IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

Gondolatok a magyar egészségügy rendszerváltozás utáni finanszírozásáról

  • Cikk címe: Gondolatok a magyar egészségügy rendszerváltozás utáni finanszírozásáról
  • Szerzők: Dr. Kovács Árpád
  • Intézmények: Költségvetési Tanács
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 1
  • Hónap: január-február
  • Oldal: 6-17
  • Terjedelem: 12
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: HELYZETÉRTÉKELÉS

Absztrakt:

A cikk a magyar államháztartás egyensúlya szemszögéből az állami egészségügyi ellátások finanszírozását, a rendszer működőképességének 1990 és 2017 közötti biztosítását tekinti át, költségvetési összefüggéseit pedig az utóbbi 10 évben tárgyalja részletesebben. A költségvetési kapcsolatok bemutatása során abból indul ki, hogy a Magyar Állam a közösségi, újabban és kisebb részben a magántőke forrásaiból kiépített egészségügyi kapacitásokat az államháztartás rendszeréhez tartozó egészségbiztosítás forrásaiból „megvásárolja”, így gondoskodva az ellátásról. Ezen a finanszírozási elven működő rendszer még vázlatos, táblázatokkal, ábrákkal alátámasztott ismertetése sem kerülheti el, hogy a honi egészségügyi ellátások körébe közvetlenül tartozó társadalmi szolgáltatások működtetésének makro-szintű pénzügyi összefüggéseit társadalmi-gazdasági kontextusban kísérelje meg tárgyalni. A dolgozat felvázolja a rendszerváltozás utáni államháztartási feltételek alakulását, a pénzügyi döntések „mozgásterét”, „hatókörét”, mindemellett jelzi a – mára az összes egészségügyi működési kiadás több mint harmadát kitevő – magánfinanszírozás térhódítását.

Angol absztrakt:

The article reviews public health services’ financing from the aspect of public finance balance and the ensuring of the feasibility of the system in the period of 1990 and 2017 while it examines more in detail the fiscal relations of the issue in the course of the last 10 years. When introducing the fiscal relations I assume that the Hungarian State „purchases” healthcare capacities from the resources of health insurance that is related to the public finance system and that originally was created by using community sources and – more recently and to a lesser degree – by private capital sources, thus taking care of healthcare. Even describing a system func - tioning on the basis of this financing principle with sketchy tables and figures cannot avoid the attempt to discuss the macro-level financial relations of social services belonging directly to the range of healthcare in a social-economic context. The paper outlines the trend of public finance conditions following the change of regime, the „discretion” and „scope” of financial de cisions. Apart from these it also demonstrates the expansion of private financing that, by today, represents more than a third of the total operational healthcare expenditures.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide