IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A Magyar Kórházszövetség Elnökségének állásfoglalása a 2004. évi finanszírozás kérdéseiről

  • Cikk címe: A Magyar Kórházszövetség Elnökségének állásfoglalása a 2004. évi finanszírozás kérdéseiről
  • Szerzők: Dr. Golub Iván
  • Intézmények: Magyar Kórházszövetség
  • Évfolyam: III. évfolyam
  • Lapszám: 2004. / 4
  • Hónap: május
  • Oldal: 42
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: MENEDZSMENT HÍREK, ESEMÉNYEK

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Somlai András
Az ellátásszervezésről szóló törvénytervezet és annak várható hatása a magyar egészségügy működésére Dr. Sinkó Eszter
10+2 kérdés az egészségügyi ellátásszervezőkről szóló törvény tervezetéhez Dr. Fendler Judit
„Agresszív” HBCS politika Magyarországon: kérdések és válaszok a HBCS rendszer mûködésével és jövôjével kapcsolatban Dr. Dózsa Csaba
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium ésaz Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója Tamás Éva
A kontrolling bevezetésének tapasztalatai Papp Péter
Tisztánlátás az egészségügyi intézmények gazdálkodásában a klasszikus kontrolling módszertan alkalmazásával Székely Ágnes, Bodnár Gábor
Vezetői információs rendszerek szerepe a kórházi gazdálkodásban, az irányított betegellátásban Tűhegyi Tibor
A degresszív finanszírozás és az irányított betegellátási rendszer hatása a kórházakra Dr. Torgyik Pál
Minőségi indikátorok alkalmazása a gyermekkori asthma bronchiale gondozása során Dr. Szabó Alexandra
A Magyar Kórházszövetség Elnökségének állásfoglalása a 2004. évi finanszírozás kérdéseiről Dr. Golub Iván
Országos sürgősségi betegellátási hálózat létesül Nagy András László
Az ESzCsM eEgészség Programjának egyik pillére - Az EU Strukturális Alapjaiból pályázható intézményközi információ-technológiaiminta-rendszerek három régióban e Programiroda
Klinikai információ és döntéstámogató rendszer fejlesztése Dr. Apjok András
Valóban nem üres kézzel megyünk az EU-baBeszámoló a 2004. április 6-i infokommunikációs IME konferenciáról Tamás Éva
EU-kompatibilis közbeszerzési rendszer - Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Golub Iván Intézmény: Magyar Kórházszövetség
MENEDZSMENT HÍREK, ESEMÉNYEK A Magyar Kórházszövetség Elnökségének állásfoglalása a 2004. év finanszírozási kérdéseiről Az MKSZ a 2002. évi 50%-os béremelést rendkívül kedvező, bizalomkeltő kormányzati döntésnek minősítette, mely igen jelentősen javított az ágazat humánerőforrás helyzetén. Több ízben hangsúlyoztuk stratégiai partnerségünket az ágazati struktúra korszerűsítésében, és a finanszírozás reformjában. Szövetségünk a kórházi kassza korlátozott forrásait tudomásul véve elfogadta a TVK (Teljesítmény volumen korlát) bevezetését és alkalmazását a 2004. évre, ami önmagában 2%-os bevétel-korlátot jelent intézményeink számára. A volumenkorlátos teljesítményeket a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet szerint a 2003. évi tényleges teljesítések 98%-ának megfelelően határozták meg. Megdöbbenésünkre a fenti rendelet 12. §-a (2) bekezdésében foglaltakkal ellentétben a MEP-ek a későbbiekben a HBCS 5.0 verzióval nem a bázisidőszakot követő teljesítményt normálták vissza, hanem a 2003. év bázis időszakának teljesítményét. Dr. Kökény Mihály miniszter úr 2004. január 14-én kelt levelében is azt írta, hogy „a szolgáltatók 2004. évre vonatkozóan a 2003. évre számolt teljesítményeik 98%-a után jogosultak 100%-os mértékű finanszírozásra”. A Magyar Kórházszövetség megállapítja, hogy a 4.3-ról 5.0-ra való áttérés jelentős bevételi veszteséget okoz tagkórházainknak. A kórházi kör közel felétől beérkezett adatközlések szerint a fenti normálás (4.3-ról 5.0-ra való áttérés) az aktív fekvőbetegellátás területén átlagosan 7%-os, a járóbeteg ellátás szférájában átlag 3-3,5%-os bevétel csökkenést eredményezett. Ez megegyezik a fekvőbeteg ellátó körben az OEP februárra vonatkozó hasonló modellszámításainak eredményeivel. A bérbeépítés fedezetét intézményeink 26%-os emeléssel (126 000 Ft-os HBCS) látják biztosíthatónak, ehhez társul a HBCS normálás okozta forrásveszteség pótlása (7%), valamint az infláció szerényen számított 5%-os, a közüzemi díjak emelkedése és az ÁFA növekmények kompenzálása. Az új alapdíj tartalmazza az önként vállalt túlmunka (heti 12 óra) 150%-on történő díjazását is. Az energia adó ÁFÁ-jának kórházi körre való kiterjesztését ellentételezés nélkül méltánytalannak tartjuk. Az amortizáció beépítése immár sokadszor elfelejtődik a 6%-os béremelés fedezete nem áll intézményeink rendelkezésére. Amennyiben a 126 000 Ft a fenti összes dologi kiadás fedezetéül szolgál, akkor a béremelés fedezete nem áll rendelkezésre. A kassza egészét illetően a fenti tételek pótlása 25-28 milliárd forint összegű forráshiányt jelentenek, ez a hazai fekvőbeteg ellátó rendszer mintegy havi finanszírozási összegét teszi ki. A fentieket figyelembe véve a tervezett 126 000 Ft-os HBCS-t nem tudjuk elfogadni, de az adott helyzetben, rövid időre kénytelenek vagyunk tudomásul venni, azonban minimum 135 000-140 000 Ft körüli HBCS forint értéket tartunk kívánatosnak az elmúlt évi forrás biztosításához és a tavalyi ellátás szintentartásához. A járóbeteg ellátás finanszírozásában a fenti költségelemek mellett – arányaiban némileg eltérően – az 1,35 Ft – 1,40 Ft német pont/Ft értéket tartjuk reálisnak és feltétlenül kívánatosnak. Megjegyezzük, hogy a februári és márciusi teljesítmények a betegforgalom növekedését igazolták, ami az egészségpolitikai célokkal ellentétes hatást vált ki. Az új finanszírozási rendszer bevezetésével párhuzamosan kérjük, hogy a Kormány függessze fel a finanszírozási előleg és a 13. havi bér visszavonását a 2004. évi teljesítményből, mivel ennek forrása 1993. óta folyamatosan nem vagy csak részben lett ellentételezve. Kérjük továbbá a visszanormálás bázisidőszakra alkalmazott gyakorlatának felülvizsgálatát, mivel megítélésünk szerint jogilag aggályos és a hazai kórházi ellátást rövid távon ellehetetleníti és súlyos működési zavarokhoz vezet. Budapest, 2004. április 21. Dr. Golub Iván elnök 42 IME III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2004. MÁJUS