IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beköszöntő - Semmelweis emlékév – 200 éve született Semmelweis Ignác

  • Cikk címe: Beköszöntő - Semmelweis emlékév – 200 éve született Semmelweis Ignác
  • Szerzők: Dr. Rosivall László
  • Intézmények: Semmelweis Emlékbizottság
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 1
  • Hónap: január-február
  • Oldal: 4-5
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA

Absztrakt:

200 éve született Semmelweis Ignác (1818-1865), az orvostudományok és a sebészet doktora, szülészmester, a Pesti Királyi Magyar Tudományegyetemen az elméleti és gyakorlati szülészet nyilvános, rendes tanára, aki legyőzte a kórt, de nem győzte meg a kort...

Cikk Író(k) Státusz
Tartalom IME Szerkesztőség
Beköszöntő - Semmelweis emlékév – 200 éve született Semmelweis Ignác Dr. Rosivall László
IME Semmelweis emlékév Publikációs Díj 2018 Pályázati felhívás Tamás Éva
Gondolatok a magyar egészségügy rendszerváltozás utáni finanszírozásáról Dr. Kovács Árpád
Új ritka betegség gyógyszer a láthatáron Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége
Lendületet vett az EBP Haiman Éva
Átadták a második Anyák házát! IME Szerkesztőség
Az IME XVII. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferenciáról jelentjük - I rész “Egészségpolitika és intézményi menedzsment” IME Szerkesztőség
Csakis a színtiszta igazat – Nozokomiális fertőzések Dr. Barcs István
Érkezik a januári bérkülönbözet az egészségügyi szakdolgozók számára Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
Egyházi struktúra és finanszírozás az egészségügyben Magyarországon Dr. Reiter József
Életmentő készüléket kapott a budaörsi sürgősségi kocsi Budaörsi Egészségügyi Központ
Húsz éves az Orvostechnikai Szövetség - Interjú Hornyák Lászlóval, a Szövetség társelnökével Boromisza Piroska
VII. IME Infekciókontroll Továbbképzés és konferencia (2018 október 17-18. csütörtök-péntek) IME Szerkesztőség
Managing construction risk of hospital development in the 21th century Matthew Custance
Az IME XVII. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferenciáról jelentjük - II. rész: Kontrolling-vezetői eszköztár IME Szerkesztőség
Meghatározzák a leggyakoribb magyarországi daganatos betegségekre jellemző onkogenetikai eltéréseket a hatékonyabb terápia alkalmazásához Semmelweis Egyetem
Cél az eredmények hosszú távú megőrzése - Beszélgetés Prof. Dr. Tóth Kálmánnal, a Magyar Kardiológusok Társasága elnökével Boromisza Piroska
Beköszöntő Útjára indul a Hematológiai Rovat Prof. Dr. Gadó Klára
Határtalan lehetőségek… Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége
A pszichiátriai szakma javaslatai a szakmapolitika felé, az egészségi állapot javítása céljából Dr. Németh Attila
A molekulától a lélekig - Interjú Dr. Purebl Györggyel, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével Boromisza Piroska
Egészségügyi infokommunikáció 2018 egy háziorvos szemével Dr. Rosta László
IME XVII. Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia (2018 május 17. hétfő) IME Szerkesztőség
Az IME XVII. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferenciáról jelentjük - III. rész: Az EESZT első 1 hónapja IME Szerkesztőség
A tradicionálisan jó elméleti oktatás szintjére kell emelnünk a gyakorlati képzést - Interjú Prof. Merkely Bélával, a Semmelweis Egyetem rektorjelöltjével Haiman Éva

