IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Elnökségi Nyilatkozat 2011. évi Miniszteri eHealth Konferencia Budapest, 2011. május 10-12.

  • Cikk címe: Elnökségi Nyilatkozat 2011. évi Miniszteri eHealth Konferencia Budapest, 2011. május 10-12.
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: X. évfolyam
  • Lapszám: 2011. / 6
  • Hónap: július-augusztus
  • Oldal: 5-7
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: PROGRAMALKOTÁS

Absztrakt:

2011. május 10-én az Európai Unió tagállamainak (a továbbiakban: tagállamok) egészségügyi miniszterei, 30 ország delegáltjai és az érdekelt szervezetek képviselői találkoztak egymással az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége által közösen szervezett Miniszteri eHealth Konferencia keretei között.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Dózsa Csaba
Elnökségi Nyilatkozat 2011. évi Miniszteri eHealth Konferencia Budapest, 2011. május 10-12. IME Szerkesztőség
Mind többen támogatják, hogy március 4-e legyena Magyar Agykutatók Napja IME Szerkesztőség
Új szakmai kollégium –partnerség az egészségügyben Dr. Sinkó Eszter a Menedzsment és Egészség-gazdaságtani tagozat élén Boromisza Piroska
A dán egészségügyi struktúraváltásról- üzennek-e a tapasztalatok? Dr. Tótth Árpád
A betegek orvosi ellátásra való várakozásának költségei a táppénzes időszak alatt Dr. Gresz Miklós
A hazai kórházi sürgősségi ellátás gazdálkodási és kontrolling lehetőségei Dr. Dózsa Csaba, Benedek Zsófia, Krenyácz Éva
Rovatindító-Onkológia Dr. habil. Dank Magdolna
A személyre szabott orvoslás helye az onkológiában Dr. habil. Dank Magdolna
Rovatindító-Genetika, Orvosi genetika orvosi vezetőknek: beköszöntő egy új rovat elé a 10 éves jubileum apropóján Prof. Dr. Melegh Béla
A „Ritka betegségek” súlya Prof. Dr. Melegh Béla
Fiatalok életpályájának támogatása Szodoray Lajos Ösztöndíjjal IME Szerkesztőség
Új és régi kihívások a neurológiában - Interjú Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanárral a szakmára váró legfontosabb feladatokról Boromisza Piroska
A hospitalizált nem sebészeti osztályon fekvő betegek kismolekulasúlyú heparinnal történő trombózis-profilaxisának költséghatékonysága Dr. Toka Krisztián Szabolcs
Az egészségügyben munkaszüneti nap lesz július 1-je Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
Egészségügy és eHealth - A betegségek orvoslása nem csak orvosi feladat Dr. Lantos Zoltán
Sajtóközlemény IME Szerkesztőség
Kinek és miért fontos az eHealth? Beszámoló a IX. Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferenciáról IME eHealth Szimpozium 2. rész Dévényi Dömötör
Csikóhalak és nagy elődök társaságában - A jó és provokatív gondolatok stimulálják a kutatót Fazekas Erzsébet

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
EGÉSZSÉGPOLITIKA PROGRAMALKOTÁS Elnökségi Nyilatkozat 2011. évi Miniszteri eHealth Konferencia Budapest, 2011. május 10-12. 2011. május 10-én az Európai Unió tagállamainak (a továbbiakban: tagállamok) egészségügyi miniszterei, 30 ország delegáltjai és az érdekelt szervezetek képviselői találkoztak egymással az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége által közösen szervezett Miniszteri eHealth Konferencia keretei között. A Konferencia a politikai döntéshozók és az érdekeltek számára kiváló lehetőséget teremtett a legjobb gyakorlatok, valamint eredményeik és módszereik kölcsönös megismerésére és cseréjére, továbbá arra, hogy a résztvevők megvitassák a fő politikai prioritásokat az információs és kommunikációs technológiák (a továbbiakban: IKT eszközök) egészségügyben történő használatának előmozdítása érdekében, ily módon hozzájárulva ahhoz, hogy az egészségügyi ellátórendszerek jobbak, biztonságosabbak és fenntarthatóbbak legyenek. A tagállamok az eEgészségügy és a krónikus betegségek kezelése iránti mély elkötelezettségüket a múltban már kifejezésre juttatták, különösen az alábbiak által: az eEgészségügyön keresztüli biztonságos és hatékony egészségügyi ellátásról szóló tanácsi következtetések (2009. december); a krónikus betegségek innovatív megközelítései a népegészségügyben és az egészségügyi ellátási rendszerekben témában készült tanácsi következtetések (2010. december); az Európai Bizottság „Európa 2020 stratégiájának” elfogadása és annak „Európa Digitális Menetrendje” és az „Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezései; valamint az eEgészségügyi Kormányzási Kezdeményezés életre hívása, és végül a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv elfogadása. • az IKT eszközök kedvező hatást gyakorolnak a betegellátásra, különösen a fogyatékkal élők és a krónikus betegségekben szenvedők esetében. • az IKT megoldások megfelelő használata a krónikus betegségek kezelésében – különösen a betegek saját kezelésükben való fokozott részvételével és a folyamatos távfelügyelettel – egészségnyereséggel jár azáltal, hogy lehetővé teszi a betegek számára a független életvitel folytatását és javítja a betegek életminőségét. • az eEgészségügyi megoldások alkalmazása lehetővé teszi, hogy a betegek nagyobb felelősséget vállaljanak saját egészségük és életminőségük javításában. • az eEgészségügyi megoldások alkalmazása hozzájárul az orvosok és a betegek közti kölcsönösen előnyös együttműködéshez. • az IKT eszközök az egészségügyben való szélesebb körű használatának alapvető feltétele az innovatív ellátási megoldások kidolgozásának és végrehajtásának, csakúgy mint az új generációs alkalmazások, innovatív ellátási modellek és hatékony betegutak bevezetésének. • az egészségügyi rendszerek fenntartható finanszírozhatóságának növelése érdekében szükség van az eEgészségügybe és a telemedicinába történő befektetésekre. • az IKT megoldások hozzájárulhatnak az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának, biztonságosságának és hatékonyságának növeléséhez azáltal, hogy jelentősen javítják az ellátás hatékonyságát és hatásosságát, az egészségnyereséget és csökkentik a hospitalizációt. • az egészségügyi szakemberek szervezeteinek és az orvosi tudományos társaságoknak nyitottnak kell lenniük az eEgészségügynek és a telemedicinának a klinikai gyakorlatban történő további használatára, és támogatásuk szükséges. • az eEgészségügyi megoldások elősegíthetik a kölcsönös tanulás és tapasztalatcsere céljából történő uniós szintű párbeszédet. • egyes krónikus betegségek esetében további kutatásra és bizonyítékra van szükség, ide értve a széleskörű klinikai vizsgálatokat, a célzottabb társadalmi-gazdasági Fontos hangsúlyozni, hogy • • az eEgészségügy és a telemedicina segítheti az egészségügyi rendszerek átalakítását, választ adva az idősödés, a szűkös erőforrások, az egészségügyi humánerőforrás-hiány és a krónikus betegségek számának növekedése jelentette kihívásokra, a mindenki számára időben történő és megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása, valamint az egészségügyi szektor szolgáltatásainak és kapacitásainak hatékonyabb kihasználása mellett. az eEgészségügyi és telemedicina megoldások előnyökkel járhatnak a népegészségügy területén, a betegek saját kezelésükben való részvétele szempontjából és a közösségi gondozásban is. IME X. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚLIUS – AUGUSZTUS 5 EGÉSZSÉGPOLITIKA PROGRAMALKOTÁS elemzéseket, valamint a megelőző és előrejelző egészségügyi ellátás-modellek kidolgozását és validálását. • az összehasonlítást lehetővé tevő adatgyűjtési intézkedések hiánya jelentős mértékben akadályozza az eEgészségügyi megoldások alkalmazását azáltal, hogy korlátozza az adatelemzésekben rejlő lehetőségeket a teljesítmény növelése, a betegbiztonság megerősítése és a megfontolt befektetési döntések meghozatala szempontjából. • az eEgészségügyhöz kapcsolódó szakpolitikák koordinációját meg kell erősíteni (a kutatás és alkalmazás támogatásától kezdve a jogszabályi keret kialakításáig olyan speciális területeken mint az orvostechnikai eszközök, betegbiztonság, információbiztonság és interoperabilitás). • Az eEgészségügyi és telemedicina alkalmazásokkal kapcsolatos céloknak az eEgészségügy és telemedicina egyes speciális területeken (pl. diabétesz, kardiovaszkuláris betegségek vagy krónikus obstruktív légúti betegségek) jelentkező hatásainak jelenlegi bizonyítékain kell alapulniuk. A hatások – többek között – a következő területeken jelentkezhetnek: a kórházi felvételek számának csökkenése, a hospitalizáció időtartamának csökkenése, javuló életminőség, az egy gondozóra számított megnövekedett produktivitás. • Az egészségügyi szakemberek számára – szorosan együttműködve az érintett szakmai szervezetekkel és tudományos társaságokkal – irányelveket kell kidolgozni és elfogadni az integrált egészségügyi szolgáltatásokat (mint például a távgondozási szolgáltatásokat) lehetővé tevő innovatív eszközök, valamint az egészségügyi szektorban a humánerőforrások és kapacitások jobb kihasználását elősegítő eszközök végrehajtása, továbbá a megfelelő, biztonságos és minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés érdekében. • A folyamatban lévő együttműködésre és a közelgő közösségi kezdeményezésekre építve, közös intézkedéseket kell kidolgozni, és azokat végre is kell hajtani az eEgészségügyi rendszerek interoperábilitása érdekében. • Lépéseket kell tenni – beleértve a szemantikai és terminológiai kérdésekről való megállapodásokat is – a kutatási és népegészségügyi célokból történő adatelemzés lehetővé tétele érdekében, összhangban a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokkal. • A fenntarthatóság érdekében az epSOS és epSOS-II projektek során elért eredményeket felhasználva szükséges a projektek továbbvitele és azok bővítése. • Ki kell dolgozni a krónikus betegségekkel kapcsolatos olyan minimum adatkört, amelyet tagállamszerte gyűjteni kell, és ki kell cserélni a tagállamok között. Fontos, hogy a következő cselekvések kiemelt figyelmet kapjanak: • • • A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011/24/EU irányelv végrehajtása keretében a tagállamok erősítsék meg az eEgészségügyi együttműködést (14. cikk), és vegyenek részt az eEgészségügyért felelős nemzeti hatóságokat összekötő hálózatban. A tagállamok használják az elkövetkező miniszteri találkozókat arra, hogy beazonosítsák azokat a konkrét területeket, ahol közösen előrehaladást lehet elérni, továbbá hogy közös célkitűzéseket és indikátorokat határozzanak meg, valamint ehhez kapcsolódóan saját célokat tűzzenek ki; továbbá mindkettőt vizsgálják felül a 2012. évi eHealth miniszteri konferencián. A folyamatnak olyan területek és célok alapján kell megkezdődnie, mint például amelyeket jelen Nyilatkozathoz tartozó melléklet felsorol, és amelyek az Aktív és Egészséges Idősödés Európai Innovációs Partnerségben meghatározott nemzeti/regionális prioritásaikon alapulnak. Az Európai Bizottságot felkérjük, hogy • • • 6 Az egészségügyi rendszerek fejlesztését és innovációját támogató eEgészségügyi alkalmazásokat támogató Strukturális Alapokat hatékonyan kell felhasználni. Támogatni kell, és elő kell mozdítani a bizonyítékalapú telemedicina rendszerek és szolgáltatások alkalmazását, különösen a betegek távoli gondozási területén, ahol a hatékonyságra és a klinikai előnyökre vonatkozóan meggyőző bizonyítékok állnak rendelkezésre. Elő kell mozdítani az új technológiák alkalmazásával kapcsolatosan a betegek tájékoztatását és a szakemberek oktatását. IME X. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚLIUS – AUGUSZTUS • támogassa a tagállamokat a krónikus betegségek kezelésében szerepet játszó eEgészségügyi megoldások alkalmazása érdekében tett erőfeszítéseikben. • ösztönözze az eEgészségügyi és egyéb innovatív megoldásokat támogató klinikai irányelvek kidolgozását azokon a területeken, ahol a klinikai előnyöket és a hatékonyságot illetően széles körű tapasztalatok állnak rendelkezésre. • támogassa az eEgészségügyi megoldásokkal kapcsolatos kutatásokat, különösen a nagyszabású pilot projekte- EGÉSZSÉGPOLITIKA PROGRAMALKOTÁS ket, a megelőző ellátási modelleket, a személyre szabott orvoslást és az összehasonlító hatékonysági kutatásokat. • támogassa a tagállamok közti együttműködést az eEgészségügyi technológiák hatékonysága területén (eEgészségügyi alkalmazások egészségügyi technológiaértékelése), biztosítva a fenntartható befektetéseket az egészségügyi szektorban. • támogassa az eEgészségügyi megoldások alkalmazásával és elfogadásával kapcsolatos adatgyűjtés és adatelemzés megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, elősegítve ily módon a bizonyítékalapú döntéshozatalt. • az új eEgészségügyi akcióterv keretében támogassa a tagállamokat saját, közös célkitűzéseken alapuló, mennyiségileg mérhető célok kidolgozásában és az előrehaladási indikátorok beazonosításában. Melléklet Jelen melléklet már meglévő bizonyítékokon alapuló, lehetséges célokat tartalmaz a tagállamok számára A tagállamok – az Európai Bizottsággal és egyéb érdekeltekkel együtt – meghatározhatnának konkrét célokat az eEgészségügy, valamint a telemonitoring alkalmazása és hatásai figyelemmel kísérése vonatkozásában, összevetve a célok elérésére közösen megállapított időtervvel. E céloknak az alkalmazás és a mért hatások közti ok-okozati viszonyt kimutató bizonyítékokon kell alapulniuk. A következő javaslatok kerültek megfogalmazásra: A telemedicina és telemonitoring megoldások használatának növelése által: • csökkentsék – számszerűen kimutathatóan – a krónikus szívbetegségek miatti hospitalizációt. • csökkentsék – számszerűen kimutathatóan – a diabéteszes betegek egészségügyi erőforrás-felhasználásait (pl. hospitalizáció, sürgősségi ellátás, alapellátási vizitek), miközben az állapot optimális kezelése biztosított marad. • növeljék az elfogadott nemzetközi módszereknek megfelelően mért életminőséget és/vagy az életminőséggel korrigált életéveket (QALY) és/vagy az egészségkárosodással korrigált életéveket (DALY). Mind többen támogatják, hogy március 4-e legyen a Magyar Agykutatók Napja A Magyar Tudományos Parkinson Társaság is csatlakozott az OITI kezdeményezéséhez A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Idegsebészeti Klinika után a Magyar Tudományos Parkinson társaság 2011. május 27-ei közgyűlésén csatlakozott az OITI azon kezdeményezéséhez, hogy március 4-e legyen a Magyar Agykutatók Napja. A kezdeményezés támogatásáról Dr. Dibó György, a társaság elnöke levélben tájékoztatta Dr. Réthelyi Miklós minisztert. Mint ismeretes, az idei évben először kiosztott 1 millió euró értékű nemzetközi agykutatói díjat, a Grete Lundbeck Európai Agykutatási Alapítvány által alapított „Brain Prize”-t március 4-én három világhírű magyar agykutató – Buzsáki György, Freund Tamás és Somogyi Péter – kapta. Az elismerés rangját jól jelzi, hogy a „Brain Prize”-t a világ tudományos életében máris „idegtudományi Nobel-díj”-ként tartják számon. A magyar agykutatókat ért elismerés kapcsán az Amerikai úti idegtudományi intézet főigazgatója, orvosai valamint Prof. Dr. Pásztor Emil akadémikus 2011. május 18-án kezdeményezték, hogy a díj odaítélésének napja kerüljön be a jeles napok körébe, így a jövőben március 4-e legyen a Magyar Agykutatók Napja. A kezdeményezés nagy visszhangot váltott ki a hazai idegtudományi szakma körében, és az elmúlt hetekben többen hivatalosan is csatlakoztak hangot adva annak a reménynek, hogy bíznak a minisztérium pozitív döntésében. Ha a kezdeményezés pozitív fogadtatásra talál a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban, azzal lehetővé válik, hogy a nemzetközileg is elismert magyar idegtudományok képviselői, a szakma orvosai és kutatói ezen a napon hivatalosan is megemlékezzenek hivatásuk múltjáról és jelenéről, egyszersmind a társadalmi párbeszéd szintjén adjanak számot tudományterületük aktuális eredményeiről és kihívásairól. Freund Tamás professzorral készített interjúnkat az 55-58. oldalon olvashatják. (Szerk.) IME X. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚLIUS – AUGUSZTUS 7