IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beköszöntő

  • Cikk címe: Beköszöntő
  • Szerzők: Dr. Somlai András
  • Intézmények: ---
  • Évfolyam: III. évfolyam
  • Lapszám: 2004. / 4
  • Hónap: május
  • Oldal: 3
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: BEKÖSZÖNTŐ
  • Alrovat: BEKÖSZÖNTŐ

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Somlai András
Az ellátásszervezésről szóló törvénytervezet és annak várható hatása a magyar egészségügy működésére Dr. Sinkó Eszter
10+2 kérdés az egészségügyi ellátásszervezőkről szóló törvény tervezetéhez Dr. Fendler Judit
„Agresszív” HBCS politika Magyarországon: kérdések és válaszok a HBCS rendszer mûködésével és jövôjével kapcsolatban Dr. Dózsa Csaba
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium ésaz Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója Tamás Éva
A kontrolling bevezetésének tapasztalatai Papp Péter
Tisztánlátás az egészségügyi intézmények gazdálkodásában a klasszikus kontrolling módszertan alkalmazásával Székely Ágnes, Bodnár Gábor
Vezetői információs rendszerek szerepe a kórházi gazdálkodásban, az irányított betegellátásban Tűhegyi Tibor
A degresszív finanszírozás és az irányított betegellátási rendszer hatása a kórházakra Dr. Torgyik Pál
Minőségi indikátorok alkalmazása a gyermekkori asthma bronchiale gondozása során Dr. Szabó Alexandra
A Magyar Kórházszövetség Elnökségének állásfoglalása a 2004. évi finanszírozás kérdéseiről Dr. Golub Iván
Országos sürgősségi betegellátási hálózat létesül Nagy András László
Az ESzCsM eEgészség Programjának egyik pillére - Az EU Strukturális Alapjaiból pályázható intézményközi információ-technológiaiminta-rendszerek három régióban e Programiroda
Klinikai információ és döntéstámogató rendszer fejlesztése Dr. Apjok András
Valóban nem üres kézzel megyünk az EU-baBeszámoló a 2004. április 6-i infokommunikációs IME konferenciáról Tamás Éva
EU-kompatibilis közbeszerzési rendszer - Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Somlai András Intézmény: ---
Beköszöntő 5 éve indult útjára az „Irányított Betegellátásnak” elnevezett modellkísérlet hazánkban. Mint minden újdonság, ez is erősen megosztotta a szakmai közvéleményt. Érvek-ellenérvek, érdekek-ellenérdekek kereszttűzében lavírozva fejlesztettük rendszerré a modellt, melyről kezdettől fogva tudtuk, hogy a magyar egészségügy megújításának legfontosabb eszköze lesz. 5 év elég sok idő ahhoz, hogy mérleget vonjunk. Annál is inkább, mert lezárul a modellkísérlet időszaka, s a modellben résztvevők által megszerzett tudás képezi az alapját a biztosítási rendszerünk tervezett átalakításának. Ma már megmosolyogtató tévedés, hogy az első időszakában kizárásra kerültek a tartósan veszteséget elkönyvelő szervezők ahelyett, hogy vizsgálat tárgyává tettük volna a veszteségesség okait. A másik véglet is igaz. Sokáig azt sem vizsgálták az illetékesek, hogy az egyes térségek között a képződő megtakarításban mutatkozó jelentős különbség valóban az ellátásszervezés hatékonyságának következménye-e, vagy egyéb tényezők is szerepet játszanak ebben. A sok-sok bizonytalanság sok kritikát eredményezett. Sokáig többségben voltak azok, akik úgy vélekedtek, hogy, mivel nincsenek kész válaszaink a kérdésekre, meg kell szüntetni a modellkísérletet. Számon kértek rajtunk minden olyan kérdést, amelyet a jelenlegi egészségügyünknek esélye sincs megoldani. Az egyre fokozódó kritikus figyelem azonban meghozta az eredményét: kikényszerítette a modellezőkből a megoldások gyors megtalálását. Töretlen elkötelezettséggel dolgoztunk, sok mindent meg kellett tanulnunk ahhoz, hogy a modellt egyre életképesebbé tegyük. Megtanultuk például azt, hogy a régi, integrációban működő egészségügynek voltak értékei. Ennek lebontásával az egyes ellátási szintek, s azon belül is az egyes szolgáltatók szakmai „elidegenedése”, az együttműködés és a kommunikáció hiánya mind szakmai, mind költség szempontból csökkentette az ellátás hatékonyságát. A folyamatosan fejlesztett informatika teremtette meg számunkra a technikai lehetőséget a kapcsolatok újraépítéséhez. A közös szakmai képzés, a közös protokollfejlesztés, esetkezelés – betegút elemzés, prevenciós programfejlesztés tartalommal töltötte meg az újfajta kommunikációt. Óriási előrelépés volt a monitoring rendszer kialakítása, mely olyan biztosítói adatfeldolgozást tett lehetővé, mely eddig hazánkban ismeretlen volt, s lehetővé tette az esetkezelési rendszer kifejlesztését. A betegre, betegségre, szolgáltatóra, szolgáltatásra, költségre, finanszírozási kasszára stb. történő adatelemzések eredménye képezte az esetkezelés alapját, azaz az ellátás folyamatainak szabályozását a szakmai hatalom, a minőség és költséghatékonyság javítása érdekében. Megtanultuk, hogy újfajta ösztönzést teremtő érdekeltségi rendszer kialakítása nélkül nem tudjuk lecserélni a rengeteg torzulást fenntartó jelenlegi érdekeltséget. Kialakítottuk tehát azt az ösztönző rendszert, mely mind az egyént, mind az intézményt érdekeltté teszi a hatékonyság növelésében. S csak abban! Nem az alulkezelésben, melyet kritikusaink előszeretettel hangoztatnak, miközben az OEP nemrégiben elkészült 4 éves értékeléséből egyértelműen, mérhetően bebizonyosodott, hogy az irányított betegellátásban ellátott populáció morbiditási adatainak változásai jobbak az országos átlagnál. Az Irányított Betegellátási Egyesületet 2001-ben azzal a céllal alakította meg a modellkísérletben résztvevő ellátásszervezők többsége, hogy segítse az irányított betegellátás fejlesztését, működési feltételrendszerének kialakítását. Jelen konferenciánkkal is ezt kívánjuk erősíteni. Amennyiben az ellátásszervezőkről szóló törvénytervezet elfogadásra kerül, új alapokon, de reményeink szerint az eddigi szervezők aktív részvételével folyik tovább az ellátásszervezés. Az Egyesület tagszervezeteinek véleménye – ahogy szinte az egész országé – megoszlik a jövőt illetően, különös tekintettel a törvénytervezetre. Több dologban azonban egységes az álláspontunk: – Fontosnak tartjuk, hogy széles szakmai egyeztetés alapján fogalmazódjék meg az új reformkoncepció. – Tapasztalataink átadásával hozzá kívánunk járulni a konszenzus megteremtéséhez az új egészségbiztosítási rendszer kialakítása során. 2004. május 17-18-án a fenti témával kapcsolatosan kerül megrendezésre a második Irányított Betegellátási Konferencia. A szakmai program összeállításakor három fontos szempontot követtünk: az egyik, hogy teret nyissunkk az irányított betegellátásban résztvevő ellátásszervezők számára az eddigi tevékenységük bemutatására. A másik, hogy lehetőséget teremtsünk az egészségpolitikusok, a szakmai szervezetek és az ellátásszervezők vezetői számára, a reformmal kapcsolatos álláspontjuk nyilvánosság előtt történő megvitatására. A harmadik pedig, hogy a résztvevők a lehető legtöbb hiteles információhoz jussanak az irányított betegellátás eddigi eredményeiről, s továbbfejlesztésének terveiről. Dr. Somlai András elnök Irányított Betegellátási Egyesület IME III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2004. MÁJUS 3