IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

Határtalan lehetőségek…

Absztrakt:

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége (RIROSZ) a Semmelweis Egyetemmel közösen 2018. február 24-én tartotta a Ritka Betegségek Világnapját.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
KLINIKUM HEMATOLÓGIA Beköszöntő Útjára indul a Hematológiai Rovat Az Interdiszciplináris Magyar Egészségügy folyóirat jellegéhez, a klinikumot érintő témájú cikkek egyre nagyobb számához szorosan kapcsolódik a hematológiai rovat indítása. Sok esetben azt gondolhatjuk, hogy a hematológiai betegségek a népesség kisebb hányadát érintik, s így kevéssé befolyásolják a népegészségügyi mutatókat. Pedig ez nem így van: különösen nagy jelentőségűek a tromboembóliás megbetegedések, amelyek a kardiovaszkuláris megbetegedésektől kezdve a szülészeti-nőgyógyászati betegségek nagy hányadának okozói, érintik a manuális szakmák tevékenységét, a belgyógyászati osztályok betegellátását egyaránt. Az átlagéletkor növekedése, a születéskor várható élettartam hosszabbodása növelik a tromboembóliás szövődmények kialakulásának kockázatát. A tromboembólia kialakulásának vizsgálata olyan megbetegedéseket is e témakörhöz köt, mint például a neurológiai, szemészeti betegségek bizonyos fajtái. Gyógykezelésükben több új gyógyszer is bevezetésre került, amelyek növelik a betegbiztonságot, egyszerűbbé teszik kezelést, a beteg számára kedvezőbb feltételeket teremtenek a gyógyszerszedés szükségességének elfogadása szempontjából. A fenti témakörön túlmenően, számos beteget érintenek olyan hematológiai jellegű megbetegedések, mint például a vérszegénység különböző fajtái, a trombocita szám rendellenességei, illetve a nemritkán észlelhető fehérvérsejt szám csökkenés. Az ilyen problémával küzdő betegek nehezen jutnak adekvát és definitív ellátáshoz, ennek hátterében sokszor az áll, hogy nem ismerik fel a hematológiai eltérés mögött álló, más diszciplínához köthető oki tényezőt. Különös jelentőséget ad ennek a témakörnek az, hogy több új készítmény hatékony alkalmazása vált lehetségessé egyes citopéniák kezelésében. A malignus hematológiai betegségek centrumokban történő korszerű ellátását nagymértékben segíti, ha a centrumok alatti szinteken tevékenykedő szakemberek naprakész tudással, szakszerű ellátásban részesítik az egyébként speciális gyógykezelés alatt álló betegeiket. Ide sorolhatók például a leukémiás betegek infekcióinak, különböző, akár kezeléssel összefüggő szövődményeinek ellátása. Megvan tehát a szakmai muníció az új rovat indításához! Következő lapszámainkban e témák közül igyekszünk a Tisztelt Olvasók érdeklődését minél inkább szolgáló cikkeket bemutatni, érzékeltetve a téma szervezési, gazdasági szempontjait is, szolgálva a magyar betegek gyógyulását, állapotuk karbantartását. Prof. Dr. Gadó Klára főiskolai tanár rovatvezető Határtalan lehetőségek… Ritka Betegségek Világnapja – 2018 A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége (RIROSZ) a Semmelweis Egyetemmel közösen 2018. február 24-én tartotta a Ritka Betegségek Világnapját. A Semmelweis Egyetem, mint az egyetlen kizárólag orvos- és egészségtudományi egyetem Magyarországon, a klasszikus feladatok – így a gyógyítás, kutatás és oktatás – mellett fontosnak tartja, hogy a társadalmi felelősségvállalás vonatkozásában is kiemelkedő szerepet töltsön be hazánkban. Idén a világnap központi eseményére Budapesten az SE Elméleti Orvostudományi Központban került sor, elismerve ezzel az egyetemnek a ritka betegségek intézményes ellátásában betöltött úttörő szerepét, hiszen a Semmelweis Egyetemen jött létre az első ritka betegek számára elérhető fekvőbeteg osztály (a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetében). A helyszín abból a szempontból is fontos, hogy az egyetem úttörő szerep játszik az egészségügyi kutatásokban is. A világnapi rendezvény szakmai konferenciájának nemzetközileg meghatározott központi témája ismét a ritka betegségekkel kapcsolatos kutatás. A neves előadókat felvonultató eseményen megtudható, hogy milyen előrelépést sikerült elérni világviszonylatban, illetve Magyarországon a feltárás, kezelés, adott esetben gyógymód szempontjából. A programot ismét úgy állították össze a szervezők, hogy az valamennyi szereplő – betegek és hozzátartozóik, döntéshozó és döntés-előkészítő szakemberek, kutatók, klinikusok vagy laikus érdeklődők – számára egyaránt hasznos legyen. E kórképek ritka mivoltuk miatt kevéssé ismertek, általános az információhiány, az érintettek a többi beteghez képest is hátrányos helyzetben vannak. Az egészségügy háttérintézményeinek nagymértékű átalakítása során a mindennemű erőforráshiány szélsőséges esetét példázó, és ezért különösen sérülékeny betegcsoport helyzete legyen elismert népegészségügyi prioritás hazánkban is! Folytatás az 56. oldalon IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2018. JANUÁR-FEBRUÁR 45