IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Sikeres a Rezidens Támogatási Program

Absztrakt:

Minden érvényes pályázatot benyújtó szakorvos-jelölt részesül a rezidens ösztöndíjban
Minden érvényes pályázatot benyújtó szakorvos-jelölt támogatásban részesül az idei Rezidens Támogatási Program
keretében. A program januári meghirdetése után minden eddiginél több, 827 fiatal nyújtott be érvényes pályázatot va-
lamely szakorvos-jelölti ösztöndíjra, s az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ valamennyi pályázatot tá-
mogatja, összesen csaknem 1 milliárd forinttal. A tavaly végzett és a szakorvosi képzésbe belépő szakorvos-jelöltek
csaknem ötven százaléka pályázott idén a rezidens ösztöndíjra és vállalta, hogy itthon végez gyógyító munkát.
A szakorvosjelöltek – mint a korábbi években is – a Markusovszky ösztöndíjra pályázhattak, míg a kórházi-klinikai te-
rületen dolgozó szakgyógyszerész-jelöltek számára a Than Károly ösztöndíj biztosított ismét lehetőséget. Az ösztön-
díjas szakorvos és szakgyógyszerész-jelöltek havonta nettó 100 ezer forint juttatásban részesülnek, amennyiben vál-
lalják, hogy a szakvizsgát követően az ösztöndíj folyósításának megfelelő ideig Magyarországon dolgoznak majd és
nem fogadnak el hálapénzt. A betöltetlen házi gyermekorvosi körzetek betöltését szolgáló Méhes Károly Ösztöndíjat
elnyerő gyermekszakorvos-jelöltek, valamint a Gábor Aurél ösztöndíjas sürgősségi szakorvosjelöltek havi 200 ezer fo-
rint ösztöndíjat kapnak.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Velkey György
Tartalom IME Szerkesztőség
A fekvőbeteg szakellátás struktúra-átalakításának hatása a járóbeteg szakellátásra Dr. Dózsa Csaba, Borbás Fanni, Dr. Kövi Rita
XIII. Infokommunikációs Konferencia (2015. május 20. szerda) IME Szerkesztőség
A közösségi egészségtervezés módszertana Túri Gergő, Vitrai József
EFI-k gazdálkodása és szervezeti nehézségei a Parádfürdői Egészségfejlesztési Iroda tapasztalatai alapján Szakács Ibolya
Előadás-sorozat szépkorúaknak Sajtóiroda
5 ujjnyi érv Ócsai Gabriella Rózsa
IV. Infekciókontroll Konferencia (2015. október 14-15. szerda-csütörtök) IME Szerkesztőség
A sebkezelésben alkalmazott negatív nyomás terápia jelene Dr. Weltner János, Dr. Harsányi László, Dr. Huszár Orsolya
A Fejér megyei ellátás helyzete és lehetőségei az egészségügyi struktúra újragondolása kapcsán Dr. Csernavölgyi István
AVIR – használható és működő vezetői eszköz egy költségvetési intézményben Ujvári István N.
Sikeres a Rezidens Támogatási Program Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
ISO 9001 kontra MSZ 15224 – egy általános (folyamatirányítási) és egy szakmaspecifikus (folyamatirányítási és kockázatkezelési) szabvány összehasonlítása Seres Judit, Guba Tamás
A Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) bemutatása Dr. Révai Tamás, Dr. Czinkóczi Sándor
Európai Rákellenes Kódex: Új elemekkel egészítették ki a kockázatok csökkentéséről szóló listát Magyar Rákellenes Liga
Hogyan változtatja meg az információs technológia és az internet az egészségügyi ellátást és a gyógyszerellátást? IME Szerkesztőség
Laboratóriumi diagnosztika a csúcstechnológia és a hazai finanszírozás kettős szorításában Dr. Hetyésy Katalin, Kővári Orsolya, Dr. Ajzner Éva
20. Májnap – Dr. Telegdy László emlékére IME Szerkesztőség
Megújul az Orosházi Kórház informatikai infrastruktúrája Mlinárcsik Krisztina
XVI. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia (2015. november 11. szerda) IME Szerkesztőség
Rektort választottak a Semmelweis Egyetemen - Interjú Dr. Szél Ágoston rektorral Boromisza Piroska
XV. Jubileumi Kontrolling – Vezetői Eszköztár Konferencia (2015. december 10. csütörtök) IME Szerkesztőség

Szerző Intézmény
Szerző: Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
MENEDZSMENT KONTROLLING Az Egyetemen belül, a – különböző szintű és beosztású – vezetőkkel való kommunikáció során, mindeddig megerősítést kaptunk abban, hogy az AVIR – az általunk kidolgozott formájában – egy olyan újdonság, amely az Egyetemen eddig még nem működött használható formában, és van rá igény, érdeklődés. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden munkatársamnak, aki részt vett az AVIR kialakításában és működtetésében. Közülük szeretném kiemelni Porkoláb Lajost, aki bölcsességével és szakmai támogatásával nem csak a projektet, hanem a napi munkánkat is segítette. IRODALOMJEGYZÉK [1] Bakacsi Gyula (2007): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. [2] Kontrolling Igazgatóság Egységszintű Működési Szabályzata (2014); Semmelweis Egyetem, Budapest [3] Körmendi L.,Tóth A. (2011): A controlling alapjai; Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.; Budapest [4] Semmelweis Egyetem honlapja/AVIR felület: http://avir. semmelweis.hu/ Letöltés dátuma: 2015. április 10. [5] Szervezeti és Működési Szabályzat (2014); Semmelweis Egyetem, Budapest [6] Ujvári István N. (2013. szeptember 26-27.): Egészségbiztosítási rendszer sajátosságai és dimenziói; VII. Soproni Pénzügyi Napok; Konferencia kiadvány; Nyugat-magyarországi Egyetem; Sopron (ISBN_ 978-963-89173-7-9) [7] Ujvári István N. (2014. október 2.): Interaktív controlling egy tradicionális intézményben; VIII. Soproni Pénzügyi Napok; Konferencia kiadvány; Nyugat-magyarországi Egyetem; Sopron (ISBN 978-963-89173-9-3) A SZERZŐ BEMUTATÁSA Ujvári István N. okleveles közgazdász, mérlegképes könyvelő. A Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodási és Szervezéstudományi Doktori Iskolájának végzős hallgatója. Kiemelt kutatási területei a költségvetési intézményekben alkalmazott gazdálkodási rendszerek és a költségvetési intézmények gazdálkodását befolyásoló tényezők. Az elmúlt években több kont- rolling és vezetői információs rendszer bevezetését, kialakítását végezte el, részt vett felsőoktatási és egészségügyi intézmények gazdálkodását racionalizáló lépések kidolgozásában. Egyetemi felkért oktatóként kontrolling témában a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézeténél és kórházgazdálkodás, valamint kórházi finanszírozás témában a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán oktat. 2008 óta dolgozik a Semmelweis Egyetemen, mint kontrolling igazgató. Sikeres a Rezidens Támogatási Program Minden érvényes pályázatot benyújtó szakorvos-jelölt részesül a rezidens ösztöndíjban Minden érvényes pályázatot benyújtó szakorvos-jelölt támogatásban részesül az idei Rezidens Támogatási Program keretében. A program januári meghirdetése után minden eddiginél több, 827 fiatal nyújtott be érvényes pályázatot valamely szakorvos-jelölti ösztöndíjra, s az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ valamennyi pályázatot támogatja, összesen csaknem 1 milliárd forinttal. A tavaly végzett és a szakorvosi képzésbe belépő szakorvos-jelöltek csaknem ötven százaléka pályázott idén a rezidens ösztöndíjra és vállalta, hogy itthon végez gyógyító munkát. A szakorvosjelöltek – mint a korábbi években is – a Markusovszky ösztöndíjra pályázhattak, míg a kórházi-klinikai területen dolgozó szakgyógyszerész-jelöltek számára a Than Károly ösztöndíj biztosított ismét lehetőséget. Az ösztöndíjas szakorvos és szakgyógyszerész-jelöltek havonta nettó 100 ezer forint juttatásban részesülnek, amennyiben vállalják, hogy a szakvizsgát követően az ösztöndíj folyósításának megfelelő ideig Magyarországon dolgoznak majd és nem fogadnak el hálapénzt. A betöltetlen házi gyermekorvosi körzetek betöltését szolgáló Méhes Károly Ösztöndíjat elnyerő gyermekszakorvos-jelöltek, valamint a Gábor Aurél ösztöndíjas sürgősségi szakorvosjelöltek havi 200 ezer forint ösztöndíjat kapnak. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság IME XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. ÁPRILIS 33