IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Tartalom

Tartalom Az egészségügyi vezetők szaklapja Főszerkesztő Felelős szerkesztő Olvasó szerkesztő Kishír szerkesztő Prof. Dr. Kozmann György Dr. Pásztélyi Zsolt Nagy Anna Mária Tamás Éva Rovatvezetők Dr. Barcs István Dr. Battyány István Dr. Dank Magdolna Dévényi Dömötör Prof. Dr. Domján Gyula Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor Király Gyula Dr. Kósa József Dr. Kovács Gábor Prof. Dr. Melegh Béla Prof. Dr. Nagy Zoltán Prof. Dr. Nyírády Péter Novákné Dr. Pékli Márta Dr. Rákay Erzsébet Dr. Valent Sándor Szerkesztőbizottsági tagok Dr. Bánsághi Zoltán Prof. Dr. Barkai László Dr. Dózsa Csaba Dr. Gaál Péter Dr. Horváth Lajos Dr. Kósa István Nagy István Őri Károly Puskás Zsolt Raffai Sándor Remete Gergő Dr. Sinkó Eszter Skultéty László Smrcz Ervin Prof. Dr. Tóth Kálmán Dr. Tótth Árpád Dr. Varga Imre Vártok Józsefné Dr. Weltner János Prof. Dr. Zámbó Katalin Dr. Dózsa Csaba, Dr. Kövi Rita, Borbás Fanni A fekvőbeteg szakellátás struktúra-átalakításának hatása a járóbeteg szakellátásra ____________________________________5 Túri Gergő, Vitrai József A közösségi egészségtervezés módszertana __________________11 Szakács Ibolya EFI-k gazdálkodása és szervezeti nehézségei a Parádfürdői Egészségfejlesztési Iroda tapasztalatai alapján ____15 Ócsai Gabriella Rózsa 5 ujjnyi érv ______________________________________________18 Dr. Huszár Orsolya, Dr. Weltner János, Dr. Harsányi László A sebkezelésben alkalmazott negatív nyomás terápia jelene ______________________________21 Szerkesztőbizottság Tanácsadó Testülete Elnök Prof. Dr. Vokó Zoltán Prof. Dr. Naszlady Attila Dr. Ajzner Éva Dr. Nagy Kamilla Alföldi István Dr. Rauth Erika Dr. Ivády Vilmos Dr. Rácz Jenő Dr. Kaló Zoltán Dr. Stubnya Gusztáv Prof. Dr. Kékes Ede Dr. Tamás László János Králik György Dr. Vassányi István Dr. Csernavölgyi István A Fejér megyei ellátás helyzete és lehetőségei az egészségügyi struktúra újragondolása kapcsán Szerkesztőség / Hirdetésfelvétel Lapkiadó Larix Kiadó Kft. Felelős kiadó Tamás Éva lapigazgató Szerkesztőség címe 1089 Budapest, Kálvária tér 3. II. em. 29. Telefon / fax 333 2434 Telefon 210 2682 Mobil 06 / 30 / 9319 857 e-mail larix@larix.hu ime@imeonline.hu Honlap www.larix.hu www.imeonline.hu Megjelenik havonta 5000 példányban Előfizetési díj egy évre 10 500 Ft (10 szám) Terjesztés, előfizetés LARIX Kiadó Kft. Nyomdai előkészítés Rózsa 44 Repró Stúdió Nyomdai munka KORREKT Kft. Guba Tamás, Seres Judit ISO 9001 kontra MSZ 15224 – egy általános (folyamatirányítási) és egy szakmaspecifikus (folyamatirányítási és kockázatkezelési) szabvány összehasonlítása __________________________________________34 Az e számban megjelent cikkek reprodukálása bármely módon és bármely nyelven, egészben vagy részben a Larix Kiadó Kft. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. A Kiadó fenntartja magának a jogot a hirdetések elfogadására. Szerkesztőségünk a lapban közölt hirdetéseket a legnagyobb körültekintéssel gondozza, de a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. ISSN 1588-6387 (Nyomtatott) ISSN 1789-9974 (Online) 4 Dr. Velkey György Beköszöntő ______________________________________________3 IME XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. ÁPRILIS ____________24 Ujvári István N. AVIR – használható és működő vezetői eszköz egy költségvetési intézményben ____________________________28 Dr. Czinkóczi Sándor, Dr. Révai Tamás A Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) bemutatása __________40 Hogyan változtatja meg az információs technológia és az internet az egészségügyi ellátást és a gyógyszerellátást? __44 Dr. Hetyésy Katalin, Kővári Orsolya, Dr. Ajzner Éva Laboratóriumi diagnosztika a csúcstechnológia és a hazai finanszírozás kettős szorításában __________________45 Mlinárcsik Krisztina Megújul az Orosházi Kórház informatikai infrastruktúrája ________52 Boromisza Piroska Rektort választottak a Semmelweis Egyetemen Interjú Dr. Szél Ágoston rektorral ______________________________55