IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beköszöntő

  • Cikk címe: Beköszöntő
  • Szerzők: Dr. Kósa József
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: VIII. évfolyam
  • Lapszám: 2009. / 6
  • Hónap: július-augusztus
  • Oldal: 3
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: BEKÖSZÖNTŐ
  • Alrovat: BEKÖSZÖNTŐ

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Kósa József
Hogyan tovább magyar egészségügy? Dénes Gábor
Hatékonyság és annak kormányzati észlelése az egészségbiztosítás reformja során I. rész Szigeti Szabolcs
Állásfoglalások a 2009. év II. félévének szakellátási finanszírozásáról Dr. Varga Ferenc
Az Egyetemi Klinikák Szövetségének állásfoglalása IME Szerkesztőség
Dr. Székely Tamás levele Dr. Tulassay Tivadarnak, az Egyetemi Klinikák Szövetsége elnökének Dr. Székely Tamás
A Medicina 2000 Elnökségi határozata Dr. Varga Imre
Ápolással kapcsolatos indikátorok alkalmazása a fekvőbeteg-ellátásban, különös tekintettel a célérték meghatározására Kárpáti Zoltán
Krónikus betegség-gondozási programok Európában Dr. Dózsa Csaba
Társadalmi összefogás jelképe a Szűréssel az Életért Program III. Tamás Éva
„A kormányzati ciklusokon átívelő népegészségügyi program ma már nemzeti sorskérdés” Beszélgetés Prof. Dr. Ádány Rózával Bánky Bea
Fókuszban az egészségnyereség Indul az „Együtt az egészségért” program Boromisza Piroska
Betegút alapú modellek gyakorlati alkalmazásának lehetőségei Dr. Bacskai Miklós, Lang Zsolt, Lazányi István Zsolt
Inkontinencia betétek értékelési lehetőségei műszaki jellegű vizsgálatok alapján Dr. Pánczél Zoltán
Hat milliárd dollár az egészségért - Healthymagination program Nagy András László
Tomográfiás képalkotás a kardiológiában Dr. Kósa István
Az osztrák e-card projekt bemutatása Wolfgang Kreutzer
Szemléletváltás kontra kényelem? Dr. Janecskó Mária az egynapos sebészetrôl Boromisza Piroska
Másfél éve szolgálja a betegek érdekeit az országban példa nélküli, hévízi kezdeményezés IME Szerkesztőség

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Kósa József Intézmény: IME Szerkesztőség
Beköszöntő Klasszikusok újratöltve Idén immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az IME-META Egészség-gazdaságtani Konferencia, ahol először vehetik kézbe jelen lapszámunkat személyesen tisztelt Olvasóink. Az elmúlt évek során számtalanszor előkerültek ugyanazok a már-már örökzöldnek számító témák, mint a népegészségügyi prioritás, költséghatékonyság, innováció, szükséglet alapú hozzáférés, az ellátórendszer hatékonyság orientált átalakítása, általában a reformok stb. A politikailag jól csengő programokból azonban vajmi kevés valósult meg, és ahol változások történtek, azok szakmai kicsengése sem mindig volt pozitív. Nehezen érthető az egészségügyi döntéshozók „struccpolitikája”, amikor egyértelmű jelzések vetítik előre a jelen egészségügyi rendszerünk gazdasági-társadalmi fenntarthatatlanságát. Továbbra sem javult számottevő mértékben a hazai lakosság egészségi állapota, amelynek mutatói elmaradnak az európai átlagtól. Ismerve a demográfiai előrejelzéseket, az egészségi állapot az egészségügyi szükségletek és kiadások drasztikus emelkedését vetíti előre. A jelenlegi ellátórendszeri struktúrával és módszerekkel pedig mindez nehezen lesz finanszírozható a gyenge teljesítményt nyújtó magyar gazdaság által termelt javakból. Azonban a „válság” ellenére sem elfogadható válasz a pénzügyi gondok megoldására az állami szerepvállalás csökkentése és a források kivonása az egészségügyből, mindez ráadásul a rendszer hatékonyságának növelése nélkül. Egyrészt, mert az öngondoskodás még a nálunk gazdagabb országokban sem működik egy bizonyos jövedelemszint alatt. Magyarországon pedig igen széles az a réteg, amely nem hagyható magára. Másrészt, mert nem kompenzálja semmi más az eleve forráshiányos rendszerből történő további elvonásokat, így az ellátórendszer előbb-utóbb képtelen lesz feladatainak ellátására, a pénzügyi nehézségek pedig más formában újratermelődnek, Európa elhalad mellettünk, és menthetetlenül leszakadunk. Az orvoslásban mára nem csak, hogy elfogadottá vált, de követelmény is, hogy bizonyítékokra épüljön, és csak a hatásosságukat és hatékonyságukat tekintve evidenciákkal rendelkező gyógyító eljárások kerüljenek rendszerszerűen alkalmazásra. Miért ne lehetne ezt az elvet követni akkor is, amikor egészségpolitikai döntésekről és az egészségügyre fordítható kiadások elosztásáról van szó? A bizonyítékokon alapuló egészségügy elismert gyakorlat, amely egészében vizsgálja az ellátórendszert érintő beavatkozások lehetséges hatását, történjen az bármely területen, akár az egészségpolitika, menedzsment, infokommunikáció, finanszírozás, népegészségügy, ellátórendszer tervezésének területein. Az IME évek óta élen jár ennek a szemléletmódnak a terjesztésében. Az egészségügyi döntéshozatal egy-egy területét képviselő rovatainkban rendszeresen bemutatjuk az elérhető legújabb lehetőségeket és menedzsment technikákat, valamint elemezzünk és véleményezzük a döntések és intézkedések hatásait „több-kevesebb” sikerrel. Több, mert Olvasóink körében töretlen a lap népszerűsége és azt övező érdeklődés, a kevesebb pedig annak szól, hogy a nagypolitikai döntéshozatal módszereiben csak lassan történik a változás, ha az elmúlt évek egészségügyi történéseit áttekintjük. De talán pont ezért kell optimizmussal tekinteni a jövőre, bízva abban, hogy ezek az üzenetek nem csak elérik döntéshozóinkat, de hamarosan ingerküszöbüket átlépve közös gondolkodásra és együttműködésre is serkentenek mindenkit. Elkerülhetetlen, hogy kialakuljon végre egy olyan egészségügyi rendszer, amely a patriarchális attitűd helyett a partnerségre épülve, a társadalmi igények figyelembevételével valóban mindannyiunk egészségét szolgálja. Dr. Kósa József az Egészség-gazdaságtani Rovat vezetője IME VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. JÚLIUS – AUGUSZTUS 3