IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) Mérföldkő az egészségügyi informatikában

  • Cikk címe: IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) Mérföldkő az egészségügyi informatikában
  • Szerzők: Hahn István
  • Intézmények: InterSystems Corporation
  • Évfolyam: XI. évfolyam
  • Lapszám: 2012. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 45-48
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: ÚJDONSÁG

Absztrakt:

a cikk bevezetést ad az egészségügyi informatika interoperabilitási törekvéseinek egyik eredményébe, az Integrating the Healthcare Enterprise® vagy másként az „IHE”-be. a szerző betekintést nyújt az IHE születésé- nek történetébe, a kezdeményezés céljaiba, működési rendjébe, valamint segít az alapfogalmak megértésé- ben.

Angol absztrakt:

The article is an introduction to the Integrating the Healthcare Enterprise® or “IHE”, which is one of the initiatives in the healthcare information technology interoperability field. The author introduces the goals of the founders as well as the history and processes of IHE. There is a beginners guide to the basic terms used by the IHE community

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Molnár Attila
Baleset – hetedhét határon túl Ha külföldön elmarad a sérült orvosi ellátása… Fazekas Erzsébet
A magánbiztosítás lehetséges szerepe a hazai egészségügy többlet forrásainak megteremtéséhez Dr. Rékassy Balázs
A klinikai turizmus nemzetközi jelentősége és sikertényezői Sziva Ivett, Dr. Hargittai Mária, Dr. Kincses Gyula, Dr. Simor Randy
A klinikai epidemiológia beépítése a népegészségügyi ellenőr képzésbe Prof. Dr. Domján Gyula , Dr. Barcs István
Négy cég egyesítésével megalakulhazánk vezető infokommunikációs vállalata IME Szerkesztőség
Rövid összefoglaló a Nemzeti Nozokomiális Surveillance Rednszer 2011- évi eredményeiről Dr. Böröcz Karolina
Az infekciókontroll jelentősége a betegellátásban Dr. Prinz Gyula
Baktérium térkép az infekciókontroll tevékenység szolgálatában Restásné Fogarasi Emese, Dévai Andrea, Dr. Madai Ágnes, Dr. Győri Csilla
Az úton végig kell menni Molnár Attila
A Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetségállásfoglalása – 2012. szeptember Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Partnerség a kórházi energiaköltségek csökkentésére Fernezelyi Ferenc
„Kulcslyuk” sebészetkevesebb fájdalom, nagyobb gyógyulási esély IME Szerkesztőség
Költséghatékonyság és döntéshozatal Borsi András
Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban IME Szerkesztőség
Vesedaganatok termoablációs kezelése Dr. Doros Attila
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) Mérföldkő az egészségügyi informatikában Hahn István
Népegészségügyi problémák számítógépes modellezése Dr. Kovács Levente, Ferenci Tamás, Sápi Johanna, Szalay Péter
Urológiai Hét 2012 – nem csak a prosztatáról IME Szerkesztőség
A múlt eredményei helyetta jövő igényei szabják meg a fejlődés irányát - Interjú Dr. Jakab Zoltánnal, az Abbott Laboratories ügyvezető igazgatójával Fazekas Erzsébet

Szerző Intézmény
Szerző: Hahn István Intézmény: InterSystems Corporation

[1] www.ihe.net 2012.

