IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beköszöntő

  • Cikk címe: Beköszöntő
  • Szerzők: Molnár Attila
  • Intézmények: Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
  • Évfolyam: XI. évfolyam
  • Lapszám: 2012. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 3
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: BEKÖSZÖNTŐ
  • Alrovat: BEKÖSZÖNTŐ

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Molnár Attila
Baleset – hetedhét határon túl Ha külföldön elmarad a sérült orvosi ellátása… Fazekas Erzsébet
A magánbiztosítás lehetséges szerepe a hazai egészségügy többlet forrásainak megteremtéséhez Dr. Rékassy Balázs
A klinikai turizmus nemzetközi jelentősége és sikertényezői Sziva Ivett, Dr. Hargittai Mária, Dr. Kincses Gyula, Dr. Simor Randy
A klinikai epidemiológia beépítése a népegészségügyi ellenőr képzésbe Prof. Dr. Domján Gyula , Dr. Barcs István
Négy cég egyesítésével megalakulhazánk vezető infokommunikációs vállalata IME Szerkesztőség
Rövid összefoglaló a Nemzeti Nozokomiális Surveillance Rednszer 2011- évi eredményeiről Dr. Böröcz Karolina
Az infekciókontroll jelentősége a betegellátásban Dr. Prinz Gyula
Baktérium térkép az infekciókontroll tevékenység szolgálatában Restásné Fogarasi Emese, Dévai Andrea, Dr. Madai Ágnes, Dr. Győri Csilla
Az úton végig kell menni Molnár Attila
A Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetségállásfoglalása – 2012. szeptember Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Partnerség a kórházi energiaköltségek csökkentésére Fernezelyi Ferenc
„Kulcslyuk” sebészetkevesebb fájdalom, nagyobb gyógyulási esély IME Szerkesztőség
Költséghatékonyság és döntéshozatal Borsi András
Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban IME Szerkesztőség
Vesedaganatok termoablációs kezelése Dr. Doros Attila
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) Mérföldkő az egészségügyi informatikában Hahn István
Népegészségügyi problémák számítógépes modellezése Dr. Kovács Levente, Ferenci Tamás, Sápi Johanna, Szalay Péter
Urológiai Hét 2012 – nem csak a prosztatáról IME Szerkesztőség
A múlt eredményei helyetta jövő igényei szabják meg a fejlődés irányát - Interjú Dr. Jakab Zoltánnal, az Abbott Laboratories ügyvezető igazgatójával Fazekas Erzsébet

Szerző Intézmény
Szerző: Molnár Attila Intézmény: Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
Beköszöntő Közeledik az év vége, de ahogy azt a napi hírekből hallhatjuk, nincs még itt az ideje az értékelésnek, mert várnak még ránk változások az utolsó hónapokban is. Most érkezett el az ideje a következő év tervezésének, fordítsuk tehát a figyelmünket inkább erre. A Kormány az előzetes információk szerint 50 milliárd forint többletforrást szán az egészségügynek, amelynek a forrása bizonyos jövedéki típusú adók emeléséből származna. Ezeknek az adóknak azonban be kell folyniuk, biztonsággal ma még nem tervezhetőek. Más alapvető információ is hiányzik a megalapozott gazdasági tervezéshez. Nem ismeretes még a finanszírozás új rendje, a TVK elosztás jövő évi módszertana vagy legalább annak elvei. Hasznos lenne, ha ebben a fontos szakkérdésben mielőbb megkezdődhetne az ágazati szintű egyeztetés. Az egészségügyi ellátó rendszer biztonságos működéséhez nélkülözhetetlen lenne, hogy elérkezzen néhány békeév. Az egészségügyi szolgáltatók kapjanak egy jól követhető középtávú perspektívát, amely előre jelzi a tervezett változásokat, azok szakmai és közgazdasági irányvonalát. Ennek eredményeként az intézményi gazdálkodás fő iránya már nem a folyamatosan változó körülményekhez való igazodás, hanem a tervszerű és stabil működtetés lehetne. Az államosítási folyamat lezárását követően erre a szükséges személyi- és tárgyi feltételek, valamint remélhetően a szándék is rendelkezésre fog állni. Legyen tehát 2013 az az év, amelyre később úgy hivatkozhatunk, hogy ez volt a magyar egészségügy új, stabil működéssel és kiegyensúlyozott gazdálkodással jellemezhető időszakának bevezető éve. Új időszak kezdődik az EGVE életében is a 2012. évi második közgyűléssel, amire a XIX. Magyarországi Egészségügyi Napok keretében kerül sor. Ezt az új időszakot nem az elnöki pozícióban bekövetkező tervszerű váltás jelenti, hanem az ellátó rendszerben bekövetkezett változások és egyesületünk közhasznú minősítésének következménye. Az egészségügyi intézményeket érintő tulajdonos váltás, illetve a 2012. július 1-jével bekövetkező struktúra és – sok intézményben – feladat változás, a Térségi Ellátásszervezési Központok kialakítása olyan kihívásokat jelentenek, amelyekhez alkalmazkodnunk kell. Az államosítás kapcsán tisztújításra került sor az érintett intézmények gazdasági igazgatói posztjain. Bár a folyamat még nem zárult le, de az már érzékelhető, hogy tagtársaink jelentős hányada ismételten bizalmat kapott, és azon a poszton folytathatja munkáját, amelyet korábban is betöltött. E tényből a pályáztatás jelenlegi fázisában is levonható az a következtetés, hogy a magyar egészségügyi intézményrendszerben dolgozó gazdasági igazgatói kar magas szintű szakmai színvonalat képvisel. Történtek és várhatóan az úgynevezett második körben is lesznek még személyi változások. E változásokat azonban döntően a korábbi gazdasági igazgatók életkora indokolja. Ezzel kapcsolatosan két feladatunk van. Egyrészről szeretettel és barátsággal fogadjuk az új gazdasági igazgató kollégákat és kívánunk munkájukhoz sok sikert, és várjuk őket egyesületünk új és aktív tagjainak sorában. Másrészt nem kívánunk elbúcsúzni nyugdíjba vonuló tagtársainktól. Idei rendezvényünkön egy külön blokk keretében kértük fel őket egy- egy előadás megtartására, mintegy szakmai pályafutásuk összefoglalására. Szakmai tapasztalataikra, munkájukra azonban a jövőben is számítunk! A 2012. év egyesületünk első olyan teljes éve, amelyben közhasznú egyesületi formában működik. A közhasznúság nem rang, feladatokat jelent: tagságunkat és az érdeklődőket naprakész szakmai információkkal kell ellátnunk. Ezért újítottuk meg honlapunkat, amely alkalmas médium lesz a közhasznú információk és szolgáltatások közvetítésére. Ezt a célt szolgálják konferenciáink tudományos és szakmai programjai is. 2013 a tisztújítás éve lesz. Jövő októberben megújul egyesületünk Elnöksége, Választmánya, Felügyelő- és Etikai Bizottsága. Nem kerülhető meg az sem, hogy regionális szervezeti felépítésünket a TESZK-ekhez igazítsuk. E demokratikus döntések nem hozhatóak meg a tagság aktív és felelősségteljes közreműködése nélkül. A ránk váró jelentős feladatok előtt azonban érdemes erőt gyűjteni, felkészülni. Bízom abban, hogy erre kiváló alkalmat adnak a XIX. Magyarországi Egészségügyi Napok szakmai, tudományos és társasági programjai. Molnár Attila Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete elnök IME XI. évfolyaM 8. száM 2012. októbEr 3