IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Hozzászólás Dr. Bacskai Miklós és Komáromi Tamás 2007. októberi cikkéhez A gyógyszerpolitika történetébôl 2004-2006

  • Cikk címe: Hozzászólás Dr. Bacskai Miklós és Komáromi Tamás 2007. októberi cikkéhez A gyógyszerpolitika történetébôl 2004-2006
  • Szerzők: Dr. Lengyel Gábor
  • Intézmények: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
  • Évfolyam: VII. évfolyam
  • Lapszám: 2008. / 1
  • Hónap: február
  • Oldal: 6-8
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA

Absztrakt:

Az IME 2007. októberi számában (IME VI. évfolyam 8. szám, 13. oldal) megjelent egy érdekes cikk a 2004. évi kormányzati intézkedésekről, azok céljairól és hatásairól a gyógyszerkasszát illetően (A 2004. évi kormányzati intézkedések: célok és hatások a gyógyszerkasszára) Dr. Bacskai Miklós és Komáromi Tamás tollából. Véleményem szerint a megjelent írás több helyen is pontosításra szorul, sokszor helytelenek a levont következtetések, és a cikk nem adja vissza ezen mozgalmas időszak valós történéseit.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Prof. Dr. Kozmann György
Gyakorlati kérdések az új egészségpénztári rendszer bevezetéséről, működéséről Nagy András László
Hozzászólás Dr. Bacskai Miklós és Komáromi Tamás 2007. októberi cikkéhez A gyógyszerpolitika történetébôl 2004-2006 Dr. Lengyel Gábor
Viszontválasz Dr. Lengyel Gábor véleményére Dr. Bacskai Miklós
Az egészségügyi szolgáltatások rangsorolása; az EUROBAROMÉTER kérdőíves felmérés nemzetközi és hazai tapasztalatai Prof. Dr. Boncz Imre, Brandtmüller Ágnes , Dr. Gulácsi László, Erdész Diána, Kassai Lili
Pécsi regionális integrált egészségügyi ellátórendszer kialakítása - a Janus Pannonius egészségügyi program Dr. Borsi Máté, Prof. Dr. Kovács L. Gábor, Prof. Dr. Tóth Kálmán
„A betegnek nemcsak veséje van, de élete, sorsa is...” Nagy András László
Gondolatok a Markusovszky Kórház Zrt-vé alakulása kapcsán Dr. Kovács Lajos, Dr. Lakner László
Az ápolóképzés változása hazánkban az Európai Felsőoktatási Térségben Prof. Dr. Boncz Imre, Prof. Dr. Betlehem József, Dr. Tahin Tamás, Dr. Kriszbacher Ildikó, Dr. Illei György, Dr. Bódis József
Mennyit költhetünk 1 QUALY-ra? Az Európai Unió EuroVaQ projektje Prof. Dr. Boncz Imre, Dr. Gulácsi László, Brandtmüller Ágnes
Tradíció és innováció a gyógyszeriparban - Kutatóintézetet nyitott a Servier Budapesten Boromisza Piroska
eVITA program: életviteli technológiák és alkalmazások Nagy András László
Vonalkód a kórházban Mohos Tibor
Állítsuk meg a méhnyakrákot! Boromisza Piroska
Gyógyító molekulák nyomában - Magyar kémikus a francia Servier gyógyszerkutató élén: bemutatjuk Dr. Blaskó Gábor akadémikust Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Lengyel Gábor Intézmény: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
EGÉSZSÉGPOLITIKA Hozzászólás Dr. Bacskai Miklós és Komáromi Tamás 2007. októberi cikkéhez A gyógyszerpolitika történetéből 2004-2006 Az IME 2007. októberi számában (IME VI. évfolyam 8. szám, 13. oldal) megjelent egy érdekes cikk a 2004. évi kormányzati intézkedésekről, azok céljairól és hatásairól a gyógyszerkasszát illetően (A 2004. évi kormányzati intézkedések: célok és hatások a gyógyszerkasszára) Dr. Bacskai Miklós és Komáromi Tamás tollából. Véleményem szerint a megjelent írás több helyen is pontosításra szorul, sokszor helytelenek a levont következtetések, és a cikk nem adja vissza ezen mozgalmas időszak valós történéseit. BEVEZETÉS A mindenkori gyógyszertámogatási politika céljai közül legalább az alábbi háromnak kell az aktuális kormányzatoknak megfelelni: • garantálni a gyógyszerek hozzáférhetőségét a társadalom minden tagja számára (társadalompolitikai aspektus) • a költségvetési előirányzat betartása (fiskális nézőpont) • az innováció elismerése, új hatóanyagok támogatásba történő befogadása (iparpolitika a Lisszaboni Stratégiának megfelelően) Vizsgáljuk meg, hogy ezen három fő kritériumnak hogyan próbált meg eleget tenni az akkori kormányzat, hiszen 2004-ben új időszámítás kezdődött Magyarországon. Az EU-s csatlakozásnak köszönhetően a legfontosabb változást a gyógyszerpiac szemszögéből a Transzparencia Direktíva hazai jogrendszerbe történő átültetése jelentette 2004. május 1-től. Ezt egy hónappal megelőzte a 48/2004es kormányrendelet életbe lépése, amely 15%-kal csökkentette a gyógyszerek termelői árát (ez alól még az OTC készítmények sem képeztek kivételt). Akadt olyan gyártó, amely aláírt egy szerződést az OEP-pel, amelyben 15%-os befizetést vállalt havi rendszerességgel, így a 0%-kal támogatott és a nem támogatott készítményei esetében megúszta az árcsökkentést. A szerződést aláíró gyártók viszont a támogatotti gyógyszerkörben csupán elenyésző, 6%-os részesedéssel bírtak. Az OEP-ben dolgozó kollégák helyzetét tovább nehezítette, hogy 2002 és 2003 között nem volt befogadás, és hihetetlen mértékben felduzzadt az egyedi méltányossági kérelmek száma, elsősorban onkológiai gyógyszerek körében (pld. Rituximab). Ráadásul a gyártókkal 2003-ban kötött szerződés (az elhíresült GTV) végelszámolásában a különféle értelmezések miatt véget nem érő viták támadtak, és 2004-ben úgy tűnt, hogy a gyártókkal szembe- 6 IME VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR ni követelések 25%-a behajthatatlan marad. A koronát az egész helyzetre az Alkotmánybíróság tette fel, amely 2004. májusában kijelentette, hogy alkotmánysértő volt az árcsökkentés és a kormánynak legkésőbb július 1-ig vissza kell állítania az eredeti árakat. A MEGOLDÁS Az Alkotmány Bíróság döntése jelentős lökést adott a kormányzatnak, hogy végre tárgyalóasztalhoz üljön az ipar képviselőivel (a kormányzati oldal delegátusának vezetője az azóta elhunyt Veér András professzor volt). A végeredmény az ún. 2,5 éves szerződés lett, amely meghatározta a gyógyszerpiaci tendenciákat 2005-ben és 2006-ban. Melyek voltak ezen megállapodás legfontosabb sarokkövei? • A termelői árak visszaálltak az árlevágás előtti szintre úgy, hogy a térítési díjak nem nőhettek (másképpen fogalmazva az állam 15%-os plusz támogatást vállalt fel az elkövetkező időkre), lásd 1. táblázat 1.táblázat 1000 Ft bruttó árú, különböző támogatottságú gyógyszerek támogatása és térítési díja • • A gyógyszerárakat a gyártók az euróhoz rögzítették (251,64 Ft-os árfolyamon), és ha az árfolyamváltozás meghaladja a +/- 6,25%-ot, akkor igazították volna hozzá a forintárakat (erre nem került sor 2005 és 2006 között, mivel az árfolyam nem mozdult el egyik irányban sem ilyen mértékben). Az alacsony árú gyógyszerek esetében a gyártóknak lehetőségük volt évi egyszeri alkalommal áremelésre (600 Ft termelői ár alatt 45 Ft, 600-1000 Ft között 70 Ft). EGÉSZSÉGPOLITIKA • A gyártók vállalták 2004-ben 9 Mrd Ft befizetését, a következő két évben pedig egy ún. sávos kockázat-megosztás lépett volna érvénybe, amely behatárolta az állam maximális kifizetéseit (az ún. gyógyszer-gazdaságossági törvénynek is ez adta az egyik alapját). 2005. őszén azonban egy módosítás miatt a 2005. és a 2006. évi befizetések is fix összegűvé váltak (2. táblázat). • • 2. táblázat A gyártói befizetések 2004-2005-2006-ban • Az állam további kötelezettségeket vállalt magára, miszerint nem alkalmazza a delistázást 2005-ben, nem hoz olyan törvényeket, amelyek a gyártókat sújtanák és kötelezettséget vállalt arra is, hogy a gyártókkal közösen felülvizsgálja az ún. Transzparencia Rendeletet. AZ OEP SZEREPE A 2,5 ÉVES SZERZÔDÉS VÉGREHAJTÁSÁBAN Milyen kötelezettségei fakadtak az OEP-nek a szerződés következtében? A legnagyobb teher természetesen a mi intézményünkre hárult a végrehajtás kapcsán: • Az OEP Gyógyszerügyi Főosztályának kellett kiszámítania a befizetéseket gyártónként, • szintén nekünk kellett a termelői árakat visszaállítanunk és a magasabb támogatással kihirdetnünk, • a szerződésben garantált áremelések