InfokoMMunIkácIó újDONSÁg IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) Mérföldkő az egészségügyi informatikában Hahn István, InterSystems Corporation a cikk bevezetést ad az egészségügyi informatika interoperabilitási törekvéseinek egyik eredményébe, az Integrating the Healthcare Enterprise® vagy másként az „IHE”-be. a szerző betekintést nyújt az IHE születésének történetébe, a kezdeményezés céljaiba, működési rendjébe, valamint segít az alapfogalmak megértésében. The article is an introduction to the Integrating the Healthcare Enterprise® or “IHE”, which is one of the initiatives in the healthcare information technology interoperability field. The author introduces the goals of the founders as well as the history and processes of IHE. There is a beginners guide to the basic terms used by the IHE community. az Első találkozás 2011 nyarán történt. Az egyik munkatársam megkért, hogy a szabadsága idejére helyettesítsem egy nagyon fontos munkában. Amikor rákérdeztem, hogy mi a munka, csak annyit válaszolt: „Egészségügy. Azt te tudod.” Még egy kicsit kérdezősködtem hogy mégis mivel készüljek, de a válasz most sem volt más. Azért biztos, ami biztos, átküldte az addig készült dokumentációkat, jegyzőkönyveket. Akkor olvastam az IHE-ről először, mert hogy a munka egy IHE alapokon épített demórendszer kialakítása volt. Kicsit javítok az előző mondaton. Valójában nem ez volt az első alkalom, hogy az IHE-ről hallottam. Már korábban is jutottak el hozzám hírek, amik erről szóltak, azonban lustaságom „megvédett” attól, hogy komolyabban fertőződjek az IHE „vírussal”. Felületes hírolvasóként annyit jegyeztem meg, hogy az IHE egy új interoperabilitási szabvány. Olyan, mint a HL7. Vagy legalábbis nagyon hasonlít rá. Ebből a „paradicsomi tudatlanság” állapotából rángatott ki az a munka, amit kollégámtól átvettem. Sokat tanultam belőle. Bizonyos értelemben addigi munkáimat vagy legalábbis részeit helyezte számomra más megvilágításba. Azóta a helyzet annyit változott, hogy több tanfolyamot elvégeztem az IHE tárgyában, és a napi munkám része lett. Ez persze közel sem jelenti azt, hogy ne lennének feltérképezetlen területek számomra a kérdéskörben, de mint tudjuk „A jó informatikai szakértő holtig tanul”. Amiért e cikk megírására vállalkoztam az nem egyéb, mint hogy megosszam a Tisztelt Olvasóval azt az élményt, amit az IHE jelentett nekem, illetve, hogy segítsek megérteni, helyre tenni, mi is ez az egész. MIt jElEnt a rövIdítés? IHE = Integrating the Healthcare Enterprise [1]. Megpróbálom lefordítani magyarra, hogy könnyebben értsük. Az eredeti angol megnevezés értelmét érzi az ember, de ha le kell fordítani, keresi a szavakat. Ami egészen biztos, az az, hogy az egészségügyön belüli integrációról szól. Szokatlan, hogy az angol a befejezett múlt (past perfect) (Integrated) helyett a folyamatos jelent (present continous) (Integrating) használja a megnevezésben, ami arra utal, hogy ez egy folyamatban lévő tevékenység, nincs még lezárva. Így az én fordításom: „Integrálódó Egészségügy” Igazából a pontos átültetést Önre hagyom, Kedves Olvasó. Miután más és más nézőpontból tekintünk az IHEre, azért mindenkinek meg lesz a saját verziója. Egy azonban biztos. Ezt a rövidítést érdemes megjegyezni, mert fogunk még vele találkozni. aMI a rövIdítés Mögött van Bár fontos, és az IHE filozófiáját jól tükrözi már maga a névválasztás is, úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb az a tartalom, ami a betűk mögött van. Az IHE egy nyilvános kezdeményezés, amelyben olyan szakemberek vesznek részt, akik az orvos szakmából, illetve az informatika világából érkeztek azzal a céllal, hogy a betegellátás, mint egységes folyamat során használt informatikai rendszerek minél hatékonyabban osszák meg egymás között a folyamatok során keletkező adatokat. A kezdeményezést tehát olyan, az üzleti világból érkező szakemberek fémjelzik, akik felismerték a rendszerek közti interoperabilitás jelentőségét, és képesek voltak ezt akár a rövidtávú üzleti érdekek fölé helyezni. A kezdeményezés az Egyesült Államokból indult, elsősorban olyan szakemberek részvételével, akik közreműködtek a DICOM szabvány kidolgozásában. Nem véletlen az egybeesés. Szerintem vita nélkül állítható, hogy a mai napig a DICOM szabvány az egészségügyi informatika legsikeresebb interoperabilitási szabványa. Egy szabvány sikerének fokmérője az én szememben az, hogy egy-egy a konkrét megvalósítás milyen mértékben marad a szabvány adta kereteken belül. A DICOM valóban sikeresnek mondható, hiszen ma a képalkotó diagnosztikai berendezések egyeduralkodó információcsere nyelve. A kezdeményezést indító munkacsoport első nyilvános megjelenése 1998 októberében volt. A résztvevők listája önmagáért beszél. IME XI. évfolyaM 8. száM 2012. októbEr 45 InfokoMMunIkácIó újDONSÁg • A szállítói megvalósítások minősítése az évente tartott Connectathon eseményen. A folyamatot részleteiben a 2. ábra mutatja be. E folyamatok eredménye pedig a működő adatcsere megoldások. 1. ábra Az első IHE találkozó résztvevői 1998-ban 2. ábra Az IHE alapú adatcsere folyamata tanuljunk „IHE-ül” bEszélnI A munkacsoport megalapítóinak célja az volt, hogy formális kereteket adjanak egy-egy az egészségügyben létező, több szereplőt érintő ellátási folyamat informatikai leképzésének széles körű szakmai megvitatására, majd az elkészült megvalósítás(ok) kipróbálására. Az előzményeket tekintve nem meglepő, hogy az első célterület, amelyre IHE ajánlás született az a radiológia volt. A „puding” próbája pedig az első 1999-es Connectathon eseményen volt. Nos, tehát mi is az IHE? Az IHE egy cél: integrálni az egészségügyet. Az IHE egy álom: legyen az egészségügy integrált. Az IHE egy önkéntes, országhatárok felett átívelő, önszervező szakmai közösség. A közösség tagja bárki lehet, aki elfogadja szabályait. A legfontosabb szabálya a közösségnek, hogy semmi sem kötelező. A tagok önként vállalnak minden feladatot. A feladat teljesítését a közösség ellenőrzi, és minősíti egyértelmű, átlátható szabályok alapján. A szabályok, a tagok által létrehozott szellemi termékek, a minősítő eljárások, a minősítések nyilvánosak és térítésmentesek. A közösség tagjai informatikai szállítók és felhasználók egyaránt. A folyamatban lévő munkák éves ciklusba vannak szervezve. Egy-egy ciklus négy fázisból épül fel. • Klinikusok és mérnökök választják ki a napi gyakorlatban kritikus megoldandó feladatokat. Ezt szintetizálják olyan mélységben, hogy abból a megvalósítandó feladat egyértelművé váljon. • A mérnökök dokumentálják a feladatot, megkeresik, optimalizálják a megoldáshoz már meglévő és használható szabványokat. Az IHE keretein belül nem készül szabvány, azt a társ szervek (ISO, DICOM, W3C, HL7 konzorcium, IEEE) készítik. • A szállítók megvalósítják a modellt saját termékükön belül. 46 IME XI. évfolyaM 8. száM 2012. októbEr Amikor egy új szakmai területre téved az óvatlan informatikus, akkor az első, amit meg kell tanulnia, az a zsargon. Az IHE sem kivétel ez alól. Tehát következzék néhány kulcs fogalom magyarázata. domain: szakterület. Az IHE elsősorban a gyógyító tevékenység szakmaisága szerint határozza meg a területeket, amelyekre ajánlásokat dolgoz ki. Ma a következő domain-ek aktívak: • Kórbonctan (ANAPATH) • Kardiológia (CARD) • Fogászat (DENT) • Endoszkópia (ENDO) • Szemészet (EYECARE) • Információ Technológia Infrastruktúra (ITI) • Kémiai Laboratórium (LAB) • Beteg irányítás (PCC) • Patient Care Device (PCD) • gyógyszerészet (PHARM) • Minőség biztosítás, Kutatás és Közegészségügy (QRPH) • Onklógiás Sugárterápia (RO) • Radiológia (RAD). technical framework: mindazoknak az információknak, segédleteknek a gyűjteménye, amik akár egy felhasználót akár egy fejlesztőt segítenek a domainen belüli eligazodásban, munkában. A Technical Framework az IHE oldalairól letölthető. Főként dokumentumok alkotják, de találhatók minta adatok, ellenőrző programok. A dokumentumok részletesen leírják a munkafolyamatokat, amit kidolgoztak valamint a megvalósítással szemben támasztott követelményeket. InfokoMMunIkácIó újDONSÁg Profile: munkafolyamat. Egy-egy domainen belül olyan tipikus, jól meghatározható munkafolyamat, amelynek minősége, hatékonysága az ellátásban résztvevő szereplők intenzív információ cseréjével növelhető. Ma az IHE száznál több profile-t tart karban és figyelve az elterjedésének tempóját, vélhetően nem ez az utolsó szám. actor: munka-, feladatkör. Miután egy profile a több szervezet több munkatársa közötti kapcsolatokat írja le az informatika eszközeivel, pontosan körbe kell határolni, hogy az adott profile milyen munkaköröket érint, és egy-egy munkakör milyen feladatokat lát el. A munkakörök “absztraktok” abban a tekintetben, hogy nem egy konkrét szervezet működéséhez kötődnek. transaction: adatcsere. Ezen a szinten történik az információ cseréhez szükséges interoperabilitás meghatározása. Mind az érintett aktorok, mind a küldött és fogadott információk félreérthetetlenül kerülnek szabályozásra. connectathon: „a puding próbája”. Évente rendezett esemény, amelyen lehetőség nyílik minden résztvevő szállító számára, hogy bizonyítsa képességeit. Szigorú eljárási rend szabályozza, hogy milyen módon kell dokumentálni az egyes szabvány megfelelőséget. úgy hiszem ez az egyik titka az IHE sikerének. Egy több száz fős nyilvános eseményen kell bizonyítania mindenkinek a vállalásai teljesítését. A résztvevőknek 5 nap (hétfőtől péntekig) áll rendelkezésre, hogy a helyszínen telepített programjaikról bizonyítsák, hogy az ugyanott szereplő más programokkal képesek az IHE ajánlásait betartva megosztani információt. Ez egy hatalmas dolog. Az ezen az eseményen elért eredmény a biztosíték arra, hogy amikor egy konkrét egészségügyi informatikai beruházás megvalósítására kerül sor, akkor a lehetséges szállítók minősítésekor ellenőrizhető legyen az egymás közti interoberabilitás előre, a pályáztatás folyamán és nem a megvalósítás időszakában. Az IHE-megfelelőség bizonyítása megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok (adatcsere naplók, képernyő kimerevítések) alapján történik, és az IHE jelenlévő csapata garantálja ezek valódiságát. Az esemény eredménye egy hosszú lista arról, hogy mely szállítók között történt sikeres adatcsere, milyen profile, milyen actorai között, milyen transaction keretén belül. Integration statement: a bizonyítvány. Ez az, amiért a szállítók dolgoznak. Tulajdonképpen ez a Connectathon-on megszerzett minősítés hirdetménye szállítónként. Meg kell azt is vallani ugyanakkor, hogy ez a pont a legvitathatóbb az IHE-n belül. Ezt az informatikai szállítók teszik közzé saját nyilvános dokumentum tárukon keresztül. A hirdetmény részletesen felsorolja mindazt, amire a minősítést megszerezte az illető cég. Elvileg tehát ez egy olyan dokumentum lehetne, ami a vevők számára eligazítást ad abban a tekintetben, hogy mely szállítók termékei kapcsolhatók össze egy rendszerré. Valójában azonban semmi nem kötelezi a szállítókat, hogy a minősítést késztermékkel szerezzék meg, illetve hogy a minősített termékek kereskedelmi forgalomban legyenek. Másként fogalmazva: az IHE minősítés megszerzése – és utána ennek hirdetése – abból az üzleti filozófiából merít, ahol nem a könnyen szerzett papírok és értéktelen bizonyítványok a lényeg, hanem a megszerzéséig vezető kemény munka, ahol az átláthatóság, és az ezzel szerzett bizalom többet ér mint a „megszerzett üzlet”. MI nEM az IHE? Fel kell tenni ezt a kérdést is. Miért? Mert sok a félreértés ebben a tekintetben az IHE körül. Először is az IHE nem szabvány testület. Nem készít szabványokat csak a már meglévőek alkalmazásra tesz javaslatot. Kijelöli azokat a szabványokat, amelyek alkalmasak az interoperabilitás biztosítására, de nem hozza létre őket. Másképp fogalmazva: nem szerencsés megfogalmazás egy termék beszerzési felhívásban ez a mondat: „… feleljen meg az IHE szabványnak…”. Helyette jobban hangzik: „... valósítsa meg az IHE x domain y profile z actor-át...” Az IHE nem hatóság. Nem kötelez senkit semmire. Egyet azonban feltételez. Az IHE közösségéhez való csatlakozással elfogadja a csatlakozó az alapítók szellemiségét és a napi munkájában követi ezt. Az IHE nem kizárólagos. Az IHE nem fed le minden az egészégügyben ma még meglévő interoperabilitási hiányt. Ha tehát az óvatlan informatikus olyan területre téved, ahol nem működik az IHE lefedettséghez szokott „gPS navigátora”, akkor se essen kétségbe, hiszen az IHE arra is választ ad, hogy hogyan kerülhet be a megtalált hiány a megoldásra váró feladatok közé. az IHE Magyarországon Visszakanyarodnék történetem folytatására. Amikor befejeztem azt a bizonyos első munkámat az IHE demó rendszerrel, az első ötletem az „ige hirdetése” volt. Számos jelenlegi és volt kollégámnak is meglepetést okoztam azzal a megszállottsággal, ahogy próbáltam „megtéríteni” őket. Természetesen az lebegett a szemem előtt, hogy meg kell alapítani az IHE Magyarországot. Be kell valljam így utólag, ez nagy szamárság volt részemről. Mert vajon lehet-e illetve értelmes-e beszélni az IHE-ről egy ország viszonylatában? Remélem, már nem okoz senkinek meglepetést a válasz: nem igazán. Az IHE egy és oszthatatlan. Mind szervezetében, mind pedig a létrehozott szellemi termékekben. Mert az IHE alapelve a feltétel nélküli interoperabilitás kivételek nélkül. Hazánkból elsőként a PanInform Kft. volt az, amelyik tanúsítást szerzett a 2012 Európai Connectathon-on. Személy szerint tiszta szívvel hiszem, hogy ez egy mérföldkő a hazai egészségügyi informatikában. Miért? Mert az IHE-hez való csatlakozás hozadéka nem egyszerűen egy pecsétes papír. Egyenlő esélyekkel részt venni egy nemzetközi megmérettetésen, ahol a szakma vitathatatlan legjobbjai szerepelnek, az önmagában is eredmény. De ezen túl ez hoz ismertséget a nemzetközi egészségügyi informatika világában, ez hoz üzleti lehetőséget a nemzetközire táguló piacon, ez hoz elismertséget a globalizálódott üzleti életben, ez hoz üzleti perspektívát messze a határokon túl. IME XI. évfolyaM 8. száM 2012. októbEr 47 InfokoMMunIkácIó újDONSÁg Hogy lesz szerepe a hazai egészségügyi informatikában az IHE-nek, azt bizton állítom. Hogy mi, az már e cikk elolvasása után Önökön múlik. Önökön, akik tehetnek érte, hogy terjedjen az a szellemiség, amit az IHE képvisel. vágom rá: Persze. Azonban az üzleti élet döntéseit nem mi műszakiak hozzuk. Így tehát a válasz megadására Önöket, az IME – Az egészségügyi vezetők szaklap olvasóit kérem fel. Ha Önökön múlik, akkor van jövője az IHE-nek? az IHE jövőjE összEfoglalás Hadd valljam be őszintén! Az IHE-nek inkább jövője van semmint múltja. Bár Észak-Amerikában gyakorlatilag minden regionális egészségügyi integrációs (RHIO) beruházás tartalmaz számos IHE belépési pontot, azt mégsem lehet állítani, hogy kizárólag IHE alapokon dolgoznának. Európában még színesebb a kép. Sok lelkes követője, tagszervezete van az IHE-nek Európában. Növekvő számú azon beruházások száma, ahol követelmény némely profile teljesítése. Mégis az áttörés még előttünk ál. Igazi nagy, referencia értékű „IHE installáció” még csak a tervezők számítógépein létezik. Ha egy kicsit másként teszem fel a kérdést: Van-e jövője az IHE-nek, műszaki emberként gondolkodás nélkül Azt hiszem egy dologgal még adós maradtam. Oly sokat emlegettem a cikk írása közben az IHE szellemiséget. De nem fogalmaztam meg, mert nagyon szubjektív. Könnyű prédája a félremagyarázásnak, szándékos ferdítésnek. Mégis neki rugaszkodom. Nekem az IHE egyenlő annak a belátásával, hogy a globalizálódott világunkban kell egy közös nyelv, amit mindenki megért és beszél. Kell egy közös nevező, ami az alap az egymással való együttműködéshez. A közös nyelv megtanulása csak eszköz, de a cél egymás megértése. És a megértés sem önmagáért való. Az értés vezet el a közös felelősségvállaláshoz. A globális felelősség vállalásához. Az egészségügyi informatikában is. IRODALOMjEgYzÉK [1] www.ihe.net 2012. A SzERző BEMuTATÁSA Hahn István (1961), InterSystems Corporation. jelenlegi munkahelyén informatikai tanácsadóként dolgozik. Ilyen minőségében segítője volt számos egészségügyi informatikai megoldás létrejöttének, itthon és külföldön egyaránt. Korábban az SMS Magyarország, a Shared Medical Systems magyarországi irodájának egyik vezető szakembereként vett részt az informatika elterjesztésében a hazai kórházakban. Eu támogatással a goP-1.2.1-08-2009-0002) projekt keretében valósult meg az első magyar adatkommunikációs rendszer, ami megszerezte a nemzetközi IHE minősítést Sikerrel zárult a 2012. május 21-25. között Bernben megtartott Connectathon-nak („kapcsolat-maraton”) nevezett, egyhetes IHE minősítő nemzetközi rendezvény, amelyen kiváló eredményt értek el a magyar fejlesztők, hiszen mostanáig egyetlen magyar termék még az IHE előszobájáig sem jutott el. A sikeres bizonyítási eljárás komoly nemzetközi visszhangot váltott ki, amelyet Prof. Dr. gyimóthi Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Szoftverfejlesztési Tanszékét vezető egyetemi tanár a 2012. augusztus 29.-i balatonfüredi, sajtótájékoztatón nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő magyar informatikai sikerként értékelt. A svájci rendezvényen rekordot döntöttek: 14 országból 350 szoftverfejlesztő volt jelen, akik több mint 120 rendszeren sikeresen teljesítették az előzetes teszteket. A maratoni kapcsolat-teszthez 600 méter optikai kábelt és két kilométer rézdrótot használtak fel. A szervezet nyilvántartása szerint eddig a világon összesen 250 gyártó terméke felelt meg a szigorú minősítésnek. 48 IME XI. évfolyaM 8. száM 2012. októbEr