IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beköszöntő

  • Cikk címe: Beköszöntő
  • Szerzők: Dr. Sinkó Eszter
  • Intézmények: IME szerkesztőség
  • Évfolyam: II. évfolyam
  • Lapszám: 2003. / 6
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 4
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: BEKÖSZÖNTŐ
  • Alrovat: BEKÖSZÖNTŐ

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Sinkó Eszter
Az input finanszírozás részleges visszaállításáról Dr. Bordás István
A járóbeteg-szakellátás finanszírozása, a 2003. évi szabálykönyv bevezetésének tapasztalatai Dr. Illyés Sarolta
A bankszektor szerepe az egészségügy forráshelyzetének javításában Dr. Ivády Vilmos
Irányított Betegellátási Modell (IBM): a fejkvótaszámítás szerepe és módszertana Dr. Dózsa Csaba, Prof. Dr. Boncz Imre, Nagy Balázs
Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések Dr. Pongrácz József, Dr. Szekeres Zsuzsanna, Törőcsik Kálmán, Dr. Faragó Katalin
Onychomycosis antifungális kezelése a költséghatékonyság tükrében - Farmakoökonómiai modellek az egészségpolitikai döntéshozásban Dr. Várkonyi István Zsolt
Gondolatok az egészségügyi informatika fejlesztéséről Prof. Dr. Kozmann György, Szakolczai Krisztina
Az információ biztonság követelményrendszere Fazekas Tibor
Általános irányelvek az egészségügyi intézmények információbiztonsági rendszerének kialakításához Dr. Baross Szabolcs
Teendők és tanulságok - Magyar delegáció a 2003. májusi, brüsszeli konferencián Dr. Balkányi László
Elektronikus egészségügyi ügyfélkezelési és kapacitásgazdálkodási rendszer Dés Tamás
Pályázni tudni kell Dr. Dobrev Klára tájékoztatója az EU-támogatásokról Boromisza Piroska
XXIII. Neumann Kollokvium-MEDICA 2003 szakvásár – Düsseldorf-SAP Tihanyi Konferencia IME Szerkesztőség

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Sinkó Eszter Intézmény: IME szerkesztőség
Beköszöntő Kettőezerhárom július elseje meghatározó nap az Irányított Betegellátási Modellkísérletben (IBM) résztvevő szervezők, valamint az őket irányítók, segítők életében. E naptól kezdődően a kísérletben résztvevő lakosság létszáma megkétszereződött: félmillióról egymillió magyar állampolgárra emelve a megváltozott keretek között ellátásban részesülőket. De fontos nap ez a fennmaradó kilencmillió számára is. Az IBM kiszélesítése, kísérleti keretek közötti fejlesztése, csiszolása esélyt teremthet mindannyiunk számára egy jobban szervezhető, menedzselhető szolgáltatói hálózat kialakítására. A kísérlet eddigi eredményei rokonszenvesek: • átlagosan 8%-os megtakarítási szint érvényesül, amely a (virtuális) bevételek és a kiadások közötti különbségből adódik; • növekvő prevenciós tevékenység érzékelhető az alapellátásban, amely OEP forrásokból, plusz juttatás formájában, kiemelten ösztönzött és számon kért aktivitássá kezd válni; • protokollok szerinti ellátásra törekvés ugyancsak meghatározó eleme a rendszernek, ugyanis a protokollok betartatása egyre kevésbé fikció, sokkal inkább szigorúan ellenőrzött tevékenység egy-egy ellátásszervező háziorvos körében; • a beteg útjának nyomon követése, ahol ennek az útnak a befolyásolása egyelőre a legkevesebb kézzel fogható sikerrel kecsegtet – köszönhetően a jelenlegi feltételeknek. Bár az eredmények tetszetősek, kérdés, mit éreznek ebből a kísérletben résztvevő betegek? A válasz nem egyértelmű: van, ahol javult a betegek háziorvossal való együttműködése, de található szép számmal olyan hely is, ahol a betegek mit sem érzékelnek mindebből. Baj-e, ha így van? A beköszöntő írója szerint nem, már csak amiatt sem, mert így legalább nem igazolható az a gyakori vád az IBM-mel szemben, hogy túlságos korlátozza a beteget a szabad orvos-, illetve intézményválasztásban. Ami – tegyük hozzá, a háziorvosokat valamint egyes szakrendelőket kivéve – egyébként sem teljesen szabad. (De mindnyájan úgy teszünk, mintha az lenne.) Ugyancsak kérdés, hogyan értékelik az IBM-et a szakértők. A válasz itt is meglehetősen vegyes képet mutat. Sokan kifogásolják, – s ebben valljuk be, van igazság, – hogy az IBM-hez csatlakozó háziorvosok a hozzájuk feliratkozott állampolgárok beleegyezése nélkül vesznek részt a kísérletben, csorbítva ezzel a polgárok tájékoztatáshoz valamint a változtatáshoz fűződő jogait. Talán meglepő, de más oldalról tekintve, ennek a helyzetnek egészségpolitikai szempontból pozitív hozadéka van. Abban az esetben ugyanis, ha a betegeket megkérdeznék, szeretnének-e részt venni a kísérletben, félő, hogy a legbetegebbek – tartva attól, hogy kevesebb ellátáshoz juthatnak – kiszállnának az adott körzetből, létre hozva ezzel azt a nem kívánatos szelekciót, amely az egyik legnagyobb veszély minden ilyen típusú változás esetében. Másik, ugyancsak megfontolást érdemlő kritikai szempont az alulgondozás kérdése. A hagyományos ellátás esetében ma a háziorvos abban érdekelt, hogy minél kevesebbet foglalkozzon a beteggel, de azért annyira legyen aktív, hogy a beteg ne menjen át egy másik praxisba. Pillanatnyilag nincsenek ösztönözve arra, hogy csökkentsék a rendszerben általuk generált költségeket, és abban sincs érdekeltségük – saját lelkiismeretükön túlmenően –, hogy a beteg mielőbb gyógyultan távozzon a rendelőből. A többség egyik szakrendelőből, illetve kórházi osztályból a másikba küldözgeti pacienseit, csak ne kelljen felelősséget vállalni sorsukért. Kivált jellemző ez egyes nagyvárosokban, ahol bőven akad szolgáltató mind a szakrendelők, mind a kórházak tekintetében. (Községekben, aprófalvas településeken más a helyzet, ott a háziorvos is kiszolgáltatott, nem csak a beteg.) Az IBM-ben ehhez képest néhány ponton szignifikáns különbség jelei rajzolódnak ki: a háziorvosnak számít, mennyi gyógyszert ír fel páciensének, mivel tudja, hogy ezzel komoly költséget képes generálni a rendszerben, amely automatikusan csökkenti a megtakarításból való részesedését. Tekintettel arra, hogy erőteljesen érdekelt a megtakarítások „megtermelésében”, a krónikus betegek kontrollált egészségügyi ellátásban tartására is ösztönzött, mivel ekkor a beteg kevesebb drágább szolgáltatást vesz igénybe élete későbbi szakaszában, ami megint csak költségben való megtakarítást eredményezhet. A háziorvos története során először az IBM-ben kapott esélyt arra, hogy betölthesse az ominózus kapuőri szerepet. Mindezen örvendetes fordulat sem feledtetheti azonban a megfogalmazódó aggályok igazságát abban, hogy egyelőre nincs intézményes akadály az alulgondozás útjában. Nem tudjuk, hány háziorvos spórol indokolatlanul annak érdekében, hogy növelje saját bevételét. Erre ellenszerként egyedül az ellátási protokollok betartása, az ellenőrzés valamint a (közös, együttes) képzés szolgálhat. Ezek csírái már kialakultak az ellátásszervezők jelentős hányadánál. Utolsó kérdésként vegyünk számot azzal, hogyan viszonyul a politika az IBM-hez. Jó hír a modellezőknek, hogy mindegyik jelentős politikai erő támogatja a kísérletet, még ha eltérő hangsúlyok akadnak is a támogatás mértékében. Reméljük, a politika időnkénti váratlan fordulatai a későbbiek során sem akasztják meg a további bővítés tervezett ütemét. Dr. Sinkó Eszter A Szerkesztőbizottság tagja 4 IME II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2003. SZEPTEMBER