IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Outsourcing megoldások a válságból való kilábaláshoz Beszámoló a X. Egészségügyi Outsourcing Konferenciáról

  • Cikk címe: Outsourcing megoldások a válságból való kilábaláshoz Beszámoló a X. Egészségügyi Outsourcing Konferenciáról
  • Szerzők: Raffai Sándor
  • Intézmények: ---
  • Évfolyam: VIII. évfolyam
  • Lapszám: 2009. / 10
  • Hónap: december
  • Oldal: 23-24
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: KONFERENCIA

Absztrakt:

A Larix Kiadó Kft. és az IME Szerkesztősége ez alkalommal első ízben rendezett jubileumi konferenciát. A jubileum értékét az adja, hogy a rendezvény szervezője 2009. november 4-én, immáron tizedik alkalommal biztosított fórumot az outsourcing megoldások iránt érdeklődő egészségügyi menedzsereknek. A konferencia céljai között kiemelt jelentősége volt azoknak az előadásoknak, amelyek bemutatták az elmúlt időszakban kiérlelődött kiszervezési módszereket, de nagy érdeklődést mutatott a hallgatóság a napjaink eseményeivel kapcsolatos prezentációk meghallgatásakor is. Az előadások mindegyikére rányomta bélyegét, hogy az egészségügy permanens válsága az utóbbi hó- napokban elmélyült, a folyamatosan csökkenő finanszí- rozás mellett egyre nagyobb a jelentősége a felelős vezetői döntéseknek abban a tekintetben, hogy az intézményi működtetés, illetve annak mely területe szervezhető át rentábilis módon vállalkozási formába. Hasonlóan a korábbi konferenciákhoz, ez alkalommal is kiemelt figyelmet fordítottak a rendezők a napi aktualitá- sok bemutatására, így a legfrissebb finanszírozási változásokról is hallottunk tájékoztatást.

Szerző Intézmény
Szerző: Raffai Sándor Intézmény: ---
MENEDZSMENT KONFERENCIABESZÁMOLÓ Outsourcing megoldások a válságból való kilábaláshoz Beszámoló a X. Egészségügyi Outsourcing Konferenciáról A Larix Kiadó Kft. és az IME Szerkesztősége ez alkalommal első ízben rendezett jubileumi konferenciát. A jubileum értékét az adja, hogy a rendezvény szervezője 2009. november 4-én, immáron tizedik alkalommal biztosított fórumot az outsourcing megoldások iránt érdeklődő egészségügyi menedzsereknek. A konferencia céljai között kiemelt jelentősége volt azoknak az előadásoknak, amelyek bemutatták az elmúlt időszakban kiérlelődött kiszervezési módszereket, de nagy érdeklődést mutatott a hallgatóság a napjaink eseményeivel kapcsolatos prezentációk meghallgatásakor is. Az előadások mindegyikére rányomta bélyegét, hogy az egészségügy permanens válsága az utóbbi hónapokban elmélyült, a folyamatosan csökkenő finanszírozás mellett egyre nagyobb a jelentősége a felelős vezetői döntéseknek abban a tekintetben, hogy az intézményi működtetés, illetve annak mely területe szervezhető át rentábilis módon vállalkozási formába. Hasonlóan a korábbi konferenciákhoz, ez alkalommal is kiemelt figyelmet fordítottak a rendezők a napi aktualitások bemutatására, így a legfrissebb finanszírozási változásokról is hallottunk tájékoztatást. Megnyitó előadásában Dózsa Csaba kiválóan foglalta össze, hogy az egészségpolitika milyen kihívásokkal kénytelen szembenézni és azokra miként képes megfelelő válaszokat adni a jelen időszak szorító gazdasági helyzetében. Az előadó bemutatta a nemzeti szakmai programok előrehaladását a Biztonság és Partnerség Program tükrében, rávilágított az ágazat lehetőségeire az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretei között. Szemléletes képekben mutatta be a különféle ellátási formák fejlesztésének mai állapotát mind az intézmények, mind a humán erőforrás oldaláról. A prezentáció aktualitását fokozta, hogy az előadó röviden érintette azt az örvendetes – a kiváltó ok miatt nem örömteli(!) – tényt, hogy az ágazat vezetői tárgyalásokat folytattak a következő időszak finanszírozásáról a szolgáltatók képviselőivel. Babos Jánosról a jubileum alkalmából feltétlenül el kell mondani, hogy személyesen ő hívta életre az első outsourcing