IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

A telemedicina szerepe a beteg-orvos, beteg-alapellátás, beteg-szakellátás kapcsolat optimális megoldása érdekében

  • Cikk címe: A telemedicina szerepe a beteg-orvos, beteg-alapellátás, beteg-szakellátás kapcsolat optimális megoldása érdekében
  • Szerzők: Prof. Dr. Kékes Ede, Dr. Szegedi János, Dr. habil. Kiss István
  • Intézmények: Magyar Hypertonia Társaság Regiszter Munkabizottság, Jósa András Megyei Kórház Nyíregyháza, MOTESZ leendô elnöke
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 2
  • Hónap: március
  • Oldal: 24-33
  • Terjedelem: 10
  • Rovat: EGÉSZSÉG - TÁRSADALOM, NÉPEGÉSZSÉGÜGY
  • Alrovat: TELEMEDICINA

Absztrakt:

A telemedicina ma már az egészségügy nélkülözhetetlen része és túljutott a kórházi információs rendszerek kimunkálásán. A modern alap- és szakellátás igényli korszerű kapcsolatrendszer kialakítását a beteg és a kórház között. Ebben nagy szerepe van az újszerű orvosbeteg kapcsolatnak, az állandó szakmai konzultációnak, ugyanis az igény a beteg kezelésének, gondozásának magasabb szintre emelése iránt folyamatosan nő. A telemedicina technikai megoldásai két formában jelentkeznek: Az egyikben a különböző telekommunikációs rendszereken keresztül orvosi mérőeszközök (szenzorok) jelei, mérési eredményei továbbításra kerülnek egy központba, vagy az alapellátási, szakellátási vagy kórházi adatbázisokba. A másik megoldás az okos telefonok (OT) és egyéb eszközök (iPad, tablet) segítségével történik, melyben a beteg jeleket, adatokat, tüneteket továbbít kezelőorvosa felé. Ugyanakkor a beteg információkat (pl. étrend, életstílus stb.) és utasításokat kaphat orvosától, ki ala kulhat egy folyamatos orvos beteg konzultáció, melyben a beteg az orvos partnere. Ezt a megoldást elősegíti a telekommunikációs eszközök rohamos terjedése a társadalom minden rétegében. Szerzők bemutatják mindkét megoldás módszereit, majd részletezik a telemedicinális módszerek gyakorlati szempontjait és értékét krónikus szívelégtelenségben, diabetes mellitusban és hipertónia betegségben. Bemutatják saját alkalmazási módszereiket és tapasztalataikat kiemelten a hipertónia területén. Részletesen elemzik a Magyar Hypertonia Tár saság legújabb programjaiban a telemedicina jelentőségét.

Angol absztrakt:

The role of telemedicine in optimizing the patientphysician, patient–general practitioner and patient-outpatient's clinic relationship. Telemedicine is now an indispensable part of healthcare and has overtaken the development of information systems in hospitals. Modern basic and specialized healthcare requires the development of a modern relationship between the patients and hospitals. This is a great part of the new type relationship between the physician and patient, the permanent professional consultation, because the need to increase the patient's treatment to a higher level is constantly increasing. The technical solutions of telemedicine appear in two forms: In one, through the various telecommunication systems, the signal of medical measuring instruments (sensors) and the measurement data are transmitted to a control centre or to the database of the basic, outpatient or hospital health care. The other solution is using smart phones (OT) and other devices (iPad, tablet), where patients send signals, data, and symptoms to their doctor. At the same time, patient information (eg. diet, lifestyle, etc.) and instructions can be obtained from the practitioner, there may be a permanent medical consultation where the patient is the practi - tioner's partner. This solution was facilitated by the rapid spread of telecommunication tools in all layers of society. Authors present the methods of both solutions, then details of the practical solutions and value of telemedicine methods in chronic heart failure, diabetes mellitus and hypertension. The significance of telemedicine in the latest programs of the Hungarian Hypertonia Society is being analysed in detail.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide