IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A magyarországi abortuszszabályozás demográfiai hatásai, 1956-2011

  • Cikk címe: A magyarországi abortuszszabályozás demográfiai hatásai, 1956-2011
  • Szerzők: Kelecsényi Nándor, Raffai Péter
  • Intézmények: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, ---
  • Évfolyam: XII. évfolyam
  • Lapszám: 2013. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 25-30
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA

Absztrakt:

Magyarországon a várandósságok mintegy harmada terhesség-megszakítással végződik napjainkban is, és csaknem minden abortuszt „súlyos válsághelyzetre”való hivatkozással végeznek el. Mindez azért lehetséges, mert a jelenlegi abortuszszabályozás a „súlyos válsághelyzetre” való hivatkozással lényegében korlátlanul elérhetővé teszi az abortuszt. Dolgozatunkban megvizsgáltuk, hogy ha Magyar or szá gon 1956 óta nem a jelenleg is alkalmazott, az Alkot mánybíróság által 1998-ban alkotmányellenesnek nyilvánított szabályozás lett volna érvényben, akkor hogyan alakult volna az ország demográfiája. Rámutatt unk, hogy 1981 és 2003 között nem csökkent, hanem nőtt volna a népesség, s ennek következtében ma Ma gyarország népessége kb. 13 400 000 fő lenne.

Angol absztrakt:

Demographic effects of Hungaryʼs abortion laws between 1956-2011. Today about one third of all pregnancies in Hungary end in induced abortion, from which 97% are carried out with the legal indication of “grave crisis situation” for the mother. According to Hungaryʼs current abortion law, abortion is only permitted on four specific legal grounds. From these four grounds, the indication of “grave crisis situation” provides unlimited access to abortions, and practically means that the procedure is carried out simply on request by the mother. In 1998, the countryʼs constitutional court demanded major changes in the law to restrict this type of unlimited access to abortions. Based on publicly available statistical data, we modelled how demographics of Hungary would have evolved between 1956 and 2011 in the hypothetical case, that abortion laws did not allow “on request”-type abortions. Even by our lowest estimates, we found that Hungaryʼs 2011 population would have an excess of about 3,400,000 people (+34%), given, that “on request” abortions would not have been legally introduced.

Szerző Intézmény
Szerző: Kelecsényi Nándor Intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Szerző: Raffai Péter Intézmény: ---

[1] 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet, 9. § (2) pont; http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=992000 32.NM Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkYECIr
[2] 48/1998. (XI. 23.) AB határozat; http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/7EB8D121E4 3C3D93C1257A2500477346 Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6Amka3H8Q
[3] 2000. évi LXXXVII. törvény; http://www.complex.hu/kzldat/t0000087.htm/t0000087.htm Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkyyxuQ 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet (módosította: 18/2000. (VI. 29.) EüM rendelet); http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=992000 32.NM Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkYECIr
[4] http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/abhungary.html Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6Amjq8fZr
[5] http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/wrjp33 4pd.html Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkI6wmz [6] http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/terhesmegsz06. pdf(1.9. táblázat) Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkMgLXU
[7] http://abortusz.info/tenyek-az-abortuszrol/tevhitek-estenyek-az-abortuszrol (1. ábra) Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FNDJKV60
[8] http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkK4h0q
[9] http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-romania.html Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkqNgkq
[10] http://www.babaszoba.hu/articles/Hormonok_a_szules_utan?aid=20090210112254 Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FNDYlRtQ
[11] http://en.wikipedia.org/wiki/Decre%C5%A3ei Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FNDn UCAS
[12] http://www.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_matelem/ 2010/bertalan_szabina.pdf Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FNE6HVlx
[13] https://hu.wikipedia.org/wiki/Teljes_term%C3%A9kenys%C3%A9gi_ar%C3%A1nysz%C3%A1m Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FNECfxIs
[14] http://abortusz.info/tenyek-az-abortuszrol/abortusz-aszocialista-id%C5%91szakban Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FXVYSEom
[15] 1992. évi LXXIX. törvény; http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=992000 79.TV Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkRbz18
[16] 2011-es ENSZ-jelentés az abortuszszabályozásról; www.un.org/esa/population/publications/2011abortion/2011wallchart.pdf Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6HOdeej3R
[17] Sedgh, Gilda, Stanley Henshaw, Susheela Singh, ElizabethAhman and Iqbal H. Shah. 2007. Induced abortion: Estimated rates and trends worldwide. The Lancet, 370 (9595): 1338-45. http://media.mcclatchydc.com/smedia/2007/10/17/13/ChangGuttmacher_Institute_abortion_report.source.prod_affiliate.91.pdf Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6HOdi0TuK

EGÉSZSÉGPOLITIKA DEMOGRÁFIA A magyarországi abortuszszabályozás demográfiai hatásai, 1956-2011 Kelecsényi Nándor, Raffai Péter, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarországon a várandósságok mintegy harmada terhesség-megszakítással végződik napjainkban is, és csaknem minden abortuszt „súlyos válsághelyzetre”való hivatkozással végeznek el. Mindez azért lehetséges, mert a jelenlegi abortuszszabályozás a „súlyos válsághelyzetre” való hivatkozással lényegében korlátlanul elérhetővé teszi az abortuszt. Dolgozatunkban megvizsgáltuk, hogy ha Magyarországon 1956 óta nem a jelenleg is alkalmazott, az Alkotmánybíróság által 1998-ban alkotmányellenesnek nyilvánított szabályozás lett volna érvényben, akkor hogyan alakult volna az ország demográfiája. Rámutattunk, hogy 1981 és 2003 között nem csökkent, hanem nőtt volna a népesség, s ennek következtében ma Magyarország népessége kb. 13 400 000 fő lenne. Demographic effects of Hungaryʼs abortion laws between 1956-2011. Today about one third of all pregnancies in Hungary end in induced abortion, from which 97% are carried out with the legal indication of “grave crisis situation” for the mother. According to Hungaryʼs current abortion law, abortion is only permitted on four specific legal grounds. From these four grounds, the indication of “grave crisis situation” provides unlimited access to abortions, and practically means that the procedure is carried out simply on request by the mother. In 1998, the countryʼs constitutional court demanded major changes in the law to restrict this type of unlimited access to abortions. Based on publicly available statistical data, we modelled how demographics of Hungary would have evolved between 1956 and 2011 in the hypothetical case, that abortion laws did not allow “on request”-type abortions. Even by our lowest estimates, we found that Hungaryʼs 2011 population would have an excess of about 3,400,000 people (+34%), given, that “on request” abortions would not have been legally introduced. BEVEZETÉS Jogi áttekintés Magyarországon az 1956. június 4-én kihirdetett 1043/ 1956. számú minisztertanácsi rendelet a magyar történelemben először nyitott törvényes utat a várandós nők szabad önrendelkezésére bízott terhesség-megszakítások előtt. Az abortuszszabályozás 2011-ig ugyan több változáson is átment, azonban az annak mai formáját jelentő 1992. évi LXXIX. törvény és 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet [1] az anya „súlyos válsághelyzete” hivatkozással továbbra is korlátlanul teszi elérhetővé az abortuszt. A magyar Alkotmánybíróság (AB) 48/1998. (XI. 23.) határozatában [2] alkotmányellenesnek minősítette a „súlyos válsághelyzet” hivatkozásra alapozott abortuszok törvényi és rendeleti szabályozását. A bíróság álláspontja szerint az e hivatkozásra alapozott abortuszok szabályozása valóban korlátlanul teszi lehetővé az abortuszt, s ezáltal az állam a magzati élet védelmére irányuló minimális életvédelmi kötelezettségének sem tesz eleget. Az AB a vonatkozó jogszabályi pontokat 2000. június 30-ai hatállyal megsemmisítette, a jogalkotót pedig olyan új szabályozás kidolgozására kötelezte, amely vagy ellenőrizhetővé teszi a várandós nők „súlyos válsághelyzete” fennállásának valódiságát, vagy alapjaiban más szabályozással hatékony védelmet biztosít a magzatok számára, és csakis indokolt és ellenőrzött esetben teszi törvényesen hozzáférhetővé a terhesség-megszakítást. A jogalkotó 2000. június 29-én, 2000. július 1-jei hatállyal új abortuszszabályozást [3] léptetett életbe, amely úgy vezette vissza a „súlyos válsághelyzet” hivatkozású abortuszok törvényes hozzáférhetőségét, hogy az Alkotmánybíróság határozatában foglalt követelményeknek nem tett eleget. Az AB határozatot, és ezáltal Magyarország alkotmányát sértő állapot a mai napig – Magyarország új Alaptörvényének hatályba lépése ellenére – fennáll. NAPJAINK ABORTUSZHELYZETE Magyarországon ma minden harmadik várandósság végződik abortusszal [4]. A pontos százalékarány az Európai Unió tagországai között a 3., világviszonylatban a 8. legmagasabb [5]. A magyarországi abortuszoknak ma 97%át végzik el „súlyos válsághelyzet” hivatkozással [6], és csupán az abortuszok 3%-a történik a fennmaradó három törvényes indok valamelyike alapján: • az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok áll fenn; • a magzat súlyos fogyatékosságban vagy károsodásban szenved; • a fogantatás bűncselekmény következménye. STATISZTIKAI ÁTTEKINTÉS Az 1. ábrán jól látható, hogy minden évben a várandósságok fele-harmada végződött abortusszal. A terhességmegszakítások száma jelentősen csökkent ugyan az évek során, azonban azzal párhuzamosan az élveszületések száma is egyre kisebb lett. IME XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. JÚNIUS 25 EGÉSZSÉGPOLITIKA DEMOGRÁFIA A MODELL 1. ábra A terhesség-megszakítások száma igen, de aránya nem sokat csökkent az évek során [8]. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az általunk felállított statisztikai modellt. Munkánk elsődleges célja a becsült népességváltozás meghatározása volt, ezért ebben a fejezetben tárgyaljuk a gondolatmenetet. A 2. ábrán a népességváltozást ábrázoltuk. Sötét színnel a valós adatsort jelenítettük meg, világossal pedig az általunk becsültet, amely az általunk modellezett alternatív történelem esetén lett volna igaz. Az abszcissza fölött a népesség nő, alatta csökken. A diagram tanúsága szerint a „súlyos válsághelyzet” indikáció nélkül hazánk népessége 2003-ig nőtt volna, miközben a valós népességváltozás már mintegy 22 évvel korábban, 1981-ben meredeken fogyásba váltott. A DOLGOZATRÓL A magyar abortuszszabályozás az 1992-ben bevezetett „súlyos válsághelyzet” indikáció által ún. „on request” típusú [16], azaz a beavatkozás a várandós nő szabad akaratából elvégeztethető, s ez a gyakorlat az Alkotmánybíróság döntése [2] értelmében alkotmányellenes. Noha a „súlyos válsághelyzet” indikáció 1992-ben került bevezetésre, a nő szabad akaratából elvégzett terhesség-megszakítás jogszabályi lehetősége és