IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

IME-META VIII. Országos Egészség-Gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Összefoglaló II.

  • Cikk címe: IME-META VIII. Országos Egészség-Gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Összefoglaló II.
  • Szerzők: Boromisza Piroska
  • Intézmények: IME szerkesztőség
  • Évfolyam: XIII. évfolyam
  • Lapszám: 2014. / 7
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 46-48
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN
  • Alrovat: EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

Absztrakt:

„Haladtunk-e az egészségügyi rendszer hatékonyságának javítása felé?” – e címmel tartotta meg nyolcadik országos konferenciáját az IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja és a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) 2014. június 18-19-én Budapesten. A rendezvény első szakmai napjáról szóló tudósításunkat előző, augusztusi lapszámunkban jelentettük meg, a második nap eseményeit jelen összefoglalónkban adjuk közre.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Molnár Attila
Tartalom IME Szerkesztőség
Meg kell felelnünk a kor kihívásainak - Interjú Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkárral Boromisza Piroska
Alzheimer Világjelentés 2014 I rész IME Szerkesztőség
Csak egészség legyen! – De hozzá milyen egészségügy? Dr. Lantos Zoltán
Alzheimer Világjelentés 2014 II. rész IME Szerkesztőség
Egészségügyi magánellátás lehetősége és szerepe a közszolgáltatóknál Dr. Tamás László János
Mi lesz veled MEES? Az MSZ EN 15224:2013 Egészségügyi szolgáltatások. Seres Judit, Guba Tamás
Informatikai akvizíció IME Szerkesztőség
Magyarország ismét régiós gyógyszeripari logisztikai központ lesz IME Szerkesztőség
A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Medicina Előadói díj Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Járóbeteg Szakellátási Kongresszus Balatonfüreden IME Szerkesztőség
Köszöntő Dr. Kovács Gábor
Fókuszban a tüdőgyógyászat - Interjú Dr. Kovács Gáborral Boromisza Piroska
Alzheimer Világjelentés 2014 III rész Boromisza Piroska
Az „Éljen 140/90 alatt!” Program 8 éve 2005-2013, a szervezeti felépítés oldaláról Prof. Dr. Kékes Ede, Dr. habil. Kiss István
Áttörés a figyelemhiányos-hiperaktív gyermekek kezelésében IME Szerkesztőség
Magyar Orvostudományi Napok (2014. november 5-7.) IME Szerkesztőség
Non-invazív prenatális tesztek: Állásfoglalást adott ki a Magyar Humángenetikai Társaság Boromisza Piroska
XV. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia (2014. november 12.) IME Szerkesztőség
IME-META VIII. Országos Egészség-Gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Összefoglaló II. Boromisza Piroska
Telemedicina megoldások az Uzsoki Utcai Kórházban Miletics Pál, Dr. Ficzere Andrea
Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Dr. Fekete Mátyás, Dr. Vásárhelyi Barna, Dr. Debreczeni Lóránd
A demencia és az idősödő népesség „ketyegő időzített bomba” világszerte – nemzetközi helyzet IME Szerkesztőség
Multinacionális biotechnológiai cég – magyar középvállalkozás stratégiai együttműködése Roche – 77 Elektronika partnerség Dr. Hodossy Lajos Tamás
Nemzeti Egészségügyi Informatika (e-Egészségügy) – Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztési projekt helyzetjelentése Heiling-Koltai Beáta, Piti Attila
A demencia és az idősödő népesség „ketyegő időzített bomba” világszerte – nemzetközi helyzet II. rész IME Szerkesztőség

Szerző Intézmény
Szerző: Boromisza Piroska Intézmény: IME szerkesztőség
EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN IME-META VIII. Országos Egészség-Gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Összefoglaló II. „Haladtunk-e az egészségügyi rendszer hatékonyságának javítása felé?” – e címmel tartotta meg nyolcadik országos konferenciáját az IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja és a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) 2014. június 18-19-én Budapesten. A rendezvény első szakmai napjáról szóló tudósításunkat előző, augusztusi lapszámunkban jelentettük meg, a második nap eseményeit jelen összefoglalónkban adjuk közre. A második szakmai nap az IFI META hallgatói szekciójával vette kezdetét. Merész Gergő, a Syreron Kutató Intézet egészség-gazdaságtani elemzője a META tagjainak eddigi publikációs aktivitását összegezte. A PubMed adatbázisából összegyűjtött adatokból kiderült, hogy 2003 és 2013 között a tagság létszámának növekedésével hasonló ütemben emelkedett az évente megjelenő, PubMed-en indexált közlemények száma, és ezzel összefüggésben az összegzett impakt-faktor is emelkedett. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az egy tagra jutó publikációk száma csak enyhén emelkedett, ugyanakkor erősödött a tagok közötti kooperáció. Dr. Berényi Diana, a Healthware Tanácsadó Kft. Kutatási és Adatelemzési üzletágának elemzője az epilepsziával élők egészséggel összefüggő életminőségét vizsgáló tanulmányt ismertette. A 117 beteg által kitöltött kérdőívekből kiderült, hogy a vizsgált mintában a rohamozó epilepsziával élők becsült várható QOLIE összesített pontszáma kedvezőbben alakult a foglalkoztatottak körében, mint az aktuálisan munkahellyel nem rendelkezőknél az összes vizsgált juttatási kategória mentén. Páll Nóra, az ELTE Biológia-Fizika Tanszékének tudományos segédmunkatársa az ELTE, a Miskolci Egyetem és a Szent István Egyetem közös munkacsoportja által végzett kutatásról számolt be, amelynek célja adott egészségügyi szolgáltatások eredményességének vizsgálata volt. A retrospektív elemzés hálózatos módszertannal mutatta be a 2004-2011 között bizonyos intézményekben elvégzett csípő-műtétek és térd mozaikplasztika típusú beavatkozások adatait. Az eredmények azt mutatták, hogy a kezelési idő a vizsgált hét év alatt 15%-kal csökkent. A kezelési időt intézményi szintre bontva az tapasztalható, hogy a referencia kórházban (Uzsoki utcai Kórház) a térd mozaikplasztikák ideje kb. egyharmada a többi intézménynél kapott átlagnak. A csípő műtétek esetében a populáció 20 százaléka (kb. 15 ezer beteg) tért vissza kezelésre minimum két, maximum négy alkalommal, míg a térd műtéteknél a teljes betegpopuláció mindössze 2 százaléka (19 beteg) tért vissza maximum két alkalommal ugyanabba az intézménybe. 46 IME XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Németh Bertalan, a GYEMSZI Technológia-értékelő Főosztályának EUnetHTA projektvezetője és munkacsoportja a különböző félciklus-korrekciós módszerek pontosságának összehasonlítására vállalkozott. A vizsgálatot végzők abból a problémából indultak ki, hogy az ún. Markov-modellekben a különböző egészségi állapotokban lévő betegpopuláció változása folyamatos, de a betegszámot a modellek csak a ciklusok elején, vagy a végén számszerűsítik. A legpontosabb eredményt a Simpson-módszer szolgáltatta a valós adatokhoz képest mért 0,001-0,089 százalékpont közötti eltéréssel. A második legpontosabb a ciklusok közepén mért értékeket figyelembe vevő módszer volt. A legnagyobb eltérés a standard félciklus-korrekció esetében volt tapasztalható, azonban még ez is pontosabbnak bizonyult, mint a félciklus-korrekció alkalmazása nélküli számítások. Érsek Katalin, a Healthware Tanácsadó Kft. egészséggazdaságtani elemzője 57 diabetológus orvos között 2014ben végzett hazai kérdőíves felmérés első eredményeit osztotta meg a hallgatósággal. A kutatás fő célja a diabetes prevalenciájának és valós terápiás mintáinak feltérképezése volt, valamint a hipoglikémiák ellátásához szükséges erőforrás-felhasználás és költségek meghatározása súlyosság szerint. Az eredmények megerősítették, hogy a hipoglikémiás események jelentős terhet jelentenek mind a betegek, mind a finanszírozó számára. A legalacsonyabb hipoglikémia kockázattal az OAD monoterápia, majd az analóg BOT és BBT inzulin terápiák rendelkeznek. A legrosszabb hipoglikémia profil a szulfanilureákhoz és a humán inzulin terápiákhoz kapcsolható. A konferencia gyógyszertámogatás-módszertan szekciójának első előadója, Borcsek Barbara, a Med-Econ Humán Szolgáltató Kft. pénzügyi és egészségügyi szakmai elemzője a légzésterápiás gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási befogadásának tapasztalatairól számolt be. A publikus OEP gyógyszer és GYSE forgalmi adatok alapján végzett számításokból kiderült, hogy a kedvezőbb árfekvésű, modernebb eszközök befogadásával évi 2,2-6,8 millió takarítást lehetne elérni, továbbá a betegterhek csökkenése is többszázezres nagyságrendben mérhető, nem beszélve a gyógyszerfelhasználás és a kórházi ellátás terén megtakarítható összegekről. Tekintettel az asztma és a COPD népbetegség jellegére, a korszerű gyógyászati segédeszközök széles körű alkalmazása esetén az elemzők becslése szerint akár több milliárd forintot lehetne megtakarítani. A TB támogatással korábban hozzáférhető eszközöknél jóval alacsonyabb árú új készülékek a kezelések domináns alternatívái. Hasonló témában végeztek kutatást a Syreon Kutató Intézet munkatársai is, akik azt vizsgálták, EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN hogy a pulmonológus szakma miként vélekedik az inhalációs eszközök helyettesíthetőségéről. Mint azt JózwiakHagymásy Judit egészségügyi közgazdász elmondta, az asztmában és COPD-ben szenvedő betegek kezelésére széles körben alkalmazott inhalációs eszközök generikus változatainak, valamint új inhalációs eszközöknek a megjelenésére lehet számítani a közeljövőben. Az inhalációs eszköz választásával, az eszközök közötti váltással, a betanítással, valamint a használat monitorozásával kapcsolatos kérdések megválaszolására orvos-szakértőket kértek fel. A válaszadók egyetértettek abban, hogy a betanítás ideális módja a szóbeli, gyakorlati oktatás, amelyet követően meg kell győződni arról, hogy a beteg valóban elsajátította a megfelelő technikát. A vizsgálatba bevont tüdőgyógyászok szerint az inhalációs eszközök nem helyettesíthetőek könynyen, és felírásukkor nem feltétlenül az ár az elsődleges szempont. Az előadó felhívta a figyelmet a vizsgált kérdések jelentőségére, ugyanis az inhalációs eszközök nem megfelelő használata a terápia eredményességének csökkenéséhez vezethet, növelheti a mellékhatások előfordulásának valószínűségét és a kezelési költségeket mind a biztosító, mind a betegek számára. Gimesi-Országh Judit, az OEP Stratégiai Elemzési Főosztályának főosztályvezető-helyettese az egészségügyi finanszírozói adatbázisban rejlő lehetőségeket ismertette. A tavaly bemutatott „OEP adatszolgáltatás – a közadat közkincs” című előadás folytatásaként bemutatásra kerültek az OEP finanszírozói adatbázisaiban fellelhető, egészség-gazdaságtani elemzésre felhasználható adatok. Az előadó részletesen ismertette az adatkapcsolatokat, az adatminőséget, az adatösszetételt és az alapvető elemzési metodikákat egy konkrét, onkológiai ellátásból vett adatelemzés példáján keresztül. Nagy Zoltán Bence, a MediConcept Kft. vezető elemzője a leíró statisztikai módszertan segítségével elemezte a publikált tanulmányokban közölt inkrementális életminőség értékeket. Mint elmondta, a PubMed adatbázisában – 24 millió indexált cikk között – végzett szisztematikus irodalomkutatás során nyomon követhetővé vált az egyes terápiás területek közötti különbség, és lehetőség nyílt a gyógyszerfejlesztés általános irányára vonatkozó kérdésfeltevésre is. Zemplényi Antal Tamás, a Pécsi Tudományegyetem gazdasági főigazgatói megbízottja a PTE és az ELTE közös költséghatékonysági elemzését mutatta be, amelyet a prosztatarákos betegek korszerű sugárterápiája kapcsán végeztek el. Az elemzésben az alacsony és közepes kockázatú prosztatarákra kifejlesztett Markov-modell magyar adaptációját alkalmazták a sugárterápiát követő stabil időszakban, a kiújulás miatti hormonkezelés, a kemoterápia és a terminális állapot alatt. A különböző egészségi állapotok közötti átmenet valószínűségét a sztereotaxiás sugárterápia, az intenzitás-modulált sugárterápia és a hagyományos sugárterápia kapcsán megjelent legfrissebb nemzetközi közlemények adatai alapján határozták meg. A hasznossági értékeket másodlagos szakirodalmi forrásokból vették át. A magyar költségadatokat finanszírozói szemszögből vizsgál- va a kezelések száma alapján kalkulálható sugárterápiás kúrák száma és a sugárterápia HBCs súlyszáma, illetve az ellátáshoz kapcsolódó ambuláns vizsgálatok német pontértékével határozták meg, az aktuális alapdíjjal megszorozva. A vizsgálatból kiderült, hogy prosztatarákos betegeknél a legkorszerűbb besugárzási technikák alkalmazása költséghatékony. A sugárterápia finanszírozása azonban mindenképpen fejlesztendő, mivel jelenleg az egyes ellátók nem érdekeltek a modern gyógymódok alkalmazásában. Lovas Kornélia, a Man-O Bt. kutatója elmondta: hazánkban évente húszezer daganatos beteg szorul kábító fájdalomcsillapító kezelésre, optimális eredmény a hosszú- és rövidhatású szerek kombinációjával érhető el. A hozzáférés stakeholder elemzése során arra jutottak, hogy a transzdermális tapaszok szakmailag indokolatlan túlreprezentáltsága jellemzi kábító fájdalomcsillapítók magyarországi forgalmát. A rövid hatású ópiátok hiányáért minden piaci szereplő felelős, az irányító hatóságok piaci viselkedésére a passzivitás jellemző. Aktív egészségpolitikai támogatásra van szükség annak érdekében, hogy megteremtsék a gyógyszergyártók gazdasági érdekeltségét, és megfelelő ellátáshoz jussanak a daganatos betegek. Dr. Révész János, a B.A.Z. Megyei Kórház Sugárterápiás és Klinikai Onkológiai Intézetének főorvosa a petefészekrákos betegek onkológiai ellátásának problémáit vázolta. Mint elmondta, hazánkban a betegség incidenciája stagnál, a petefészekrákos esetek háromnegyedét késői stádiumban fedezik fel, amelynek gyógykezelése kiterjesztett sebészi beavatkozást igényel. Előadásában áttekintette a hazai ellátás hiányosságait, és ismertette azokat az alternatívákat, amelyek az ellátás minőségi paramétereinek javítását eredményezhetik. Ezek közül a legfontosabbak a nőgyógyászati szűrővizsgálat kiterjesztése, a veszélyeztetett populáció azonosítása és behívásos rendszerű szűrése. A konferencia egészségbiztosítás szekciójának első előadója, Bakacsi Gyula egyetemi docens a Semmelweis Egyetem EMK Msc programjának hat évfolyamában kitöltetett motivációs kérdőívek feldolgozása során nyert tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal. A Hunt-féle ún. „The Work Interest Schedule” kérdőívek megválaszolásából kiderült, hogy az egészségügyben egyidejűleg van jelen a legmagasabb rendű motivációk kielégítésére való törekvés és a munkával való elégedetlenséget mérséklő higiénés tényezők (pl. fizetés, szabályok, közvetlen munkafeltételek, státusz, munkatársi kapcsolatok) kielégítetlenségéből fakadó „morgás”. Ezt a jelenséget az előadó „motivált morgásként” aposztrofálta. Kitért arra is, hogy a vezetők milyen dilemmákkal szembesülnek, ha ösztönözni kívánják a munkatársakat. Dr. Kövi Rita, az ELTE oktatója a fekvőbeteg szakellátás elmúlt hét évben lezajlott struktúraátalakításának, az ágyszám 30 százalékos csökkentésének a járóbeteg szakellátásra gyakorolt hatását vizsgáló tanulmányt ismertette. Az elemzésből kiviláglik, hogy a fekvőbeteg aktív ágyak csökkenése ellenére nem terelődött át a betegforgalom a IME XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. SZEPTEMBER 47 EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN közfinanszírozott járóbeteg ellátásba. A fekvőbeteg ellátásban a nagyarányú ágyszám-csökkentéssel érintett szakmákban – bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, reumatológia – az esetszám is csökkent, egyedül a szemészet terén emelkedett kismértékben. Ebből következik, hogy az ágyszámcsökkentéssel többnyire felesleges ágyakat szüntettek meg. Alapvetően azonban nem átterelődés figyelhető meg, hanem egyes szakmák zsugorodása, más szakmák térnyerése, és a járóbeteg szakellátás összességében csökkenő esetszámot mutat. Nagy Júlia (OEP Stratégiai Elemzési Főosztály) ismertette azt a speciális case-mix típusú osztályozási és finanszírozási rendszert, amelyet az OEP a szakmával együttműködve az általuk kidolgozott Rehabilitációs Ellátási Programokra fejlesztett ki. A finanszírozás tervezett rendszere követi a rehabilitációs ellátási utat, lehetőséget termet az ellátás minőségének ellenőrzésére, az ellátás indokoltságának és eredményességének vizsgálatára, arányos mértékű díjazásra. A megoldásban új elem az ellátási programok megfelelőségének és megvalósulásának figyelembe vétele a finanszírozási díj meghatározásában. A fejlesztési program komplex rendszert alkot, amelynek része az elszámoláshoz szükséges új adatszolgáltatási rendszer kialakítása, besorolási rendszer elkészítése, költségszámítások elvégzése, ellátási igények értékelése és a TEK meghatározása. A rendszer anyagának 0.0 verziója elkészült, a soron következő lépés a bevezetés előkészítése lesz. Csákvári Tímea, a PTE Egészségtudományi Karának szakoktatója az aktív fekvőbeteg-szakellátás hatékonyságának mérési lehetőségeiről szólva elmondta: a TVK, mint a betegellátásnak határt szabó intézkedés nem javított a két hatékonysági értéken, viszont a kapacitáscsökkentés valamelyest javított a mérethatékonyságon. A magyarországi ellátórendszernek a kórházak számának és funkciójának átgondolására, illetve az egyes intézetek méretének növelésére érdemes hangsúlyt fektetnie. Dr. Bacskai Miklós, a Healthware Tanácsadó Kft. ügyvezetője és üzletfejlesztési igazgatója a „Big Data” módszernek az egészség-gazdaságtani elemzésekben betöltött jelentőségét elemezte. Rámutatott, hogy az egészségügyben keletkező hatalmas információmennyiség lehetőséget ad a gazdasági értékelések továbbfejlesztéséhez mind a gyógyszerek, mind az egészségügyi szolgáltatások terén. A „Big Data” felhasználásával, a célzott terápiák gyors értékelésével, a hiányzó evidenciák részleges pótlásával és bővítésével elősegíthető az új technológiák és készítmények elterjedése. A klinikai és betegoldali információk felhasználásával többcélú kutatás és fejlesztési adatbázis alakítható ki, ami igény szerint célzott kérdőíves, speciális eszközös, telemedicina alapú adatgyűjtésekkel modulárisan bővíthető. Az előzetes egészség-gazdaságtani értékelések és modellezések hozzájárulhatnak a gyorsabb piaceléréshez és a támogatott státusz eléréséhez. Mindez nagymértékben hozzájárulhat a területhez tartozó beteg- és betegségregiszterek felállításához, illetve a speciális diagnosztikumokat igénylő, nagy értékű, személyre szabott terápiák elérhető- 48 IME XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. SZEPTEMBER ségét segítő befogadási és támogatáspolitikai szabályok kialakításához. Komáromi Tamás, a Healthware Tanácsadó Kft. Egészségfinanszírozási üzletágának vezetője a hazai generikus program, szűkebb értelemben véve a fixesítési rendszer egy olyan externális hatására hívta fel a figyelmet, amely hosszabb távon minden érintett szereplő számára újabb kihívásokat jelenthet. Mint elmondta, a generikus program eredményeképpen folyamatosan erodálódó árakból, a fixestésből eredő delistázódási szabályokból és egyéb, a támogatotti státusszal együtt járó kötöttségekből fakadóan egyre több szegmensben figyelhető meg, hogy a forgalom számottevő része azonos hatóanyag tartalmú, de nem támogatott termékekre terelődik át. A jelenlegi szabályok szerint adott lehetőség teret biztosít a gyógyszerforgalmazó cégeknek a támogatott körből kikerülő készítmény további étékesítésére és termékkínálat fenntartására. A felsorolt előnyökön túl ugyanakkor számos rizikófaktort gerjeszt a jelenség. Példák bemutatásával számszerűsítette a jelenség mértékét, összegezte a felmerülő kockázatokat, és javaslatokat fogalmazott meg a probléma megfelelő kezelésére. Dr. Huszti Zoltán, a GYEMSZI Technológia-értékelő Főosztályának csoportvezetője az arthritis psoriatica (PsA) kezelésében alkalmazott ustekinumab és TNF-alfa készítmények relatív hatásosságát és biztonságosságát összehasonlító vizsgálatok ún. Frequentist módszerrel végzett metaanalízisét ismertette. Hét klinikai vizsgálat eredményeinek összevetéséből az tűnt ki, hogy az első vonalbeli támogatott anti-TNF-alfa biológiai terápia hatásosabb kezelés a PsA indikációban, mint az ustekinumab. Az IME-META VIII. Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia az eddigi hagyományoknak megfelelően kerekasztal-vitával zárult. A kerekasztal beszélgetés fő témája idén az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés speciális szempontja, a váró- és betegbefogadási listák alakulása volt. A meghívott résztvevők a szemészet és az ortopédia kiemelt, programozható műtétei kapcsán kialakult várólisták helyzetét vitatták meg. Felvezető előadást tartott Dr. Tótth Árpád, az Észak-Norvég Regionális Egészségügyi Hatóság tanácsadója, aki az észak-norvégiai regionális várólisták monitorizálásában alkalmazott új elemző módszert mutatta be. Mint elmondta, a várólistaadatok rendszeres és tudatos elemzése nélkülözhetetlen az ellátások területi szervezése, finomhangolása során. Segítségével garantálható, hogy a lakosok ne csak térben, hanem időben is egyenlő eséllyel férhessenek hozzá a szükséges és indokolt ellátásokhoz. A kerekasztal körül az ortopédia szakma részéről Prof. Tóth Kálmán, az SZTE Ortopédiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára, a szemészet részéről Dr. Gombos Katalin, a Szent János Kórház Szemészeti Osztályának főorvosa foglalt helyet. A vita során Dr. Pásztélyi Zsolt (elnök, Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség) a járóbeteg szakellátási intézetek álláspontját jelenítette meg. Boromisza Piroska