IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Gyakorlati kérdések az új egészségpénztári rendszer bevezetéséről, működéséről

  • Cikk címe: Gyakorlati kérdések az új egészségpénztári rendszer bevezetéséről, működéséről
  • Szerzők: Nagy András László
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: VII. évfolyam
  • Lapszám: 2008. / 1
  • Hónap: február
  • Oldal: 5
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA

Absztrakt:

A még nem elfogadott kormányrendeletekből következő változásokba engedett betekintést Ungár Klára, volt fideszes, majd szabaddemokrata országgyűlési képviselő, ma az OEP főigazgató helyettese. Elsőszámú feladata – neki és az egész vezetésnek – az OEP átalakulásának előkészítése.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Prof. Dr. Kozmann György
Gyakorlati kérdések az új egészségpénztári rendszer bevezetéséről, működéséről Nagy András László
Hozzászólás Dr. Bacskai Miklós és Komáromi Tamás 2007. októberi cikkéhez A gyógyszerpolitika történetébôl 2004-2006 Dr. Lengyel Gábor
Viszontválasz Dr. Lengyel Gábor véleményére Dr. Bacskai Miklós
Az egészségügyi szolgáltatások rangsorolása; az EUROBAROMÉTER kérdőíves felmérés nemzetközi és hazai tapasztalatai Prof. Dr. Boncz Imre, Brandtmüller Ágnes , Dr. Gulácsi László, Erdész Diána, Kassai Lili
Pécsi regionális integrált egészségügyi ellátórendszer kialakítása - a Janus Pannonius egészségügyi program Dr. Borsi Máté, Prof. Dr. Kovács L. Gábor, Prof. Dr. Tóth Kálmán
„A betegnek nemcsak veséje van, de élete, sorsa is...” Nagy András László
Gondolatok a Markusovszky Kórház Zrt-vé alakulása kapcsán Dr. Kovács Lajos, Dr. Lakner László
Az ápolóképzés változása hazánkban az Európai Felsőoktatási Térségben Prof. Dr. Boncz Imre, Prof. Dr. Betlehem József, Dr. Tahin Tamás, Dr. Kriszbacher Ildikó, Dr. Illei György, Dr. Bódis József
Mennyit költhetünk 1 QUALY-ra? Az Európai Unió EuroVaQ projektje Prof. Dr. Boncz Imre, Dr. Gulácsi László, Brandtmüller Ágnes
Tradíció és innováció a gyógyszeriparban - Kutatóintézetet nyitott a Servier Budapesten Boromisza Piroska
eVITA program: életviteli technológiák és alkalmazások Nagy András László
Vonalkód a kórházban Mohos Tibor
Állítsuk meg a méhnyakrákot! Boromisza Piroska
Gyógyító molekulák nyomában - Magyar kémikus a francia Servier gyógyszerkutató élén: bemutatjuk Dr. Blaskó Gábor akadémikust Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Nagy András László Intézmény: IME Szerkesztőség
EGÉSZSÉGPOLITIKA Gyakorlati kérdések az új egészségpénztári rendszer bevezetéséről, működéséről A még nem elfogadott kormányrendeletekből következő változásokba engedett betekintést Ungár Klára, volt fideszes, majd szabaddemokrata országgyűlési képviselő, ma az OEP főigazgató helyettese. Elsőszámú feladata – neki és az egész vezetésnek – az OEP átalakulásának előkészítése. Az OEP jogutód szervezeteit – a törvény felhatalmazása alapján – kormányrendelet hozza majd létre. Az új konstrukció középpontjában egy „elszámoló ház” áll, amely a mai OEP számos funkcióját betölti majd. A mai OEP a teljes egészségügyi ellátórendszert finanszírozza, mégpedig a Megyei Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül, amely szerződéseket köt, és különféle technikákkal elosztja a pénzt. A jövőben az OEP finanszírozási feladatai szétválnak: a nagy kockázatú beavatkozásokat, azaz a kis esetszámú, de kiemelkedően költséges eljárások, illetve gyógyszerek költségeit egy központi kasszából, az Országos Kockázatkezelési Alapból (OKA) fedezik. Ezt leszámítva a finanszírozási technikák – kártyapénz az alapellátásban, németpont rendszer a járóbeteg szakellátásban, HBCS a fekvőben – változatlanok maradnak. A megszokott területeken marad a feladatfinanszírozás is: a mentés, újszülött ellátás, járványügy, egészségmegőrzés, ahol természetesen a továbbra is költségvetés által rendelkezésre bocsátott összegekből történik majd a finanszírozás. Az E. Alap továbbra is a munkavállalók, illetve a munkaadók járulékbefizetéseiből, illetve a járulékot fizetni nem tudók – gyerekek, nyugdíjasok, fogvatartottak stb. – utáni állami befizetésekből tevődik össze. Az E. Alapot egy másik – ugyancsak kormányrendelettel létrehozott – OEP-jogutód kormányzati szerv, a Nemzeti Egészségügyi Központ (NEK) kezeli majd. Mozgástere talán nagyobb lesz a mainál, ugyanis nem az egészségügyi vagy/és a pénzügyi tárca, hanem közvetlenül a kormány felügyeli majd tevékenységét. Feladatai részben a régiek, részben újak lesznek. Régi feladatnak tekinthető, hogy ellenőrzi az E. Alapból történő kifizetések jogszerűségét (már nem a szolgáltatóknál, hanem az egészségpénztáraknál!). Vadonatúj viszont, hogy felügyeli az egészségpénztáraknak járó fejkvóta megállapítását és szétosztását. Ez utóbbi bonyolult és havi egyeztetést követelő feladat, hiszen a pénztártagok – a biztosítottak – létszáma folyamatosan változik. A leendő egészségpénztárak közvetlenül nem kezelnek pénzt, egyenlegüket a NEK tartja nyilván és virtuális szám- láikat ugyancsak a NEK kezeli majd. Ez azt jelenti, hogy az egészségpénztárak „csak” autorizálják, azaz ellenőrzik és igazolják a velük szerződött egészségügyi szolgáltatók teljesítmény-elszámolásait, és amit jóváhagytak, azt továbbítják a NEK-nek, amely utalványozza az intézményeknek járó finanszírozási összegeket. Visszatérő kérdés, hogy az új rendszer mennyivel válik bonyolultabbá a szolgáltatók számára. Ungár Klára szerint valóban nehezíti majd a dolgukat, hogy várhatóan minden egyes szolgáltató egynél több, ám feltehetően négynél kevesebb pénztárral szerződik majd, tehát teljesítményjelentéseiket szét kell válogatniuk és több felé elküldeniük. A NEK örökölt feladatai közül az egyik leglényegesebb a gyógyszerek, illetve a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadása és az ártámogatás mértékének megállapítása lesz. Ugyanez vonatkozik a közgyógyellátásokra és a nemzetközi elszámolásokra is. Az OEP régi feladatai közül a NEK-nél marad a területet érintő jogszabályok véleményezésének, valamint új jogszabályok kezdeményezésének joga is. Az OEP megyei pénztárai – tervek szerint – a NEK kirendeltségeiként működnek tovább. Az egészségügyi szolgáltatókkal a majdani egészségpénztárak szerződnek. A NEK és a pénztárak közötti elszámolás alapja a korrigált fejkvóta lesz. A korrekció szempontjait a törvény rögzíti, elsősorban a biztosított neme és életkora szerint, figyelembe véve a tényeket, így például egy 55 év fölötti emberre dupla annyi fejkvóta jut, mint egy 20 évesre, illetve azt is figyelembe veszi, hogy az ország melyik régiójában mennyi az egészségügyi kiadás. A törvényt a Parlament február 11-én elfogadta (a köztársasági elnöknek ezt követően már nincsen vétójoga), 2008. március 1-jén hatályba lép. Ezt követően a kormány pályázatot ír ki tanácsadó számára, akinek feladata az egészségbiztosítási pénztárak résztulajdonának kisebbségi befektetők számára történő értékesítésével kapcsolatos. Eközben a kormány létrehozza a megyénként egy, illetve a központi régióban négy egészségpénztárat. A beérkezett pályázatok kiértékelését, majd az összeolvadásokat követően megalakulhat az 5-11, – minimálisan 500 ezer, maximálisan 2 millió tagot tömörítő – egészségpénztár. Az egészségpénztárak feladataikat 2009. február 1-jétől látják el, ám a szolgáltatók finanszírozása még 3 hónapig az OEP, illetve utódszervezetefeladata marad. Ezek szerint a szolgáltatók 2009. tavaszán találkoznak először az új finanszírozó pénztárakkal. Nagy András László IME VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 5