IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Szőrtelenítési gyakorlat az OKITI-ben

  • Cikk címe: Szőrtelenítési gyakorlat az OKITI-ben
  • Szerzők: Korom Judit
  • Intézmények: Országos Idegtudományi Intézet
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 2
  • Hónap: március
  • Oldal: 25-29
  • Terjedelem: 5
  • Rovat: INFEKCIÓKONTROLL
  • Alrovat: INFEKCIÓKONTROLL

Absztrakt:

A multirezisztens kórokozó (MRK) surveillance-ban detektált nozokomiális műtéti sebfertőzés szám (intézetünkben azonos a meningitis, ventriculitis számmal) 2017. I. félévében enyhe emelkedést mutatott. vizsgálva az érintett ápoltak antibiotikum kezelési költségeit, az esetek gyógyításának komoly anyagi konzekvenciái is voltak. ennek hátterét vizsgálva felmerült a műtéti terület szőrtelenítésekor végzett gyakorlat és írott protokollunk felülvizsgálata. Intézetünkben felmértük a szőrzeteltávolításra használt eszközök beszerzéseit az érintett időszakban. A kapott eredmény birtokában számításokat végeztünk a különböző szőrtelenítésre használt eszközök mennyisége, milyensége és a sebfertőzések gyakorisága vonatkozásában. A nemzetközi viszonylatban használatos számítási technikát alkalmazva azt észleltük, hogy a költségeket és a sebfertőzések számát az olcsó, egyszerhasználatos, nem sebészeti borotvával végzett szőr/haj eltávolítások jelentősen növelik, a sebészeti clipper használat viszont jelentősen csökkenti a sebfertőzések számát, súlyosságát, így a járulékos költségeket is. A nemzetközi ajánlásokban szereplő epilálás módszerét nem vizsgáltuk, de az elkészített protokollunkban kitértünk rá.

Angol absztrakt:

surgical site infection related to neurosurgery (ssI, meningitis, ventriculitis) in National Institute of Clini - cal Neurosciences (OKItI) detected in our Multi-drug Resistant Organisms (MDROs) surveillance showed a slight increase in the first half of 2017. examining the costs of antibiotics, we noticed serious financial con - sequences to these cases. We reviewed the practice and hair removal protocol. We surveyed the purchase of equipment used for hair removal at our Institute during the period considered. Based on the result obtained, health economic calculations were made on the amount, type and number of ssI used for different hair removal techniques. As a result, it is estimated that the number of patients with ssI associated to the use of the electronic clipper is approximately half of the number of patients with ssI associated to hair removal using a dis - posable razor. Despite the fact that the initial cost of material in the disposable razor alternative is lower, the cost analysis shows that the use of electronic clipper vs. use of disposable razor implies cost saving for OKItI, increases patient safety. the epilation method of the international recommendations has not been studied, but we have included it into our protocol.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Battyáni István
Tartalom IME Szerkesztőség
Beszámoló a 2019-es amerikai dohányzásellenes kongresszusról Joó Tamás, Dr. Szócska Miklós, Szerencsés Viktória, Kocsis Tímea
Az innovatív gyógyszergyártók üdvözlik a Kormány és az MNB javaslatait IME Szerkesztőség
„Hiszek a kollektív bölcsesség és az egyéni felelősség erejében” - Dr. Mátyus László dékán az értékorientált orvosképzésről Boromisza Piroska
„Szuperkórház” – kompromisszumok nélkül - Interjú Dr. Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízottal Boromisza Piroska
e-Health és integrált megoldások a Pan-Inform fókuszában T-Systems
XIV. IME Regionális Egészségügyi Konferencia Boromisza Piroska
Szőrtelenítési gyakorlat az OKITI-ben Korom Judit
QS-rangsor: szakterületén a Semmelweis a legjobb hazai egyetem Semmelweis Egyetem
Integratív Medicina Rovat beköszöntő Dr. Varga Imre
XIII. IME Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia (2019. június 19-20. ) IME Szerkesztőség
Holisztikus, komplementer/alternatív, valamint az integratív medicina és a Semmelweis bicentenárium: jövőkép a múlt tükrében Dr. Varga Imre
IME konferencianaptár 2019 II. félév IME Szerkesztőség
Mérföldkő a vesedaganatok gyógyszeres kezelésében - Interjú Dr. Géczi Lajos klinikai onkológussal Boromisza Piroska
3,4 milliárdos fejlesztéssel megújulnak az egészségügyi ellátórendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkciói Állami Egészségügyi Ellátó Központ
A magyar onkológiai ellátás betegközpontú értékelése Tóth Ágnes , Páll Nóra , Dr. Dankó Dávid
Pszichiátriai osztályon kezelt betegek szociális intézménybe történő elhelyezésének nehézségei Dr. Gazdag Gábor, Dr. Papp Éva
Érbetegségek napja Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság
Élelmiszer adverz reakciók felnőttkorban – milyen gyakori az ételallergia? Molnár Szilvia, Dr. Solymosi Dóra, Prof. Dr. Sárdy Miklós, Dr. Pónyai Györgyi
Érbetegségek napja című cikk folytatása a 46. oldalról Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság
A PET jövője Magyarországon A jövő a PET-é Magyarországon (?) Prof. Dr. Szilvási István
Korábbi egészségügyi adatainkat is elérhetik a kezelőorvosok - Kulcsfontosságú fejlesztésekkel épül tovább az EESZT Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság: GPS a digitális világban - Interjú Dr. Beck György elnökkel Dévényi Dömötör
Alvásterapeuta képzés indul Magyarországon Magyar Alvás Szövetség Döntéshozók Akadémiája

Szerző Intézmény
Szerző: Korom Judit Intézmény: Országos Idegtudományi Intézet
INfeKCIóKONtROll Szőrtelenítési gyakorlat az OKITI-ben Korom Judit Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) A multirezisztens kórokozó (MRK) surveillance-ban detektált nozokomiális műtéti sebfertőzés szám (intézetünkben azonos a meningitis, ventriculitis számmal) 2017. I. félévében enyhe emelkedést mutatott. vizsgálva az érintett ápoltak antibiotikum kezelési költségeit, az esetek gyógyításának komoly anyagi konzekvenciái is voltak. ennek hátterét vizsgálva felmerült a műtéti terület szőrtelenítésekor végzett gyakorlat és írott protokollunk felülvizsgálata. Intézetünkben felmértük a szőrzeteltávolításra használt eszközök beszerzéseit az érintett időszakban. A kapott eredmény birtokában számításokat végeztünk a különböző szőrtelenítésre használt eszközök mennyisége, milyensége és a sebfertőzések gyakorisága vonatkozásában. A nemzetközi viszonylatban használatos számítási technikát alkalmazva azt észleltük, hogy a költségeket és a sebfertőzések számát az olcsó, egyszerhasználatos, nem sebészeti borotvával végzett szőr/haj eltávolítások jelentősen növelik, a sebészeti clipper használat viszont jelentősen csökkenti a sebfertőzések számát, súlyosságát, így a járulékos költségeket is. A nemzetközi ajánlásokban szereplő epilálás módszerét nem vizsgáltuk, de az elkészített protokollunkban kitértünk rá. surgical site infection related to neurosurgery (ssI, meningitis, ventriculitis) in National Institute of Clinical Neurosciences (OKItI) detected in our Multi-drug Resistant Organisms (MDROs) surveillance showed a slight increase in the first half of 2017. examining the costs of antibiotics, we noticed serious financial consequences to these cases. We reviewed the practice and hair removal protocol. We surveyed the purchase of equipment used for hair removal at our Institute during the period considered. Based on the result obtained, health economic calculations were made on the amount, type and number of ssI used for different hair removal techniques. As a result, it is estimated that the number of patients with ssI associated to the use of the electronic clipper is approximately half of the number of patients with ssI associated to hair removal using a disposable razor. Despite the fact that the initial cost of material in the disposable razor alternative is lower, the cost analysis shows that the use of electronic clipper vs. use of disposable razor implies cost saving for OKItI, increases patient safety. the epilation method of the international recommendations has not been studied, but we have included it into our protocol. IMe – INteRDIszCIplINáRIs MAgyAR egészségügy Bevezetés Az idegsebészeti műtéti beavatkozások jelentős számban járnak a haj, illetve a gerinc vonalában előforduló szőrzet eltávolításával. Mivel 2008-ban már érvényét vesztette az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a műtéti sebfertőzések megelőzéséről (2006) irányelv [1], ezért 2009-ben összhangban az Amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) által kiadott ajánlásokkal [2], az OKITI-ben sebészi nyíró (clipper) alkalmazása került a műtéti terület szőrtelenítésének végzésére. A választott nyíró I/A erősségű ajánlást kapott a CDC irányelv 266. oldal 3. pontjában „amennyiben a szőrzet eltávolításra kerül, közvetlenül a műtét előtt kell azt elvégezni elektronikus clipperrel (sebészi nyíró)” [2]. 2017. I. félévében azonban az MRK-k által okozott ventriculitis, meningitis esetszám emelkedését tapasztaltuk, s habár az intézetben sebfertőzés surveillance nem történik, ezt részben a szőrtelenítési protokoll be nem tartásának tulajdonítottuk. Okok kutatása Az egyszerhasználatos nyírófej fogyási adatok (csökkent a beszerzések száma) az akkori protokoll be nem tartását igazolták. Kiderült, a 2009-ben megvásárolt forgófejes clipperek azóta amortizálódtak, az egyszerhasználatos fejek beszerzése a költségességük miatt akadozni kezdett 2016/ 2017-ben. A munkamenetben érintett kollégák nagy része mostanában csatlakozott az OKITI csapatához, ismereteik a szőrzeteltávolítás jelentőségéről a műtéti sebfertőzés megelőzésének vonatkozásában fejlesztendők. Célul tűztük ki a protokoll szakmai evidenciákon alapuló és gazdaságossági, valamint betegbiztonsági szempontok szerinti aktualizálását, a benne foglaltak oktatását, és a szükséges eszközök beszerzését. Ajánlások, helyes gyakorlatok A tervezett protokoll megírásához kiindulópontot jelentett a 2010-ben az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Idegsebész regionális szakfelügyelő főorvosa által írt szakmai állásfoglalás a szőrtelenítéssel kapcsolatban: „1. Idegsebészeti beavatkozások előtt (koponya, vagy gerinc műtétek előtt) a szükségessé váló szőrtelenítést egyszer használatos vágógéppel ajánlott végezni, a borotválást lehetőleg kerülni kell. 2. A szőrzet, illetve a haj eltávolítása elégséges a tervezett műtéti területen (vagyis nem szükséges a haj teljes eltávolítása). 3. A haj és szőrzet eltávolítását a már narkotizált és a megfelelő testhelyzetbe elhelyezett betegen a műtőben javaXvIII. évfOlyAM 2. száM 2019. MáRCIus 25 INfeKCIóKONtROll solt elvégezni közvetlen a beavatkozás megkezdése előtt. Ez alól egyes kivételes esetekben el lehet tekinteni, különösen szennyezett, sérült műtéti terület esetén stb.). 4. A levágott szőrzetet, hajat a bőr dezinficiálásának megkezdése előtt el kell távolítani, illetve a műtő padlójáról is össze kell gyűjteni és zárható, veszélyes hulladékot tartalmazó hulladéktárolóba kell helyezni.”) [3]. 2011-ben jelent meg a Bizonyítékon Alapuló Orvoslás (Evidence Based Medicine, EBM) csúcsát jelentő Cochrane szisztematikus áttekintése a szőrzeteltávolítással kapcsolatban [4]. 2016-ban a WHO adta ki ajánlását a sebfertőzés megelőzéséről (Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection. World Health Organization, 2016.) [5]. 2017-ben pedig a CDC által kiadott „Top CDC Recommendations to Prevent Healthcare‐Associated Infections” [6] vonatkozó ajánlásának köszönhetően lehetőségünk adódott a legújabb ajánlásokat is figyelembe venni az érvényben lévő protokollunk módosításakor. A nemzetközi ajánlások a következőket állapítják meg: WHO 2016-os ajánlása [5], 82.o.: „A panel azt javasolja, hogy a sebészi beavatkozásban érintett betegeknél a szőrzetet/hajat vagy ne távolítsák el, vagy ha ez feltétlenül szükséges, csak sebészi nyíróberendezéssel (clipper) történjen az eltávolítása. A borotválás minden esetben kedvezőtlen hatásokkal jár, történjen az műtét előtt vagy a műtőben.” A Cochrane Database eredményei szerint a clipperrel történő szőrzeteltávolítás esetén statisztikailag is igazoltan kevesebb a sebfertőzés [4]. Az ajánlásokban szereplő információkat a hazai viszonyokra adaptálva képesek voltunk egészséggazdaságtani számításokat is végezni, hisz ideális esetben a jó gyakorlatok alkalmazása nem csupán minőségi javulást eredményez, de összességében gazdaságosabb is. Módszer Ismerve a betegszámot és a sebfertőzések arányát/számát, valamint a napi kórházi ellátás költségét, egyszerűen kalkulálhatók a költségek/kiadások. A nemzetközi publikációkban közölt eredmények szerint ugyanis ismert, hogy • összehasonlítva a szőrzeteltávolítási metódusokat, kiderül, hogy borotválással 2,09x nagyobb az esélye a fertőzés kialakulásának, mintha sebészi nyíróval történt volna a szőrzet/haj eltávolítás [4], • átlagosan minimum 7-11 nappal többet tölt a beteg a kórházban, amennyiben sebfertőzés alakult ki [7, 8]. Az OKITI esetében a craniotómián átesett betegeket vontuk be az analízisbe. Bár részletes sebfertőzés surveillance nincs Intézetünkben, a mikrobiológiai minták leválogatásánál a liquor és sebváladék pozitivitások kerültek kigyűjtésre. Rendelkezésünkre állt a pontos információ, hány beteg esik át ezen a beavatkozáson évente, az érintett betegek száma, hány nap plusz kórházi ellátást jelent ez felszíni, mély, vagy szervet is érintő fertőzés esetén, mint ahogy az az adat is, hogy hány napot tölt intenzív osztályon, 26 IMe – INteRDIszCIplINáRIs MAgyAR egészségügy és kórházban a beteg, valamint mennyibe kerül 1-1 nap ellátás. eredmények A rendelkezésre álló adatokból kiderült, hogy súlyosabb esetben (60 nap többlet bennfekvéssel kalkulálva), átlagban akár 6 millió forintot kell többletként költeni a betegre (antibiotikum költséggel nem számoltunk, az még ezen költségeken felüli, illetve nem kalkuláltunk azzal a kieséssel sem, ami annak a következménye, hogy addig más beteg ezen az ágyon nem látható el.) Abban az esetben tehát, ha már csak 1 súlyos sebfertőzéssel kevesebb van, megtérül az a befektetés, ami annak a költsége, hogy az egyszerhasználatos borotva helyett minden esetben sebészi nyírót (egyszer használatos fejjel) alkalmazunk, sőt összességében a clipper használata jelentős megtakarítást hoz a kórháznak, lehetővé téve további olyan megoldások bevezetését, melyekkel növelhető a betegbiztonság. Ezt a nemzetközileg is elfogadott számítási módszert alkalmazva a saját műtéti számainkat alapul véve felmértük azokat a költségeket, amelyek a nem megfelelő nyíróeszköz használattal összefüggésben keletkezhettek, és mekkorák lennének a költségek, ha clippert alkalmaznánk. Az egészséggazdaságtani számítások elkészíthetők már csupán a betegszám, és a kórházi bentfekvés napi költségének adataiból is, hisz a nemzetközi szakirodalomban publikált tanulmányokból felhasználhatók a számításhoz a prevalencia adatok, a sebfertőzés típusainak megoszlási adatai, és a többlet kórházi tartózkodási napok száma. Példánkban csak az ún. tiszta műtéti beavatkozásokat vesszük górcső alá (ezek közé tartoznak a craniotomiák is), mely esetében a nemzetközi adatok szerint a sebfertőzés prevalenciája 1,81%. Az összes sebfertőzések közül a felszíniek 33,75%-a, a mélyek 36,93%-a és a szerviek 12,4%-a ennél a műtéttípusnál figyelhető meg [9]. Átlag plusz 9 nap bennfekvéssel, és napi 100 000 Ft költséggel számolva kalkulálható a sebészi nyíró, és a borotva használatával járó anyagköltség, sebfertőzés költség, teljes költség, valamint a metódusok közti különbségek is, mivel a bizonyítékon alapuló orvoslás Cochrane szisztematikus összegzés is megerősíti [4], hogy egyszerhasználatos borotva használatával 2,09x nagyobb az esélye a sebfertőzés kialakulásának (ezért ajánlja például a CDC [2] is már 1999 óta I/A erősséggel a nyíró használatát.) Példánkban 2.000 szőrzeteltávolításon áteső beteggel kalkuláltunk, anyagköltséget beszerzési árként 16 Ft-os e.h. borotva, és 1400 Ft-os e.h. clipper nyírófej árral, betegenként 1 termékkel számoltunk. A sebfertőzések száma az 1. ábrán látható módon alakul a modellszámítás alapján. A 2. ábra mutatja a költségek alakulását. Összességében elmondható tehát, hogy 2.000 beteg esetében 29 érintett beteg helyett 12 betegnél alakul ki valószínűleg sebfertőzés. Ennyi beteg szőrtelenítésével számolva 2,8 millió forintot kell anyagköltségre szánni, és ezzel a ráfordítással több, mint 11 millió forint takarítható meg. XvIII. évfOlyAM 2. száM 2019. MáRCIus INfeKCIóKONtROll 1. ábra Várható sebfertőzések száma a kétféle szőrzeteltávolítás esetén A szőrtelenítés indikációja Szőrtelenítés szükségessé válhat a műtéti terület szabaddá tétele, centrális vénás/perifériás katéter, elektródák (pl.: EKG, EEG) felhelyezése kapcsán. A műtéti terület szőrtelenítése, hajmentesítése elősegíti a műtéti terület jobb láthatóságát, a műtéti seb könnyebb kezelhetőségét. Az eljárás során a műtéti terület részleges vagy teljes szőrmentesítését, vagy hajmentesítését végezzük. Mivel a szőrzet eltávolítás növeli a sebfertőzések kialakulásának esélyét a mikroszkópikus bőrsérülések lehetősége miatt, a szőrzet eltávolítás csak szigorúan szabályozott módon és körülmények között történhet. A protokoll célja tehát minimalizálni ezeket a bőrsérüléseket. • • • • • 2. ábra A költségek alakulása a kétféle szörtelenítési technika esetén Arra a következtetésre jutottunk, hogy a nem megfelelő szőrtelenítési eszközöket ki kell vonnunk a használatból. A régebbi, de még használható forgófejes clippereket az angiográfiás beavatkozások, valamint Intenzív osztályos centrális vénakanül szúrások előtti szőrzet eltávolításra csoportosítottuk át, újabb, továbbfejlesztett clippereket vásároltunk, és mindazon helyekre (főként műtőkbe) biztosítottuk, ahol szőrtelenítést végezhetnek a hajas fejbőrön vagy a gerincen. Megújítottuk az eddig ápolási protokollként alkalmazott minőségügyi dokumentumunkat, és intézeti szintű protokollként vezettük be a Szőrtelenítési protokollunkat. Fényképekkel és definíciókkal pontosítottuk, hogy milyen eszközök, illetve módszerek használhatóak szőrtelenítésre, és melyeket tilos erre a célra alkalmazni. Tisztáztuk, hogy kizárólag az invazív beavatkozások előtt indokolt esetekben végzendő szőr eltávolításokra vonatkozik a protokoll, a férfiak arcszőrtelenítésére, vagy nők kozmetikai célú szőrtelenítésére nem terjed ki. A NeMzetKözI gyAKORlAt ADAptálásA sAját pROtOKOlluNKBAN Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy minden esetben mérlegelni kell a szőrtelenítés szükségességét! Amennyiben elkerülhető, választásával a tervezett sebvonalban történő haj szétválasztásával, akkor követve a nemzetközi ajánlásokat, nem végzünk hajnyírást. IMe – INteRDIszCIplINáRIs MAgyAR egészségügy • Minden esetben elvégzendő lépések: Szükséges a beteg adatainak egyeztetése. El kell mondani a betegnek a procedúrával kapcsolatos információkat (szőrtelenítés miért kell, mekkora területen stb.) A műveletet megfelelő fényviszonyok között, a beteg privát szféráját figyelembe véve kell elvégezni. A művelet megkezdése előtt kezet kell fertőtleníteni és nem steril vizsgálókesztyűt kell felvenni. A szőrzet eltávolításakor a testrész alá kell tenni törlőt/alátétet, hogy erre hulljon a szőrzet. A szőrzeteltávolítás közben csak ahhoz a területhez érjen a műveletet végző, amit nyír. fontos, hogy hol történik • Betegellátó osztályon: • az elektív műtétre kerülő beteg szőrmentesítése lehetőség szerint a betegellátó osztályon történjen. • A higiénés szükségletek biztosítása – ezen belül az arcszőrzet eltávolítása – mindig az adott betegellátó osztályon történik. • Invazív beavatkozás (pl. centrális vénaszúrás) előtti szükség szerinti szőrzet eltávolítás a beavatkozás helyszínén történik. • Műtőteremben: a pozicionálást igénylő műtét esetén végezhető szőrtelenítés. Amennyiben a koponyaműtétre kerülő betegnél a műtéti terület hajmentesítése a műtőteremben zajlik, közvetlenül a műtéti beavatkozás megkezdése előtt a már narkotizált és a megfelelő testhelyzetben rögzített (koponya pozícionálása és rögzítése keretben) betegen. A haj részleges eltávolítását, leszőrtelenítését a kezelőorvos végzi, melynek kivitelezésében a műtőssegéd segíti. • Angiografiás Labor: angiográfiás műtét előtti fanszőrzet eltávolítás. A szőrtelenítés kivitelezése • Amennyiben a beteg nem képes az önellátásra, a tervezett műtét/beavatkozás esetén reggel az ápoló a fekvő beteget fertőtlenítő hatású folyékony szappanos betegfürdetővel megmosdatja a betegfürdetés szabályai szerint. XvIII. évfOlyAM 2. száM 2019. MáRCIus 27 INfeKCIóKONtROll • • • • • • • • • • • • Az önellátási képességgel rendelkező beteget, vagy azt a beteget, aki a tisztálkodását saját maga meg tudja oldani a tusolóban, megkéri a tervezett műtét/beavatkozás esetén reggel, hogy a részére átadott fertőtlenítő folyékony szappannal tusoljon le, craniotomia műtét előtt fertőtlenítő hatású betegfürdető samponnal mosson hajat. Minden esetben az orvos utasítása alapján történjen azon terület szőrtelenítése, melyet az orvos megjelöl. A szőrzet eltávolításhoz először a feltöltött, kikapcsolt elektromos nyírótestre helyezze fel az egyszer használatos nyírófejet, tépje fel a tartódoboz fóliáját, és anélkül, hogy kézzel érintené a nyírófejet – maradjon a kiszerelésében – csúsztassa rá a fejet a testre. Kövesse a gyártó utasításait. Ha a test és fej összekapcsolódott, kapcsolja be a készüléket és a gyártó ajánlása szerint húzó és/vagy toló módszerrel nyírja le a szőrzetet. Toló módszernél tartsa tollszárfogásban, kövesse a bőr vonalát laposan, vagy azzal kis szöget zárjon be. Húzó technikánál a nyírófej kövesse a bőr vonalát laposan, vagy azzal kis szöget zárjon be. Kövesse a szőrzetnövekedés irányát. Nem megfelelő szögben történő tartás esetén a nyíró nem nyírja a szőrzetet (megelőzendő a nem megfelelő használatból származó sérülést). Az elektromos nyírókészülék annak érdekében, hogy megelőzze a bőrsérülést, 1-2 mm-nyi szőrzetet hagy vissza. Ettől a műtéti terület látható, izolálás, incíziós fólia ragad rá, és a posztoperatív vagy egyéb kötszerek is tapadnak rá. Szőrtelenítés végeztével kapcsolja ki, és anélkül, hogy érintené a fej pengés részét, dobja le a fejet a ledobóba. A nyíró testet tisztítani, fertőtleníteni és tölteni kikapcsolt állapotban szabad. Ha már nem használja, tegye töltőre. Megelőzendő a keresztfertőzés kialakulását, ne érintse a fej pengerészét, minden betegnél új fejet alkalmazzon, és dobja veszélyes hulladék gyűjtőbe a fejet használat után. A nyírótest tisztítása a gyártó ajánlása szerint történjen. (alkoholos gyors felületfertőtlenítő törlőkendővel). A szőrtelenítés kapcsán ügyeljen a helyes nyíróhasználatra és arra, hogy az eltávolított szőrzet ne hulljon és peregjen szanaszét. A szőrtelenítést követően az eltávolított szőrzetet össze kell gyűjteni és a veszélyes hulladék gyűjtőbe dobni. Ragtapasz alkalmazása segíthet a szőrzetgyűjtésben, fontos, hogy a bőrön használt ragtapasz kiszerelése hozzájáruljon a keresztfertőzések megelőzéséhez. IRODALOMJEGyZéK [1] Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A műtéti sebfertőzések megelőzéséről, 2006 [2] Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR: The Hospital Infection Control Practices Advisory Committee: Guideline for prevention of surgical site infection. Infection control and hospital epidemiology, 1999, vol. 20, no. 4. 250-78 [3] Veres: ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani 28 IMe – INteRDIszCIplINáRIs MAgyAR egészségügy • A szőrtelenítés tényét az ápolási dokumentációban/műtéti naplóban rögzíteni kell.” [10] A kórház vezetésének támogatásával a megújított szőrtelenítési protokoll hatályba léptetése, oktatása (elméleti háttér és gyakorlati alkalmazás) az új clipperek kiadásával párhuzamosan minden lehetséges felhasználó részére megtörtént. A végrehajtás kontrollja A nem sebészeti egyszerhasználatos borotvák műtéti terület szőrtelenítéshez való beszerzését beszüntettük, miközben a clipperek egyszer használatos fejeinek beszerzését folyamatosan biztosítjuk. tOváBBI lehetőségeK A MűtétI seBfeRtőzéseK Megelőzése teRéN A tisztiorvosi hivatal szerepe növekszik az egészségügyi ellátással összefüggő sebfertőzések megelőzése terén is „5. §*(1)Az egészségügyi szolgáltató az infekciókontroll tevékenységet az országos tisztifőorvos által kiadott, a 14. § (1) bekezdés f) pontja szerinti módszertani levelek és az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott szakmai irányelvek figyelembevételével végzi.” [11] A sebfertőzések megelőzése témakörében módszertani levél tervezet szőrtelenítésre vonatkozó része is a clipper használatot tekinti leginkább megfelelőnek a műtéti terület szőrtelenítésének elvégzéséhez. A szőrtelenítés metódusa fontos, de csupán egy részlete az úgynevezett intézkedés csomagnak (care bundle), melyek a sebfertőzés megelőzésére szolgáló javaslatokat összegzi. Célunk a rendelkezésre álló evidenciák alapján kiadott ajánlások, Módszertani Levelek, CATS csomag [12] (Clipper, Antibiotikum profilaxis, Normotermia, Vércukorszint), és sebészi ún. surgical pathway – a sebészi betegutak követésén alapuló ajánlások alapján intézményi protokoll összeállítása a sebfertőzések megelőzésével kapcsolatban, és annak megvalósítása. Köszönetnyilvánítás Szeretném kifejezni köszönetemet Intézetünk nevében Horváth Gabriella szakmai tanácsadónak, aki a nemzetközi szakirodalom adaptálásában és az egészséggazdaságtani számítások elvégzésében volt segítségünkre. Központ Idegsebész regionális szakfelügyelő főorvosa által írt szakmai állásfoglalás [4] Tanner J, Norrie P, Melen K: Preoperative hair removal to reduce surgical site infection (Review) Cochrane Database of Systematic Reviews, 2011, Issue 11 [5] Global guidelines on the prevention of surgical site infection, https://www.who.int/gpsc/ssi-prevention-guidelines /en/, 2016. XvIII. évfOlyAM 2. száM 2019. MáRCIus INfeKCIóKONtROll [6] CDC: „Top CDC Recommendations to Prevent Healthcare‐Associated Infections” [7] Anderson D, Podgorny K, Berríos-Torres S, Bratzler D, Dellinger P, Greene L et al.: Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: 2014 update. The Society for Healthcare Epidemiology of America. Infection control and hospital epidemiology. 2014, vol. 35, no. 6. 605–627 [8] Anderson D, Kaye K, Classen D, Arias K, Podgorny K et al.: Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals, Infect Control Hosp Epidemiol 2008, 29:S51–S61 A SZERZő BEMuTATÁSA Korom judit intézeti higiénikus, 1985ben végzett az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karán Közegészségügyi-járványügyi Ellenőrképző Szakon. A Taverna Szálloda és étterem Rt. higiéniai tanácsadója 21 éven keresztül. Hatósági munkát végzett az ÁNTSZ XIII. és XI. kerületi Intézeteinél. 1997-ben elvégezte a Magyar Területi Epidemiológusképző Program alaptanfolyamát a Népjóléti Minisztérium Világbanki Programirodája szervezésében. A P. Dussmann Kft.-nél takarítási területvezetőként [9] Ju MH, Cohen ME, Bilimoria Ky, Latus MS, Scholl LM, Schwab BJ, et al.: Effect of Wound Classification on Risk Adjustment in American College of Surgeons NSQIP, J Am Coll Surg, 2014, 219(3):371-81. [10] IP-16 Szőrtelenítés (Intézeti eljárásrend) [11] 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről [12] http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/CATSPoster forSurgicalSiteInfectionIntervention.aspx (megtekintve: 2018.10.05.) is tevékenykedett. 1998-2000-ig az Országos Traumatológiai Intézet Központi Sterilizálójának vezetője. Higiéniai tanácsadóként vállalkozói tevékenységet is végzett. 2002-2009-ig a Bp. Főv. Önk. Szt. János Kórházában kórházhigiénikus felügyelő. 2009-től az Országos Idegtudományi Intézet higiénikusa. A Magyar Infekciókontroll Egyesület tagja. Megalakulása óta tagja a MESZK-nek, ahol 2006-tól a Budapesti Szervezet Közegészségügyi-járványügyi Tagozatának vezetője volt. A kórházhigiéne területén megjelenő módszertani levél és jogszabály tervezetek véleményezésében segíti az országos tagozat munkáját. MESZK BESZ Alapítványának kuratóriumi tagja. QS-rangsor: szakterületén a Semmelweis a legjobb hazai egyetem A gyógyszerészeti képzést tekintve a világ 200 legjobb egyeteme között szerepel a semmelweis egyetem a Quacquarelli symonds (Qs) most publikált szakterületi rangsorán, egyedüli hazai felsőoktatási intézményként. A képzési területekre lebontott világrangsorban a tágabb élet- és orvostudományi területen is az egyetem érte el a legjobb helyezést hazai szinten. A szélesebb szakterületek rangsorában az élet- és orvostudományi képzési területen a Semmelweis Egyetem a 308. helyen végzett, a hazai egyetemek közül a legjobb eredményt elérve. A listára még felkerült Debreceni Egyetem és Szegedi Tudományegyetem a 451-500. helyezést érte el. A szűkebb szakterületi listán az orvostudományi képzést tekintve a 201-250. helyezés között végzett az egyetem, szintén a legjobbként a magyar mezőnyben. A korábbi évhez képest a publikációs adatokban ért el javulást az egyetem. A gyógyszerészeti képzéseket rangsoroló listára csak a Semmelweis Egyetem került fel a magyar felsőoktatási intézmények közül, megőrizve korábbi 151-200. helyezését. A nemzetközi szakterületi rangsor készítői a listák összeállításánál négy szempontot vesznek figyelembe: az intézményhez köthető tudományos munkák idézési gyakoriságát, az intézmény hírnevét a tudományos szférában, a munkáltatói véleményeket, továbbá az idézettségre utaló bibliográfiai indikátort (h-index citations). A citációs indikátorokat tekintve a 2019-es rangsorban a 2012-2016, az idézettségben a 2012-2017 közötti időszakot vizsgálják, míg a reputációs kérdőíveknél az utóbbi 5 év eredményeit veszik számításba – tájékoztatott Szluka Péter, az egyetem Központi Könyvtárának igazgatója. A most közzétett 2019-es QS-rangsor összesen 48 különböző képzési területen rangsorolja a világ egyetemeit. Forrás: Semmelweis Egyetem IMe – INteRDIszCIplINáRIs MAgyAR egészségügy XvIII. évfOlyAM 2. száM 2019. MáRCIus 29