségügy és telemedicina) megoldások segíthetik az egészségügyi rendszerek átalakítását, választ adva az idősödés, a szűkös erőforrások, az egészségügyi humánerőforrás-hiány jelentette kihívásokra, továbbá előnyöket biztosítanak a népegészségügy, az öngondoskodás és a közösségi gondozás területén is. Külön leszögezték, hogy az infokommunikációs technológiák (IKT) kedvező hatást gyakorolnak a betegellátásra, különösen a fogyatékkal élők és a krónikus betegségekben szenvedők esetében, hiszen az öngondoskodásra nevelés és a folyamatos távfelügyelet egészségnyereséggel jár és javítja a betegek életminőségét. A Nyilatkozat 14 pontban fogalmazza meg a hangsúlyokat, a legfőbb előnyöket és számos cselekvési tevékenységet jelöl ki (A Nyilatkozat teljes, hivatalos szövegét az IME következő lapszámában fogjuk közölni.) eEGÉSZSÉGÜGYI KONFERENCIA A Konferencia a politikai döntéshozók és az érdekeltek számára kiváló lehetőséget teremtett a legjobb gyakorlatok, módszerek kölcsönös megismerésére. Az infokommunikációs technológiák (IKT) egészségügyi elterjesztésének érdekében a résztvevők megvitatatták a fő egészségpolitikai prioritásokat, ily módon elősegítve az egészségügyi ellátórendszerek biztonságosabbá és fenntarthatóbbá tételét. A Konferencia szakmai szekcióiban több magyar előadó is tartott prezentációt. Itt külön is fontos kiemelni az erdélyi származású, az USA-ban dolgozó Prof. Barabási AlbertLászló úr nagy sikerű előadását, melyet a konferencián a „Network Science: From Social Networks to the Human Diseasome” címmel ismertetett. A konferencia az alábbi két kulcsterületet, mint a közeljövő zászlós hajóit külön is kiemelte. • A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítése. Ez az irányelv a határon átnyúló, biztonságos és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítését célzó szabályokról rendelkezik. Az irányelv célja a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó meglévő kerettel, a 883/2004/EK rendelettel való kapcsolat tisztázása a betegek jogainak érvényesítése érdekében. • Az idősödés problémájának kezelése AHA (Active and Healthy Aging) Az Aktív és Egészséges Idősödés kísérleti projekt az Európa 2020 stratégia elveinek megfelelően egy specifikus célt tűzött ki, amely az egészségben megélhető életévek átlagos számának két évvel történő emelése. Ennek eléréséhez a kutatást, innovációt, és a K+F piacokat közelebb kell hozni egymáshoz, a jó ötletek megvalósítását segíteni kell. Fontos célkitűzés a fregmentációk kiküszöbölése, miközben az együttműködés irányításának áttekinthetőnek és a lehető legegyszerűbbnek kell lennie. Az Innovációs Unió zászlóshajó prioritásainak megfelelően az AHA partnerségnek 3 kulcsterületre kell fókuszálnia. • Megelőzés, diagnózis és kezelés – innováció az egészségmegőrzés és jó egészségi állapot megőrzése terén. IME X. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 51 INFOKOMMUNIKÁCIÓ • • KONFERENCIA BESZÁMOLÓ Innováció az időseket gondozó, illetve gyógyító intézetek együttműködésének támogatására. Innovatív termékek és szolgáltatások az aktív és önálló idősödés elősegítésére. AZ EU DIGITÁLIS MENETRENDJE (DIGITAL AGENDA) Az Európai Digitális Menetrend megvalósításához az eEgészségügy vonatkozásában az alábbi kulcsfontosságú lépések szükségesek: • A tagállamok között 2012-re elektronikus úton értékelhető vagy cserélhető betegrekordok (EHR) interoperabilitására betegadatok közös minimum adatkörének meghatározását célzó ajánlásra vonatkazó javaslat megfogalmazása; • Az európaiak számára 2015-ig az orvosi adataik biztonságos online elérhetőségének (eID) biztosítására irányuló pilot fellépések véghezvitele, és 2020-ra a telemedicina szolgáltatások széleskörű alkalmazásának elérése; • 2015-re az eEgészségügyi rendszerek EU szintű sztenderdjeinek, interoperabilitási teszteléseinek és tanúsításának megcélzása