IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása, avagy a központosított beszerzés előnyei és tapasztalatai a HungaroCare Kft.-nél I. rész

  • Cikk címe: A kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása, avagy a központosított beszerzés előnyei és tapasztalatai a HungaroCare Kft.-nél I. rész
  • Szerzők: Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea, Dr. Mike László
  • Intézmények: HungaroCare Kft.
  • Évfolyam: X. évfolyam
  • Lapszám: 2011. / 3
  • Hónap: április
  • Oldal: 29-32
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: KÓRHÁZMENEDZSMENT

Absztrakt:

Jelen cikk célja, hogy a kórházi gyógyszerbeszerzés területén bemutassa azt a rendszert, szerzett tapasztalatait és elért eredményeit, melyek az ellátott kórházak gyógyszerre fordított költségeit radikális módon képes volt csökkenteni. A rendszerbe integrálódott kórházak közösen elfogadott szabályozási elvek mentén 5 évvel ezelőtt létrehozták a saját beszerzési közösségüket, melynek eredményeként optimalizálni tudták és tudják ma is a kórházi ellátásban alkalmazott hatóanyagok és gyógyszerek körét, igazodva a mindenkori piac kínálta lehetőségekhez és a rendelkezésre álló korlátos anyagi erőforrásokhoz. Jelen cikk 2 fontos terápiás csoportot mutat be (antibiotikumok, kardiovaszkuláris rendszerre ható gyógyszerek) a leggyakrabban alkalmazott hatóanyagok közül, azok költségeivel, mennyiségi összefüggéseivel együtt. Egyértelmű, hogy a megfelelően kialakított, folyamatosan kontrollált és mindenki által betartott gyógyszerbeszerzési rendszer végső soron radiká- lisan képes csökkenteni a kórházi ellátás gyógyszerköltségeit.

Angol absztrakt:

The main aim of this article is to present the complex work-flow, the most important experiences and results of a unified hospital drug supply system which can radically reduce the costs of drugs to the provided hospitals. More than five years ago established a drug supply community by the own excepted regulation laws of integrated hospitals. Thanks to this common drug supplier system these hospitals can optimize the number of applied active gradients and drugs complied with both of the possibilities of all-time drug market and the hospital’s spare budget. This article presents two important and the most frequently used therapeutical group – antibiotics and cardiovascular drugs – analyzing the coherence between the prices and the quantity of drugs. We can declare that an adequately, constantly controlled and well-kept drug supplying system is able to reduce radically the hospital drug costs.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntô
Közegészségügyi trendek és a jóléti rendszer jövője, Fogel elemzései tükrében II. rész Dr. Szakolczai György
Az ÁNTSZ országos intézeteinek helye és feladata az államigazgatás új rendszerében (A cikk a VI. Regionális Egészségügyi Konferencián 2011. 02. 24-én elhangzott elôadás szerkesztett változata.) Dr. Oroszi Beatrix, Petrovicsné Harkay Brigitta, Dr. Paller Judit
Input szabályozás az egészségügyben Krenyácz Éva
Struktúra-váltás az egészségügyben - a kórházak stratégiai mozgástere a 2000-es években Dr. Dózsa Csaba
A kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása, avagy a központosított beszerzés előnyei és tapasztalatai a HungaroCare Kft.-nél I. rész Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea, Dr. Mike László
Civil szervezetek lehetőségei és lehetséges szerepe az egészségügy mindennapos gondjai megoldásában Prof. Dr. Simon Tamás
Merre tart az adománygyűlés? Beszámoló a 30. Nemzetközi Adománygyűjtési Kongresszusról Rozványi Balázs
Az IKT szerepe a hazai egészségügyi felsőoktatásban Horváth Dóra, Dr. Pörzse Gábor
Helyesbítés IME Szerkesztőség
Közelebb az emberekhez - az eredményes hódmezővásárhelyi program tanulságai Dr. Kallai Árpád, Gyurisné Pethő Zsuzsanna
Nagy érdeklôdés mellett vizsgázott az eVITA Platform Dévényi Dömötör, Mallász Judit
PEN - Elektronikus Személyi Nővér Tóth András, Vajda Lóránt, Dr. Vajda Ferenc
A Kórházszövetség átfogó reformot sürget Helyzetkép Dr. Velkey Györgytôl, az MKSZ jelölt elnökétôl Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea Intézmény: HungaroCare Kft.
Szerző: Dr. Mike László Intézmény: HungaroCare Kft.
MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT A kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása, avagy a központosított beszerzés előnyei és tapasztalatai a HungaroCare Kft.-nél I. rész Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea, Dr. Mike László, HungaroCare Kft. Jelen cikk célja, hogy a kórházi gyógyszerbeszerzés területén bemutassa azt a rendszert, szerzett tapasztalatait és elért eredményeit, melyek az ellátott kórházak gyógyszerre fordított költségeit radikális módon képes volt csökkenteni. A rendszerbe integrálódott kórházak közösen elfogadott szabályozási elvek mentén 5 évvel ezelőtt létrehozták a saját beszerzési közösségüket, melynek eredményeként optimalizálni tudták és tudják ma is a kórházi ellátásban alkalmazott hatóanyagok és gyógyszerek körét, igazodva a mindenkori piac kínálta lehetőségekhez és a rendelkezésre álló korlátos anyagi erőforrásokhoz. Jelen cikk 2 fontos terápiás csoportot mutat be (antibiotikumok, kardiovaszkuláris rendszerre ható gyógyszerek) a leggyakrabban alkalmazott hatóanyagok közül, azok költségeivel, mennyiségi összefüggéseivel együtt. Egyértelmű, hogy a megfelelően kialakított, folyamatosan kontrollált és mindenki által betartott gyógyszerbeszerzési rendszer végső soron radikálisan képes csökkenteni a kórházi ellátás gyógyszerköltségeit. The main aim of this article is to present the complex work-flow, the most important experiences and results of a unified hospital drug supply system which can radically reduce the costs of drugs to the provided hospitals. More than five years ago established a drug supply community by the own excepted regulation laws of integrated hospitals. Thanks to this common drug supplier system these hospitals can optimize the number of applied active gradients and drugs complied with both of the possibilities of all-time drug market and the hospital’s spare budget. This article presents two important and the most frequently used therapeutical group – antibiotics and cardiovascular drugs – analyzing the coherence between the prices and the quantity of drugs. We can declare that an adequately, constantly controlled and well-kept drug supplying system is able to reduce radically the hospital drug costs. BEVEZETÔ 2001-ben kezdődött el az a folyamat, melynek során közbeszerzési eljárás keretében egyre több önkormányzat külső vállalkozó működtetésébe adta intézeti gyógyszertárait, így a kórház gyógyszer- és egyéb anyagellátás központosított beszerzését is. Az intézeti gyógyszerellátás kiszervezésével minden önkormányzat alapvető célja volt a költ- ségek radikális csökkentése. Köztudott azonban, hogy a gyógyszerek árának alakulásában évről-évre egyre több tényező együttese játszott és játszik szerepet, így például a gyógyszerimport esetében az árfolyamváltozások éppúgy, mint a belső piacok esetén az infláció, a gyógyszerkassza ártámogatási politikájának gyakran 3 havonkénti változása, az OEP külön keretes gyógyszerkínálatának átstrukturálása, az egyedi importból vásárolt gyógyszerek növekvő aránya illetve a generikus gyártók és generikus gyógyszerek megjelenése, fokozott térnyerése. Jelen cikksorozattal most nem célunk a kiszervezést követő összes költség elemzése, hanem csupán a gyógyszerbeszerzés tapasztalatait vizsgáltuk és rendszereztük terápiás csoportonként. Először az antibiotikumok és a kardiovaszkuláris terápia néhány fontos, nagy mennyiségben vásárolt hatóanyagát vettük górcső alá. A következő részben az onkológiai és a szorosan hozzá kapcsolódó antiemetikus gyógyszerek árának alakulását néztük a