IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

VIII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia

  • Cikk címe: VIII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 1
  • Hónap: február
  • Oldal: 50
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

VIII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia
2019. október 16-17. (szerda-csütörtök)
Hotel Hungária city center Budapest

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
klInIkuM SZERVDOnácIó plantációs Bizottságoktól kapott dokumentumok és az Eurotransplant várólista regiszterben rögzített adatok egybevetésével. Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete értelmében adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatok kitöltése vált szükségessé. A hozzájárulás kiterjed a várólistára helyezésre, a várólistán tartás, a transzplantációra történő kiválasztás, a várólistáról történő levétel, és a transzplantáció utáni gondozás és követés során kezelt személyes és egészségügyi adatokra, valamint az élődonornak történő kivizsgálás, donornyilvántartásba vétel, szervkivétel utáni gondozás és követés során kezelt személyes és egészségügyi adatokra. A bekért nyilatkozatokat a Központi Várólista Iroda központilag gyűjti, nyilvántartja, és azok meglétéről nyilatkozik az Eurotransplant felé. Eddig közel ezer nyilatkozat érkezett be, köszönhetően a dialízis-szolgáltatók és Bizottságok hathatós közreműködésének. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a minőségbiztosítás, melynek fontos eleme az éves szakmai és pénzügyi beszámolók előkészítése az illetékes Transzplantációs Bizottság felé, a jogosultság előzetes lekérdezésének nyomon követése, és az egy éven túl „nem transzplantálható” státuszban lévő betegek felülvizsgálatának kérése a Transzplantációs Bizottságtól. Ez utóbbinak azért van jelentősége – világított rá Dr. Mihály Sándor –, mert a várakozási időt és a szervhez jutás esélyeit nem a várólistára való kerülés dátuma, hanem a dialízis kezdetének időpontja befolyásolja. Hazánk részt vesz az Európai Unió EDITH (The Effect of Differing Kidney Disease Treatment Modalitites and Organ Donation and Transplantation Practices on Health Expenditure and Patient Outcomes) elnevezésű, idén záruló pályázati programjának munkájában. Az OVSZ vezeti az ún. Disszeminációs Munkacsoportot, amelynek feladata a pályázat arculatának kialakítása, a pályázati honlap működtetése, és a pályázatot bemutató kiadványok elkészítése. A projekt keretében, az Európai Bizottság elvárásának megfelelően létrejött az európai szintű élődonor regiszter, valamint az európai szintű vesetranszplantációs utánkövetési rendszer, ami komoly segítséget jelent hazánk számára is. Dr. Mihály Sándor kitért arra a kérdésre, hogy milyen módon érhető el a donorok számának növelése. Ezt illetően figyelembe kell venni, hogy milyen jogrendet alkalmaznak az Európai Tanács tagállamaiban. A feltételezett beleegyezés elve működik 21 országban – köztük hazánkban is –, a pozitív beleegyezés elvét 12 ország követi. Míg a pozitív beleegyezés elvét követő országokban átlagosan 12 donor jut egymillió lakosra, addig Magyarországon is alkalmazott feltételezett beleegyezés elvét követő államokban átlagosan 27 donor jut egymillió lakosra. Az előadó megjegyezte, hogy a donorkártyás országokban közel 16 családi tiltakozás jut egymillió lakosra, azaz több donáció hiúsul meg, mint amennyi megvalósul. A feltételezett beleegyezés elvét alkalmazó európai országokban évente átlagosan 7,3 családi tiltakozás miatti meghiúsulás történik (pmp), amiről azért fontos beszélni, mert a Magyarországon előforduló családi tiltakozások a legtöbb esetben tájékozatlanságon alapulnak. A Szervkoordinációs Iroda évek óta tapasztalja az agyhalállal, a szervadományozással és a szervátültetéssel kapcsolatban a lakosság ismereteinek hiányosságát. Ezért fontosnak tartja mind a szakma megfelelő továbbképzését, mind a társadalom széles körű tájékoztatását, az egyházak állásfoglalását és a civil szervezetekkel történő együttműködést. Végezetül Dr. Mihály Sándor kiemelte, hogy indokolt lenne a szervdonációval kapcsolatos finanszírozás felülvizsgálata, illetve a fogyóeszköz beszerzés központosítása. nagy szükség van a magyarországi szövetregiszter létrehozására, ami komoly kihívást jelent a Transzplantációs Igazgatóság számára. Előrelépésként könyvelte el a kórházi donációs hálózat megvalósult fejlesztését, és a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetével létrejött együttműködést, melynek révén ez év februárjától gyakorlatorientált képzések megtartására nyílik lehetőség. Beszámolt továbbá arról, hogy a közelmúltban az elhunyt donorok hozzátartozói kiálltak a nyilvánosság elé: 2018. szeptember 26-án került átadásra a kiskunfélegyházi Alsótemető ravatalozójánál az emlékhely, amelyet azon szervdonorok tiszteletére készítettek, akik szerveik adományozásával életet mentettek. Boromisza Piroska Magyarország Eurotransplant-csatlakozásáról további részletek olvashatók Dr. Langer Róbert professzorral készült korábbi interjúnkban, amely az IME 2012/10. számában olvasható „Új dimenzióban a magyar transzplantáció” címmel. 1 VIII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia 2019. október 16-17. (szerda-csütörtök) Hotel Hungária city center Budapet 50 IMe – InTerDISZcIplInárIS MAgyAr egéSZSégügy XVIII. éVfOlyAM 1. SZáM 2019. február