érdekelt felekkel való dialógus segítségével. Az Európai Bizottság az Eu2020 koncepció jegyében a következő projekteket fogja támogatni: • EIP innovációs kezdeményezések; • AAL (Ambient Assisted Living) az életvitelt segítő IKT alkalmazások; • HTA, amelynek keretében az egészségügyi technológia értékelés széles körű elterjesztése a cél. EGÉSZSÉGÜGYI IT VILÁGA KIÁLLÍTÁS A Miniszteri eEgészségügyi Konferenciához kapcsolódóan megrendezésre került a HIMSS Europe rendezésében az Egészségügyi IT Világa c. konferencia és kiállítás (WoHIT = World of Health IT Conference and Exhibition), mely alkalmat adott a politikai döntéshozók, kormányzati szakértők, az ipar képviselői és az érdekelt felek számára a közös gondolkodásra és tapasztalatcserére. A kiállításon szép sikerrel mutatkozott be a Magyar Kormányzati Stand, valamint a Magyar K+F műhelyek és KKV-k kiállítása. A magyar standon rendszeres időközönként hazai szakemberek színvonalas prezentációkat és érdekes eHealth témájú előadásokat és bemutatókat tartottak. Általános elismerést és a legnagyobb sikert a 4D Anatómiai Atlasz megoldás kapta, amelyet minden látogató a Leonar3Do eszköz segítségével a helyszínen is kipróbálhatott. Munkatársunktól Folytatás a 26. oldalról IAAS Világkongresszus beszámoló Külön öröm volt számunkra, hogy a Közép-Kelet Európában, ezen belül is hazánkban dinamikusan fejlődő egynapos sebészet területéről kilenc előadó, összesen tíz előadásban és kettő poszter bemutatásával demonstrálta azt a magas színvonalú szakmai munkát, amely e területen Magyarországon évek óta folyik, a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság szakmai irányítása és szervező munkája révén. A hazai társaság elnöke, Gamal Eldin Mohamed Dr., egyben az IAAS elnökségi tagja és nemcsak a hazai, de a nemzetközi egynapos sebészeti ellátás szervezésében és fejlesztésében is fontos, stratégiai feladatokat lát el. A hazai előadók a többi között a laparoszkópos epehólyag eltávolítás, az artroszkópia, a koronária-sztentek beültetése, a műlencse beültetés, a lágyéksérv sebészet, a nőgyógyászati laparoszkópos beavatkozások, a minimálisan invazív gerincsebészeti műtétek területén tartottak kimagasló szakmai színvonalú előadásokat. Gamal Eldin Mohamed Dr. amellett, hogy több szekció elnökeként is moderálta a szakmai munkát, összefoglaló előadásban tekintette át a közép-kelet európai országokban az egynapos sebészet helyzetét, megjelölve a legfontosabb szakmai problémákat és meghatározva a szükséges fejlesztések és az országok közötti koordináció irányait is. A kongresszus külön specifikuma volt, hogy egyedül hazánkból tartottak előadást az egynapos sebészet egységes, folyamatelvű finanszírozás-fejlesztésének témakörében, illetve az eddig elvégzett vizsgálatokból egy poszter is bemutatásra került. Polyvás György Dr. és Gamal Eldin Mohamed Dr. előadásukban felvázolták a súlyozott inliereken alapuló, egységes, folyamatelvű ABFM (Activity Based Financing Model) bevezetését az egynapos sebészet területén, illetve bemutatták a költségsúlyok meghatározása területén kifejlesztett eredeti módszerüket is. Az előadást jelentős szakmai érdeklődés fogadta. A kongresszus számos társasági programmal is hozzájárult a résztvevő szakemberek hatékonyabb és kötetlenebb kommunikációhoz. A kongresszuson megválasztásra került az IAAS új elnöksége, illetve hivatalosan is bejelentésre került, hogy 2013-ban a Világkongresszust Budapesten a hazai társaság szervezésében rendezik meg. Ezen felkérés is kötelez bennünket az egynapos sebészet terültén a szakmai, minőségbiztosítási és finanszírozási tevékenység további fejlesztésére, hogy méltó keretek között és szakmai háttérrel adhassunk otthont a következő, egyben jubileumi világkongresszusnak. Gamal Eldin Mohamed Dr., Polyvás György Dr. 52 IME X. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS