IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

5 ujjnyi érv

  • Cikk címe: 5 ujjnyi érv
  • Szerzők: Ócsai Gabriella Rózsa
  • Intézmények: Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (Debrecen)
  • Évfolyam: XIV. évfolyam
  • Lapszám: 2015. / 3
  • Hónap: április
  • Oldal: 18-20
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: INFEKCIÓKONTROLL
  • Alrovat: INFEKCIÓKONTROLL

Absztrakt:

A kórházhigiéne és az infekciókontroll rokon fogal-
mak és szakterületek. Közös céljukkal lehetővé teszik a
minőségi betegellátást, melynek egyik legalapvetőbb és
költséghatékonyság szempontjából a legfontosabb pil-
lére a kézhigiéne. A kórházunk Központi Intenzív Osz -
tályán négy alkalommal végeztünk direkt compliance
vizsgálatot 2013 nyarának végétől 2015 februárjáig. Az
eredmények visszacsatolásával javítottuk, és igyek-
szünk továbbra is javítani kézhigiéne mutatóinkat a mi-
nőségi betegellátás érdekében.

Angol absztrakt:

The hospital hygiene and infection control are
related concepts and specialities. Their joint purpose
enhances a better quality of patient care. One of their
most fundamental pillar is the hand hygiene, also by its
cost effectiveness. From the summer of 2013 to
February 2015 a direct compliance survey was con -
ducted in the Intensive Care Unit of our hospital. During
this period we tested hand hygiene compliance four
times. With the feedback of our results, we continuously
improved and still going on to improve the quality of the
patient care.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
INFEKCIÓKONTROLL 5 ujjnyi érv Ócsai Gabriella Rózsa Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (Debrecen) A kórházhigiéne és az infekciókontroll rokon fogalmak és szakterületek. Közös céljukkal lehetővé teszik a minőségi betegellátást, melynek egyik legalapvetőbb és költséghatékonyság szempontjából a legfontosabb pillére a kézhigiéne. A kórházunk Központi Intenzív Osztályán négy alkalommal végeztünk direkt compliance vizsgálatot 2013 nyarának végétől 2015 februárjáig. Az eredmények visszacsatolásával javítottuk, és igyekszünk továbbra is javítani kézhigiéne mutatóinkat a minőségi betegellátás érdekében. The hospital hygiene and infection control are related concepts and specialities. Their joint purpose enhances a better quality of patient care. One of their most fundamental pillar is the hand hygiene, also by its cost effectiveness. From the summer of 2013 to February 2015 a direct compliance survey was conducted in the Intensive Care Unit of our hospital. During this period we tested hand hygiene compliance four times. With the feedback of our results, we continuously improved and still going on to improve the quality of the patient care. BEVEZETÉS Az infekciókontroll az orvostudomány egyik szakterülete, amely a betegek és a személyzet fertőzéseivel – ezek megelőzésével, illetve az ellenük való védekezéssel foglalkozik. Céljai tekintetében alapjában véve megegyezik a kórházhigiéne fogalmával. A kórházhigiéne az orvostudománynak az a szakterülete, amely a kórház és a kórházi ellátás magas szintű higiénéjének a megszervezésével, a kórokozók elleni küzdelemmel foglalkozik. Az infekciókontrollal rokon fogalom [1]. A beteg biztonsága nagyon fontos minden egészségügyi ellátó számára. Így az is, hogy mentes legyen a véletlenszerű károsodástól a gyógykezelés folyamán, a gyógykezelések következtében kialakuló nem kívánt hatások megelőzhetőek vagy korrigálhatóak legyenek. Ezért elemi fontosságú az egészségügyi ellátás során a kórokozók elleni küzdelem, a fertőzési lánc megszakítása, legyen szó akár a dolgozók, az ápoltak vagy a látogatók szemszögéből. A fertőzések megelőzése és annak költséghatékonysága nem kérdéses, mert ezáltal emelhető a betegellátás minősége. A Kenézy Gyula Kórházban elszenvedett nozokomiális infekciók incidenciája 2009-től 2012-ig vizsgálva 0,71%ról 1,04%-ra nőtt. 2013 év első negyedévében, minden 18 IME XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. ÁPRILIS fekvőbeteg ellátó osztályon, a főnővéreink által a saját osztályukon végzett direkt megfigyeléses kézhigiénés compliance eredménye összességében 70% és 100% közötti volt. A modern medicinának köszönhetően egyre több és egyre inkább invazív beavatkozások teszik lehetővé az életmentést, a betegségek leküzdését. Az infekciókontroll és a kórházhigiéne igazán markáns és meghatározó pillére a kézhigiéne. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is évek óta nagy hangsúlyt fektet erre: „Save Lifes: Clean Your Hands” kampányával. Az intenzív osztályon, mint kiemelt fontosságú osztályon, jobban felmérhető és hamarabb lemérhető a legapróbb változás is. Az intenzív osztályon 2009-ben 10,63%; 2010-ben 13,84% és 2011-ben 15,03% volt az elszenvedett nozokomiális infekciók aránya, amelyek nagy többletköltségeket róttak az intézményünkre. Ennek okát keresve visszanyúltunk az alapokhoz, és a kézhigiéne helyzetét vizsgáltuk meg először [2]. MÓDSZER Fertőzés szempontjából kiemelten fontos és kritikus ellátási terület az intenzív ellátás, illetve osztály. Kézhigiénés direkt compliance megfigyelést végeztünk a Kenézy Gyula Kórház Központi Intenzív Terápiás Osztályán hathavonta, 2013 augusztusától 2015 februárjáig. Két héten át tartott egy-egy megfigyelési szakasz. A megfigyelést az OEK munkatársai által 2010 évben tartott oktatáson elhangzottak alapján infekciókontroll nővér végezte. Mindig ugyanazon időpontban, az adott két hét minden munkanapján. Egy – egy megfigyelési időtartam sem tartott tovább harminc percnél. Ennek során az indikációkat, foglalkozási kategóriákat, kézmosást, kézbedörzsölést, annak kimaradását, valamint a kesztyűhasználatot is rögzítettük [3]. A mérőszámokat az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levele alapján számítottuk ki. A megfigyelt kézhigiénés tevékenységek számához a javasolt kézhigiénés tevékenységek számát viszonyítva és szorozva százzal, kaptuk a compliance-t [4]. Az adatok visszajelzése megtörtént minden esetben a kiértékelést követően. Mindezzel párhuzamosan 2014. január 1-től aktív, prospektív, teljes körű surveillance folyt és folyik jelenleg is. EREDMÉNYEK Az intenzív osztályos fekvőbeteg ellátás során a négy megfigyeléses hét tíz munkanapjának 30-30 munkaórapercét összesítve, az 1200 percben összesen 361 direkt meg- INFEKCIÓKONTROLL figyeléses kézhigiénés vizsgált került rögzítésre. A legelső (2013 év augusztus) felmérés során kapott 21,25%-os öszszesített direkt compliance (25,83%, majd 40,86%-ra) 41,17%-ra nőtt (2015 év február) (1. ábra). Részeredményeket tekintve elmondható, hogy az ápolók 15,87%-os direkt compliance-e 61,76%-ra nőtt. Az orvosok direkt compliance-e 27,27%-ról 13,63%-ra változott. A WHO által meghatározott kézhigiéne 5 (féle) momentumát vizsgálva: • Betegérintés előtti direkt megfigyeléses compliance 17,85%-ról 19,04%-ra nőtt. • • • • Testváladék érintése utáni direkt megfigyeléses compliance 11,11%-ról 57,14%-ra javult (2. ábra). Beteg érintést követő direkt megfigyeléses compliance 33,33%-ról 66,66%-ra változott (3. ábra). Ellenben problémák tárultak fel, a kézhigiénés compliance csökkenését is észleltük: Beteg környezetével történő érintkezés utáni direkt megfigyeléses compliance 30,76%-ról 25%-ra csökkent. Aszeptikus beavatkozás előtti direkt megfigyeléses compliance 5,88%-ról 0%-ra csökken. 