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Rosivall László Intézmény: Semmelweis Emlékbizottság
EGÉSZSÉGPOLITIKA Beköszöntő „Tanításom arra való, hogy az orvosi tudomány tanítói terjesszék, hogy az orvosló és ápoló személyek az utolsó falusi borbélyig, az utolsó falusi bábáig szerinte cselekedjenek; tanításom arra való, hogy elriasszam a szülőházak rémét, hogy megmentsem a feleséget a férj, az anyát a gyermeke számára.” Semmelweis, 1861 200 éve született Semmelweis Ignác (1818-1865), az orvostudományok és a sebészet doktora, szülészmester, a Pesti Királyi Magyar Tudományegyetemen az elméleti és gyakorlati szülészet nyilvános, rendes tanára, aki legyőzte a kórt, de nem győzte meg a kort... A Kormány a Semmelweis Emlékbizottság kérésére 2018-at, Semmelweis születésének 200. évfordulóját Emlékévvé nyilvánította; Áder János, a Magyar Köztársaság elnöke pedig elvállata a fővédnökséget. Egyetemünk valamennyi polgárát kérem, hogy átérezve e lehetőség nagyszerűségét, segítse a méltó megemlékezések megvalósulását, hozzájárulva ezzel a nemzetközileg legjobban ismert magyar orvos munkássága és élete, illetve annak tanulságai minél szélesebb körű terjesztéséhez és megértetéséhez. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO, 1945) Semmelweis halálának 100. évfordulóját, az 1965-ös évet Semmelweis-emlékévvé nyilvánította. 2014-ben pedig Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseinek 1847 és 1861 közötti, nyomtatásban megjelent dokumentumai a világemlékezet részévé váltak, mert felkerültek – az emberiség történelmét meghatározó sok ezer dokumentum mellé – az UNESCO Világemlékezet Listájára. A 2015-ös évet, Semmelweis halálának 150. évfordulóját pedig az UNESCO felvette azon évfordulók közé, melyeket a szervezet megünneplésre méltónak talál. Az idei emlékévben számos tudományos ülésre, ünnepségre, emlékkönyv kiadására kerül sor. A díszkötésű, lemezveretes, Semmelweis arcképpel megjelenő könyv megismerteti majd az olvasót a Semmelweis-család történetével a XVIII. századtól napjainkig, de olyan történetekről, eseményekről is beszámol, amelyek eddig soha nem kerültek publikálásra. Bemutatja a különleges élet főbb eseményeit, a felfedezést, annak minden hasznos következményével. Megpróbálja az olvasó számára feltárni és érthetővé tenni a különböző országok, iskolák szinte máig érthetetlen reakcióit, és ezek okát megtalálni. Elemzi Semmelweis személyiségét és halálának körülményeit. Számos ma élő magyar és külföldi szakember írja le vallomását, ismerteti gondolatait. A szobrász a szobor készítésével kapcsolatos élményéről számol be, könyvének fordítója a fordítás nehézségeiről beszél, míg az amerikai zeneszerző arról ír, hogy mit jelent számára Semmelweis. A könyvből az is megtudható, hogyan indult el és érkezett meg 2015-ben bronzba öntve Teheránba, hogy sok bonyodalom után végül Orbán Viktor leleplezhesse a nagysikerű alkotást és megindulhasson a legendává válás, miközben számos hazánkban végzett, magyarul is beszélő fiatal iráni orvos is felkeresi időről-időre. A könyv magyar kiadása július 5-én a Magyar Tudományos Akadémia és a Semmelweis Egyetem közös, Áder János részvételével megrendezendő ünnepi ülésére jelenik meg, az angol kiadás pedig ősszel, a tudomány hónapjában. A Magyar Posta emlékbélyeget, a Magyar Nemzeti Bank pedig emlékérmet ad ki. Sor kerül Ray Lustig amerikai kortárs zeneszerző Semmelweis című operájának, illetve Jens Bjørneboe világhírű író Semmelweis című drámájának (1958) bemutatására a Nemzeti Színházban. Semmelweis emlékére szoboravatásra kerül sor Egyetemünkön és a Semmelweis Bizottság javaslatára és segítségével előreláthatólag többek között Tokióban, Berlinben, Bostonban, Lundban, Mariborban, Komáromban, Prágában, Marosvásárhelyen. A középiskolákban a budapesti orvostanhallgatók segítségével négyfordulós Semmelweis tanulmányi versenyen vehetnek részt a diákok. Az Alumni és a Baráti Kör részvételével vezetett emléksétákra és futásra is sor kerül. Szabadon választható tantárgyként, illetve PhD kurzusként az ország legnevesebb Semmelweis-szakértői részvételével februárban magyar és angol nyelven kurzus indul, melyen az egyetemünkön kívüli résztvevőket is szívesen látunk. Semmelweis élettörténetének, tanainak és azok sorsának megismerése és megértése minden orvos-egészségügyi szakember számára elengedhetetlen emberi és szakmai kötelesség. Semmelweis életét szentelte a gyermekágyi láz megértésének, megelőzésének, mert nap mint nap fájdalmasan tapasztalta, és szigorú statisztikáiból világosan látta, hogy a kórházba, orvosok kezébe kerülő szülőnők életkilátásai sokkal rosszabbak, mint az otthon szülőké. Talán a sors fintora, hogy miközben a betegség okát kutatta, valószínűleg még a kollégáinál is több szülőnő halálát okozta. Az életében ért sok támadás, tudatos és tudattalan félreértés és sok-sok év múltán mára egyre többen és többet foglalkoznak a világon Semmelweisszel; könyvek, drámák, filmek szólnak róla, hol több, hol kevesebb igazságtartalommal. Mi, az utókor, sokat köszönhetünk munkásságának, küzdelmének. Ezért kötelességünk tiszta szívvel, őszinte elisme- 4 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2018. JANUÁR-FEBRUÁR EGÉSZSÉGPOLITIKA réssel, büszkén hirdetni igazságát, és megértve elkötelezettségét, folytatni a harcot, hogy egyre kevésbé fordulhasson elő, hogy a betegségével kórházba kerülő rosszabban járhasson, mint az otthon maradó. Semmelweis kitartó kutatómunkája, klinikai statisztikai adatok tudományos igényű analízise, állatkísérletei meghozták gyümölcsüket, a rettegett gyermekágyi láz okának felismerését és megelőzési lehetőségét. „Nemcsak a gyermekágyi láz igazi okát fedezte fel, hanem megalkotta és bevezette a szülészeti gyakorlatban az antiszeptikus profilaxist, de ugyanakkor lerakta a mai sebészet alapját, az aszepszist is, amelynek elve és gyakorlata így a gyermekágyi láz kóroktanának felfedezéséből alakult ki, és Semmelweis zseniális elgondolásában gyökerezik. A bakteriológia felfedezései, Lister, Pasteur és Koch műve csak tudományos bizonyítékát adták Semmelweis intuitív megállapításainak”. Semmelweis kétségtelenül a klinikai kórélettani kutatások úttörője, akinek a kortársai támadásaitól elszenvedett, sokszor félreértéseken alapuló keserűségek jóvátételeként az utókor megadta és megadja a kijáró, méltó tiszteletet. Az anyák megmentője nemzetünk egyik büszkesége, mindnyájunk példaképe. Nemcsak hazánkban, de az egész világon elismerik munkásságát. Rövid, tragikus, de sikeres életének eredménye, üzenete örök érvényű. Semmelweis Ignác alakját Chicagóban is megörökítették, a világ tíz legnagyobb orvosa között, Louis Pasteur és Wilhelm Conrad Röntgen szobrainak társaságában. Az utóbbi időben, különösen az angolszász területen – új kifejezés a „Semmelweis-reflex” – jelent meg, és kezdett terjedni. Ez nem orvosi jelenséget ír le, hanem annak kifejezője, amikor a szakemberek, vagy a társadalom jelentős felismeréseket, felfedezéseket, tényeket automatikusan, vizsgálat és indoklás nélkül, szinte reflexszerűen elutasít. A jelenség ma sem ritka, illetve nem kevésbé ártalmas! Dr. Rosivall László egyetemi tanár a Semmelweis Emlékbizottság elnöke Az IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy – az egészségügyi vezetők szaklapja immár több, mint 15 éve fórumot biztosít az egészségügyi ellátás szervezésével, irányításával foglalkozó szakembereknek. A témában legfontosabb aktuális témákat közreadja, az esetleges szakmai vitáknak teret nyit. A tudományos folyóirat tartalmával és konferenciáival hozzájárul az egészségügyi menedzsment, a képalkotás és az informatika peer reveiwed ismeretanyagának közreadásához. Lapunk alapvető célja és filozófiája kezdetektől fogva az, hogy bemutassa az ágazatban jelentkező új trendeket, ellátás-szervezési technikákat, finanszírozási, informatikai megoldásokat, korszerű orvos-technológiai eljárásokat és fejlesztéseket és mindazon újdonságokat a betegellátás teljes vertikumában, melyek segíthetik az intézmények vezetőit mindennapi, illetve a stratégiai, hosszabb távú döntéseik meghozatalában. Interdiszciplináris Magyar Egészségügy IME Semmelweis emlékév Publikációs Díj 2018 Pályázati felhívás Journal of Hungarian Interdisciplinary Medicine Szerkesztőségünk a Semmelweis Emlékév tiszteletére 2018-ra publikációs pályázatot hirdet. A publikációs díj átadására 2018 októberében, a lapunk által szervezett VII. Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencián kerül sor a Szerkesztőbizottság által legjobbnak ítélt, a folyóiratban megjelent közlemény szerzőinek. Az IME Publikációs Díj odaítélésének szempontjai 1. A publikáció Semmelweis Ignác szellemi örökségéhez illeszkedik. 2. A cikk a lap küldetésébe illeszkedik. 3. A szerzőknek szóló útmutatóban megfogalmazott szempontokat teljesíti. 4. Új megközelítést alkalmaz, amely jelentősen hozzájárul az IME tematikájába tartozó tudásanyag fejlődéséhez. 5. Megállapításai hazánkban jól alkalmazható következtetéseket tartalmaznak, hozzájárulnak a legjobb gyakorlat terjedéséhez. A Díjjal járó elismerés: 150 ezer Ft, amelynek járulékait a Larix Kiadó Kft. teljesíti. Dr. Pásztélyi Zsolt felelős szerkesztő IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY Tamás Éva lapigazgató XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2018. JANUÁR-FEBRUÁR Az egészségügyi vezetők szaklapja • Tudományos folyóirat Az orvosegyetemek doktori iskolái a lapot lektorált cikkeket közlő tudományos médiumnak elismerik. Lapunk az elmúlt 15 esztendő cikkeit illetően más médiumnál nem fellelhető módon rendelkezik publikusan, szabadon felhasználható internetes cikkarchívummal. 5