konferenciát, ami a 2000. utáni első években – és azóta is – kiemelt aktualitással bírt, mivel folyamatosan bemutatta azokat a korszerű menedzsment-technikákat, melyeknek nélkülözhetetlen eleme az egyes intézeti tevékenységek – korábban a vezetők által fel nem tárt – kiszervezési lehetősége. Jelen előadásában nagyvállalati példákkal mutatta be azokat az előnyöket, amelyeket a pénzügyi ki- szervezés jelent a versenyszféra által megkívánt környezetben. Előremutató ez a téma, hiszen ma még a nagy kórházak menedzserei nem tudják elképzelni a pénzügyi folyamatok „eltávolítását” a központból, de várhatóan ez a megoldás sem sokáig várat magára. Évek óta sikeresen működő kiszervezési megoldást mutatott be előadásában Králik György, aki a humán erőforrással való gazdálkodás feladatát oldotta meg és szolgáltatja az egészségügyi intézmények egyre szélesedő körének, azok nagy megelégedésére. Az outsourcing megoldások legszélesebben az informatika területén terjedtek el. Ma már talán nem is lehet olyan intézményt találni a magyar egészségügyben, amely úgynevezett „saját rendszerrel” oldja meg a létét megalapozó informatikát. Fésüs Péter a kórházak adatbázisaiban összegyűlt hatalmas információ-mennyiség összevonásáról, a rendszerek integrálásáról, annak előnyeiről tartott érdekes gondolatokat felvető prezentációt. Kitért arra, hogy amennyiben a kórházak kihasználnák az összevont informatikai rendszerekben rejlő, eddig még fel nem ismert és nem alkalmazott előnyöket, nagy számú recepthibát, gyógyszerkiadási tévedést, felesleges diagnosztikai vizsgálatkérést, káros gyógyszerelési eseményt lehetne elkerülni. A hazai művese ellátás „hőskorából”, a múlt század 80as éveiből származó megdöbbentő adatokkal kezdte Horn Péter előadását. Ez az ellátási forma volt az első az országban, amit a 90-es években vállalkozási formában kezdtek működtetni. A vesebetegek ellátásának megoldása a legjobb példája annak, hogy egyes egészségügyi szolgáltatási ágakat milyen sikeresen lehet cégek, magánvállalkozások által hosszú távon mindenki – mind az ellátotti, mind a tulajdonosi, mind a finanszírozói oldal – megelégedésére működtetni. Látványos képekkel tarkított prezentációt tartott Dr. Boncz Imre a kiszervezés tudományos evidenciáiról. Komoly vitát váltottak ki azok a táblázatok, melyek a halálozási esélyeket hasonlították össze a for-profit és a non-profit magánkórházak között. Az előadó azzal fejezte be a felvezetett témát, hogy a kiszervezés nem csodaszer, azonban erősítheti a stabilitást és a kiszámíthatóságot. Véleménye szerint a hazai egészségügy szakmapolitikai válságát a világgazdasági válság nagyon rosszkor tetézte. A prezentáció záró mondata szerint az egészségügyet kívánatos lenne kiemelni a politikai csatározások arénájából. IME VIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2009. DECEMBER 23 MENEDZSMENT KONFERENCIABESZÁMOLÓ Várakozással tekintett a hallgatóság az Állami Számvevőszék közelmúltban befejezett ellenőrzésének jelentésére. Winter Zsuzsa szembesítette a jelenlévőket azokkal a megállapításokkal, amelyeket a vizsgálat összegzett a privatizáció, a kiszervezés gondjairól. Előadásában hangsúlyozta, hogy nagy gondot okoz a jogszabályi háttér hiánya, nem megoldott az elhasználódott eszközök amortizációja és felvetette az egészségügyi vállalkozások iparűzési adó fizetéséből adódó problemákat is. A Budapesti Egészségügyi Modell (BEM), mint a Fővárosi Önkormányzat ellátórendszerében előkészített integráció volt a témája Skultéty László előadásának. Az előadó felvázolta az integráció igényét, ismertette a Fővárosi Önkormányzat egészségpolitikai koncepcióját, a BEM beavatkozási mozgásterét. Nem maradt ki a prezentációból az elvégzett nemzetközi benchmark elemzés ismertetése, amiből kiderült, hogy több európai országban működik sikeresen a fővárosihoz hasonló koncepció alapján szervezett integrált egészségügyi intézményrendszer. Az integrációs modell javítani fogja a fejlesztések, felújítások optimális allokációját, a kórházak működésének hatékonyságát; végső soron cél, hogy biztosítsa a szolgáltatásokat igénybe vevő betegeknek a jelenleginél magasabb színvonalú ellátását. A gyakorlatban már működő integrációról adott számot Dr. Pikó Károly. Előadásának mottója szerint a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Kórház vezetői keresték azokat a körülményeket, amelyekre szükségük van, de mivel nem találtak ilyeneket, megteremtették azokat. Megismerte a hallgatóság a döntés előkészítésének, az integráció megvalósításának főbb lépéseit, a Kft. megalakítását. Részletes tájékoztatást kaptunk az integrált szervezet felépítéséről, a funkcionális bizottságok feladatairól, a gazdasági centralizáció előnyeiről. Prof. Dr. Kollár Lajos a Pécsi Tudományegyetem integrációs projektjéről tartott előadást. A tervezett összevonás céljáról, okairól az előadó kifejtette, hogy az egyesülésben résztvevő intézmények közös érdeke, hogy megakadályozzák a működőképesség ellehetetlenülését, hatékonyan legyenek képesek kihasználni a pályázatok által kínált lehetőségeket, a fejlesztések egységes koncepció mentén történő megvalósítását. A professzor ábrákkal és organogramokkal szemléltette az újonnan kialakuló szervezet felépítését, az integráció megvalósításának folyamatát, a Klinikai Központnak – mint a Pécsi Tudományegyetem részének – szerepét a város és a régió egészségügyi ellátásában. A telemedicina állt Dr. Ficzere Andrea prezentációjának középpontjában. Az előadó történelmi áttekintést adott a telemedicina kialakulásáról, a magyarországi, valamint a Debreceni Egyetem keretein belül kialakult helyzetről. Kitért a jogi – ezen belül a személyiségi jogok védelmét előíró – feltételekre, a szabványosítási igényre, az adatszintű egységesítésre. A TIOP keretében meg kell teremteni a telemedicina kialakításának feltételeit, annak érdekében, hogy a gyógyításban, oktatásban, tudományos munkában ez a határtalan lehetőség minél nagyobb teret nyerjen. Új kiszervezési területet mutatott be a konferencia résztvevőinek Szekulesz György, aki a leltározási tevékenységet egyszerű és korszerű alapokra helyezte. A vonalkódos rendszer bevezetése ezen a területen nagyon hatékonnyá, pontossá és gyorssá képes tenni a számviteli mérleg megalapozottságát bizonyító dokumentum létrehozását. Sokat segít az előadó által bemutatott módszer az intézmények átalakulásakor, egyesítésekor nélkülözhetetlen leltár megbízható végrehajtásában. A konferencia utolsó blokkja a napi aktualitásokról szólt. Molnár Attila feszült érdeklődés közepette adott friss, naprakész tájékoztatást a 2009. év utolsó hónapjainak és a 2010-es évnek előrelátható intézményfinanszírozásáról. Előadásában kitért a napjainkra kialakult helyzet előzményeire, statisztikai adatokat mutatott be az egészségügyi kassza évközi állapotáról, beszélt a finanszírozási technika változtatásának okairól. A diszkusszió keretében részletes válaszokat adott a hallgatóság által feltett kérdésekre. A záró előadást az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője, Dr. Balogh Tamás tartotta és ismertette az egészségügyben megvalósuló Európai Uniós fejlesztések helyzetét. Kifejtette, hogy elengedhetetlen az ágazat jelenlegi struktúrájának megváltoztatása mind a gyógyító-megelőző kassza, mind pedig az orvos-szakmai tartalom tekintetében. De változtatás szükséges intézményi szinten is, át kell alakítani az épületállományt, hogy az a hatékony működést szolgálja. Számokkal mutatta be az előadó a programok megvalósításának ütemét, ezen belül az egészségügy helyét és szerepét. A 14 előadást követően bensőségesen ünnepeltük meg az IME konferenciák első, 10 éves jubileumát, abban a reményben, hogy további, hasonlóan sikeres konferenciáknak lehetünk a jövőben is tanúi. Összeállította: Raffai Sándor, IME szerkesztőbizottsági tag 24 IME VIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2009. DECEMBER