1. ábra Direct megfigyeléses kézhigiénés compliance 2. ábra Testváladék érintése utáni direct kézhigiénés compliance 2. ábra Beteg érintése utáni direct kézhigiénés compliance IME XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. ÁPRILIS 19 INFEKCIÓKONTROLL MEGBESZÉLÉS KÖVETKEZTETÉSEK A kapott eredmények alapján elmondhatjuk, hogy az intenzív terápiás osztályunk direkt megfigyeléses összesített compliance-e javult, így a pozitív irányú változás lehetséges és megvalósítható. Viszont ha részleteit vizsgáljuk, akkor mivel team munka, így elmondhatjuk, hogy 1-1 szakmacsoport illetve foglalkozási kategória nem helyettesíti a másik szakmacsoport, illetve foglalkozási kategória kézhigiénés tevékenység elvégzését, de kompenzálhatják, ellensúlyozhatják, javíthatják egymást, így módosítva az összesített compliance-t. Az indikációkat áttekintve a betegérintés előtti compliance még mindig alacsony, valamint az aszeptikus beavatkozások megfigyeléses direkt compliance nulla volt. Az egészségügy kiemelt területén dolgozók (steril és nem-steril) kesztyűhasználata igen magas, ami hamis és álbiztonságérzetet ad számukra a munkájuk során. A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézetben 2012ben volt megújító infekciókontroll oktatás. 2013 óta történik az új dolgozók oktatása. Mindkét oktatás részét képezi a kézhigiéne. A kapott eredményeink tükrében azt vettük célul, hogy a kórházunk teljes ellátó személyzetét, dolgozóit átoktatjuk. Ezen oktatást 2015 februárjától el is kezdtük. Ennek kapcsán felmérésre kerül a dolgozók eddigi tudása kérdőíves formában. Az oktatás pedig kézhigiénés gyakorlattal fejeződik be, és UV lámpás kézfertőtlenítéses vizsgálatra is lehetőségük nyílik a dolgozóknak. Ennek köszönhetően a dolgozóinkon érdeklődés, motiváltság és pozitív irányú változás figyelhető meg. Mindezek pedig pozitív irányba mozdítják el a költséghatékony és magasabb minőségi betegellátást és betegbiztonságot. IRODALOMJEGYZÉK [1] Magyar Infekciókontroll Egyesület: Infekciókontroll zsebkönyv 2002, 233-236 [2] Pittet, D. A: Guide to Infection Control in the Hospital, 2008, Hand Hygiene, 31-39 [3] www.antsz.hu/whokezhigienes_compliance_nyomtatvany [4] Országos Epidemiológiai Központ Epidemiológiai Információs Hetilapja, Epinfo 2010. 17. évfolyam, 2. különszám A SZERZŐ BEMUTATÁSA Ócsai Gabriella Rózsa 1979-tól a Hajdú-Bihar megyei Tanács Kórház Rendelőintézet, a későbbi Kenézy Gyula kórház munkatársa, a Pulmonológiai osztályon kezdte munkáját. A felnőtt szakápoló képzettség megszerzése után, az OTKI Egészségügyi Főiskolai Karán végzett Intézetvezető szakon. 1986-tól a kórház Infektológiai osztályának főnővére lett. 1997-ben a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai kar nozokomiális fertőzések meg- előzése és felügyelete szakon végzett. 2004-ben hozta létre a Kenézy Kórházban az MRSA team-et, melynek vezetése mellett, az intézet sebkezelési koordinátori feladatait is ellátta. 2006-tól a kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Ambulancia vezető asszisztense, 2007 decemberétől pedig a Klinikai Farmakológiai Infektológiai és Allergológiai Intézet, Infekciókontroll Szolgálatának vezetője. 2010-ben a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi karán szerzett jogi szakokleveles egészségügyi intézetvezető képesítést. Jelenleg a Klinikai Farmakológiai Infektológiai és Allergológiai Intézet vezető főnővére. IV. Infekciókontroll Konferencia 2015. október 14-15. szerda-csütörtök Helyszín: Best Western Hotel Hungaria 1074 Budapest, Rákóczi út 90. 20 IME XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. ÁPRILIS