IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az ellátásszervezést végző szervezetek standardrendszere

  • Cikk címe: Az ellátásszervezést végző szervezetek standardrendszere
  • Szerzők: Dr. habil. Belicza Éva, Dr. Kullmann Lajos, Dr. Jóna Gabriella
  • Intézmények: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet
  • Évfolyam: V. évfolyam
  • Lapszám: 2006. / 1
  • Hónap: február
  • Oldal: 5-10
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA

Absztrakt:

Az ellátásszervezést végző szervezetek jelenleg minden ötödik magyar biztosítottra kiterjednek. A szerveződés alulról kezdeményezett, a szervezők által alkalmazott módszerek, eljárások jelentős változékonyságot mutatnak. Felmerült annak igénye, hogy a potenciális és valós anomáliákat, az eredményes és hatékony betegellátással szemben ható egyéni és szervezeti érdekeket visszaszorító minőségügyi rendszer kerüljön kialakításra. A szerzők korábbi standardfejlesztési tapasztalataikat, az ellátásszervezés működésére vonatkozó jártasságukat felhasználva, a hazai egészségügyi rendszer jellemzőit figyelembe vevő standardrendszert dolgoztak ki. A fejlesztés szisztematikus úton történt. Felvázolták az ellátásszervezés működésének keretrendszerét, meghatározták a potenciális problémákat, azok alapvető okait, és meghatározták a megelőzés lehetséges módszereit, definiálták az ellátásszervezés kulcsfolyamatait. Az elkészült standardrendszer nyelvezetét tekintve harmonizál a korábban közzétett standard rendszerek terminológiájával, de felépítését tekintve – a könnyebb érthetőség kedvéért – funkcionális és nem folyamatszemléletű.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. habil. Belicza Éva Intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Budapest
Szerző: Dr. Kullmann Lajos Intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
Szerző: Dr. Jóna Gabriella Intézmény: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

[1] Az irányított betegellátási rendszer működésének értékelése: 1999-2003. (szerk: Belicza É, Boncz I, Horváth Á, Jónásné Katona K) OEP, Budapest, 2004.
[2] Boncz I, Horváth Á, Jónásné Katona K, Dózsa Cs.: Az irányított betegellátási rendszer fejlődése és működése. LAM 2004; 14: 448-449.
[3] Kapócs G.: Irányított Betegellátási Modellkísérlet értékelése az Egészségügyi Minisztérium szemszögéből, Irányított Betegellátási Modellkísérlet értékelése konferencia, Budapest, 2005. március 2.
[4] Boncz I.: A magyar Irányított Betegellátási Rendszer (IBR) tapasztalatai. Kórház 2004; 11 (2) 29-21.
[5] Bondár É.: Észrevételek az irányított betegellátási modellben hívők és a szkeptikusok vitájához. Eü Gazd Szle 2003; 41. (1-2): 42-44.
[6] Donkáné Verebes É.: A reform kényszerében. Jelezheti-e az egészségügy szakmai képviselete a reform hiányát? Kórház 2004; 11 (9): 45-48.
[7] Evetovits T.: Célok és eszközök összehangolása az Irányított Betegellátási rendszerben: az információs aszimmetria problémája. IME 2004; 3 (3): 11-15.
[8] Jóna G, Kuntár Á.: A betegirányítás tapasztalatai a Misszió – modellben: sikerek és kudarcok. Egészségügyi Menedzsment 2004; 6(2):18.
[9] Marton I.: Az irányított betegellátás rendszerbe állítása – Társadalombiztosítás vagy üzleti biztosítás? Eü Gazd Szle 2004; 42 (5): 30-40.
[10] Nagy B, Dózsa Cs.: Az irányított betegellátási modellkísérlet tapasztalatai. Eü Menedzsment 2002; 4 (4) 55- 60.
[11] Belicza É, Zékány Zs.: A minőség fogalmi rendszere az egészségügyben. EMIKK 17.sz. füzet, Debrecen, 1998.
[12] Dean Beaulieu N, Epstein AM.: National Committee on Quality Assurance health-plan accreditation: Predictors, correlates of performance, and market impact. Med Care 2002; 40: 325-37.
[13] Isenberg, ST: Managed Care, outcomes, and quality. A practical guide. Thieme, New York, Stuttgart, 1998.
[14] Root cause analysis in health care. Tools and techniques. Joint Commission, USA, 2000.
[15] Using Performance Measurement to Improve Outcomes in Ambulatory Care, Joint Commission on Accreditation of Healthcare Orgainzations, 1999, Oakbrook Terrace, USA