IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

IX. Országos Egészség-gazdaságtani Konferencia (2015. június 24-25. szerda-csütörtök)

  • Cikk címe: IX. Országos Egészség-gazdaságtani Konferencia (2015. június 24-25. szerda-csütörtök)
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XIV. évfolyam
  • Lapszám: 2015. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 43
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

IX. Országos Egészség-gazdaságtani Konferencia
2015. június 24-25. szerda-csütörtök

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
KLINIKUM NŐGYÓGYÁSZAT ben a szimpózium résztvevői kérdéseket tehettek fel, kommunikálhattak az operáló orvosokkal. A szimpózium nagy lehetőséget nyújtott a hazai szakemberek részére a nemzetközi színtéren való bemutatkozásra. Az egyik külföldi szaktekintély ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy Magyarország az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika révén felkerült a legnehezebb műtéteket végző centrumok térképére. Európai Nőgyógyászati Laparoscopos Társaság (ESGE) ez év októberében hazánkban megrendezésre kerülő kongresszusán az endometriosis sebészeti szekció elnöki tisztségének betöltésére Rigó János professzor urat és engem kértek fel. Ez igen nagy elismerés klinikánknak és személyesen nekünk is. Felkért előadásunk során lehetőség adódik arra is, hogy beszámoljunk csoportunk eddigi tevékenységéről és videó-bejátszással mutassuk be az általunk bevezetett legújabb műtéti eljárásainkat. Dr. Bokor Attila: A bennünket ért másik nagy megtiszteltetés, hogy az Boromisza Piroska NÉVJEGY Prof. Dr. Rigó János egyetemi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végezte 1977-83 között. A diploma megszerzését követően az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára került. Szülészet-nőgyógyászat szakvizsgát tett 1987-ben, hypertonológusi képesítést 1998-ban, „clinical hypertension specialist” képesítést 2001-ben szerzett. Párizsban volt tanulmányúton 1991-92–ben. PhD fokozatot 2000-ben, az MTA doktora címet 2008-ban szerzett. Az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatói kinevezését 2007-ben nyerte el. 2008-tól egyetemi tanár. 2014-től a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszékének tanszékvezetője. A Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászat Grémiu- mának elnöke, Doktori Tanácsának tagja, a Véleményező és Ellenőrző Bizottságának elnöke, az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának tagja. A Nőgyógyászati Onkológia c. folyóirat főszerkesztője, mellette számos tudományos szakmai lap, pl. a Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology, az Orvosi Hetilap, a Magyar Nőorvosok Lapja, az Orvosképzés, az Uroonkológia szerkesztő bizottságának tagja. Az International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy International Committee tagja. Emellett több hazai tudományos társaság vezetőségi tagja. Tudományos publikációinak száma 365, impakt faktora: 327, idézettsége 2300. Fő érdeklődési területe a praeeclampsia kórélettana és klinikuma, és a nőgyógyászati laparoscopos sebészet. A perinatológia területén kifejtett munkássága alapján 2010ben Virginia Apgar Díjban részesült. Dr. Bokor Attila a SE ÁOK I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa. Orvosi diplomáját a SOTE Általános Orvosi Karán szerezte 1999-ben. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben jogi szakokleveles orvosi végzettséget 2003-ban, szülészet-nőgyógyászati szakvizsgát 2005-ben szerzett. PhD disszertációját 2010-ben védte meg „Semi-invasive diagnosis of endometriosis” címmel. Szakmai tanulmányúton volt Bostonban, a Harvard Egyetemen 2004-ben, laparoscopos tréningen vett részt Halleinban (Ausztria) 2005-2006 között, Berlinben (Németország) 2006-ban és Villachban (Ausztria) 2009ben. Ezen kívül 2012-ben továbbképző tanfolyamon vett részt Elancourtban (Franciaország). 2007-2009 között a Leuveni Katolikus Egyetemen (Belgium) PhD ösztöndíjjal töltött 18 hónapot. Több hazai és nemzetközi szakmai társaság tagja. A Magyar Nőorvos Társaság titkára 2012-től, a Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága (MNET) vezetőségi tagja 2013-tól, a MNET Endometriosis Speciális Érdeklődési Csoportjának vezetője 2014-től. Tudományos közleményeinek száma 43, impakt faktora 49, idézettsége 271. 2009-ben a Best Scientific Paper, In Training Award ASRM díjat nyerte San Fransiscóban. 2015-ben Markusovszky Díjban részesült. IX. Országos Egészség-gazdaságtani Konferencia 2015. június 24-25. szerda-csütörtök IME XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. JÚNIUS 43