IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Gyermekpszichiátriai szakmai konferencia a megújuló ellátórendszer jegyében

  • Cikk címe: Gyermekpszichiátriai szakmai konferencia a megújuló ellátórendszer jegyében
  • Szerzők: Boromisza Piroska
  • Intézmények: IME szerkesztőség
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 9
  • Hónap: november
  • Oldal: 46
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KLINIKUM
  • Alrovat: KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYOK

Absztrakt:

A Lelki Egészség Világnapja alkalmából, 2018. október 9-én, Budapesten gyermek és ifjúságpszichiátriai szakmai fórumot tartott konzorciumi partnereivel az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK).

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő - Rendeleten innen és túl Dr. Rákay Erzsébet
Tartalom IME Szerkesztőség
Lépésről lépésre kell haladnunk - Interjú Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárral Boromisza Piroska
Tegyük meg az első lépést! Országos Vérellátó Szolgálat
Klímaváltozás várható hatása a fertőző-betegség struktúrára Dr. Barcs István , Csima Zoltán, Kádár László
Semmelweis 200 – Tiszta kézzel a jobbulásért! Egy alulról jövő kezdeményezés a kórházi kézhigiéné fejlesztése érdekében Dr. Pákó Judit, Kalmár István
XVIII. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2018. december 5. (szerda) IME Szerkesztőség
Levegőminőség az egészségügyben Pataki Gábor
A VII. IME Országos Infekciókontroll Konferenciáról jelentjük Boromisza Piroska
Alkalmazások fej-nyaki daganatok spektrális CT-jéhez Md. Phd. Reza Forghani
Onkológiai helyzetkép 2018 - Interjú Dr. Polgár Csaba professzorral Boromisza Piroska
65 éves az OKITI IME Szerkesztőség
Onkológia: fókuszban az immunterápia - Interjú Dr. Pajkos Gáborral, az MKOT elnökével Boromisza Piroska
Prehabilitáció – új koncepció a nagy kockázatú sebészeti betegek kórházi kezelésében Dr. Bánky Balázs, Dr. Fülöp András, Szijártó Attila, Tegzes Gyöngyi, Cseh Zsuzsanna, Kecskeméti Csilla, dr. Lőke János
Tovább ne törj! IME Szerkesztőség
Gyermekpszichiátriai szakmai konferencia a megújuló ellátórendszer jegyében Boromisza Piroska
Az egészség politikai döntés kérdése is – hetven éves az Egészségügyi Világszervezet Fazekas Erzsébet
A gyógyszerhamisításon túl – az egyedi dobozazonosító rendszer kórházi vetületei Dr. Süle András
65 éves az OKITI című cikk folytatása a 36. oldalról IME Szerkesztőség
Az orvosi képalkotás klasszikus és új informatikai megoldásai Dr. Juhász Zoltán, Katona Melinda, Dr. Bodnár Péter, Dr. Tóth Eszter, Dr. Bozsik Bence, Dr. Bencsik Krisztina, Dr. Nyúl László, Dr. Vécsei László, Dr. Kincses Zsigmond Tamás
Intervenciós radiológia: a fejlődés útja - Interjú Dr. Battyáni Istvánnal, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radio lógia Tagozatának elnökével Boromisza Piroska
Szívünket is védheti az okostelefon – de fontos, hogy okosan! Magyar Kardiológusok Társasága

Szerző Intézmény
Szerző: Boromisza Piroska Intézmény: IME szerkesztőség
KLINIKUM KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYOK Gyermekpszichiátriai szakmai konferencia a megújuló ellátórendszer jegyében A Lelki Egészség Világnapja alkalmából, 2018. október 9-én, Budapesten gyermek és ifjúságpszichiátriai szakmai fórumot tartott konzorciumi partnereivel az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK). A szakmai fórumot Vitályos Eszter, az EMMI európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára és Srágli Attila projektirányítási igazgató (ÁEEK) nyitotta meg. A rendezvény előtt megtartott sajtótájékoztatón az államtitkár elmondta: az EFOP 952 milliárd forintos keretéből olyan nagy jelentőségű szakmai területeket finanszíroznak, mint az oktatás, az egészségügy, a szociális, kulturális és bizonyos egyházi fejlesztések, a családügyi programok és a sport. A „Gyermekés ifjúságpszichiátriai addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” (EFOP2.2.0-16-2016-00002) projekt 6 milliárd forintból valósul meg a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt nem csak infrastrukturális, hanem számos módszertani, irányelvi fejlesztést és szakemberképzést is magában foglal. Alapvető célja a 18 év alatti lakosság lelki egészségi állapotának javítása, az ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer fejlesztése és a korszerű, költséghatékony működtetés feltételeinek kialakítása. Dr. Koós Tamás, a projekt szakmai vezetője kifejtette, hogy a lelki egészség a nemzetek gazdagságának forrása, a gyermekek és fiatalok mentális egészsége pedig olyan kiemelt terület, amelybe befektetni különösen kifizetődő. Mivel az egészségügyi, szociális és köznevelési területek együttműködése nagyon fontos, a projekt a meglévő ellátórendszerek együttes hatékonyságának növelésére irányul. „A gyermekek lelki egészségének fejlesztése befektetés a jövőbe, hiszen nem mindegy, milyen gyermekeket hagyunk a világra, ahogyan az sem, hogy milyen világot hagyunk a gyermekekre” – fogalmazott Dr. Pászthy Bea, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyermekpszichiátriai és addiktológiai Tagozatának elnöke, a Semmelweis Egyetem (SE) I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának vezető egyetemi docense, a SE ÁOK Gyermekpszichiátriai grémiumának elnöke. Mérföldkőnek nevezte a projekt létrejöttét, hiszen a mindeddig szerény lobbyerőt képviselő gyermekpszichiátria szakma kevésbé talált forrásokat a fejlesztésekre. Éppen azokban a régiókban fognak gyermekpszichiátriai osztályok, illetve magas biztonságú ágyak létesülni, ahol a legnagyobb erre az igény az országban. „Nem csak malterba és téglába, hanem emberi erőforrásba is fektetünk, hogy az infrastruktúrát tartalommal, szakmai protokollokkal és szakemberekkel töltsük meg. Olyan szakmai programokat fogunk kínálni, amelyek lehetővé teszik a felzárkózást az Európai Unió más országaihoz.” Dr. Pászthy Bea cáfolta azt a sajtóban napvilágot látott hírt, miszerint mindössze 45 gyermekpszichiáter 46 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY van az országban, hiszen valójában 92 szakember dolgozik a területen. A szakemberhálózat – gyermekpszichiáterek, klinikai szakpszichológusok, szociális munkások, pszichoterapeuták, mentálhigiénikusok és ápolók – létszámnövelése részét képezi az EFOP programnak. A gyermekpszichiátria hiányszakma, ezért az utánpótlás biztosítása érdekében ösztöndíjprogramot dolgoztak ki, és magasabb fizetéssel kívánják ösztönözni a rezidenssé válást. A SZTE-n meginduló gyermekpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés képzés szintén azt hivatott elősegíteni, hogy egy megerősödött szakembergárda foglalkozhasson az arra szoruló gyermekekkel. Dr. Koós Tamás hozzátette, hogy a közelmúltban zárult le az EFOP-1.10.2-17 „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés az egészségügyben” című nyílt pályázat, amely lehetővé teszi a szakemberállomány bővítését az egészségügyi intézmények számára. Ebben a gyermekpszichiátria önállóan megjelölt prioritási terület volt. A tapasztalatok szerint ott, ahol új ellátó egységek jönnek létre, nagyobb valószínűséggel jelennek meg a rezidensek, akiket remélhetőleg sikerül itthon tartani a szakvizsga után is egy jobb minőségű szakmai munkát lehetővé tevő infrastruktúra megteremtésével. Dr. Baji Ildikó egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Családgondozási módszertani Tanszék), a projekt szakmai tanácsadója arról tájékoztatott, hogy a projekt keretében aktív gyermekpszichiátriai fekvőbeteg-osztályokat, illetve gyermekpszichiátriai részlegeket alakítanak ki Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szolnokon. A meglévő fekvőbeteg-ellátás korszerűsítésére és kapacitás-bővítésére kerül sor Pécsett és Szegeden. A sajátos ellátási igényű, zavart, esetleg drogfogyasztás miatt, vagy más okból agresszív fiatalkorú páciensek ellátására úgynevezett emelt biztonságú gyermekpszichiátriai ágyakkal bővülnek a győri, miskolci, nyíregyházi, debreceni, szolnoki, szegedi és pécsi intézmények. A járóbeteg-ellátási és gondozási munka fejlesztése érdekében komplex járóbeteg-ellátó egységek bővítése, illetve létrehozása valósul meg Zalaegerszegen, Veszprémben, Székesfehérváron, Nyíregyházán, Fehérgyarmaton, Debrecenben, Szolnokon, Kecskeméten, Szegeden és két pécsi helyszínen. A szakmai fórumon a projekt megvalósításában közreműködő szakemberek ismertették a kiemelt projekt átfogó és rendszerszintű céljait, és beszámoltak a 13 helyszínen megvalósuló infrastrukturális fejlesztések szakmai hátteréről. Tájokoztatást nyújtottak a munka megújítását szolgáló új irányelvek kidolgozásáról, a helyi mentálhigiénés együttműködések előmozdítására szervezett megyei programokról és helyi továbbképzéseikről, valamint a gyermekpszichiátria fejlesztését és rendszerszintű innovációját szolgáló mérés-értékelés, tervezés és az ehhez szükséges szakmai együttműködések előrehaladásáról. Boromisza Piroska XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2018. NOVEMBER