Cato®-rendszer előtt és annak bevezetését követően. Egy újabb részben pedig a nem szteroid gyulladáscsökkentőket, az érzéstelenítőket, opioid analgetikumokat, anxiolítikumokat és az altatókat vizsgáljuk. ELÔZMÉNYEK Az elmúlt időszak folyamatos bővülésével a HungaroCare cégcsoport ellátási tevékenysége már 8 kórház komplex gyógyszerellátását szolgálja ki. Ezek a kórházak közösen létrehoztak egy bizottságot, amelyben egyenrangú felekként, de szakterületenként meghatározott szavazati jogokkal rendelkeznek. Ez a bizottság hivatott meghatározni termék szinten azoknak a gyógyszereknek a körét, amelyeket a fekvőbeteg ellátásban alkalmazni kívánnak. 3 havonta felülvizsgálják és értékelik a gyártók új ajánlatait és adott esetben módosítanak korábbi döntéseiken. Az egészségpolitikai gazdasági változások (TVK, ágyszám csökkentés, finanszírozási elvonások) mind arra ösztönözték a kórházak menedzsmentjét, hogy kiadásaik további csökkentése érdekében még szorosabbá tegyék ezt a beszerzési közösséget. Ennek okán 2007-ben létrehoztak egy központi alaplistát, melynek célja az volt, hogy a felhasznált és alkalmazható készítmények számát az ellátás progresszivitási szintjéhez igazodva költséghatékonyan optimalizálják (pl.: egy hatóanyagnál, egy hatáserősségben 1, legfeljebb 2 törzskönyvezett gyógyszert alkalmazzanak), ezzel az alaplistára felkerülő gyártónak nagyobb garantált piacot biztosítva, cserében még alacsonyabb beszerzési árakat reméltek. Míg 2005-ben még több mint 400 hatóanyag 2200 különbö- IME X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 29 MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT ző készítményét szerezték be az ellátott intézmények, a gyógyszertender eredményeként a 2011. évi alaplistán már mindösszesen csak 261 hatóanyag és 646 törzskönyvezett készítmény szerepelt. Érdekességként megemlíthető, hogy a jelenleg hatályos alaplista az alábbi csoportokból áll: • általános gyógyszer csoport: 207 hatóanyag 495 készítmény; • az LMWH csoport: 3 hatóanyag 22 készítmény; • a citosztatikum csoport: 24 hatóanyag 62 készítmény; • infúzió csoport: 27 különböző összetételű, mindösszesen 67 készítmény. akkor még 4 kórház éves bisoprolol felhasználása 37 000 db tabletta esetén 11,20 Ft/tabletta, ez 2011-re – 8 kórház – 131.510 db tablettára nőtt, az egységár 1,30 Ft/tablettára csökkent (1. ábra). A beszerzés, tendereztetés és a felhasználás folyamatos kontrolljának eredményeként a kórházakban használatos hatóanyagok száma 35%-kal, a különböző törzskönyvezett készítmények száma pedig 70%-kal csökkent a vizsgált 5 éves terminus alatt. AZ ÁRVERSENY ALAKULÁSA 2006-2011 KÖZÖTT Az árverseny erősödésével az egy tablettára vetített ár évről-évre csökkent, némely hatóanyag esetén elérte a 0 Ftot, vagyis térítésmentesen jutunk hozzá. Ezen árcsökkentő faktorok egyik döntő tényezője a kiírt összmennyiség, amely 8 kórház esetén már komoly fix piacot biztosított 1 évre a gyártó részére. További árcsökkentő tényező a generikus versenytársak egyre nagyobb arányú megjelenése és ezzel szoros összefüggésben a változó sávos ártámogatási rendszer. Belgyógyászati kórképekben a kardiovaszkuláris és az antibiotikus terápiák esetében a legnagyobb a felhasznált tabletták száma. A kardiovaszkuláris hatóanyagok közül a metoprolol, a bisoprolol, az amlodipin, az enalapril, a statinok esetében a simvastatin és az atorvastatin éves mennyisége volt a legkiemelkedőbb. Időközben megjelentek egyes hatóanyagok kombinációs készítményei is, amelyek bevezetése és alkalmazása nem volt ugyan robbanásszerű, de fokozatos emelkedést mutat. Megfigyelhető a tablettára vetített árak csökkenő tendenciája a kiírt mennyiségek növekedésével. 2006-ban, az 2. ábra Az amlodipin árcsökkenése 2007-2011 között Az amlodipin hatóanyagú tabletták árcsökkenése (2. ábra) szintén szembeötlő a vizsgált időszakban, ami magyarázható egyrészt az évente növekvő megvásárolandó mennyiségekkel, továbbá a mind nagyobb számban piacra lépő generikus gyártók megjelenésével és ezek árcsökkentő hatásával, ami a kórházi betegellátásban is érezhető. 3. ábra Az enalapril HCT árcsökkenése a mennyiség függvényében 1. ábra A bisoprolol árának éves alakulása a mennyiség függvényben 30 IME X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS A belgyógyászati osztályokon évről-évre kedveltebb lett az orvosok körében a vízhajtóval kombinált ACE-inhibítorok alkalmazása, amit elsősorban a betegek jobb compliance-e magyaráz, hiszen kettő helyett elég egy tablettát bevenni. A kombinációs készítmények között is évek óta a legnépszerűbb az enalapril+hydrochlorothiazid páros, bár több más antihipertenzív hatóanyag esetében (perindopril, ramipril, losartan stb.) megjelent már hasonló kombináció. Ezek azonban nem értek el még hasonló áttörést a kórházi felhasználásuk során. Az ártendencia hasonlóan alakult, mint a monokomponensű vérnyomáscsökkentők esetében, az egy tablettára számolt egységár 75%-kal csökkent a vizsgált időszak alatt (3. ábra). MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT összkórházi szinten az éves megtakarítás jelentős abszolut értéket ért el. A nagyértékű antibiotikumok közül, például a cefalosporinok és a macrolidok csoprtjában indult el egy jelentős árcsökkenés, amely a kórházak részére kedvező folyamat. Az árcsökkenés különösen a generikumoknak köszönhető. Ennek eredményeként már az első évben 50%-os árcsökkenés volt érzékelhető, ami jelenleg már a 90%-ot is eléri. 4. ábra Az atorvastatin 40 mg tabletta árcsökkenése 2006-2011 között A statinok vizsgálatánál hasonló tendencia figyelhető meg. Az atorvastatin 40 mg esetében 2006-ban 6600 db tabletta ajánlati ára 219,3 Ft/tbl. volt, 2011-ben 36.810 db tabletta egységára 40,7 Ft/tbl. lett, ami 82%-os csökkenést jelent 5 év alatt (4. ábra). A kardiovaszkuláris rendszer ATC csoportjainak vizsgálata során elmondható, hogy 5 év alatt a tabletta egységára óriási, 70-100%-os mértékben csökkent, ami költségben is igen jelentős megtakarítást eredményezett a kórházaknak (5. ábra). 5. ábra A kardiovaszkuláris hatóanyagok árcsökkenése 2006-2011 között 6. ábra Amoxicillin-klavulánsav 1,2 g injekció árának alakulása a mennyiség függvényében A kórházi antibiotikus terápia alappillérének tekinthetők a penicillinek és béta-laktamáz inhibítorok kombinációi, közülük is az amoxicillin-klavulánsav kombináció az, amely mind az injekciós gyógyszerforma, mind a filmtabletta vagy a gyermekgyógyászatban szirup formájában igen népszerű. Az 1,2 g injekció éves fogyása megközelíti a 60.000 ampullát (6. ábra), a 625 mg filmtabletta pedig a 75.000 db tablettát, az egy ampullára vetített egységár a mennyiségi növekedés függvényében közel 50%-kal csökkent 5 év alatt. Egy másik nézőpontból is végeztünk vizsgálatot, és arra a következtetésre jutottunk, hogy az árcsökkenés tendenciája független attól, hogy kizárólag úgynevezett „kórházi” készítményről van-e szó, vagy a járóbeteg ellátásban is alkalmazható antibiotikus terápiáról. Ezt bizonyítja a ceftriaxon 2 g és az imipenem+cilastatin injekciók árának drasztikus csökkenése is (7. ábra). ANTIBIOTIKUMOK Az antibiotikumok vizsgálata kissé árnyaltabb képet ad, de hasonló szabályszerűség figyelhető meg. A legynagyobb volument képviselő csoportok a penicillinek és kombinációi, a