mindennapi gyakorlata 1956 óta változatlan. Jelen dolgozatunkban nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján modellezzük Magyarország demográfiai változásait 1956 és 2011 között egy olyan fiktív magyar történelmi valóságban, amelyben nem elérhető a Magyarország alkotmányával ellentétes „on request” típusú abortusz, s az abortuszszabályozás következetesen csak a ma 3%-ot kitevő három hivatkozás mellett teszi elérhetővé a művi terhességmegszakítást. Munkánk során felhasználtuk az abortuszpárti PATENT Egyesület honlapján – elrettentő céllal – közzétett adatokat arról, arányaiban mennyi illegális abortusz történik olyan országokban, ahol a gyakorlatban nem érhető el a kizárólagosan az anya kérésére végzett abortusz, vagy a terhességmegszakítás teljesen tiltott [7]. Szintén valós adatok alapján korrigáltuk a modellt azon gyermekek számával, akik egy kevésbé megengedő abortuszszabályozás mellett kimutathatóan meg sem fogannak, pl. a több és hosszabb várandósságok, illetve a szoptatáskori hormonváltozás [10] miatt az új foganástól eleső anyák, vagy a szülők körültekintőbb megelőző magatartása miatt. Végül számoltunk azzal is, hogy az 1956 után születő többlet-lánygyermekek az idő előrehaladtával szintén gyermekeket vállalnak, időben az átlagot követő termékenységi rátával és abortálási szokásokkal. Az eredményeinkből adódó népességi többletet igyekeztünk inkább alá-, mintsem túlbecsülni. Úgy hisszük, az eredmény így inkább óvatos, mintsem túlzó becslés. Mint az esélyt sem kapott alternatív múlt egy rekonstrukciója, az eredmény természetesen csak közelítés. Hitelesebb rekonstrukció azonban – jelenlegi ismereteink szerint – nem létezik. 26 IME XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. JÚNIUS 2. ábra A „súlyos válsághelyzet” hivatkozás nélkül Magyarország népessége 2003-ig nőtt volna, miközben a valós népességváltozás már 1981-ben fogyásba csapott át. Az adott évi népességváltozás meghatározásához az alábbi alapegyenleteket írtuk fel: A = Aúj +NF + HA + EA (1) Eúj = E + EA (2) A új _______ (3) =Q Eúj + Aúj NF = 0,5 * A (4) E (5) A _______ HA = 1000 * A Ahol: A: Ténylegesen végrehajtott abortuszok száma (történelmi érték– KSH [8]). Aúj: Abortuszok becsült száma a modellezett körülmények között. NF: A modellezett körülmények között nem megfoganó, a valóságban abortált magzatok száma, lásd lejjebb (NF meghatározása c. alfejezet). HA: A modellezett körülmények között halvaszületett, a valóságban abortált magzatok száma. EA: A modellezett körülmények közötti többlet-élveszületések száma. Eúj: A modellezett körülmények közötti összes élveszületés száma. E: Valós élveszületések száma (történelmi érték – KSH [8]). Q: Általunk bevezetett arányszám, lásd később (Q meghatározása c. alfejezet) h: Csecsemőhalandóság, ezer élveszülöttre (történelmi érték – KSH [8]). EGÉSZSÉGPOLITIKA DEMOGRÁFIA A fent ismertetett alapegyenletekből meghatároztuk az új élveszületések számát, vagyis az Eúj-t megadó képletet: 1–Q E Eúj = * (E + 0,5 * A + + h) h 1000 Q + (1-Q)*(1 + ) 1000 NF meghatározása A modellalkotáskor figyelembe vettük, hogy egy kevésbé megengedő abortuszszabályozás mellett a várandósságok száma alacsonyabb lett volna a történelmi értéknél. Ennek okát a következőkben látjuk: nagyobb a várandósságok időtartama; az anyák nemcsak a terhesség, hanem a szoptatás ideje alatt is [10] elesnek a foganástól; a (potenciális) szülők körültekintőbbek. A felsorolt faktorok hiteles becslése természetesen aligha lehetséges elméleti úton, így valós statisztikán kell alapulnia a modellalkotásnak. Kutatásunk során csupán egy releváns empirikus forrást találtunk, a romániai abortuszstatisztikát [9]. Romániában 1967-ben (egyes források szerint 1966ban) léptették életbe a Decret 770 törvényt [11], amely egyszerre tiltotta be az anya döntésére végzett abortuszt és valamennyi fogamzásgátló eszközt. A Decret 770 csupán az alábbi esetekben engedélyezett abortuszt: • ha az anya 40 évesnél idősebb volt, • ha az anya már legalább négy gyermeknek életet adott, • ha az anya élete veszélyben volt a terhesség miatti egészségügyi komplikációkból kifolyólag, • ha a terhesség bűncselekmény következménye volt. A 3. ábrán az 1958 és 2010 közötti időszak romániai várandóssági adatait ábrázoltuk. A diagramot, illetve annak adatait [9] tanulmányozva kiderül, hogy a törvény hatálya alatt a várandósságok éves száma a törvény hatálya előtti és utáni években elvégzett abortuszok éves számának kb. felével esett vissza. Ebből következik (4), vagyis NF=0,5*A. Az egész modellalkotás során igyekeztünk konzervatív becsléseket végezni, vagyis a többlet-születéseket inkább alá, mintsem fölé becsülni, s ezért NF-et inkább fölé, mintsem alá becsülni. 3. ábra Jól látható a Romániában 1967–1990 között érvényben lévő Decret 770 törvény hatása, amely egyszerre tiltotta be az anya döntésére végzett abortuszt és valamennyi fogamzásgátló eszközt [11]. Q meghatározása A Q arányszámot a (3) egyenlet definiálja. Ahogy fentebb már említettük, a modellalkotás során felhasználtuk a PATENT Egyesület honlapján, az abortusz.info-n közzétett, arra vonatkozó adatokat, hogy arányaiban mennyi illegális abortusz történik olyan országokban, ahol a gyakorlatban nem érhető el a kizárólagosan az anya kérésére végzett abortusz, vagy a terhesség-megszakítás teljesen tiltott [7]. A 4. ábra a nevezett weboldalról származik. Fontosnak tartjuk kiemelni, mit állít az oldal: „Az abortusz tiltása nem csökkenti az abortuszok számát, csak illegális abortuszra kényszeríti a nőket.” Ennek alátámasztására használják a 4. ábra adatait, ami azt mutatja, hogy a világ egyes régióiban – abortuszszabályozástól függetlenül – az ezer nőre jutó abortuszok száma lényegében azonos. A 4. ábrán mutatott adatok hitelességét elfogadjuk. A felsorolt régiók közül Afrika és Latin-Amerika az, amelyik a többinél (ill. a magyarországinál) szűkebb körben engedélyezi csak az abortuszt [5]. Az európai régió (vagy Magyarország) adataihoz a listából tehát ennek a két régiónak az adatait érdemes hasonlítanunk. A diagrammal a probléma az, hogy 1000 nőre adja meg a végzett abortuszok számát, és nem 1000 várandósságra. Az állítás alátámasztására valójában az utóbbira lenne szükséges megmutatni az egyes régiókbeli adatok arányát. 4. ábra Az 1000 15 és 44 év közötti nőre jutó abortuszok száma és biztonságossága a világ régióiban.” Forrás: abortusz.info [7]. Az eredeti forrás [17] alapján – amelyből a diagramot készítették.„Nem biztonságos”-nak minősül minden olyan abortusz, amelyet olyan országban végeznek, ahol nem elérhető az „on request” típusú abortusz, függetlenül a terhesség-megszakítás legalitásától és a beavatkozás körülményeitől. Magyarországon (Európában) az 1000 nőre jutó várandósságok száma a termékenységi arányok [8] (fertility rate) összehasonlítása alapján kb. 1/6-a az afrikai országokénak [13]. Ez azt jelenti, hogy ha az 1000 nőre jutó abortuszok száma kb. azonos Afrikában és Európában, akkor Afrikában a (legális+illegális) abortuszok aránya a várandósságokhoz képest kb. 1/6-a az európai aránynak. Magyarországon a várandósságok kb. 30%-a végződik abortusszal [4]. Ha ezt vesszük alapul, akkor a „szigorúbb” szabályozású Afrikában a várandósságok 30% * 1/6 = 5%-a végződik csak (legális+illegális) abortusszal. A termékenységi arányok [13] alapján Latin-Amerikában úgyszintén több, kb. 3-4-szer több gyermek születik 1000 nőre nézve, vagyis harmada-negyede lesz az abortusszal végződő várandósságok aránya az európai adathoz képest (kb. 7,5–10%). IME XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. JÚNIUS 27 EGÉSZSÉGPOLITIKA DEMOGRÁFIA E régiókban kb. 5% (Afrika) és 7,5–10% (Latin-Amerika) tehát a (legális+illegális) abortuszok aránya a várandósságokhoz képest. Ezek az arányok azért is tűnnek nagyjából hitelesnek, mert hihető összhangban vannak az Európában a „szigorúbb” abortusztörvénnyel rendelkező Írország, Málta, Lengyelország állampolgáraira vett százalékadatokkal [5]. Ezek alapján, ha tehát feltételezzük, hogy Magyarországon is egy, az afrikaihoz vagy írországihoz, lengyelországihoz stb. hasonló, kevésbé megengedő abortuszszabályozást vezettek volna be, változatlan magyarországi születésszámok mellett az abortuszok száma hatodára-harmadára esett volna vissza, akkor is, ha a legális és illegális abortuszokat egybe számolnánk. Az abortusz.info következtetése tehát valójában hamis, de legalábbis megalapozatlan, és azt maguk az alátámasztására bemutatott adatok cáfolják. Az alábbiakban ismertetjük a Q arányszám meghatározásának folyamatát. A számítások során a fentebb idézett, a PATENT Egyesület honlapján és a Wikipedián nyilvánosan elérhető adatokat használtuk fel. E (6) t = * 1000 N A (7) a = * 1000 N t E (8) = a A Ahol: t: Ezer nőre jutó élveszületések száma. E: Élveszületések száma. N: Nők száma. a: Ezer nőre jutó abortuszok száma. A: Abortuszok száma. Az indexek jelentése: Xa: Afrikára vonatkozó adat. Xm: Magyarországra vonatkozó adat. Az imént bevezetett indexekkel a (8) egyenlet Afrikára: ta Ea (9) = aa Aa És hasonlóan Magyarországra: tm Em (10) = am Am A Wikipedia alapján tm=a 1 ta. A PATENT Egyesület web6 oldalán közölt adatok alapján pedig am=aa. Továbbá [4] szerint: Am 0,3. Feltételünk szerint pedig Em+Am a (3) egyenletben megadott Q-ra teljesül, hogy: A (11) Q= a Ea + Aa A (9) és (10) egyenleteket és az idézett adatokat felhasználva meghatározható Q értéke: A Am 3 (12) Q= a = = = 6,6% Ea +Aa 6Em +Am 4.5 Népességváltozás=0,925*E+0,925*A–0,925*0,5*A–0,075* E *h–H 1000 Egyéb hatások Figyelembe kellett vennünk, hogy a pluszban születendő gyermekek idővel szintén gyermeket vállalnak (második ge- 28 IME XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. JÚNIUS neráció), ezzel tovább növelve a születések számát. A második generációt Gauss-eloszlás szerint adtuk hozzá a születésekhez: úgy vettük, hogy a nők átlagosan 25 éves kor körül szülnek, így ezt vettük az eloszlás átlagának, a szórást pedig három évnek becsültük. A születések számát az átlagév teljes termékenységi arányával számítottuk ki. Így a második generáció teljes létszáma az anyák száma és a teljes termékenységi arány szorzatával egyezik meg. A Gausseloszlás szerinti eltolásnak köszönhetően azonban a diagramon nem ugrásszerű növekedés látszik, hanem egy sokkal reálisabb, természetes növekedés. Ahogyan a többlet-gyermekek gyerekvállalását figyelembe vettük, hasonlóan figyelembe vehettük volna a halálozásukat is. Azonban úgy ítéltük meg, hogy ez a faktor nem módosítaná számottevő mértékben az eredményeket, hiszen az 1956 óta születettek túlnyomó többsége még él, illetve élne, tekintve, hogy a halálozás átlagéletkora 80 év körül van [12]. A modellbe az 1956 óta évente ténylegesen elvégzett abortuszok számát építettük be. Ez azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagytuk az 1973-as [14] és 1992-es [1, 15] szigorításokat, amik nélkül (az 1956-os szabályozás alapján) több abortuszra került volna sor. A modellünk tehát alulbecsli az 1973 és 1992 utáni "túlélők" számát. Ha a két szigorítás hatásait külön figyelembe vennénk a modellben (amit nagyon nehéz hitelesen alátámasztva megtenni), úgy végeredményként a tanulmányunkban közölt mai népességadatnál nagyobb értéket kapnánk. TELJES NÉPESSÉG Az eddigiekben megvizsgáltuk, hogy egy kevésbé megengedő abortuszszabályozás mellett az ország népességének változása évekre lebontva hogyan alakult volna. Láthattuk, hogy a „súlyos válsághelyzet” hivatkozás nélkül Magyarország népessége 2003-ig nőtt volna, míg a valós népességváltozás már 1981-ben fogyásba váltott. Ennek következtében természetesen az ország teljes népessége is másként alakult volna. Ahogyan az 5. ábrán látható, ma Magyarország népessége több mint harmadával, hárommillió-négyszázezer fővel nagyobb lenne. 5. ábra A népességváltozások összeadásával kiszámítottuk az ország becsült népességét is. Napjaink Magyarországának népessége több mint harmadával, 3 400 000 fővel nagyobb lenne. EGÉSZSÉGPOLITIKA DEMOGRÁFIA ÖSSZEFOGLALÁS Ahogy láthattuk, Magyarországon a várandósságok mintegy harmada terhesség-megszakítással végződik napjainkban is, és csaknem minden abortuszt „súlyos válsághelyzet”re való hivatkozással végeznek el. Mindez azért lehetséges, mert a jelenlegi abortuszszabályozás a „súlyos válsághelyzet”-re való hivatkozással lényegében korlátlanul, a várandós nő szabad akaratából elérhetővé teszi az abortuszt. Noha az Alkotmánybíróság 1998-ban alkotmányellenesnek nyilvánította a „súlyos válsághelyzet”-re való hivatkozás lehetőségének jogi szabályozását, az abortuszszabályozás gyakorlata máig nem változott, ezáltal az alkotmányellenesség – Magyarország új Alaptörvényének hatályba lépése ellenére – továbbra is fennáll. Dolgozatunkban megvizsgáltuk, hogy ha Magyarországon 1956 óta nem ez az alkotmánysértő szabályozás lett volna érvényben, akkor hogyan alakult volna az ország demográfiája. Rámutattunk, hogy 1981 és 2003 között nem csökkent, hanem nőtt volna a népesség, s ennek következtében 2011-ben Magyarország népessége kb. 13 400 000 fő lett volna. IRODALOMJEGYZÉK [1] 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet, 9. § (2) pont; http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=992000 32.NM Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkYECIr [2] 48/1998. (XI. 23.) AB határozat; http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/7EB8D121E4 3C3D93C1257A2500477346 Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6Amka3H8Q [3] 2000. évi LXXXVII. törvény; http://www.complex.hu/kzldat/t0000087.htm/t0000087. htm Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkyyxuQ 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet (módosította: 18/2000. (VI. 29.) EüM rendelet); http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=992000 32.NM Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkYECIr [4] http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/abhungary.html Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6Amjq8fZr [5] http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/wrjp33 4pd.html Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkI6wmz [6] http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/terhesmegsz06.pdf(1.9. táblázat) Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkMgLXU [7] http://abortusz.info/tenyek-az-abortuszrol/tevhitek-estenyek-az-abortuszrol (1. ábra) Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FNDJKV60 [8] http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_ wdsd001a.html Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkK4h0q [9] http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-romania.html Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkqNgkq [10] http://www.babaszoba.hu/articles/Hormonok_a_ szules_utan?aid=20090210112254 Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FNDYlRtQ [11] http://en.wikipedia.org/wiki/Decre%C5%A3ei Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FNDn UCAS [12] http://www.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_matelem/2010/bertalan_szabina.pdf Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FNE6HVlx [13] https://hu.wikipedia.org/wiki/Teljes_term%C3%A9keny s%C3%A9gi_ar%C3%A1nysz%C3%A1m Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FNECfxIs [14] http://abortusz.info/tenyek-az-abortuszrol/abortusz-aszocialista-id%C5%91szakban Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6FXVYSEom [15] 1992. évi LXXIX. törvény; http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=992000 79.TV Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6AmkRbz18 [16] 2011-es ENSZ-jelentés az abortuszszabályozásról; www.un.org/esa/population/publications/2011abortion/2011wallchart.pdf Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6HOdeej3R [17] Sedgh, Gilda, Stanley Henshaw, Susheela Singh, ElizabethAhman and Iqbal H. Shah. 2007. Induced abortion: Estimated rates and trends worldwide. The Lancet, 370 (9595): 1338-45. http://media.mcclatchydc.com/smedia/2007/10/17/13/C hangGuttmacher_Institute_abortion_report.source.prod _affiliate.91.pdf Tárolt változat: http://www.webcitation.org/6HOdi0TuK A SZERZŐ BEMUTATÁSA Kelecsényi Nándor, jelenleg a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának fizikus hallgatója. Fiatal kutatóként részt vesz az Eötvös Gravity Research Group munkájában Raffai Péter PhD témaveze- tésével, az asztrofizika területen. Kutatása során jelfeldolgozással és statisztikai elemzéssel foglalkozik, melyekben elsajátított matematikai módszereket interdiszciplináris területeken is alkalmazza. IME XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. JÚNIUS 29 EGÉSZSÉGPOLITIKA DEMOGRÁFIA FÜGGELÉK – ADATOK A fent ismertetett eljárással az alábbi adatok alapján bárki reprodukálhatja az általunk kiszámított népességváltozást. Év 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Népesség 9 883 9 829 9 850 9 913 9 961 10 007 10 052 10 074 10 108 10 140 10 166 10 203 10 244 10 284 10 322 10 352 10 378 10 410 10 442 10 501 10 563 10 615 10 660 10 687 10 709 10 705 10 695 10 640 10 599 10 560 10 509 10 464 10 421 10 375 10 373 10 374 10 365 10 350 10 337 10 321 10 301 10 280 10 253 10 222 10 200 10 175 10 142 10 117 10 098 10 077 10 066 10 045 10 031 10 014 9 986 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Élveszületés 192810 167202 158428 151194 146461 140365 130053 132335 132141 133009 138489 148886 154419 154318 151819 150640 153265 156224 186288 194240 185405 177574 168160 160364 148673 142890 133559 125359 130200 128204 125840 124296 123304 125679 127207 121724 117033 115598 112054 105272 100350 97301 94645 97597 97047 96804 94647 95137 97496 99871 97613 99149 96442 90335 88049 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal [8] 30 IME XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. JÚNIUS Halálozás 104236 103645 97866 103880 101525 96410 108273 99871 100830 108119 101943 109530 115354 116659 120197 123009 118991 123366 125816 131102 132240 132031 140121 136829 145355 144757 144318 146709 147614 147089 142601 140042 144695 145660 144813 148781 150244 146889 145431 143130 139434 140870 143210 135601 132183 132833 135823 132492 135732 131603 132938 130027 130414 130456 128795 Természetes szaporodás, fogyás (–) 88574 63557 60562 47314 44936 43955 21780 32464 31311 24890 36546 39356 39065 37659 31622 27631 34274 32858 60472 63138 53165 45543 28039 23535 3318 ‐1867 ‐10759 ‐21350 ‐17414 ‐18885 ‐16761 ‐15746 ‐21391 ‐19981 ‐17606 ‐27057 ‐33211 ‐31291 ‐33377 ‐37858 ‐39084 ‐43569 ‐48565 ‐38004 ‐35136 ‐36029 ‐41176 ‐37355 ‐38236 ‐31732 ‐35325 ‐30878 ‐33972 ‐40121 ‐40746 Terhességmegszakítás 82463 123383 145578 152404 162160 169992 163656 173835 184367 180269 186773 187527 201096 206817 192283 187425 179035 169650 102022 96212 94720 89096 83545 80767 80882 78421 78682 82191 81970 83586 84547 87106 90508 90394 89931 87065 75258 74491 76957 76600 74564 68971 65981 59249 56404 56075 53789 52539 48689 46324 43870 44089 43181 40449 38443 Teljes termékenységi arány .. 2,29 2,18 2,08 2,02 1,94 1,79 1,82 1,80 1,81 1,88 2,01 2,06 2,03 1,97 1,92 1,93 1,95 2,30 2,38 2,26 2,17 2,08 2,02 1,92 1,88 1,78 1,73 1,83 1,83 1,81 1,79 1,78 1,84 1,85 1,76 1,68 1,64 1,57 1,45 1,37 1,33 1,29 1,33 1,31 1,31 1,28 1,28 1,32 1,35 1,32 1,35 1,33 1,26 1,24