IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Lelki egészségünk és a pszichiátria határterületei

  • Cikk címe: Lelki egészségünk és a pszichiátria határterületei
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XI. évfolyam
  • Lapszám: 2012. / 1
  • Hónap: február
  • Oldal: 29
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KLINIKUM
  • Alrovat: KONFERENCIA
KlInIKuM KOnFErEnCiA Lelki egészségünk és a pszichiátria határterületei mpt xvii. vándorgyűlés Debrecen városa adott otthont a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) idei éves kongresszusának, amelyet „Test, lélek, Család, Közösség – a fejlődő pszichiátria határai” címmel rendeztek meg 2012. január 25-28. között. a közel 1500 résztvevővel zajló rangos esemény védnöke volt Dr. semjén zsolt miniszterelnök-helyettes, Prof. Dr. réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, Dr. szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár, soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, Czene attila sportért felelős államtitkár, Prof. Dr. Ertl Tibor a MoTEsz elnöke, Dr. éger István a Magyar orvosi Kamara elnöke és Kósa lajos Debrecen megyei jogú város polgármestere. A szakma legnagyobb hazai tudományos seregszemléjének idei programja szervesen illeszkedett a tavalyi, Sopronban megrendezett vándorgyűlés fő témáihoz. A közel kétszáz előadáson terítékre kerültek a pszichoterápia kihívásai, a családok, a közösségi hálózatok, a lakóhely közeli ellátások, a pszichiátriai ellátás közösségi irányba történő átalakulásának nehézségei, a rehabilitáció szerepe és lehetőségei, valamint a lelki egészség megőrzésében fontos szerepet játszó sport is. A konferencia rangos előadói között szerepelt a 2011-ben a magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett Dr. freund Tamás akadémikus, aki a neurobiológiai kutatások legfrissebb eredményeit mutatta be „Az agykéreg belső kannabinoid rendszerének működése, a szorongás és az epilepszia új megvilágításban” címmel. Pléh Csaba akadémikus a kognitív kutatások hálózati megközelítését ismertette. Az mpt évente megrendezett vándorgyűlése a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés hagyományos színtere is. A kongresszust megtisztelték jelenlétükkel a pszichiátriai világszövetség (WpA), a WHO és az Európai Unió prominens szaktekintélyei. A WpA képviseletében afzal Javed professzor tartott nagy sikerű előadást, amelyben a rehabilitáció aktuális kérdéseivel, az önkéntes és érintett családtagok involválásának lehetőségeivel foglalkozott. Graham Thornicroft, a Kings College professzora bemutatta a kiegyensúlyozott pszichiátriai ellátás új modelljét, amely felválthatja a hagyományos, kizárólag közösségi, vagy kórházi ellátásra alapozó betegellátási formát. A kongresszust megelőző sajtótájékoztatón Dr. Molnár Károly, az mpt főtitkára kifejtette: a „test, Lélek, Család, Közösség – a fejlődő pszichiátria határai” cím arra a holisztikus szemléletmódra utal, amelyet a szakma érvényesíteni kíván a betegek gyógyítása során. E gondolatiság jegyében a tudományos eszmecsere kiemelten foglalkozott a test és a lélek cirkuláris összefüggéseinek, a pszichoszomatikus és szomato-pszichés kapcsolatrendszer feltárásának kérdéseivel, ezen belül a népbetegségnek számító szív- és érrendszeri betegségek, valamint a diabétesz lélektani és pszichiátriai vonatkozásaival. mindehhez Dr. lehóczky Pál, az mpt leendő elnöke hozzátette: negyven éve rendelkezünk tudományos evidenciákkal arra vonatkozóan, hogy a lelki gyógymódoknak fontos szerepük van a testi betegségek és bizonyos szövődmények megelőzésében. Ennek ellenére a pszichoszomatika napi rutinban való alkalmazása egyelőre szórványosan, csak néhány munkacsoport gyakorlatában jelenik meg felvállaltan. Dr. Kurimay Tamás, az mpt elnöke felhívta a figyelmet arra a szomorú statisztikára, amely szerint az Európai Unió tagállamaiban – így magyarországon is – meredeken emelkedik a befejezett öngyilkosságok száma. A világgazdasági válság elérte az Európai Uniót, így súlyosan érinti klienseinket és a pszichiátriai ellátó rendszert. Ezért a szervezők a kongresszus egyik fontos küldetésének tekintik, hogy a tudomány eszközeivel, a konferencia eredményeinek felhasználásával hozzájáruljon a krízis hatásainak felméréséhez, az addiktológiai problémák és mentális zavarok – köztük kiemelten a depresszió és az öngyilkosság – hatékonyabb megelőzéséhez, és kezeléséhez. A rendezvény több témával kapcsolódik a soros magyar elnökség ideje alatt elfogadott Lelki Egészség és Jólét Európai paktuma tanácsi Következtetésének folytatásához, az ún. Közös Akció (Joint Action) kiemelt prioritásaihoz, és annak előkészítéséhez. E programba hazai műhelyek is bekapcsolódtak: az egyik kiemelt projektet a Semmelweis Egyetem magatartástudományi intézete végzi Dr. Kopp Mária professzor asszony vezetésével. A konferencián napirendre kerültek a hazai ellátás aktuális kérdései és kihívásai is. mint azt az mpt elnöke elmondta: a magyar pszichiátria és a mentális ellátás továbbra is a működőképességét veszélyeztető gondokkal küzd. Folytatódik a pszichiátriai gondozás, ambuláns ellátás válsága, a közösségi pszichiátriai szolgáltatások irányába történő elmozdulást költségvetési korlátok akadályozzák. Ezzel párhuzamosan történik a fekvőbeteg ellátás átalakítása, következményeit ma még nem láthatjuk. Kész szakmai tervek ellenére csak lassan körvonalazódik egy új, a kutatást is kiemelten centrumba állító intézmény, az Országos pszichiátriai és Addiktológiai intézet kialakítása. Folytatódik a szakorvosok és a rezidensek elvándorlása, ezért a kongresszus önálló workshop keretében foglalkozott annak kérdéssel, hogy miként lehet élővé tenni a külföldön dolgozó és az itthon maradt kollégák közötti informális kapcsolatot. Munkatársunktól IME XI. évfolyaM 1. száM 2012. fEbruár 29