befogadása és publikálása az eltorzult támogatási rendszerben szintén a mi feladatunk volt. Mindezen feladatok mellett természetesen ki kellett alakítani a transzparencia ügymenetét, végre kellett hajtani a jogszabályból fakadó egyéb kötelezettségeket (például fixesítés, amelyre ezekben az években évente csupán egyszer adódott lehetőség). Mivel 2005-ben a szerződés írott szövege szerint nem lehetett delistázni, a kassza védelmére csupán limitált lehetőségek adódtak: • A generikus program beindítása (megközelítőleg 500 generikus gyógyszer került a támogatásba 2005 és 2006 között, például az első atorvastatin-, alendronát- és risperidon-készítmények). • A támogatás-volumen szerződések rendszerének kiterjesztése, új finanszírozási modellek alkalmazása (például gyártói finanszírozás bevonása magasabb támogatás esetén). • A különböző szerződésekből fakadó kintlévőségek behajtása (2003-as GTV, 2004-es márciusi szerződés, illetve a 2,5 éves szerződés. 2005-ben többek között ezért is sikerült 3 Mrd Ft-tal nagyobb mértékű összeget befizettetni, mint amit a szerződés előírt). A két minisztériummal közösen (EüM, PM) az Eüpontok felülvizsgálata, terápiás- és finanszírozási protokollok kialakítása (például onkológiai fájdalomcsillapítók esetében). Új, költséghatékony gyógyszerek befogadása a támogatotti körbe, amivel nagyon sok régi, elavult terápiát ki lehetett váltani. 2006-ra annyiban változott a helyzet, hogy első ízben lépett életbe a delistázás (aminek következtében több, mint 300 gyógyszer vált olcsóbbá júliustól). Ezt egyrészt a fixesítés alapján, másrészt a hivatalos felülvizsgálat során tehettük meg (ekkor kerültek ki a támogatásból pl. a topikális antimikotikumok, egyes H2-blokkolók és NSAID-ok). Másik hatékony eszköz a támogatáscsökkentés volt, amelyet szintén ekkor tudtunk első ízben alkalmazni (pl. infúziók, egyes antiasztmatikumok esetében), valamint a 15%-os extra támogatás utolsó maradványai ekkor tűntek el véglegesen a finanszírozásból. Mindezen beavatkozások következtében 2006-ra sikerült a gyógyszerkassza növekedését lelassítani, és az európai átlagos növekedéshez közelíteni (8% v. 11%). A térítési díjak növekedését is sikerült megfékezni, gyakorlatilag a támogatásváltozással teljesen paralel mozgást figyelhettünk meg (1. ábra). (Nagyon sok „szakértő” nyilatkozatát olvashattuk évközben, hogy a gyógyszerkassza meghaladja a 400 Mrd Ft-ot 2006-ban.) 1. ábra Támogatás/térítési díj változás ÖSSZEFOGLALÁS Jelen összefoglalómban a támogatáspolitika három fő céljának 2004–2006. évi teljesülését vizsgáltam. A térítési díjak aránya a támogatásokhoz képest folyamatosan csökkent ebben az időszakban. Ugyanakkor a támogatásban új, terápiás áttörést jelentő készítmények jelentek meg. Így hát véleményem szerint a társadalmi-szociális aspektusnak és az iparpolitikának maradéktalanul eleget tett az egészségügyi kormányzat, az Európai Unió célkitűzését is szem előtt tartva (Lisszaboni Stratégia). A betegek hozzájutottak a IME VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 7 EGÉSZSÉGPOLITIKA szükséges gyógyszerekhez és Magyarország katasztrofális egészségügyi mutatói 2005-ben és 2006-ban lassan elkezdtek javulni. (Ennek a javulásnak a leglátványosabb jele volt, hogy 2006-ban a népességfogyás üteme csökkenő tendenciát mutatott!) A fiskális politikai elvárásoknak nem lehetett eleget tenni olyan megkötések mellett, amelyeket az államra kényszerített a szerződés. A Gyógyszerügyi Főosztály számos alkalommal elküldte az aktuális jogalkotóknak a javaslatait, amelyben többek között a fixesítés gyakoriságának kiterjesztését és szigorítását kérte. A változások egy része 2007-ben végül testet öltött az ún. gyógyszer-gazdaságossági törvényben, amely viszont kizárólag a fiskális politikát tartja szem előtt, ami közgazdaságilag érthető a konvergenciaprogram árnyékában. Az egészségügyben viszont nem a számok, hanem a betegek a főszereplők. Dr. Lengyel Gábor 75 éves a MÁGY – Egészség a csúcson A Mátrai Gyógyintézet mátraházai egysége 1933-ban nyílt meg. A kor európai szintjén álló szanatórium létrehozásáról a tuberkulózis ijesztő mértékű terjedése miatt döntött az akkori egészségügyi kormányzat. A tbc visszaszorítását követően – a Kékestető nyújtotta kiváló klimatikus tényezőknek köszönhetően (szubalpin éghajlat, por- és pollenszegény levegő, háziporatka-mentes övezet, stb.) – az intézmény a későbbiekben idült légzőszervi megbetegedések (COPD, asztma) kezelését is vállalta, majd az itt dolgozó orvosok tapasztalatai alapján tevékenységét kiterjesztette a csont- és izületi bántalmak, illetve mellkas sebészeti esetek ellátására is. Egyre nagyobb súlyt kap – a kor igényeinek megfelelően – a rehabilitáció. Ezt mutatja a múlt évi ágyszám-módosítást követően kialakított új struktúra: a megnövelt rehabilitációs ágyszám, illetve egy új, onkológiai rehabilitációs osztály megszervezése. Az intézmény jelenleg Heves megye pulmonológiai bázisintézete, onkológiai centruma. A gyógyítást és rehabilitációt pszichológus, fiziotherápiás, spirometriás, EKG, röntgen, allergológiai asszisztens, gyógytornászok, dietetikusok is segítik. A klíma-gyógyintézeti rehabilitáció hatékonyságát több mint 100 beteg adatainak elemzése alapján összegeztük. Megállapítottuk, hogy életminőségük javult, panaszaik, tüneteik átlagosan 6 hónapig számottevően mérséklődtek, gyógyszer- és sürgősségi ellátási igényük radikálisan csökkent. Mindezek figyelembevételével elkezdődött a több régiós komplex, hat szakterületet lefedő, programozott orvosi rehabilitációs szakellátását nyújtó centrum kialakításának tervezése. Ennek bázisa az, hogy – az alig öt éve kinevezett új vezetés, a dolgozók támogatásával – egyensúlyba hozta az intézmény gazdálkodását, kidolgozta az új szakmai irányokat, korszerűsítette az infrastruktúrát, rendezte a környezetet. A szakmai teljesítményt jól mutatja, hogy az intézmény az újonnan tervezett, programozott rehabilitációs stratégiában hat szakterületen is nyújt, illetve készül ellátást nyújtani. Létrejött a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrumával az oktatókórházi megállapodás. A MÁGY szakmai felkészültségét bizonyítja, hogy a DE OEC-ben egyetlenként működő rehabilitációs tanszék klinikai hátteréül is szolgál. Az intézmény egyedi szakismereti és eszközbázisát kihasználva tevékenységét képzéssel tervezi bővíteni, szolgáltatásait pedig kiterjeszteni a pulmonológián túli onkológiai ellátásra. A rehabilitáció területén 2008-ban tervezzük az ellátást a mozgásszervi és gyerek rehabilitációban is, melynek feltételei megteremthetők. Szakmai téren az intézmény a nappali kórház funkció befogadtatását tervezi és számol megszűnt járóbeteg ellátások átvételével. A Debreceni Egyetemmel együttműködve a MÁGY megkezdi területén azoknak a feltételeknek kialakítását, amelyek lehetővé teszik egy kelet-európai onkológiai módszertani központ megvalósítását. Szintén a tervek között szerepel – együttműködve a Foglalkoztatási és Szociális Minisztériummal – a térség mobil szűrőállomás központjának megteremtése. Az elmúlt négy évben jelentősen javult az eszközállomány és a műszerezettség, nőtt a betegszobák komfortja. Meghatározó módon fejlődött a környezet, bővült a nővérszálló is. Ezek a fejlesztések megteremtik a co-payment lehetőségét is. A következő évek céljai között szerepel a főépület akadály-mentesítése. Az új felvonó építési beruházása már folyamatban van. Megkezdték a konyha teljes felújítását, az átadás várhatóan ez év tavasza. Az intézmény sikeres első fordulós pályázatot adott be a fűtési rendszer korszerűsítésére. Előkészítési fázisban van az összes többi épület fűtésének megújuló energiaforrásra való átállítása a tervezett új szakmai profilok infrastrukturális követelményeinek magas szintű biztosítása érdekében. TÉ 8 IME VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR