IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A gyermek- és serdülőkori figyelemhiányos hiperaktivitás (ADHD) okozta nemzetgazdasági problémák és azok lehetséges kezelése

 • Cikk címe: A gyermek- és serdülőkori figyelemhiányos hiperaktivitás (ADHD) okozta nemzetgazdasági problémák és azok lehetséges kezelése
 • Cikk angol címe: Social and Technological Innovation in the Development of Health Systems
 • Szerzők: Dr. Sófi Gyula, Mattiassich-Szokoli Enikő
 • DOI: 10.53020/IME-2022-101
 • Intézmények: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, ---
 • Évfolyam: XXI. évfolyam
 • Lapszám: 2022. / 1
 • Hónap: április
 • Oldal: 41-47
 • Terjedelem: 7
 • Rovat: EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN
 • Alrovat: EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

Absztrakt:

A figyelemhiányos hiperaktivitás (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt érintő mentális zavar – főként kezelés nélkül – jelentős kihatással van a hazai költségvetésre. A kórkép bizonyos tünetei pedig kapcsolatban vannak
az agresszióval és a bűnelkövetéssel, mely magatartások (tünetek) csökkenthetők a megfelelő gyermekpszichiátriai szakellátással. Az utóbbi években a széleskörű társadalmi érdeklődésnek köszönhetően, számos, gyermekeket érintő mentális zavar került a figyelem fókuszába. Az autizmus spektrum zavarok mellett az ADHD is egyre nagyobb publicitást kapott, így már a hétköznapi tudás részévé vált, hogy főként a hiperaktivitással kapcsolatos tünetek jellemzik ezeket a gyermekeket. Továbbá az is elfogadott, hogy a gyermekkoron túl, a felnőttkorba lépve is bizonyos tünetek megmaradnak, tehát akár végig is kísérhetik egy személy életútját.
Publikációnkban bemutatjuk, hogy az ADHD-s gyermekek időbeni gyermekpszichiátriai kezelése ugyan jelentős költségeket jelent, de eltörpül a kezeletlen ADHD-sok társadalomra és a gazdaságra gyakorolt költségtényezői mellett. Ezért javaslatunk szerint sokkal
többet kellene a jövőben foglalkozni az ADHD-s gyermekek gondozásával, az időbeni diagnosztizálásukkal annak érdekében, hogy sem az oktatás, sem a munkaerőpiac, sem pedig a kriminalitás vonatkozásában ne jelenjenek meg szereplőként, így a költségvetést se terhelje
jelentősen a kezeletlen tüneteikből eredő magatartásuk.

Angol absztrakt:

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a mental illness, which affects children and adults as well, and has a significant impact on the national budget – mainly for thoses who are untreated. Some symptoms of the disorder are associated with aggression and delinquency, behaviours (symptoms) that can be reduced with appropriate child psychiatric care. In recent years, widespread public interest has focused on a number of mental disorders affecting children. In addition to autism spectrum disorders, ADHD has also received increasing publicity, so it has become part of every day knowledge that these children are mainly characterised by hyperactivity. It is also accepted that certain symptoms persist beyond childhood into adulthood and can therefore accompany a person throughout his or her life.
In our publication, we present that although the appropriate child psychiatric treatment of children with ADHD has a large cost, but it is considerably smaller than the cost to society and the economy caused later by un treated ADHD. Therefore, we propose that much more attention should be paid in the future to the treatment of ADHD children, to their early diagnosis, so that they will not appear as actors in education, in the
labour market or in criminality, and so the budget is not significantly burdened by their untreated behaviour.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Sófi Gyula Intézmény: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Szerző: Mattiassich-Szokoli Enikő Intézmény: ---

[1] Mór Z, Dankó D: A kezeletlen gyermekkori ADHD okozta
társadalmi-gazdasági kockázatok típusainak, a kezeletlen
betegség okozta járulékos kiadások körének elemzése.
IME – az egészségügyi vezetők szaklapja 2011.
XI. évf. 11. szám pp. 31-37.
[2] Kersten L: Aggression and Antisocial Behavior in
Underserved Populations – Towards a Comprehensive
Treatment Approach. Dissertation, Basel, 2018.
[3] Lichtenstein P, et al. (2012): Medication for Attention
Deficit-Hyperactivity Disorder and Criminality. N. Engl. J.
Med. Vol. 367, Issue: 21., pp. 2006-2014
[4] Barkley RA: Attention deficit hyperactivity disorder: A
handbook for diagnosis and treatment. Guilford Press:
New York, 1990.
[5] Simon V, Czobor P, Bálint S és mtsai.: A Felnőttkori
Figyelemhiányos/Hiperaktivitási Zavar (Attention Defi -
cit/Hyperactivity Disorder – ADHD) epidemiológiai vizsgálatainak
részletes áttekintése. Psychiatria Hungarica,
2007 Vol. 22., Issue: 1., pp. 4–19.
[6] Murai Z, Porkoláb N, Simon V és mtsai.: Felnőttkori
figyelemhiányos/hiperaktív zavar (Felnőttkori ADHD) –
Irodalmi áttekintés. Orvostovábbképző Szemle, 2005
suppl 18-39.
[7] Danckaert M, Sounga-Barke EJS, Banaschewski T et al.:
An epidemiological study of attention-deficit hyperactivity
disorder and major depression in a male prison population.
Bull Am Acad Psychiatry Law, 1994 Vol. 22., pp.
181-193.
[8] Rösler M. et al.: Prevalence of attention deficit-/hyperactivity
disorder (ADHD) and comorbid disorders in young
male prison inmates. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.
2004 Vol. 254., Issue: 6., pp. 365-371
[9] Wilens TE, Biederman J: Alcohol, drugs, and attentiondeficit/
hyperactivity disorder, J. Psychopharm., 2006
July 20(4):580-8.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/026988110
5058776 (Letöltve: 2021.09.02.)
[10] Szilágyi Á, Barta Cs, Boór K és mtsai.: A gyermekkori
figyelemhiányos hiperaktivitási zavar lehetséges szerepe
a fiatalkori heroinfüggőség kialakulásában. Neuro -
psychopharmacologia Hungarica, 2007 Vol. 9. Issue: 2.,
pp. 69-75.
[11] Swensen AR, Allen AJ, Kruesi MJ et al.: Increased risk
of self-injury and suicide risk for patients with attentiondeficit/
hyperactivity disorder. Eur Neuropsychophar ma -
col, 2002 Vol. 12. S421
[12] Faraone SV, Biederman J, Monuteaux MC: Toward guidelines
for pedigree selection in genetic studies of attention
deficit hyperactivity disorder. Genet Epidemiol, 2000
Vol. 18, Issue: 42, pp. 1-16.
[13] Faraone SV, Perlis RH, Doyle AE et al.: Molecular Ge ne -
tics of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Bio lo gical
Psychiatry 2005, 57 (11): 1313-1323 PMID: 15950004,
https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2004.11.024
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S000
6-3223(04)01226-0/fulltext Letöltve: 2021.09.02
[14] Coolidge FL, Thede LL, Young SE: Heritability and the
Comorbidity of Attention Deficit Hyperactivity Disorder
With Behavioral Disorders and Executive Function
Deficits: A Preliminary Investigation. Dev. Neuropsychol.
2000 Vol. 17, pp. 273– 287.
[15] Maher BS, Marazita ML, Ferrell RE, Vanyukov MM:
Dopamine system genes and attention deficit hyperactivity
disorder: a meta-analysis. Psychiatry Gen, 2002 Vol.
12. pp. 207-215.
[16] Scahill L, Schwab-Stone M: Epidemiology of ADHD in
school-age children. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am
(2000) Vol. 9, Issue: 3., pp. 541-555
[17] Poeta LS, Neto R: Epidemiological study on symptoms
of attention deficit/hyperactivity disorder and behavior
disorders in public schools of Florianopolis/SC using the
EDAH. Rev. Bras. Psyquiatr, (2004): Vol. 26, Issue 3, pp.
150-155.
https://doi.org/10.1590/S1516-44462004000300004
[18] Balázs J: A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar – hiperkinetikus
zavar. In. Németh A. – Füredi J. (szerk): A pszichiátria
magyar kézikönyve. 2020 Budapest: Medicina
Könyvkiadó Zrt.
[19] Breyer JL, Botzet AM, Winters KC et al.: Young Adult
Gambling Behaviors and their Relationship with the
Persistence of ADHD. J Gambl Stud, 2009 Vol. 25, Issue:
2, pp. 227-238.
[20] Biederman J, Wilens TE, Mick E. et al.: Does attentiondeficit
hyperactivity disorder impact the developmental
course of drug and alcohol abuse and dependence? Biol
Psychiatry, 1998 15;44(4):269-73.
https://doi.org/10.1016/S0006-3223(97)00406-X
[21] Manuzza S et al.: Educational and occupational out -
come of hyperactive boys grown up. J. Am. Acad. Child
Adolesc. Psychiatry, 1977 Vol. 36, Issue: 9., pp: 1222-
1227.
https://doi.org/10.1097/00004583-199709000-00014
[22] Velő S, Keresztény Á, Szentiványi D, Balázs J. Figye -
lemhiányos hiperaktivitás zavar diagnózisú gyermekek
és felnőttek életminősége: az elmúlt öt év eredményeinek
szisztematikus áttekintő tanulmánya. Neuropsycho -
pharmacologica Hungarica, 2013 Vol. 15., Issue: 2, pp.
19–26.
[23] Kersten L: Aggression and Antisocial Behavior in
Underserved Populations – Towards a Comprehensive
Treatment Approach. Dissertation, 2018 Basel
[24] https://www.ksh.hu/stadat_files/iga/hu/iga0004.html
(Megtekintés: 2022.01.16.)
[25] Szuromi B: A felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitás
zavar (ADHD) klinikai, neuropszichológiai és elektrofiziológiai
jellemzőinek vizsgálata. SOTE Doktori értekezés,
2013 http://doi.org/10.14753/SE.2014.1951
[26] Birgenstok VA. Az elítéltek foglalkoztatására vonatkozó
jogszabályok módosításának gazdasági hatásai a büntetés-
végrehajtási intézetekben
http://midra.uni-miskolc.hu/document/27573/23193.pdf
2017 Letöltve: 2021.03.21.
[27] Eyestone, L.L. – Howell, R.J. (1994): An epidemiological
study of attention-deficit hyperactivity disorder and major
depression in a male prison population in: Bull Am Acad
Psychiatry Law, 22. kötet, 181-193. o.
https://doi.org/10.1186/1471-244X-11-57
Ingyenes PMC cikk
[29] Spahija, A. (2018). Az ADHD genetikája: A neurotranszmitter
rendszer génjeinek polimorfizmusainak áttekintése.
Letöltve: 2021.09.02.
https://scholarship.rollins.edu/cgi/viewcontent.cgi?article
=1000&context=olin_excellence
[30] http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_
jelentes_2020_HU.pdf Letöltve: 2021.09.02