IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Újabb egyeztetés az Egészségügyért Felelős Államtitkárság és a szakszervezetek között

  • Cikk címe: Újabb egyeztetés az Egészségügyért Felelős Államtitkárság és a szakszervezetek között
  • Szerzők: Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
  • Intézmények: Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 2
  • Hónap: március
  • Oldal: 35
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

A múlt héten ismét tárgyalóasztalhoz ült az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága az ágazati reprezentatív szakszervezetek és stratégiai partnereik képviselőivel.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM ALAPELLÁTÁS gek számára, és infrastruktúrájukat, szakembergárdájukat a prevenciós tevékenység szolgálatába állítsák. Megjegyezte, hogy a jelenlegi HR krízisben a keret által megengedhető alacsony bérek mellett lehetetlen megfelelő kompetenciákkal bíró szakembert találni, és ez a helyzet csak rosszabbodni fog a pályázat kihirdetésének időbeni csúszásával, hiszen az egészségügyi dolgozók bére időközben növekszik. A teljesítendő indikátorszámhoz szigorú feltételek kapcsolódnak, az indikátor nem alkalmazkodik a járások méretéhez, így szinte lehetetlen a meghatározott számú lakost hat alkalommal bevonni a programokba. Dr. Rácz Jenő, a Csolnoky Ferenc Kórház korábbi főigazgatója, volt egészségügyi miniszter a Csolnoky Ferenc Kórház Egészségfejlesztési Irodájának munkahelyi egészségfejlesztő programjairól adott számot. Mint elmondta, az EFI-k programjait a pályázati kiírások és indikátorok, a központi irányelvek és a lakosság egészségfejlesztési szükségletei, illetve elvárásai határozzák meg. A lakossági szükségletek és az elvárások között azonban jelentős különbségek vannak, és még az elvárások és a piacon realizálódott kereslet között is igen nagy eltérés van. Másként ítélik meg ugyanis az emberek a saját egészségi állapotukat, mint amilyen az valójában, a meghirdetett programokat pedig igen csekély számban látogatják. Az előadó és munkacsoportja felmérést végzett a lakosság körében a saját egészségi állapotra vonatkozóan, melynek eredménye nem tért el az uniós átlagtól. A vizsgált populáció 72,45 százaléka tartotta jónak az egészségi állapotát, miközben 51,83 százaléka túlsúlyos volt, 28,23 százalékánál nem ismert, vagy rosszul beállított hipertónia állt fenn, és 20,53 százalékánál további vizsgálatot igénylő kóros állapot állt fenn. Mindennek alapján úgy döntöttek, hogy a munkaképes korosztályt érdemes megcélozni az egészségfejlesztési programokkal, mégpedig oly módon, hogy kiviszik a programokat a munkahelyekre. Veszprém város és a Veszprémi Járás nagyobb munkáltatóival együtt- működve, a divatos menedzserszűrés helyett a vezetőktől az egyszerű munkavállalókig mindenki számára munkaidőben tették lehetővé a programok elérhetőségét. 2017-ben 4496 főt vontak be összesen 37 programba. 1021 életmód kockázati felmérést végeztek, 1013 főt vizsgáltak meg, akik között 521 kiemelt kóros állapotot találtak. A vizsgálat összköltsége hárommillió forintot tett ki, azaz az egy személyre jutó költség háromezer forint volt. Dr. Klósz Beáta intézményvezető (Rendelőintézet Szentgotthárd) a TÁMOP 6.1.2-11/3-2013-0011 számú projekt keretében 2014-ben létesített EFI működéséről adott tájékoztatást. Bemutatta a szentgotthárdi EFI arculatára jellemző szakmai irányvonalat, és adatokkal támasztotta alá az eddig elért eredményeket. Működésük erősségei között említette az EFI elfogadottságát, az infrastruktúra és műszaki feltételek megteremtését, a szolgáltatások minőségét. A gyengeségek közül kiemelte a jövőkép hiányát, a finanszírozás kérdését, az eltérő eljárásrendeket és a szakmai paraméterek késői megjelenését. Szorgalmazta a finanszírozás és a jogállás rendezését, és egységes eljárásrendet valamennyi EFI részére. * Az IME XIII. Regionális Egészségügyi Konferenciáján bejelentésre került, hogy a 2017-es Kossuth Zsuzsanna Emlékév lezárása jegyében megtartott ünnepségen, 2018. február 19-én a Magyar Ápolási Egyesület rangos elismerésben részesítette az IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy – Az egészségügyi vezetők szaklapja két munkatársát. Tamás Éva lapigazgató az emlékév kommunikációjának támogatásáért, Vártokné Fehér Rózsa, az Ápolásmenedzsment Rovatának vezetője pedig Kossuth Zsuzsanna életművének feltárásában kifejtett áldozatos munkájáért vehetett át díszoklevelet. Ezúton is gratulálunk mindkettőjüknek! Boromisza Piroska Újabb egyeztetés az Egészségügyért Felelős Államtitkárság és a szakszervezetek között A múlt héten ismét tárgyalóasztalhoz ült az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága az ágazati reprezentatív szakszervezetek és stratégiai partnereik képviselőivel. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár a tárgyaláson megerősítette: keresik annak a módját, hogy hogyan lehetne minél több egészségügyi dolgozó számára kiterjeszteni a béremelést, így a közalkalmazott háziorvosok, házi gyermekorvosok, valamint ezen praxisokban dolgozó közalkalmazott szakdolgozók, közalkalmazott iskolaorvosok számra is. Az ennek fedezetéül szolgáló források részben rendelkezésre állnak, azonban további egyeztetésekre, tárgyalásokra van szükség. A tárgyalópartnerek fenntartották igényüket arra, hogy az alapellátásban közalkalmazottként foglalkoztatottak is az orvosi, illetve a szakdolgozói bértábla szerint kapják a bérüket, valamint a gazdasági, műszaki, ügyviteli és fizikai munkakörben dolgozó munkavállalók bérhelyzetének javítására is. Kezdeményezésükre a begyűjtött adatok elemzését követően pontosítják a rájuk vonatkozó bérfejlesztési javaslatukat. A tárgyalások hamarosan folytatódnak. Budapest, 2018. március 13. IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2018. MÁRCIUS 35