IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beköszöntő

  • Cikk címe: Beköszöntő
  • Szerzők: Dr. Varga Imre
  • Intézmények: Holisztikus és Integratív Medicina Program Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Anyagcsere Tanszék
  • Évfolyam: III. évfolyam
  • Lapszám: 2004. / 6
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 3
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: BEKÖSZÖNTŐ
  • Alrovat: BEKÖSZÖNTŐ
Beköszöntő Tisztelt Olvasóink! Hatodik alkalommal jönnek össze a járóbeteg szakellátásban dolgozó kollégák és intézményeik vezetői Balatonaligán. A konferenciáink irányába megnyilvánuló érdeklődés egyértelműen növekszik. A növekvő érdeklődés a rendezvény szervezőinek elégedettségét és sikerélményét is jelenthetné, de meggyőződésem, hogy ez csak részben jogos. Folyamatosan változó körülményeink az egészségügyben nem hagyják érintetlenül az ambuláns ellátás szintjét sem, melynek szintén jelentős szerepe van a konferenciánk növekvő vonzerejében. Példaként említeném egy kórház-rendelőintézeti intézmény vezetőjének kb. 5 évvel ezelőtti mondatát, mely szerint a járóbeteg szakellátás csak anynyiban érdekli, amennyiben ennek segítségével tudja biztosítani a „fekvő oldal” telítettségét, nem tartva lényeginek a járó oldalon képződő bevétel mértékét! Ez a hozzáállás számomra már akkor is korszerűtlennek tűnt, de napjainkra mindez be is bizonyosodott. Szövetségünk megalakulásakor, 1992-ben még utópisztikusnak tűnő gondolataink és jóslataink beigazolódni látszanak. Ez tükröződik vissza kollégáink korábbi évtizedekben nem tapasztalt érdeklődéséből, az intézmények menedzsmentjeinek gyorsan változó hozzáállásából, de az egészségpolitikai változásokból egyaránt. Az aktualitásoknak megfelelően alakítjuk konferenciáink programját. Első blokkunk az egészségpolitika és a járóbeteg szakellátás kapcsolatának aktuális helyzetéről szól, lehetővé téve azt, hogy a résztvevők személyesen is feltehessék kérdéseiket. Országos és intézményi szintű menedzsmentkérdések több blokkban, szintén hiteles előadók segítségével kerülnek megbeszélésre. A szakmai témakörök nélkülözhetetlen részét képezik a konferenciánknak. Egyik fő csoportban az Egészség Évtizede Program ez évi aktuális kérdéseit feszegetjük, másikban valamennyi szakorvos munkáját és saját egészségét is befolyásoló, szélesebb érdeklődésre számító szakmai kérdések kerülnek megbeszélésre. Célunk, hogy a járóbeteg szakellátásban dolgozó szakemberek évenkénti országos konferenciája ne pusztán mintegy 50 előadás mechanikusan ismétlődő fóruma legyen, hanem lehetőséget adjon a résztvevőknek olyan személyes megbeszélésekre, mely a mindennapi munka mellett nem, vagy csak aránytalanul nagyobb szervezéssel oldható meg. Idei esztendőtől tervezzük, hogy három napos rendezvényünkkel párhuzamosan az első kettőn szakdolgozói konferenciát is szervezünk azoknak a munkatársainknak, akikkel együtt dolgozunk. Bízunk benne, hogy ezen utóbbi új kezdeményezésünk eléri célját! Ezzel a szakrendeléseken, a szakambulanciákon dolgozó asszisztenseknek az ellátási területüknek megfelelő, magas szintű továbbképzést, valamint saját munkájukról poszter és előadás formájában bemutatkozási lehetőséget is biztosítunk. Valószínűleg mindenki észleli, hogy a rohamosan emelkedő orvostechnikai fejlődés által generált szakmai igények az egyik oldalon, a hazai egészségügy, és vele együtt az átlagos hazai egészségügyi infrastruktúra állapota a másik oldalon milyen gondokat szülnek. A gyors megoldást akadályozza a sok kihívással küzdő nemzetgazdaság véges teherbíró képességének csökkenése. A feltétlenül szükséges beruházások igényének ismerete, az amortizáció, a költségfedező finanszírozás és áfa problémák nyomán láthatjuk: a mozgástér bizony nem nagy! Kézenfekvő, logikus gondolat, hogy – nem feladva a feltétlenül szükséges források iránti igényünket – az egészségügyünk rendszerelméleti komplex korrekciókat igényel, melynek igen fontos területe a járóbeteg szakellátás. A változtatások fő elve az kell legyen, hogy az azonos szakmai szint a változtatás kapcsán továbbra is biztosított legyen, a változtatások érdeksérelmeket ne generáljanak, és valamennyi kollégának (orvosok és szakdolgozók egyaránt) megfelelő szakmai és egzisztenciális biztonságot adjanak. Szeretnénk, ha konferenciánk hozzájárulna a hosszabb távú változtatás szakmai tartalmának kiérleléséhez, változásokhoz, és akár az idén, akár évek múlva örömmel mondhatnánk el, hogy talán említésre méltó szerepünk volt a valamennyi résztvevő számára pozitív változások megszületésében. Dr. Varga Imre elnök Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség IME III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 3