cefalosporinok, a carbapenemek, a macrolidok, a lincosamidok és a fluorokinolonok hatóanyagait vontuk be az összehasonlításba. A legmarkánsabb árcsökkentő hatást ebben a csoportban is a mennyiségi növekedés illetve a generikus gyártók megjelenése váltotta ki. Ha figyelembe vesszük azt a nem elhanyagolható gazdasági tényezőt, hogy az egyes hatóanyagokhoz tartozó készítmények dobozra vetített termelői ára akár a több tízezer Ft-ot is eléri, 7. ábra A ceftriaxon és az imipenem-cilastatin árváltozása IME X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 31 MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT Az antibiotikus hatóanyagok ampullára számolt egységárai 2006-2011. közötti időszakban szintén jelentős csökkenést mutatnak, átlagosan 35-95% között. A legnagyobb mértékű változás a 3. generációs cefalosporinok és a fluorokinolonok esetében volt tapasztalható (8. ábra). 8. ábra Az antibiotikumok árcsökkenésének mértéke 2006-2011 között KÖVETKEZTETÉSEK A kórházi terápiában alkalmazott kardiovaszkuláris és antimikróbás hatóanyagok éves összesítésben több százezres ampulla illetve tabletta felhasználásával jelentős költségtényezőt jelentenek. Ezért nem elhanyagolható megtakarítást generálhat több kórház összefogása, amennyiben az általuk felhasznált ugyanazon hatóanyagú készítmények számának drasztikus csökkentésével árversenyre késztetik a gyártókat. Különösen így van ez, ha figyelembe vesszük, hogy néhány nagy értékű, korábban kizárólag nagykereskedelmi áron beszerezhető készítmény ára az árverseny következtében megfeleződött, vagy még ennél is nagyobb arányban változott. Mindez az éveken keresztül konzekvensen, alapos szakmai munkával összeállított gyógyszer tendereztetési folyamatnak, a tendereken győztesnek kihirdetett gyógyszerek levásárlási garanciájának, továbbá azon kiemelten fontos gyógyszerész szakmai munkának volt köszönhető, melynek következtében az egyes kórházak gyógyszer igénylései és felhasználásai a menedzsmentek által jóváhagyott pénzügyi és alaplista keretek között mozoghattak. A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea 1996-ban diplomázott a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, 2000-ben ugyanitt tett gyógyszerhatástan szakvizsgát. 2004-től a HungaroCare Kft. (korábbi Ispotály Holding Kft.) alkalmazásában gyógyszerész, először mint in- tézeti gyakorló gyógyszerész az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban, majd 2005-től a cégcsoport központi irodájában gyógyszerész szakmai tanácsadó. Feladatai közé tartozik a cégcsoporthoz tartozó intézeti gyógyszertárak szakmai munkájának felügyelete, rendelés optimalizáló rendszer működtetése, kórházak gyógyszerbeszerzéseinek központi koordinálása. Dr. Mike László szakgyógyszerész, jogász 1998-tól PhD. hallgató, 2001-től gyakorló gyógyszerész. Egészségügyi projektek résztvevőjeként, vezető tanácsadójaként az alábbi területeken szerzett tapasztalatot: egészségügyi szervezetek, szolgáltatók működtetése, átalakítások optimalizálása, outsourc- ing, kontrolling rendszerek kialakítása, megvalósíthatósági modell-alkotás, operációkutatás, gyógyszerészetet és gyógyszerellátást szabályozó jogszabályok elemzése, hatástanulmányok, döntés előkészítési anyagok készítése. 2002-től az Ispotály Kft. szakmai tanácsadója, 2005-től 2008-ig az Országos Gyógyszerészeti Intézet külső szaktanácsadó munkatársa. 2008-tól a társaság cégvezetője, szakmai vezetője. IME-META V. Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Időpont: 2011. június 29-30. (szerda-csütörtök) Helyszín: Best Western Hotel Hungaria 32 IME X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS