IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása

Absztrakt:

Annak ellenére, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján a járóbeteg szakellátás mind orvos szakmai, mind ellátás szervezési szempontból jelentős előnyöket hordoz, a magyarországi járóbeteg szakellátás helyzetében a deklarált szakmapolitikai célok ellenére nem történt jelentős pozitív irányú változás. Húsz éve ugyanazokról a problémákról tudunk beszámolni. Dacára a kórházak egyre fokozódó veszteségeinek, továbbra is a drága és betegbiztonság szempontjából kockázatosabb fekvőbeteg ellátás kapott fejlesztési prioritást. A motiváló tényezők (finanszírozás, betegút szervezés) ösztönözhetnék a struktúramódosítást, mely nem csak a betegeknek segítene, de a kórházak finanszírozási gondjait is enyhítené. Ennek ellenére nem láthatóak továbbra sem az ez irányú rendszerszerű szabályozás körvonalai. A tapasztalatok megmutatták, hogy közelebb kell vinni a betegellátáshoz a döntéshozatalt ahhoz, hogy a döntések felgyorsuljanak és újra megfelelő rugalmassággal alkalmazkodjon az intézményrendszer.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Molnár Attila
Tartalom IME Szerkesztőség
Meg kell felelnünk a kor kihívásainak - Interjú Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkárral Boromisza Piroska
Alzheimer Világjelentés 2014 I rész IME Szerkesztőség
Csak egészség legyen! – De hozzá milyen egészségügy? Dr. Lantos Zoltán
Alzheimer Világjelentés 2014 II. rész IME Szerkesztőség
Egészségügyi magánellátás lehetősége és szerepe a közszolgáltatóknál Dr. Tamás László János
Mi lesz veled MEES? Az MSZ EN 15224:2013 Egészségügyi szolgáltatások. Seres Judit, Guba Tamás
Informatikai akvizíció IME Szerkesztőség
Magyarország ismét régiós gyógyszeripari logisztikai központ lesz IME Szerkesztőség
A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Medicina Előadói díj Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Járóbeteg Szakellátási Kongresszus Balatonfüreden IME Szerkesztőség
Köszöntő Dr. Kovács Gábor
Fókuszban a tüdőgyógyászat - Interjú Dr. Kovács Gáborral Boromisza Piroska
Alzheimer Világjelentés 2014 III rész Boromisza Piroska
Az „Éljen 140/90 alatt!” Program 8 éve 2005-2013, a szervezeti felépítés oldaláról Prof. Dr. Kékes Ede, Dr. habil. Kiss István
Áttörés a figyelemhiányos-hiperaktív gyermekek kezelésében IME Szerkesztőség
Magyar Orvostudományi Napok (2014. november 5-7.) IME Szerkesztőség
Non-invazív prenatális tesztek: Állásfoglalást adott ki a Magyar Humángenetikai Társaság Boromisza Piroska
XV. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia (2014. november 12.) IME Szerkesztőség
IME-META VIII. Országos Egészség-Gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Összefoglaló II. Boromisza Piroska
Telemedicina megoldások az Uzsoki Utcai Kórházban Miletics Pál, Dr. Ficzere Andrea
Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Dr. Fekete Mátyás, Dr. Vásárhelyi Barna, Dr. Debreczeni Lóránd
A demencia és az idősödő népesség „ketyegő időzített bomba” világszerte – nemzetközi helyzet IME Szerkesztőség
Multinacionális biotechnológiai cég – magyar középvállalkozás stratégiai együttműködése Roche – 77 Elektronika partnerség Dr. Hodossy Lajos Tamás
Nemzeti Egészségügyi Informatika (e-Egészségügy) – Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztési projekt helyzetjelentése Heiling-Koltai Beáta, Piti Attila
A demencia és az idősödő népesség „ketyegő időzített bomba” világszerte – nemzetközi helyzet II. rész IME Szerkesztőség

MENEDZSMENT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása HELYZETÉRTÉKELÉS Annak ellenére, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján a járóbeteg szakellátás mind orvos szakmai, mind ellátás szervezési szempontból jelentős előnyöket hordoz, a magyarországi járóbeteg szakellátás helyzetében a deklarált szakmapolitikai célok ellenére nem történt jelentős pozitív irányú változás. Húsz éve ugyanazokról a problémákról tudunk beszámolni. Dacára a kórházak egyre fokozódó veszteségeinek, továbbra is a drága és betegbiztonság szempontjából kockázatosabb fekvőbeteg ellátás kapott fejlesztési prioritást. A motiváló tényezők (finanszírozás, betegút szervezés) ösztönözhetnék a struktúramódosítást, mely nem csak a betegeknek segítene, de a kórházak finanszírozási gondjait is enyhítené. Ennek ellenére nem láthatóak továbbra sem az ez irányú rendszerszerű szabályozás körvonalai. A tapasztalatok megmutatták, hogy közelebb kell vinni a betegellátáshoz a döntéshozatalt ahhoz, hogy a döntések felgyorsuljanak és újra megfelelő rugalmassággal alkalmazkodjon az intézményrendszer. A mai finanszírozási rendszer a jól működő és önálló járóbeteg szakellátó intézményeket bünteti, mert kimaradnak az alkalmi többletforrás juttatásokból a tartozást felhalmozókkal szemben. Hiába teljesítik több mint 130%-ra a szakellátás TVK-t és 100% felett az egynapos TVK lehetőségüket a járóbeteg intézmények, nem kapnak több TVK-t, finanszírozást, miközben máshol nem használják ki a megkapott lehetőségeket. Örömteli pozitívum, hogy kezdeményezésünkkel összhangban 2014-ben a degressziós finanszírozást az előző évi szintre (100 és 120% között) állították vissza, mely levegőhöz juttatta a járó szolgáltatókat. A döntések lakosság közelben tartása miatt fontos volt, hogy az önkormányzatok elsöprő többséggel a járóbeteg szakrendelőik megtartása mellett döntöttek. Meggyőződésünk, hogy az önkormányzatok feladataként a lakosság közeli ellátást nem csak az alapellátásban, hanem a járóbeteg szakellátásban is célszerű biztosítani. A járóbeteg-szakellátás is már évek óta forráshiánynyal küzd, 2009 óta nem volt alapdíj emelés, s ezáltal reálértékben a finanszírozás romlott. Az elmúlt 5 év inflációjának visszapótlására mindenképpen szükség van az alapdíjak emelésével. A MAGYAR JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI SZÖVETSÉG 12 PONTJA 1.) Mindenképp szükséges a finanszírozás áttekintését követő emelés, korrekció, melyet gazdasági szakemberek számítása 1,95 Ft/pont-ra javasol módosítani. A jelenlegi 1,5 26 IME XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. SZEPTEMBER 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) Ft/pont alapdíj a túlteljesítések miatt ténylegesen kevesebb, mint 1,3 Ft/pont finanszírozást jelent. Az intézmények működési engedélyében meghatározott feladatok ellátásához szükséges források elégtelensége miatt is nő a várakozási idő, ezzel a magánfinanszírozott ellátás felé tolva azokat a betegeket, akiknek anyagi lehetőségei ezt megengedik. A jól működő intézetek továbbra is rendre hátrányba kerülnek a kiegészítő finanszírozásban, és nincsenek valódi ösztönzők az egyensúlyi működés irányába. Az önálló járóbeteg szakellátók most is teljesen kimaradtak a nyáron juttatott pótlólagos forrásbiztosításból. Javasoljuk, hogy a független járóbeteg szakellátók is részesüljenek a közös szakellátási kassza maradvány- és többletforrásainak elosztásából, hiszen nem lehet cél, hogy szintén adósságokat halmozzanak fel, ha többletforrásokhoz akarnak jutni. Ma Magyarországon hibás finanszírozási ösztönzők hatására a betegek jelentős hányada magasabb ellátási szinten kerül ellátásra, mint az szakmailag indokolt lenne. Mindez éves szinten a szűkös egészségügyi finanszírozást több tíz milliárdos nagyságrendű felesleges kiadással terheli. A fekvő ellátásokat kiváltó járóbeteg szakellátások előtérbe helyezése, a motiváló tényezők (finanszírozás) helyes irányba állítása ösztönözné a struktúraváltást, és az alacsonyabb költségszintű ellátás a felszabaduló források révén segítené a kórházak működését, csökkentené a várólistákat, s javítaná az egészségügyi ellátás társadalmi elfogadottságát. Annak érdekében, hogy az integrált intézményekben, kórházakban minél nagyobb számban a szükséges és lehetséges beavatkozásokat egynapos és járóbeteg ellátásként végezzék, a finanszírozási ösztönzőkön kívül a járóbeteg ellátást önálló vezetéssel, részleges gazdasági önállósággal javasoljuk működtetni. A járó-fekvő ellátásban egyaránt elvégezhető beavatkozásokat (a szövődményes esetek kivételével) minél nagyobb számban csak járó szakellátásban lehessen végezni. Továbbra is döntést igényel az egynapos sebészet, a kúraszerű ellátások olyan finanszírozása, amely ösztönzi ezen ellátási formáknak a járóbeteg-szakellátásban minél nagyobb számban történő nyújtását. Ezzel a drága és a betegek számára esetleg veszélyeket hordozó fekvőbeteg ellátás helyett az olcsóbb, biztonságosabb járóbeteg szakellátásban és egynapos sebészetben lehetne a betegeket gyógyítani. Az egynapos ellátás TVK bővítése jelentős megtakarítást jelentene az ellátó rendszer más területein. A labor TVK-kat a feladatok és szükségletek változása alapján a valós és indokolt szükségletekhez kell igazítani, a valós költségek szerint korrigálni. Lehetetlen, hogy a kiosztott labor TVK több mint háromszorosát kell havonta teljesítenie az intézményeknek, mely nagy része tőlük függetlenül, általunk befolyásolhatatlanul keletkezik! A kötele- MENEDZSMENT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ző háziorvosi szűrések és a bevezetett indikátorrendszer miatt megnövekedett labor beutalások, valamint a kórházi műtétek előtti kivizsgálások miatt jelentkező többlet igényt is finanszírozni kell. 7.) Az alapellátás erősítése, a szakmai kompetenciáik bővítése során szorosabb együttműködést kell kialakítani a járóbeteg szakellátással. Az alapellátókat is egységes módszertanú informatikai és kontrolling rendszerekhez kell illeszteni, mely révén az indokolatlanul ismételt vizsgálatokat meg lehet szüntetni, mely komoly megtakarításokkal járna, s az információhoz jutást és a betegellátás biztonságát is egyidejűleg javítani tudná. 8.) A szakmai kódrendszer karbantartása, revíziója sem halasztható tovább. A járóbeteg ellátás kódrendszerét ki kell egészíteni a befogadásra váró beavatkozásokkal. A kódkarbantartás azért is fontos, mert jelenleg egyes szakmák csak veszteségesen működtethetők, ez az adott szakma devalválódásával jár, amelyet a kiegyensúlyozott orvosi és szakdolgozói team munka érdekében el kell kerülni. 9.) Javasolt változtatás, bevétel növelési lehetőségként igénylik a járóbeteg szakellátók, hogy ha a beteg nem a területi, hanem a területen kívüli szakrendelőt választja, az általa co-payment-tel igénybe vett szolgáltatás ellenértéke az intézménynél maradhasson (azaz az OEP finanszírozást ne csökkentse!). Ugyancsak szélesíteni kell az OEP finanszí- rozáson kívüli legális bevételi lehetőségeket (extra igények teljesítése stb.). 10.) Jelentős és fontos lépésnek tartjuk a béremelést, melynek további folytatása és a belátható életpálya lehetősége szükséges ahhoz, hogy szakembereink itthon maradjanak. A szakember utánpótlás biztosítása érdekében a rezidensképzésben a járóbeteg ellátás a képzésbe beépítetten vehessen részt (hasonlóan, mint az alapellátásnál). 11.) Mivel a járóbeteg szakellátásban egyre több munkatárs vállalkozásban látja el a feladatot, ők is igényelnék a finanszírozás emelést, melyet csak az alapdíj-emelésből lehetne megvalósítani. Nélkülük sok helyen az ellátás ellehetetlenülne. 12.) A technikai haladás miatt már sokkal több tevékenység lenne ellátható biztonságosan és költséghatékonyan a járóbeteg ellátásban. Ennek kommunikációja szükséges lenne az ágazati vezetés részéről is, hogy a betegek bizalommal forduljanak komolyabb ellátást igénylő esetekben is a járóbeteg szakellátáshoz, és az ellátásban résztvevő számára életpálya-perspektíva lehessen a járóbeteg szakellátás. Balatonfüred, 2014. szeptember 11. A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség Közgyűlése Medicina Előadói díj A MEDICINA 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöksége a XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia zárónapján 2. alkalommal adta át a Medicina 2000 Előadói díjat. A díj megalapításával a Szövetség elnökségének szándéka az volt, hogy támogassa a járóbeteg szakellátás fejlődését megalapozó módszertani tevékenységet, illetve a minél érdekesebb, tartalmasabb előadások jelenjenek meg az éves konferencián. A konferencia előadóit az elnökség tagjaiból álló Bíráló Bizottság a következő szempontok szerint minősíti: az előadás legyen átfogó, általános jellegű, foglalkozzon a járóbeteg szakellátás, egynapos ellátás, szervezésével, minőségének, megfelelőségével, javításával, tartalmazzon saját munkát. Előny, ha több intézményre kiterjedő, összehasonlító tanulmányról van szó, mintaértékű információt nyújt, általános, átfogó. A Bíráló Bizottság értékelése és a konferencián résztvevők szavazatai alapján 2014. évben a díjat Dr. Csupor Emőke budapesti endokrinológus, belgyógyász, háziorvos nyerte el „D vitamin a gyakorlatban endokrinológus-háziorvos szemével” c. előadásával. Az előadás szemléletes dokumentációval mutatta be a D vitamin jelentőségét, és értékelte annak a különböző betegségek kezelésben rejlő lehetőségeit. A Bíráló Bizottság döntését az előadásnak a saját munkát és adatfeldolgozást is tartalmazó, átfogó jellege miatt hozta meg, a járóbeteg ellátásban való felhasználása újdonságokat tartalmaz, nagy a prevenciós és terápiás jelentősége. Az előadó lelkesítő, magával ragadó előadásmódja, sugárzó elhivatottsága, a hallgatóság telefonos szavazása és az előadás végén hangos tetszésnyilvánítása is hozzájárult a díj odaítéléséhez. A Díjjal járó elismerés: bruttó 150 000 Ft, amelynek közterheit a Szövetség állja. Az első öt közé a következő előadók kerültek, sorrendben: 2. Dr. Kiss Marianna (XVI. Ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata): Integrált HR – beteg előjegyzési – CRM rendszer lehetőségei és előnyei a járóbeteg szakellátásban 3. Dr. Hertzka Péter (Budapest XIII. ker. Eü. Szolgálat): Orvos, csontkovács, fájdalom szindróma. 4. Szabóné Juhász Julianna M.Sc (MESZK Budapest): Tények-tévhitek a D-vitamin ismereteinkről 5. Cseszkó Géza (Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger): Diagnosztikai keretek kialakítása a Markhot Ferenc Kórházban Gratulálunk a díjazottnak, és köszönjük a konferencia többi előadójának is a színvonalas előadásokat. A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöksége IME XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. SZEPTEMBER 27